Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Bologna Uzmanları Toplantısı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Bologna Uzmanları Toplantısı,"— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Bologna Uzmanları Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu, 07 Haziran 2008, Ankara Prof. Dr. Mehmet DURMAN

2 2 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi Bologna 1999 Londra 2007 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA KONULARI 2.Kalite güvencesi Avrupa İlke ve Standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin Gelişim Düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması 4.33 4 3 5 4 5 4 4 3

3 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 3 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 4 5 4 4 3  AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER  ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER

4 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 4 Avrupa Yükseköğretim ve Araştırma Alanı’nı oluşturmak için yapılacak reformları ifade eden Bologna Süreci’nin başlangıcından itibaren Sürecin başarı ile sürdürülebilmesi Lizbon hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi Uluslararası rekabetin oluşturulabilmesi için Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve bu alandaki Uluslararası İşbirliği, en önemli eylem konusu olarak öne çıkmış ve bu konuda eyleme dönüşen bir dizi somut adım atılmıştır. 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER

5 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 5 Avrupa Komisyonu’nun 4 basamaklı modeli (1998) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği’nin (ENQA) 2005 Raporu Yükseköğretimden sorumlu Avrupa Bakanlarının Bergen (2005) ve Londra (2007) toplantıları kararları Kalite Güvence Ajanslarının Tescil sistemimin kabulü ve uygulanması. SOMUT ADIMLAR: 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

6 4 BASAMAKLI MODEL (Avrupa Komisyonu,1998) Kalite Güvencesi Konusunda bağımsız kuruluşların (ajansların) kurulması Kalite güvencesinde iç ve dış değerlendirme unsurlarının oluşturulması Konuyla ilgili paydaşların çalışmalara katılımı Sonuçların yayınlanması (raporlanması) 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

7 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 7 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin Uygulanması Kalite Güvence Ajanslarının tescilini oluşturacak bir birliğin oluşturulması (European Register for Quality Assurance Agencies) Kalite Güvence Ajansları için bir dış denetim sisteminin oluşturulması Yeterliliklerin anlaşılabilir olması ve uluslararası tanınabilirliğinin sağlanabilmesi için ulusal yeterlilik çerçevelerinin oluşturulması (National Qualification Framework) ve bunun Avrupa boyutunda ilişkilendirilmesi (Overarching of EQF) BERGEN – 2005 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

8 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 8 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin devamlılığı Kalite Güvencesinde Yükseköğretim Kurumlarının sorumluluğu Kalite Güvence Forumu’nun ve E4 Grubu çalışmalarının devamlılığı E4 Grubu tarafından önerilen Kalite Güvence Ajanslarının Tescil sistemimin kabulü ve geliştirilmesi Ulusal ve Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ve kalite güvencesi ile ilişkilendirilmesine önemli vurgu LONDRA – 2007 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

9 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 9 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA KALİTE GÜVENCESİ İÇİN STANDARTLAR VE TEMEL İLKELER (ENQA Raporu, Helsinki 2005) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim İçin Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

10 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 10 (ENQA Raporundan Örnekler, Helsinki 2005) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları 2 Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler Kurumdaki öğretim ve araştırma ilişkisi Kalite ve standartlarla ilgili kurumun stratejisi Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımı Programların ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Şeffaf ve net olarak hedeflenmiş öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve yayınlanması Öğretim programı ve program tasarımı ve içeriğine özen ve dikkat Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi Öğrencilerin kalite güvencesi etkinliklerine katılımı Öğrencilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

11 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 11 KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ AVRUPA TESCİLİ (EQAR) (11 Üye ve 5 Ülke gözlemcisinden oluşmaktadır) Ulusal ve ENQA izlemeleri temel alınarak Kalite güvencesinde Avrupa Standart ve ilkeleri’ni yerine getiren ajanslar gibi Avrupa’da hizmette bulunan güvenilir ajanslara istemli olarak bilgi temin eden bir sistemin oluşturulması Öğrencilere, işverenlere, Yükseköğretim Kurumlarına, ülkelere ve QA ajanslarına hizmet verilmesi Yükseköğretim kurumları, öğrenciler, kalite güvence ajansları ve sosyal ortaklar gibi paydaşların sorumluluğunu taşıması Amaç: 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

12 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 12 EQAR TESCİL SÜRECİ QA Ajansları a)Ulusal İzleme b) Ulusal olmayan izleme ENQA Üyeliği Tescil KomitesiTescil = liste 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

13 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 13 AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KALİTE GÜVENCE AJANSLARI 25 Ülkede, 71 Ajans 35 Ajans ENQA Tam Üyesi 9 Ajans ENQA Aday Üyesi 12 Ajans bağımsız değil YÖDEK Asosiye Üye-2007 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

14 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 14 AVRUPA KALİTE GÜVENCE KURULUŞLARININ İŞLEVİ 1.Avrupa ve hızla değişen dünya şartlarını göz önünde bulundurarak Yükseköğretim kalitesini ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda korumak. 2.Öğretim ve öğrenim ile araştırma kalitesinin iyileştirilmesi için yükseköğretim kurumlarına yardımcı olmak ve onları kalite güvencesi çerçevesinde uygun tedbirleri almaları için teşvik etmek. 3.Ulusal ve küresel seviyede kalite ve kalite güvencesi üzerine karşılıklı bilgi değişimini teşvik etmek ve bu alanda yükseköğretim kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak.

15 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 15 AVRUPA KALİTE GÜVENCE KURULUŞLARININ ANA GÖREVLERİ 1.Kalite Geliştirme, geleneksel anlamda kalite güvencesi (%86) 2.Bilgi yayma ve danışmanlık (%78) 3.Akreditasyon ( %50) 4.Diğer (Tanıma ve lisans verme, yeterlilikler çerçevesi, ulusal diplomaların tanınması ) ( %17) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

16 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 16 YÜKSEKÖĞRETİMDE AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ AMAÇLARI Kalite Geliştirme (%92) Hesap verilebilirlik (%75) - Akreditasyon kullananlarda (%86) Şeffaflılık (%75) Ulusal karşılaştırabilirlik ( %59) Uluslararsı karşılaştırabilirlik ( %41) Sıralama (Ranking) (%3) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

17 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 17 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ ORGANİZASYONEL YAPILARI VE FİNANS KAYNAKLARI Kalite Ajanslarının Özerklik ve Bağımsızlıklarının göstergeleri Organizasyon yapıları Finans kaynakları Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

18 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 18 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ ORGANİZASYONEL YAPILARI Yönetim Kurulları / Konseyi Üyeleri - Yükseköğretim Kurumları (temsilen veya bireysel) (%62) - Sanayi ve iş dünyası (%44) AB ve EFTA ülkelerinde (%92) - Hükümet (%39) - Öğrenciler (%33) AB ve EFTA ülkelerinde (%92) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

19 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 19 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ FİNANSAL KAYNAKLARI Hükümetler (%75) Yükseköğretim kurumları (%28) Üniversite Birlikleri ve Rektörler Komiteleri (%8) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

20 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 20 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 DEĞERLENDİRME METODLARI: Değerlendirme (Evaluation) Akreditasyon (Accreditation) Denetleme (Audit) Kıyaslama (Bench-marking) DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ: Program Kurum Konu İşlev DeğerlendirmeAkreditasyonDenetlemeKıyaslama Konu6116 Program212057 Kurum1210144 İşlev10014 Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003 AJANSLARIN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ

21 AJANSLAR TARAFINDAN KULLANILAN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

22 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 22  Mesleki Eğitimde Ortak Kalite Güvence Çerçevesi (CQAF) – ENQA-VET  Yükseköğretimde Yeterlilikler Çerçevesi ve Kalite Güvencesi İlişkisi AVRUPA’DA KALİTE GÜVENCESİ İLE İLGİLİ GÜNDEMDEKİ DİĞER ÇALIŞMALAR

23 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 23 Mesleki Eğitimde Ortak Kalite Güvence Çerçevesi (CQAF) PLANLAMA UYGULAMA GÖZDEN GEÇİRME DEĞERLENDİRME YÖNTEM

24  Seviyeler (cycles)  Profiller (profiles)  Verilen Dereceler (award types)  Öğrenim Çıktıları (Learning Outcomes)  Dublin (EHEA) veya EQF-LLL Tanımlayıcıları (Descriptors)  Krediler ve Öğrenim Yükü (Credits and workload)  Kalite Güvencesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Tasarımı

25 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 25 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 4 5 4 4 3  AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER  ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER

26 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 26 KALİTE GÜVENCESİORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu KGS’nin Ulusal Uygulama DüzeyiORTA (2)MÜKEMMEL (5) Dış Kalite Güvence Uygulama DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4) Öğrencilerin Katılım DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4) Uluslararası Katılım DüzeyiORTA (2)İYİ (3) DERECE SİSTEMİMÜKEMMEL (4.67)ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama DüzeyiMÜKEMMEL (5) 1 den 2’ ye GeçişÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) İkili Sistemdeki Öğrenci OranıMÜKEMMEL (5)- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi-İYİ (3) DİPLOMA VE EĞİTİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİÇOK İYİ (3.67)ÇOK İYİ (4.33) Diploma Eki Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4) Lizbon Konvansiyonu Prensiplerinin Uygulama DüzeyiİYİ (3)ÇOK İYİ (4) ECTS Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİYİ (3.00) Önceki Öğrenim Denkliği-İYİ (3) ORTAK DERECELERMÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Denkliği-MÜKEMMEL (5) GENELİYİ (3,45)ÇOK İYİ (4.13) BERGEN-2005 LONDRA-2007 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı

27 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 27 2005-2007 Bologna Süreci Değerlendirme Raporunda Türkiye’nin Performansı 2007

28 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 28 Mevcut önemli birikim ABET (Accreditation Board for Eng. & Tech.) - 4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) - 6 Üniversitemizde 27 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) - 20 Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Sürecinden geçmiştir. Üniversitelerimizde Kalite konusunda yüksek seviyede bilinçlenme ve yapılan çalışmalar. Yeni Yönetmelik: “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ( 20 Eylül 2005) Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması Berlin Bildirisi ve ENQA (European Assoc. for QA in HE) prensipleri ile uyumlu Dış Değerlendirmeye açık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

29 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 29 Yükseköğretim Kurumlarında “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 20 Eylül 2005 Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektedir. 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

30 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 30 İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur. 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

31 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 31 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi YÖDEK, Mayıs 2006 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER

32 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

33 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 33 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

34 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

35 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 35 YÖDEK ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

36 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli  Öğrenci niteliğinde beklenen düzey;  Akademik personel niteliğinde beklenen düzey;  İdari personel niteliğinde beklenen düzey;  Mali kaynakların yeterliliği  Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği;  İş teknolojilerinin yeterliliği;  Fiziksel olanakların yeterliliği;  Temin edilen hizmetlerin yeterliliği;  Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği;  Toplum ile ilişkilerin yeterliliği;  Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği;  Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği;  Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği;  Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği;  Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği;  Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği.

37  Öğrenci sayıları ve yeterliliği;  Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği;  İdari personel sayıları ve yeterliliği;  Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği;  Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği;  Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği;  Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi ;  İdari personelin eğitim düzeyi;  Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği;  Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;  Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği; YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

38  Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği;  Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği;  Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı;  Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;  Programların çıktılarının yeterliliği;  Program kaynaklarının yeterliliği;  Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği;  Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği;  Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği;  Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği;  Eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği;  Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

39  AR-GE çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  AR-GE olanak ve kaynaklarının yeterliliği;  AR-GE çalışmalarının yeterliliği;  AR-GE önceliklerinin belirginliği;  AR-GE çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı;  AR-GE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik;  Uluslararası AR-GE çalışmalarının yeterliliği;  AR-GE özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;  AR-GE faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu;  AR-GE çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;  AR-GE çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;  AR-GE çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği;  AR-GE sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik. YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

40  U&H faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;  U&H faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği;  U&H faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği;  U&H faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği;  Uluslararası U&H faaliyetlerinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği;  Eğitim-Öğretim ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  AR-GE çalışmaları ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği;  Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği;  Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği;  Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği;  U&H faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik;  U&H faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik. YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

41  Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  İdari işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği;  Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği;  Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği;  Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği;  Sağlık hizmetlerinin yeterliliği;  Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği;  Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;  Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği;  Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği;  Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği;  Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği;  Staj destek hizmetlerinin yeterliliği;  Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği,  Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği. YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

42  Organizasyonel yapının yeterliliği;  Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı;  Görev yetkilerinin yeterliliği;  Stratejilerin varlığı ve yeterliliği;  Karar verme süreçlerinin yeterliliği;  İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği;  Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği;  Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği;  Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği;  İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği;  Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği,  Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği,  E&Ö, AR-GE, U&H süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği. YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

43  Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik;  Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği;  İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği;  Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği;  Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği;  Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği;  Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği;  İdari personelin özelliklerinin yeterliliği;  Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği;  İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

44  Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği;  Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği;  AR-GE ile ilgili sonuçların yeterliliği;  U&H faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği;  Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;  İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;  Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği. YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

45  Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;  Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;  Kendi misyonuna uygunluğu; YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli

46 YÖDEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ NOGÖSTERGEÖLÇME YÖNTEMİBİRİMİ 1Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalamasıMutlak sayı 2Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 1.SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Ortalamaları 2.(İlk %10’luk ÖSS puan diliminden giren ÖS /Toplam giren ÖS)x100 1.Mutlak Sayı 2.Yüzde 3Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Yüzde 4Doktora…………………………………………………………………………….………. …………..………….. 75Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti AnketYüzde 76Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Düzeyi AnketYüzde 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

47 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 47 Beklenen Düzey Bek. Düz. Üstü Bek. Düz. Çok Üstü Bek. Düz. Altı Bek. Düz. Çok Altı 8,88 3,19 12,06 8,13 3,27 11,40 8,07 3,00 11,07 9,00 3,00 12,008,94 3,00 11,948,76 3,86 12,62 8,85 3,00 11,85 8,70 3,00 11,70 8,00 4,00 12,00 8,60 3,24 11,84 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

48 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 48 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇLARI 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

49 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 49 ÖNGÖRÜLEBİLECEK YÖDEK DIŞ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI CQAF: Planlama, yaklaşım (Planning, Approach), Uygulama (Implementation), Değerlendirme (Assesment), Gözden Geçirme (Review), Sistem (System) RADAR: Sonuçlar (Results), Yaklaşım (Approach), Yayılım (Deployment ), Değerlendirme (Assessment ) ve Gözden geçirme (Review ) ABET: Amaçlar (Objectives), Bileşenler (Constituents), Süreçler (Processes), Çıktı Değerlendirme (Outcomes Assesment), Sonuçlar (Results), System (System) YÖDEK: Planlama, yaklaşım (Planing, Approach), Uygulama (Implementation), Yayılım (Deployment Gözden geçirme (Review ) Değerlendirme (Assesment), Sonuçlar (Results)

50 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 50 YÖDEK’in görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, Komisyon’un bütçe ve kadro ile desteklenerek, bu alandaki düzenlemelerden sorumlu tüzel bir yapıya kavuşması sağlanmalıdır. İlgili yönetmelik, ilke ve standartlar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının kurumsal bazda dış değerlendirilmelerini gerçekleştirecek bağımsız bir kurum/kurumların sürekli ve uluslararası standartlarda benimsenen bir örgütsel yapı içerisinde oluşturulması/oluşturulmaları gerekmektedir. Bu oluşumun “ulusal bir kalite ajansı” olarak yapılandırılması düşünülebileceği gibi özel kurum veya kuruluşların da bu alanda faaliyet göstermeleri teşvik edilebilir. Birim/alt birim veya program bazında dış değerlendirme yapabilecek Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) gibi kuruluşların oluşumunu, diğer bilim/meslek alanlarında da teşvik etmek ve bu kurum/kuruluşların çalışmalarını, tüzel bir yapı içerisinde yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda oluşturulacak kurum/kuruluşların günümüzde giderek önem kazanan yeterlilikler çerçevesi çalışmalarında özellikle bilim ve meslek alanlarındaki çıktıların dış kalite güvencesi konusunda önemli işlevleri olacağı göz önünde bulundurularak yapılandırılmaları teşvik edilmelidir. ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (1/2) 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

51 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 51 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında öngörülen yükseköğretim kurumlarının stratejik planlama ve performanslarına yönelik bütçe ödenek tahsisleri “Ulusal Kalite Güvence Sistemi” ile ilişkilendirilmelidir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile birlikte Ulusal Öğrenci Konseyi’nin mali açıdan özerk yapıya kavuşmaları ve tüm süreçlere daha fazla katılımları teşvik edilmelidir. Tüm süreçlerde uluslararası katılım teşvik edilmelidir. ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (2/2) 2.Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

52 Prof. Dr. Mehmet DURMAN 52 Teşekkür ederim..


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Bologna Uzmanları Toplantısı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları