Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 14. Toplantısı MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU R. Berber, C. Güzeliş, B. Toklu Karadeniz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 14. Toplantısı MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU R. Berber, C. Güzeliş, B. Toklu Karadeniz."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 14. Toplantısı MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU R. Berber, C. Güzeliş, B. Toklu Karadeniz Teknik Üniversitesi, 5 Mayıs 2007

2 Çalışma Grubu Raporları Çalışma Grubu Raporları MDK Yürütme Kurulu MDK Yürütme Kurulu Konsey Konsey Anket  Görüş-Öneri  Anket  Görüş-Öneri  Araştırma Değerlendirme Araştırma Değerlendirme Sistemi? Sistemi?

3 Araştırma Değerlendirmesi Araştırma Değerlendirmesi Gereksinimi Gereksinimi Araştırma değerlendirmesi nedir? Araştırma değerlendirmesi nedir? Diğer ülkelerde var olan araştırma değerlendirme sistemleri? Diğer ülkelerde var olan araştırma değerlendirme sistemleri?

4 Paydaşlar? Paydaşlar? Temel Paydaş = MDK Temel Paydaş = MDK Paydaş Beklentileri – Gereksinim? Paydaş Beklentileri – Gereksinim?

5 Araştırma Değerlendirmesi: Araştırma etkinliklerinin Araştırma etkinliklerinin belirli ölçütleri belirli ölçütleri sağlama düzeyinin sağlama düzeyinin belirlenmesi. belirlenmesi.

6 Müh. Fak. Araştırma Etkin.: Bilimsel Yayın Bilimsel Yayın Araştırma Projeleri Araştırma Projeleri Doktora Tezleri Doktora Tezleri

7 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME: Araştırma etkinliğiyle ilişkili bileşen-değişkenlerden Araştırma etkinliğiyle ilişkili bileşen-değişkenlerden ölçüm araçları yardımıyla elde edilen verilere-bilgilere dayalı olarak ölçüm araçları yardımıyla elde edilen verilere-bilgilere dayalı olarak

8 Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenmesi Bileşen-Değişkenlerin Bileşen-Değişkenlerin Belirlenmesi Belirlenmesi Paydaşlarca Aranan Nicel- Paydaşlarca Aranan Nicel- Nitel Özellikler Nitel Özellikler

9 Müh. Fak. - Temel Bileşenler GİRDİLERSÜREÇLERÇIKTILAR Makine- Teçhizat- Finans Makine-Teçhizat Lab-Proje-Finans YönetimiProjeler İnsan-Bilgi- Kaynakları İnsan-Bilgi- Kaynakları Yönetimi Bilimsel Yayın Doktora Eğitimine Ayrılan Kaynaklar Doktora Programı Doktora T ezleri

10 Hangi Araştırma Birimi-Programı Değerlendirilecek? Bireysel çalışmalar Bireysel çalışmalar Grup? Laboratuar? Merkez? Üniversite? Fakülte? Bölüm? Grup? Laboratuar? Merkez? Üniversite? Fakülte? Bölüm? Ülke genelinde bir disiplinin tümü Ülke genelinde bir disiplinin tümü Araştırma destek programı Araştırma destek programı Araştırma destek kuruluşu Araştırma destek kuruluşu Bir ülkenin tüm araştırma alanı Bir ülkenin tüm araştırma alanı Ulusal bir araştırma programı Ulusal bir araştırma programı

11 Araştırma değerlendirme Araştırma değerlendirme yaklaşımları-yöntemleri? yaklaşımları-yöntemleri? Kimler, hangi Kimler, hangi kurul-kuruluşlar kurul-kuruluşlar değerlendirmeli? değerlendirmeli?

12 Değerlendirme giderleri? Değerlendirme giderleri? Yararları ve riskleri? Yararları ve riskleri? Değerlendirme sistemi Değerlendirme sistemi kurulmasında kurulmasında nasıl bir yol izlenmeli? nasıl bir yol izlenmeli?

13 Çalışma Grubu  Çalışma Grubu  Rapor*Rapor* ÖnerilerÖneriler Değerlendirme Sistemi TaslağıDeğerlendirme Sistemi Taslağı Araştırma Değerlendirme Ölçütleri Önerisi*Araştırma Değerlendirme Ölçütleri Önerisi* Özdeğerlendirme Raporu Hazırla. Rehberi*Özdeğerlendirme Raporu Hazırla. Rehberi* Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK)Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK) Esasları Esasları MDK-Anket-Panel-Paydaşlar-Anket- Arama Konferansları  Gerek?-Nasıl? MDK-Anket-Panel-Paydaşlar-Anket- Arama Konferansları  Gerek?-Nasıl?

14 ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ İngiltere RAE İngiltere RAE Hollanda Sistemi Hollanda Sistemi Finlandiya Sistemi Finlandiya Sistemi Amerika Araştırma Değerlendirme Örnekleri Amerika Araştırma Değerlendirme Örnekleri

15 İNGİLTERE - RAE (Research Assessment Exercise) İlki 1986 İlki 1986 1989, 1992, 1996 ve 2001 1989, 1992, 1996 ve 2001 İzleyen değerlendirme: 2008 İzleyen değerlendirme: 2008 Temel Amaç: Kaynak dağıtımı Temel Amaç: Kaynak dağıtımı

16 RAE Ardıl ve somut verilere dayalı nitel akran değerlendirmesi Ardıl ve somut verilere dayalı nitel akran değerlendirmesi Her bir araştırma birimi için 9-18 uzmandan oluşan paneller Her bir araştırma birimi için 9-18 uzmandan oluşan paneller 1300 dolayında mesleki kuruluş- topluluk panelist adayı önerir 1300 dolayında mesleki kuruluş- topluluk panelist adayı önerir

17 Geçmiş panellerde yer alan panelist adayları arasından önerilen ve HEFC tarafından onaylanan panelist, Geçmiş panellerde yer alan panelist adayları arasından önerilen ve HEFC tarafından onaylanan panelist, Panel Başkanı olarak atanır. Panel Başkanı olarak atanır. Başkan; diğer panel üyelerini seçer. Başkan; diğer panel üyelerini seçer. Üniversite içinde her bir bölüm bir araştırma biriminden değerlendirilmeye-panele başvurabilir. Üniversite içinde her bir bölüm bir araştırma biriminden değerlendirilmeye-panele başvurabilir.

18 Paneller; Paneller; sağlanan bilgilere dayalı sağlanan bilgilere dayalı değerlendirir değerlendirir Değerlendirme Değerlendirme kurum ziyareti içermez kurum ziyareti içermez Bölümlere  1-5 Yetkin. Bölümlere  1-5 Yetkin.

19 2001 RAE - İstenen bilgiler: Personel Özeti: Akademik-teknik ele. bilgisi Personel Özeti: Akademik-teknik ele. bilgisi Etkin Araştırmacıların 4’er Yayını-Çıktısı + Etkin Araştırmacıların 4’er Yayını-Çıktısı + Diğer araştırma çıktılarının ayrıntıları Diğer araştırma çıktılarının ayrıntıları Öğrenci-araştırma öğrenciliğinin genel değer. Öğrenci-araştırma öğrenciliğinin genel değer. Dış araştırma gelirleri + kaynakların ayrıntıları Dış araştırma gelirleri + kaynakların ayrıntıları Araştırma ortamının (alt yapı-araştırma politikaları-araştırma stratejileri) tanıtımı Araştırma ortamının (alt yapı-araştırma politikaları-araştırma stratejileri) tanıtımı Genel gözlemler + mükemmeliyet göstergeleri bilgileri Genel gözlemler + mükemmeliyet göstergeleri bilgileri

20 1992 RAE: 1992 RAE: Her araştırmacının =< 4 yayını + Her araştırmacının =< 4 yayını + Araştırma biriminin yayın bilgileri Araştırma biriminin yayın bilgileri 1996 ve 2001: 1996 ve 2001: Etkin araştırmacıların =< 4 yayını Etkin araştırmacıların =< 4 yayını

21 Hollanda Sistem(ler)i: Temel Bileşenler: VSNU= Üniv. Birliği -2002 Akademik personel Akademik personel Araştırma programının temel görevi-planı Araştırma programının temel görevi-planı Araştırma programı içeriği - ana sonuçları Araştırma programı içeriği - ana sonuçları Yayınlar Yayınlar Seçilmiş 5 kilit yayın Seçilmiş 5 kilit yayın Patent + davet üzerine ders verme Patent + davet üzerine ders verme vb nitelik ve saygınlık göstergeleri vb nitelik ve saygınlık göstergeleri

22 Değerlendirme Ölçütleri: Bilimsel nitelik: Fikir ve yöntemlerin özgünlüğü, disiplinin önemi-etki-önde olma Bilimsel nitelik: Fikir ve yöntemlerin özgünlüğü, disiplinin önemi-etki-önde olma Bilimsel üretkenlik: Personel-kaynak vb girdiler. Bilimsel üretkenlik: Personel-kaynak vb girdiler. Yayın-tez-patent-davetli olarak verilen derslerin sayıları-niteliği Yayın-tez-patent-davetli olarak verilen derslerin sayıları-niteliği Bilimsel İşlevsellik: Bilgi ve teknolojinin ilerletilmesi ile ilgisi-toplumsal sonuçları Bilimsel İşlevsellik: Bilgi ve teknolojinin ilerletilmesi ile ilgisi-toplumsal sonuçları Süreklilik: Araştırma ve yayın açısından Süreklilik: Araştırma ve yayın açısından uzun erimli olma-tutarlılık-araştırma sürekliliği uzun erimli olma-tutarlılık-araştırma sürekliliği Temel Amaç: Strateji Geliştirme Temel Amaç: Strateji Geliştirme

23 2003-2009 Standart Değerlendirme Protokolü: Temel Bileşenler: Liderlik Liderlik Görev ve amaçlar Görev ve amaçlar Strateji ve politika Strateji ve politika Kaynakların yeterliliği Kaynakların yeterliliği Finans politikaları Finans politikaları Alt yapı Alt yapı Akademik saygınlık Akademik saygınlık Toplumsal işlevsellik Toplumsal işlevsellik Kuvvetli-zayıf yanların dengesi Kuvvetli-zayıf yanların dengesi

24 Araştırma programının niteliği: Her bir araştırma grubunca sağlanan 5 kilit yayın Her bir araştırma grubunca sağlanan 5 kilit yayın Araştırma programının tanımı Araştırma programının tanımı Yayın listesi Yayın listesi

25 Araştırma programının verimliliği: TZE Araştırmacı başına; Doktora tez sayısı (ağırlığı 2) Doktora tez sayısı (ağırlığı 2) Bilimsel dergi yayını sayısı (ağırlığı 1) Bilimsel dergi yayını sayısı (ağırlığı 1) Bilimsel toplantı bildiri sayısı (1) Bilimsel toplantı bildiri sayısı (1) Kitap bölümü sayısı (1) Kitap bölümü sayısı (1) Kitap sayısı (derleme hariç.) (1) Kitap sayısı (derleme hariç.) (1) Diğer bilimsel ürünler (bilimsel yazılım Diğer bilimsel ürünler (bilimsel yazılım dahil, teknik rapor hariç.) (1) dahil, teknik rapor hariç.) (1)

26 Araştırma programının işlevselliği: Mevcut bilginin ilerletilmesi Mevcut bilginin ilerletilmesi Bilginin yayılması Bilginin yayılması Bilginin uygulanması Bilginin uygulanması

27 Araştırma programının sürdürülebilirliği ve gerçekleştirilebilirliği: Geçmiş akademik performans Geçmiş akademik performans Gelecek planları ve fikirler Gelecek planları ve fikirler Araştırmacı kadrosunun yaşı ve hareketliliği Araştırmacı kadrosunun yaşı ve hareketliliği

28 Yetkinlik Düzeyleri: Mükemmel (5): Mükemmel (5): Uluslar arası arenada önde giden araştırma Uluslar arası arenada önde giden araştırma Alanında önemli ve temel bir etki yapması kuvvetle muhtemel araştırma Alanında önemli ve temel bir etki yapması kuvvetle muhtemel araştırma Uluslar arası arenada lider bir kurum Uluslar arası arenada lider bir kurum

29 Çok İyi (4): Çok İyi (4): Uluslararası arenada rekabet edebilen ulusal düzeyde önde giden araştırma Uluslararası arenada rekabet edebilen ulusal düzeyde önde giden araştırma Önemli bir katkı yapması beklenen araştırma Önemli bir katkı yapması beklenen araştırma Uluslar arası arenada oyuncu ve Uluslar arası arenada oyuncu ve ulusal düzeyde lider kurum ulusal düzeyde lider kurum

30 İyi (3): İyi (3): Ulusal düzeyde rekabet edebilen araştırma Ulusal düzeyde rekabet edebilen araştırma Uluslar arası arenada değerli bir katkı yapma olasılığı olan araştırma Uluslar arası arenada değerli bir katkı yapma olasılığı olan araştırma Uluslar arası arenada görünen ve Uluslar arası arenada görünen ve ulusal düzeyde oyuncu olan bir kurum ulusal düzeyde oyuncu olan bir kurum

31 Yeterli (2): Yeterli (2): Sağlam ve etkileyici olmayan araştırma, bilgi ekleyecek ve ilkesel olarak desteği hak eden araştırma Sağlam ve etkileyici olmayan araştırma, bilgi ekleyecek ve ilkesel olarak desteği hak eden araştırma Yukarıdaki kategorilerde yer alanlara göre daha az önceliği olan araştırma Yukarıdaki kategorilerde yer alanlara göre daha az önceliği olan araştırma Ulusal düzeyde görünen bir kurum Ulusal düzeyde görünen bir kurum

32 Yetersiz (1): Yetersiz (1): Sağlam ve etkileyici olmayan araştırma, Sağlam ve etkileyici olmayan araştırma, bilimsel ve/veya teknik yaklaşımda hatalı, bilimsel ve/veya teknik yaklaşımda hatalı, diğer araştırmaların benzeri diğer araştırmaların benzeri Sürdürülmeye değmez araştırma Sürdürülmeye değmez araştırma

33 ABD Araştırma Değerlendirme Örnekleri Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi Araştırma Program. Değerlendirilmesi Araştırma Program. Değerlendirilmesi Akran-Hakem Panelleri Akran-Hakem Panelleri Portföy Değerlendirmesi Portföy Değerlendirmesi En-Üst Araştırma Üniversiteleri Programı En-Üst Araştırma Üniversiteleri Programı Carnegie Mellon Yetenekli-Olgun Modeli Carnegie Mellon Yetenekli-Olgun Modeli

34 ABD En-Üst Araştırma Üniversiteleri Ölçütleri Toplam araştırma harcamaları Toplam araştırma harcamaları Eyalet araştırma harcamaları Eyalet araştırma harcamaları Bağışlar Bağışlar Öğrencilere sağlanan burs vd destekler Öğrencilere sağlanan burs vd destekler Ulusal akademideki öğretim üye sayısı Ulusal akademideki öğretim üye sayısı Alınan ödüller Alınan ödüller Doktora mezun sayısı Doktora mezun sayısı Doktora sonrası araştırmacı sayısı Doktora sonrası araştırmacı sayısı Öğrencilerin SAT dereceleri Öğrencilerin SAT dereceleri

35 Carnegie Mellon Yetenekli-Olgun Modeli Yazılım mühendisliği kuruluşları ve Yazılım mühendisliği kuruluşları ve bilişim teknolojileri servis sağlayıcılar için bilişim teknolojileri servis sağlayıcılar için Özdeğerlendirme + Dış Değerlendirme  Sertifika = Nitelikli Hizmet Belgesi Özdeğerlendirme + Dış Değerlendirme  Sertifika = Nitelikli Hizmet Belgesi 3. Kuruluşlara Sertifika Verme Yetkisi 3. Kuruluşlara Sertifika Verme Yetkisi Eğitim... Eğitim...

36 Carnegie Mellon Yetenekli-Olgun Modeli 0: Temel uygulamalar yetersiz 0: Temel uygulamalar yetersiz 1: Yaptım-Oldu-Uygulama informel 1: Yaptım-Oldu-Uygulama informel 2: Ne Yaptığını Biliyor: Sezgisel 2: Ne Yaptığını Biliyor: Sezgisel tekrarlama tekrarlama 3: Nasıl Yaptığını Biliyor: Niteliksel tanımlı 3: Nasıl Yaptığını Biliyor: Niteliksel tanımlı 4: Nasıl Yaptığını Açıklayabiliyor – Nicel yönetim 4: Nasıl Yaptığını Açıklayabiliyor – Nicel yönetim 5: Sürekli İyileştirme Kültürü yerleşmiş 5: Sürekli İyileştirme Kültürü yerleşmiş

37 MDK’dan Görüş Alınması I: Anket + MDK-14 Panel Paydaşlar sizce kimler olmalı? Paydaşlar sizce kimler olmalı? İç ve dış paydaşların beklentileri İç ve dış paydaşların beklentileri Hangi birim değerlendirilmeli? Hangi birim değerlendirilmeli? Değerlendirme kapsamındaki bileşenler Değerlendirme kapsamındaki bileşenler Değerlendirme ölçütleri Değerlendirme ölçütleri Değerlendirme yöntemi Değerlendirme yöntemi Değerlendirme risk ve yararları Değerlendirme risk ve yararları Dış değerlendirme Süreci Dış değerlendirme Süreci Konseyin-ÇG’nun izlemesi gereken yol Konseyin-ÇG’nun izlemesi gereken yol

38 Çalışma Grubu  Çalışma Grubu  RaporRapor ÖnerilerÖneriler Değerlendirme Sistemi TaslağıDeğerlendirme Sistemi Taslağı Araştırma Değerlendirme Ölçütleri ÖnerisiAraştırma Değerlendirme Ölçütleri Önerisi Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama RehberiÖzdeğerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK)Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK) Esasları Esasları

39 ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ÖNERİSİ Ölçüt 1: Bilimsel Yayınlar Ölçüt 1: Bilimsel Yayınlar Bölüm; bilimsel yayın üretimini izlemeli, Bölüm; bilimsel yayın üretimini izlemeli, yönlendirmeli ve yayınların niteliği ile yönlendirmeli ve yayınların niteliği ile yaygın etkisini değerlendirmelidir yaygın etkisini değerlendirmelidir

40 Ölçüt 2: Projeler Ölçüt 2: Projeler Bölüm; araştırma proje üretimini izlemeli Bölüm; araştırma proje üretimini izlemeli yönlendirmeli ve yönlendirmeli ve sonuçlarını değerlendirmelidir sonuçlarını değerlendirmelidir

41 Ölçüt 3: Doktora Öğrencileri Ölçüt 3: Doktora Öğrencileri Bölüm; doktora öğrencilerini izlemeli Bölüm; doktora öğrencilerini izlemeli yönlendirmeli ve yönlendirmeli ve değerlendirmelidir değerlendirmelidir

42 Ölçüt 4: Araştırma Amaçları Ölçüt 4: Araştırma Amaçları Bilimsel yayın, araştırma projesi ve doktora tezlerinin orta-uzun dönem etki. Bilimsel yayın, araştırma projesi ve doktora tezlerinin orta-uzun dönem etki. Bilimsel araştırmalar evrensel bilimi ilerletmeli - bilimsel topluluklarca Bilimsel araştırmalar evrensel bilimi ilerletmeli - bilimsel topluluklarca kabul görmeli kabul görmeli Uygulamalı araştırma projeleri toplumsal-ekonomik fayda sağlamalı Uygulamalı araştırma projeleri toplumsal-ekonomik fayda sağlamalı

43 Ölçüt 5: Araştırma Çıktıları - Değerlendirme Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; evrensel ölçekte yeni bir kuram, yöntem, teknik veya uygulama alanı içeren özgünlükte olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; evrensel ölçekte yeni bir kuram, yöntem, teknik veya uygulama alanı içeren özgünlükte olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; evrensel bilim literatürüne hakim olmalıdır. evrensel bilim literatürüne hakim olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; araştırma yöntemi açısından yetkin olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezleri; araştırma yöntemi açısından yetkin olmalıdır.

44 Bilimsel yayınlar ve doktora tezlerinde yer alan bilimsel araştırmalarda, araştırma için gerekli olan modern makine ve teçhizat etkin olarak kullanılıyor olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezlerinde yer alan bilimsel araştırmalarda, araştırma için gerekli olan modern makine ve teçhizat etkin olarak kullanılıyor olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezlerinde yer alan bilimsel araştırmalar, ilgili araştırma alanında ulusal ve uluslar arası bilimsel topluluklara yeterli düzeyde duyurulmuş olmalıdır. Bilimsel yayınlar ve doktora tezlerinde yer alan bilimsel araştırmalar, ilgili araştırma alanında ulusal ve uluslar arası bilimsel topluluklara yeterli düzeyde duyurulmuş olmalıdır. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projeleri süreklilik göstermelidir. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projeleri süreklilik göstermelidir. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projeleri araştırma ve yayın etiğine uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projeleri araştırma ve yayın etiğine uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.

45 Uygulamalı araştırma projeleri; teknolojik yenilik getirmeli veya bilinen bir bilimsel ya da teknolojik bilginin yeni bir uygulama alanını içermelidir. Uygulamalı araştırma projeleri; teknolojik yenilik getirmeli veya bilinen bir bilimsel ya da teknolojik bilginin yeni bir uygulama alanını içermelidir. Uygulamalı araştırma projeleri; modern araştırma laboratuarlar olanaklarını etkin olarak kullanıyor olmalıdır. Uygulamalı araştırma projeleri; modern araştırma laboratuarlar olanaklarını etkin olarak kullanıyor olmalıdır. Bilimsel yayınların, doktora tezlerinin veya uygulamalı araştırma projelerinin önemli ve bütünsellik gösteren bir kısmının, ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde mükemmellik özelliği bulunmalıdır. Bilimsel yayınların, doktora tezlerinin veya uygulamalı araştırma projelerinin önemli ve bütünsellik gösteren bir kısmının, ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde mükemmellik özelliği bulunmalıdır.

46 Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projelerinde yer alan araştırmalarda, ulusal ve/veya uluslar arası üniversiteler ve/veya araştırma merkezleri ile işbirliklerinden yararlanabilme yeteneği gelişmiş olmalıdır. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projelerinde yer alan araştırmalarda, ulusal ve/veya uluslar arası üniversiteler ve/veya araştırma merkezleri ile işbirliklerinden yararlanabilme yeteneği gelişmiş olmalıdır. Uygulamalı araştırma projelerinde, yerel ve/veya ulusal sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliklerinden yararlanabilme yeteneği gelişmiş olmalıdır. Uygulamalı araştırma projelerinde, yerel ve/veya ulusal sanayi ve kamu kuruluşları ile işbirliklerinden yararlanabilme yeteneği gelişmiş olmalıdır. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projelerinde yer alan araştırmaların toplumsal-ekonomik sonuçları, topluma, kamu ve özel kuruluşlara yeterli düzeyde duyuruluyor olmalıdır. Bilimsel yayınlar, doktora tezleri ve uygulamalı araştırma projelerinde yer alan araştırmaların toplumsal-ekonomik sonuçları, topluma, kamu ve özel kuruluşlara yeterli düzeyde duyuruluyor olmalıdır.

47 Her bölümün, Her bölümün, sonuçları belgelenmiş bir araştırma değerlendirme yöntemi olmalı sonuçları belgelenmiş bir araştırma değerlendirme yöntemi olmalı değerlendirme sonuçlarının, bölümün araştırma etkinliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde kullanıldığı kanıtlanmalı değerlendirme sonuçlarının, bölümün araştırma etkinliklerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde kullanıldığı kanıtlanmalı

48 Ölçüt 6. Araştırmacı Kadrosu ve Teknik Personel Araştırmacı kadrosu Araştırmacı kadrosu sayı ve nitelikçe yeterli sayı ve nitelikçe yeterli araştırma alanını araştırma alanını kapsayacak biçimde kapsayacak biçimde olmalı olmalı

49 Ölçüt 7. Doktora Programı Araştırma amaçlarına uyumlu Araştırma amaçlarına uyumlu Gerekli eğitim bileşenlerini Gerekli eğitim bileşenlerini içermeli içermeli Yeterli zaman ayıran Yeterli zaman ayıran öğretim kadrosu güvencesi öğretim kadrosu güvencesi

50 Ölçüt 8. Araştırma Alt Yapısı ve Finansman Makine-Teçhizat, Bilgi Kaynakları, İç-Dış Finans; Araştırma amaçlarına Araştırma amaçlarına uyumlu uyumlu Yeterli düzeyde Yeterli düzeyde Sürdürülebilir Sürdürülebilir

51 Ölçüt 9. Araştırma Yönetimi Belirli bir stratejik plana uygun olarak, verimlilik ve yenilikçilik temelinde etkin bir liderlikle gerçekleştirilmeli

52 Bölümün; Proje yönetimine, Proje yönetimine, Makine-teçhizat-laboratuar yönetimine Makine-teçhizat-laboratuar yönetimine İç-dış finasman yönetimine İç-dış finasman yönetimine Teknolojik AR-GE finansmanı yönetimine Teknolojik AR-GE finansmanı yönetimine Bilgi kaynakları yönetimine Bilgi kaynakları yönetimine İnsan kaynakları yönetimine İnsan kaynakları yönetimine Ulusal - uluslar arası ilişkilerin yönetimine Ulusal - uluslar arası ilişkilerin yönetimine fikri mülkiyet hakları yönetimine fikri mülkiyet hakları yönetimine araştırma ve yayın etiği yönetimine araştırma ve yayın etiği yönetimine ilişkin etkin çalışan sistematikleri bulunmalı

53 Ölçüt 10. Araştırma Alanı ÖLçütleri Adıyla uyumlu bir Adıyla uyumlu bir mühendislik yelpazesinde mühendislik yelpazesinde yeterli düzeyde genişlik ve yeterli düzeyde genişlik ve derinlikte araştırmalar derinlikte araştırmalar yerine getiriliyor olmalıdır. yerine getiriliyor olmalıdır.

54 Araştırma Yetkinliği Özdeğerlendirme Raporu Rehberi Taslağı Araştırma Yetkinliği Özdeğerlendirme Raporu Rehberi Taslağı A. Genel Bilgi 1. Bölümün Mühendislik Araştırma Alanı 2. Bölümün Lisansüstü Programları 3. Bölümün Araştırma Laboratuarları 4. Önceki Yetersizliklerin Giderilmesi Yönünde Alınan Önlemler 5. İletişim Bilgileri

55 B. Değerlendirme Özeti 1. Bilimsel Yayınlar 2. Araştırma Projeleri 3. Doktora Öğrencileri 4. Araştırma Amaçları 5. Araştırma Çıktıları ve Değerlendirme 6. Araştırmacı Kadrosu ve Teknik Personel 7. Doktora Programı 8. Araştırma Altyapısı ve Finansman 9. Araştırma Yönetimi 10. Mühendislik Alanına İlişkin Ölçütler

56 Ek I – Bölüm Hakkında Ek Bilgi A. Bilimsel Yayınlar B. Aktif Araştırmacıların 5 Bilimsel Yayınına İlişkin Etki Değerlendirme Raporları C. Araştırma Projeleri D. Aktif Araştırmacıların 5 Uygulama Projesine İlişkin Etki Değerlendirme Raporları E. Doktora Tezleri F. Araştırmacıların Özgeçmişleri G. Teknik Personelin Özgeçmişleri H. Lisansüstü Programlarına İlişkin Bilgiler I. Araştırma Laboratuarları İ. İç ve Dış Finansman Özeti J. Mesleki Hizmetler K. Toplumsal Hizmetler L. Ödüller ve Burslar M. Kurumlar Arası İlişkiler

57 Ek II – Fakülteye İlişkin Bilgiler A. Fakültenin Bilimsel Yayın ve Atıf İstatistikleri B. Fakültenin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Proje Bilgileri C. Fakültenin Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları D. Fakültenin Stratejik Planı ve Yönetimi E. Araştırma ve Uygulama Merkezler F. Akreditasyon ve Değerlendirme Bilgileri

58 Ek III. Üniversiteye İlişkin Bilgiler A. Üniversitenin Bilimsel Yayın ve Atıf İstatistikleri B. Üniversitenin Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Proje Bilgileri C. Üniversitenin Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları D. Üniversite Stratejik Planı ve Yönetimi E. Araştırma ve Uygulama Merkezleri F. Akreditasyon ve Değerlendirme Bilgileri

59 Çalışma Grubu  Çalışma Grubu  RaporRapor ÖnerilerÖneriler Değerlendirme Sistemi TaslağıDeğerlendirme Sistemi Taslağı Araştırma Değerlendirme Ölçütleri ÖnerisiAraştırma Değerlendirme Ölçütleri Önerisi Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama RehberiÖzdeğerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK)Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK) Esasları Esasları

60 PAYDAŞLARPaydaşlarI.OylamaII.Oylama

61 Hangi Birim Değerlendirilmeli BirimlerI.OylamaII.Oylama

62 Temel Bileşenler GİRDİLERSÜREÇLERÇIKTILAR Makine- Teçhizat- Finans Makine-Teçhizat Lab-Proje-Finans YönetimiProjeler İnsan-Bilgi- Kaynakları İnsan-Bilgi- Kaynakları Yönetimi Bilimsel Yayın Doktora Eğitimine Ayrılan Kaynaklar Doktora Programı Doktora T ezleri

63 Temel Bileşenler Nedir? Bileşenler-DeğişkenlerI.OylamaII.Oylama

64 Değerlendirme Yöntemi? Öz değerlendirme raporu üzerinden değerlendirme? Öz değerlendirme raporu üzerinden değerlendirme? Saha ziyareti ile yerinde gözlem ve değerlendirme? Saha ziyareti ile yerinde gözlem ve değerlendirme? Panel? Panel?

65 Değerlendirmenin Yararları

66 Değerlendirmenin Riskleri ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????

67 Riskleri düşündüğümüzde değerlendirme olmalı mı? EVET HAYIR

68 Konseyin İzlemesi Gereken Yol 1. Adım: 2. Adım: 3. Adım: 4. Adım: 5. Adım: 6. Adım: 7. Adım: 8. Adım: 9. Adım: 10. Adım:...........................

69 Çalışma Grubu  Çalışma Grubu  Değerlendirme Sistemi Taslağı Değerlendirme Sistemi Taslağı Araştırma Değerlendirme Ölçütleri ÖnerisiAraştırma Değerlendirme Ölçütleri Önerisi Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama RehberiÖzdeğerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK)Araştırma Yetkinliği Değerlendirme (MADEK) Esasları... Esasları...


"MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 14. Toplantısı MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA YETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU R. Berber, C. Güzeliş, B. Toklu Karadeniz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları