Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ias 18 Hasılat Kapsam Mal veya hizmet satışı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ias 18 Hasılat Kapsam Mal veya hizmet satışı"— Sunum transkripti:

1 Ias 18 Hasılat Kapsam Mal veya hizmet satışı
Bu standart aşağıdaki gelirler için uygulanmaktadır. Mal veya hizmet satışı Faiz ve/veya royalti gelirleri Olağan faaliyetlerden sağlanan fayda Temettü gelirleri Kapsam Dışı Bu standart aşağıda yer alan gelirleri kapsamaz. Diğer dönen varlıkların değerinde ortaya çıkan artışlar. Finansal kiralama gelirleri Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlardan sağlanan temettüler. Finansal varlıkların değerindeki değişmeler veya bunların elden çıkarılması neticesinde elde edilen hasılat. Sigorta poliçeleri Canlı hayvanlar Eğer mal veya hizmetler içerik ve değer bakımından benzer mal veya hizmetlerle takas ediliyorsa, takas hasılat yaratan bir işlem olarak değerlendirilmez.

2 Ias 18 Hasılat Ölçüm Hasılat , Gerçeğe uygun değerle ölçülür.
Bedelin gerçeğe uygun değeri gelecekteki tüm tahsilatların emsal faiz oranı ile iskonto edilmesi yoluyla belirlenmelidir. Ölçüm Hasılat , Gerçeğe uygun değerle ölçülür. Gerçeğe uygun değer bugüne indirgenmiş değerdir. Alacağın bugünkü değeri ile gelecekte olan değeri arasındaki fark dönem kar yada zararına atılır. Hasılat, ticari ıskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde bulundurularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeriyle ölçülmelidir. Bununla beraber, hasılata dahil edilmiş olan tutarın tahsil edilebilirliği ile ilgili bir belirsizlik ortaya çıkarsa aşağıdakiler gider olarak muhasebeleştirilir: ● tahsil edilemeyen tutar, veya ● tahsilat ödemesinin muhtemel olmadığı tutar

3 Ias 18 Hasılat Mülkiyetliğin Devri ?
Mallar Ne Zaman Hasılat Kaydedilir ? Malların satışından doğan hasılat aşağıdaki durumlardan altısı da gerçekleştiğinde muhasebeleştirilmelidir: 1. işletmenin malların mülkiyeti ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması, 2. işletmenin satılan mallar üzerinde etkin kontrolünü veya genellikle malların sahipliği ile ilişkilendirilen yönetim etkinliğini sürdürmemesi, 3. hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi, 4. işlemle ilgili ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması, 5. işlemle ilgili yüklenilen ya da yüklenilecek maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Mülkiyetliğin Devri ? Mülkiyetin alıcıya geçmesiyle mülkiyetlik devrolur. Önemli olan sahiplik ve malın önemli risk ve getirilerinin karşı tarafa geçmesidir. Örneğin ticari mal satışında exworks ile satış yapıldığında satış satıcının elinden çıktığı anda kayıtlara alınırken , carriage paid to (cpt) kullanılırsa satış risk mal gemiye,trene yada uçağa teslim edildiğinde gerçekleşmiş olacaktır.Bu nedenle ilgili işlem koşullarını iyi değerlendirmek gerekir. Eğer bir işletme mülkiyetle ilgili önemli riskleri elinde tutuyorsa, işlem bir satış olarak değerlendirilmez. Not:Aynı işlem veya olayla ilgili hasılat ve giderler aynı zamanda muhasebeleştirilmelidir.

4 Ias 18 Hasılat Tamamlama yüzdesinin tespiti
Hizmetler Ne Zaman Hasılat Kaydedilir ? Hizmetlerin sunumu ile ilgili bir işlemden doğan hasılat, sonuç güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiğinde, işlemin bilanço tarihindeki tamamlanma derecesine göre muhasebeleştirilir. Bu durum aşağıdaki dört koşulun karşılanması durumunda oluşur: ● Hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülmesi, ● İşlemle ilgili ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olması, ● İşlemin bilanço tarihindeki tamamlanma derecesinin güvenilir bir biçimde ölçülmesi, ● İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir bir biçimde ölçülmesi Tamamlama yüzdesi yönteminin kullanılması Hasılatın bir işlemin tamamlanma derecesine göre muhasebeleştirilmesi tamamlama yüzdesi yöntemi olarak adlandırılır. Bu yönteme göre hasılat, hizmetlerin sunulduğu hesap dönemlerinde finansal tablolara yansıtılır. Tamamlama yüzdesinin tespiti Bir işlemin tamamlanma derecesi çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir, örneğin; ● yapılan işin fiilen ölçülmesi ● bilanço tarihine kadar verilen hizmetlerin verilecek toplam hizmetlere oranı, ● katlanılan maliyetin toplam maliyete oranı Not: Sadece bugüne kadar verilen hizmetleri yansıtan maliyetler bugüne kadar oluşan maliyetlere eklenir.

5 Ias 18 Hasılat Faiz, Royalti ve Temettünün Muhasebeleştirilmesi İçin işlemle ilgili ekonomik yararların işletmeye girişinin muhtemel olmalı ve hasılat tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmalıdır. Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Royalti , ilgili sözleşmenin ekonomik ömrü ile tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Temettü Tahsil etme hakkının ortaya çıktığı günde mali tablolara alınır. Notlar Hasılat olarak kayıtlara alınan alacak şüpheli hale geldiğinde ayrılan karşılık dönem giderine atılır. Alacakların bugünkü değerine indirgenmesinde kullanılan efektif faiz oranı , hasılatın vadeli tutarı ile peşin değerini birbirine eşitleyen tutardır.

6 Ias 18 Hasılat 1 Doubtfull receivables(bakiyesi hareketsiz olanlar için) 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLA 120 ALICILAR 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 129

7 Ias 18 Hasılat IAS 39 for 120 receivable 780 Financial expense xx
780 Financial expense xx 120 Trade receivabes AJE for doubtful receivables 654 Provision for doubtful receivables 22.000 120 Trade receivables


"Ias 18 Hasılat Kapsam Mal veya hizmet satışı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları