Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Yükseköğretim Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Yükseköğretim Kurulu"— Sunum transkripti:

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu
YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİNDE AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Bologna Uzmanları Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu, 07 Haziran 2008, Ankara Prof. Dr. Mehmet DURMAN

2 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA KONULARI
4 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA KONULARI 5 4 4 3 Bologna 1999 Londra 2007 4.33 Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi 4 Kalite güvencesi Avrupa İlke ve Standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin Gelişim Düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 4.33 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 3 4. Yaşam Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması 5 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

3 ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 4 5 4 4 3 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER

4 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER Avrupa Yükseköğretim ve Araştırma Alanı’nı oluşturmak için yapılacak reformları ifade eden Bologna Süreci’nin başlangıcından itibaren Sürecin başarı ile sürdürülebilmesi Lizbon hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi Uluslararası rekabetin oluşturulabilmesi için Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve bu alandaki Uluslararası İşbirliği, en önemli eylem konusu olarak öne çıkmış ve bu konuda eyleme dönüşen bir dizi somut adım atılmıştır.

5 Avrupa Komisyonu’nun 4 basamaklı modeli (1998)
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 SOMUT ADIMLAR: Avrupa Komisyonu’nun 4 basamaklı modeli (1998) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği’nin (ENQA) 2005 Raporu Yükseköğretimden sorumlu Avrupa Bakanlarının Bergen (2005) ve Londra (2007) toplantıları kararları Kalite Güvence Ajanslarının Tescil sistemimin kabulü ve uygulanması.

6 4 BASAMAKLI MODEL (Avrupa Komisyonu,1998)
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 4 BASAMAKLI MODEL (Avrupa Komisyonu,1998) Kalite Güvencesi Konusunda bağımsız kuruluşların (ajansların) kurulması Kalite güvencesinde iç ve dış değerlendirme unsurlarının oluşturulması Konuyla ilgili paydaşların çalışmalara katılımı Sonuçların yayınlanması (raporlanması)

7 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin Uygulanması
Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 BERGEN – 2005 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin Uygulanması Kalite Güvence Ajanslarının tescilini oluşturacak bir birliğin oluşturulması (European Register for Quality Assurance Agencies) Kalite Güvence Ajansları için bir dış denetim sisteminin oluşturulması Yeterliliklerin anlaşılabilir olması ve uluslararası tanınabilirliğinin sağlanabilmesi için ulusal yeterlilik çerçevelerinin oluşturulması (National Qualification Framework) ve bunun Avrupa boyutunda ilişkilendirilmesi (Overarching of EQF)

8 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin devamlılığı
Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 LONDRA – 2007 Kalite Güvencesinde Avrupa Standart ve İlkelerinin devamlılığı Kalite Güvencesinde Yükseköğretim Kurumlarının sorumluluğu Kalite Güvence Forumu’nun ve E4 Grubu çalışmalarının devamlılığı E4 Grubu tarafından önerilen Kalite Güvence Ajanslarının Tescil sistemimin kabulü ve geliştirilmesi Ulusal ve Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ve kalite güvencesi ile ilişkilendirilmesine önemli vurgu

9 İç Kalite Güvencesinin Dış Kalite Güvencesinin
Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA KALİTE GÜVENCESİ İÇİN STANDARTLAR VE TEMEL İLKELER (ENQA Raporu, Helsinki 2005) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler Program ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim İçin Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri

10 (ENQA Raporundan Örnekler, Helsinki 2005)
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 (ENQA Raporundan Örnekler, Helsinki 2005) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Kalite Güvencesi İçin Politika ve Prosedürler Kurumdaki öğretim ve araştırma ilişkisi Kalite ve standartlarla ilgili kurumun stratejisi Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine katılımı Programların ve Kazanımların Onaylanması, İzlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Şeffaf ve net olarak hedeflenmiş öğrenme çıktılarının geliştirilmesi ve yayınlanması Öğretim programı ve program tasarımı ve içeriğine özen ve dikkat Programların, dış katılımcıları da kapsayan panellerle, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi Öğrencilerin kalite güvencesi etkinliklerine katılımı Öğrencilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Planlanan öğrenme çıktılarının ve diğer program hedeflerinin öğrencilerin başarısını ölçecek şekilde tasarlanmış olması Notlandırmada şeffaf ve yayınlanmış kriterler 2

11 Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ AVRUPA TESCİLİ (EQAR) (11 Üye ve 5 Ülke gözlemcisinden oluşmaktadır) Amaç: Ulusal ve ENQA izlemeleri temel alınarak Kalite güvencesinde Avrupa Standart ve ilkeleri’ni yerine getiren ajanslar gibi Avrupa’da hizmette bulunan güvenilir ajanslara istemli olarak bilgi temin eden bir sistemin oluşturulması Öğrencilere, işverenlere, Yükseköğretim Kurumlarına, ülkelere ve QA ajanslarına hizmet verilmesi Yükseköğretim kurumları, öğrenciler, kalite güvence ajansları ve sosyal ortaklar gibi paydaşların sorumluluğunu taşıması

12 EQAR TESCİL SÜRECİ QA Ajansları Ulusal İzleme b) Ulusal olmayan izleme
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 EQAR TESCİL SÜRECİ QA Ajansları Ulusal İzleme b) Ulusal olmayan izleme ENQA Üyeliği Tescil Komitesi Tescil = liste

13 AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KALİTE GÜVENCE AJANSLARI
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KALİTE GÜVENCE AJANSLARI 25 Ülkede, 71 Ajans 35 Ajans ENQA Tam Üyesi 9 Ajans ENQA Aday Üyesi 12 Ajans bağımsız değil YÖDEK Asosiye Üye-2007

14 AVRUPA KALİTE GÜVENCE KURULUŞLARININ İŞLEVİ
Avrupa ve hızla değişen dünya şartlarını göz önünde bulundurarak Yükseköğretim kalitesini ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda korumak. Öğretim ve öğrenim ile araştırma kalitesinin iyileştirilmesi için yükseköğretim kurumlarına yardımcı olmak ve onları kalite güvencesi çerçevesinde uygun tedbirleri almaları için teşvik etmek. Ulusal ve küresel seviyede kalite ve kalite güvencesi üzerine karşılıklı bilgi değişimini teşvik etmek ve bu alanda yükseköğretim kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak.

15 AVRUPA KALİTE GÜVENCE KURULUŞLARININ ANA GÖREVLERİ
Kalite Geliştirme, geleneksel anlamda kalite güvencesi (%86) Bilgi yayma ve danışmanlık (%78) Akreditasyon ( %50) Diğer (Tanıma ve lisans verme, yeterlilikler çerçevesi, ulusal diplomaların tanınması ) ( %17) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

16 YÜKSEKÖĞRETİMDE AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ AMAÇLARI
Kalite Geliştirme (%92) Hesap verilebilirlik (%75) - Akreditasyon kullananlarda (%86) Şeffaflılık (%75) Ulusal karşılaştırabilirlik ( %59) Uluslararsı karşılaştırabilirlik ( %41) Sıralama (Ranking) (%3) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

17 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ ORGANİZASYONEL YAPILARI VE FİNANS KAYNAKLARI
Kalite Ajanslarının Özerklik ve Bağımsızlıklarının göstergeleri Organizasyon yapıları Finans kaynakları Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

18 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ ORGANİZASYONEL YAPILARI
Yönetim Kurulları / Konseyi Üyeleri - Yükseköğretim Kurumları (temsilen veya bireysel) (%62) - Sanayi ve iş dünyası (%44) AB ve EFTA ülkelerinde (%92) - Hükümet (%39) - Öğrenciler (%33) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

19 AVRUPA KALİTE GÜVENCE AJANSLARININ FİNANSAL KAYNAKLARI
Hükümetler (%75) Yükseköğretim kurumları (%28) Üniversite Birlikleri ve Rektörler Komiteleri (%8) Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003: 23 Avrupa Ülkesi’nden 34 Kalite Güvence Ajansı’nın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

20 AJANSLARIN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AJANSLARIN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ DEĞERLENDİRME METODLARI: Değerlendirme (Evaluation) Akreditasyon (Accreditation) Denetleme (Audit) Kıyaslama (Bench-marking) DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ: Program Kurum Konu İşlev Değerlendirme Akreditasyon Denetleme Kıyaslama Konu 6 1 Program 21 20 5 7 Kurum 12 10 14 4 İşlev Kaynak: Quality Procedures in EHE; ENQA Survey, 2003

21 AJANSLAR TARAFINDAN KULLANILAN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 AJANSLAR TARAFINDAN KULLANILAN KALİTE GÜVENCE YÖNTEMLERİ

22 AVRUPA’DA KALİTE GÜVENCESİ İLE İLGİLİ GÜNDEMDEKİ DİĞER ÇALIŞMALAR
Mesleki Eğitimde Ortak Kalite Güvence Çerçevesi (CQAF) – ENQA-VET Yükseköğretimde Yeterlilikler Çerçevesi ve Kalite Güvencesi İlişkisi

23 Mesleki Eğitimde Ortak Kalite Güvence Çerçevesi (CQAF)
PLANLAMA YÖNTEM GÖZDEN GEÇİRME UYGULAMA DEĞERLENDİRME

24 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Tasarımı
Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Tasarımı Seviyeler (cycles) Profiller (profiles) Verilen Dereceler (award types) Öğrenim Çıktıları (Learning Outcomes) Dublin (EHEA) veya EQF-LLL Tanımlayıcıları (Descriptors) Krediler ve Öğrenim Yükü (Credits and workload) Kalite Güvencesi

25 ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi 4 5 4 4 3 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ GELİŞMELER ÜLKEMİZDEKİ DURUM VE GELİŞMELER

26 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı
BERGEN-2005 LONDRA-2007 KALİTE GÜVENCESİ ORTA (2.00) ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu KGS’nin Ulusal Uygulama Düzeyi ORTA (2) MÜKEMMEL (5) Dış Kalite Güvence Uygulama Düzeyi ÇOK İYİ (4) Öğrencilerin Katılım Düzeyi Uluslararası Katılım Düzeyi İYİ (3) DERECE SİSTEMİ MÜKEMMEL (4.67) ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama Düzeyi 1 den 2’ ye Geçiş İkili Sistemdeki Öğrenci Oranı - Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi DİPLOMA VE EĞİTİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ ÇOK İYİ (3.67) Diploma Eki Uygulama Düzeyi Lizbon Konvansiyonu Prensiplerinin Uygulama Düzeyi ECTS Uygulama Düzeyi YAŞAM BOYU ÖĞRENİM İYİ (3.00) Önceki Öğrenim Denkliği ORTAK DERECELER MÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Denkliği GENEL İYİ (3,45) ÇOK İYİ (4.13) 26

27 Raporunda Türkiye’nin Performansı
Bologna Süreci Değerlendirme Raporunda Türkiye’nin Performansı 2007 27

28 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 Mevcut önemli birikim ABET (Accreditation Board for Eng. & Tech.) - 4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) - 6 Üniversitemizde 27 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) - 20 Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Sürecinden geçmiştir. Üniversitelerimizde Kalite konusunda yüksek seviyede bilinçlenme ve yapılan çalışmalar. Yeni Yönetmelik: “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ( 20 Eylül 2005) Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması Berlin Bildirisi ve ENQA (European Assoc. for QA in HE) prensipleri ile uyumlu Dış Değerlendirmeye açık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

29 Yükseköğretim Kurumlarında
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 Yükseköğretim Kurumlarında “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği 20 Eylül 2005 Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemektedir.

30 İlgili yönetmelik çerçevesinde;
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 İlgili yönetmelik çerçevesinde; Ulusal Boyutta: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Yükseköğretim Kurumlarında: Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları (ADEK) çalışmaların yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

31 ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi YÖDEK, Mayıs 2006 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ana Süreç Haritası Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci Stratejik Planlama Süreci Kurumsal (Öz- ve Çevre-) Değerlendirme Süreci Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri

32 Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

33 Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

34 Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3

35 YÖDEK ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 YÖDEK ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ

36 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; İdari personel niteliğinde beklenen düzey; Mali kaynakların yeterliliği Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği; İş teknolojilerinin yeterliliği; Fiziksel olanakların yeterliliği; Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği.

37 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Öğrenci sayıları ve yeterliliği; Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği; İdari personel sayıları ve yeterliliği; Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliği; Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği; Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliği; Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi ; İdari personelin eğitim düzeyi; Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliği; Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; Kurumun fiziksel büyüklüğü, altyapısı ve yeterliliği;

38 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği; Programların anlaşılabilirliği ve ve hedeflerinin açıklığı; Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; Programların çıktılarının yeterliliği; Program kaynaklarının yeterliliği; Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının yeterliliği; Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; Eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliği; Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği;

39 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli AR-GE çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; AR-GE olanak ve kaynaklarının yeterliliği; AR-GE çalışmalarının yeterliliği; AR-GE önceliklerinin belirginliği; AR-GE çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı; AR-GE çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; Uluslararası AR-GE çalışmalarının yeterliliği; AR-GE özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; AR-GE faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; AR-GE çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; AR-GE çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; AR-GE sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; AR-GE çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; AR-GE sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; AR-GE sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

40 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli U&H faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; U&H faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; U&H faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; U&H faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; Uluslararası U&H faaliyetlerinin yeterliliği; U&H faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; U&H faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; Eğitim-Öğretim ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; AR-GE çalışmaları ile U&H faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; U&H faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; U&H faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; U&H faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterlilik.

41 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; İdari işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği; Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği; Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği; Sağlık hizmetlerinin yeterliliği; Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği; Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği; Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği; Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği; Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği, Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği.

42 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Organizasyonel yapının yeterliliği; Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; Görev yetkilerinin yeterliliği; Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; Karar verme süreçlerinin yeterliliği; İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği; Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği, Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği, E&Ö, AR-GE, U&H süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği.

43 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; Yönetici yaklaşımlarının yeterliliği; Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; İdari personelin özelliklerinin yeterliliği; Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği

44 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği; AR-GE ile ilgili sonuçların yeterliliği; U&H faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği.

45 YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli
YÖDEK Yükseköğretim Kurumları Özdeğerlendirme Modeli Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; Kendi misyonuna uygunluğu;

46 YÖDEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 YÖDEK PERFORMANS GÖSTERGELERİ NO GÖSTERGE ÖLÇME YÖNTEMİ BİRİMİ 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 2 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği SAY, SÖZ, EA, DİL Puanlarının Ortalamaları (İlk %10’luk ÖSS puan diliminden giren ÖS /Toplam giren ÖS)x100 Mutlak Sayı Yüzde 3 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 4 Doktora…………………………… ………………………………………………. ………. ……….. ……… ….. 75 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti Anket 76 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansı Düzeyi

47 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bek. Düz. Çok Üstü Bek. Düz. Üstü Beklenen Düzey Bek. Düz. Altı 8,88 3,19 12,06 8,13 3,27 11,40 8,07 3,00 11,07 9,00 3,00 12,00 8,94 3,00 11,94 8,76 3,86 12,62 8,85 3,00 11,85 8,70 3,00 11,70 8,00 4,00 12,00 8,60 3,24 11,84 Bek. Düz. Çok Altı

48 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇLARI
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 2005 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ SONUÇLARI

49 ÖNGÖRÜLEBİLECEK YÖDEK DIŞ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
RADAR: Sonuçlar (Results), Yaklaşım (Approach), Yayılım (Deployment ), Değerlendirme (Assessment ) ve Gözden geçirme (Review ) CQAF: Planlama, yaklaşım (Planning, Approach), Uygulama (Implementation), Değerlendirme (Assesment), Gözden Geçirme (Review), Sistem (System) ABET: Amaçlar (Objectives), Bileşenler (Constituents), Süreçler (Processes), Çıktı Değerlendirme (Outcomes Assesment), Sonuçlar (Results), System (System) YÖDEK: Planlama, yaklaşım (Planing, Approach), Uygulama (Implementation), Yayılım (Deployment Gözden geçirme (Review ) Değerlendirme (Assesment), Sonuçlar (Results)

50 ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (1/2)
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (1/2) YÖDEK’in görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için, Komisyon’un bütçe ve kadro ile desteklenerek, bu alandaki düzenlemelerden sorumlu tüzel bir yapıya kavuşması sağlanmalıdır. İlgili yönetmelik, ilke ve standartlar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının kurumsal bazda dış değerlendirilmelerini gerçekleştirecek bağımsız bir kurum/kurumların sürekli ve uluslararası standartlarda benimsenen bir örgütsel yapı içerisinde oluşturulması/oluşturulmaları gerekmektedir. Bu oluşumun “ulusal bir kalite ajansı” olarak yapılandırılması düşünülebileceği gibi özel kurum veya kuruluşların da bu alanda faaliyet göstermeleri teşvik edilebilir. Birim/alt birim veya program bazında dış değerlendirme yapabilecek Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) gibi kuruluşların oluşumunu, diğer bilim/meslek alanlarında da teşvik etmek ve bu kurum/kuruluşların çalışmalarını, tüzel bir yapı içerisinde yürütebilmeleri sağlanmalıdır. Bu kapsamda oluşturulacak kurum/kuruluşların günümüzde giderek önem kazanan yeterlilikler çerçevesi çalışmalarında özellikle bilim ve meslek alanlarındaki çıktıların dış kalite güvencesi konusunda önemli işlevleri olacağı göz önünde bulundurularak yapılandırılmaları teşvik edilmelidir.

51 ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (2/2)
Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 5 4 4 3 ATILMASI GEREKEN ADIMLAR (2/2) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında öngörülen yükseköğretim kurumlarının stratejik planlama ve performanslarına yönelik bütçe ödenek tahsisleri “Ulusal Kalite Güvence Sistemi” ile ilişkilendirilmelidir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile birlikte Ulusal Öğrenci Konseyi’nin mali açıdan özerk yapıya kavuşmaları ve tüm süreçlere daha fazla katılımları teşvik edilmelidir. Tüm süreçlerde uluslararası katılım teşvik edilmelidir.

52 Teşekkür ederim..


"T.C. Yükseköğretim Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları