Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 SAYILI KANUNUN; -44.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİNİ, -45.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNMEYİ, -46.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞINI, -47.MADDESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 SAYILI KANUNUN; -44.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİNİ, -45.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNMEYİ, -46.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞINI, -47.MADDESİ."— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARI Ufuk Okan Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Antalya,2007

2 5018 SAYILI KANUNUN; -44.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİNİ, -45.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNMEYİ, -46.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞINI, -47.MADDESİ TAŞINMAZ TAHSİSİNİ, AÇIKLAMIŞTIR.

3 AYRICA 5018 SAYILI KANUN UYARINCA
TAŞINMAZLARA İLİŞKİN; -KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİK, -KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK, YAYINLANMIŞTIR.

4 5018 SAYILI KANUNUN 44. MADDESİNDE KAMU İDARELERİNCE, TAŞINMAZ;
-EDİNİLMESİ, -YÖNETİLMESİ, -TRAMPASI, -ELDEN ÇIKARILMASI, -ECRİMİSİLİN TAHSİL VE TAKİBİNDE İZLENECEK YÖNTEM, -DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN YÖNETİMİ VE KORUNMASI, -İŞGALLİ MALLARIN TAHLİYESİ, GİBİ HUSUSLARIN İLGİLİ KANUNLARINDA DÜZENLENECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

5 -2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
İLGİLİ KANUNLAR SAYILI DEVLET İHALE KANUNU -2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU -2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU -3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN -4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU -4691 SAYILI  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

6 IV-TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ V-TAŞINMAZ TAHSİSİ
I- TAŞINMAZ EDİNİMİ II-TAŞINMAZ KİRA İŞLEMLERİ III-TAŞINMAZ SATIŞI IV-TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ V-TAŞINMAZ TAHSİSİ VI- TAŞINMAZLARIN DEVRİ VII-TAŞINMAZLARIN KAYDI

7 I-TAŞINMAZ EDİNME KAMU İDARELERİ, TAŞINMAZLARIN; -SATIN ALMA,
KAMU İDARELERİ TAŞINMAZLARI, YURT İÇİNDE VEYA YURT DIŞINDA, BEDELLERİNİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEYEREK EDİNEBİLİRLER. KAMU İDARELERİ, TAŞINMAZLARIN; -SATIN ALMA, -KAMULAŞTIRMA, İŞLEMLERİNİ YETKİ DEVRİ YOLUYLA BİR BAŞKA KAMU İDARESİ ELİYLE YÜRÜTEBİLİR. GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZLAR HAZİNE ADINA, DİĞER KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLAR İSE TÜZEL KİŞİLİKLERİ ADINA TAPU SİCİLİNDE TESCİL OLUNUR.

8 KAMU İDARELERİ NASIL TAŞINMAZ EDİNEBİLİR?
A-TAŞINMAZ SATIN ALMA B-TAŞINMAZLARIN TRAMPA EDİLMESİ C SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU UYARINCA TAŞINMAZ EDİNME D-BAĞIŞ YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNME

9 KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDE
a-Taşınmaz satın alma KAMU İDARELERİ SATIN ALMA İŞLEMİNDE SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİDİR. KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDE “MAL: SATIN ALINAN HER TÜRLÜ İHTİYAÇ MADDELERİ İLE TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VE HAKLARIDIR.”ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTIR b-Taşınmazların Trampa Edilmesi TRAMPA, BELLİ BİR MALIN MÜLKİYETİNİN BAŞKASINA AİT BİR MALIN MÜLKİYETİYLE DEĞİŞTİRİLMESİDİR . 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 1 İNCİ MADDESİ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN TRAMPA İŞLERİNİN BU KANUNA TABİ OLACAĞI HÜKÜM ALTINA ALINMIŞTIR.

10 c- 2942 kamulaştırma kanunu uyarınca taşınmaz edinme
SAYILI KANUNU 8 İNCİ MADDESİ İDARELERİN, TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA YAPACAĞI KAMULAŞTIRMALARDA SATIN ALMA USULÜNÜ ÖNCELİKLE UYGULAMALARI ESASTIR. AYNI ZAMANDA BU MADDE GEREĞİNCE İDARE SAHİBİ OLDUĞU TAŞINMAZI BAŞKA TAŞINMAZLA AYNI USULE GÖRE TRAMPA EDEBİLİR.

11 -KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ (10.MADDE)
KAMULAŞTIRMANIN SATIN ALMA USULÜ İLE YAPILAMAMASI HALİNDE İDARE, TAŞINMAZ MALIN BULUNDUĞU YER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDER TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİYLE, İDARE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTER. TAŞINMAZ MALIN MALİKİ TARAFINDAN MAHKEMECE YAPILAN TEBLİGAT GÜNÜNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE, KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI; -İDARİ YARGIDA İPTAL, -MADDİ HATALARA KARŞI DA ADLİ YARGIDA DÜZELTİM, DAVASI AÇILABİLİR.

12 -2942 SAYILI KANUNUN 30.MADDESİNE GÖRE DEVİR YOLUYLA TAŞINMAZ EDİNİMİ
KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN TAŞINMAZLARININ, DİĞER BİR KAMU TÜZEL KİŞİSİ TARAFINDAN KAMULAŞTIRILAMAZ. TAŞINMAZ MALA, İHTİYACI OLAN İDARE, ÖDEYECEĞİ BEDELİ DE BELİRTEREK MAL SAHİBİ İDAREYE YAZILI OLARAK BAŞVURUR. MAL SAHİBİ İDARE DEVİRE MUVAFAKAT ETMEZ VEYA ALTMIŞ GÜN İÇİNDE CEVAP VERMEZ İSE ANLAŞMAZLIK, ALICI İDARENİN BAŞVURUSU ÜZERİNE DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNCE İNCELENEREK İKİ AY İÇİNDE KESİN KARARA BAĞLANIR.

13 d-bağış yoluyla taşınmaz edinme
Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır.

14 II-TAŞINMAZ KİRA İŞLEMLERİ
-ÜNİVERSİTELERİN TAŞINMAZLARI KİRA YOLUYLA EDİNMESİ ÜNİVERSİTELER GEREKTİĞİNDE İHTİYAÇ DUYDUĞU TAŞINMAZLARI KİRALAYABİLİRLER.ANCAK BU DURUMDA SAYILI KANUN UYGULANACAKTIR.

15 -ÜNİVERSİTE TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLMESİ
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRALAMA BU KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE GENEL BÜTÇEYE DAHİL DAİRELERLE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN, ÖZEL İDARE VE BELEDİYELERİN, KİRA İŞLERİNİN BU KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR. KİRAYA VERİLECEK TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN KİRA SÜRESİ, ON YILDAN ÇOK OLAMAZ. TURİSTİK TESİS KURULACAK YERLERİN VE TURİSTİK TESİSLERİN ON YILDAN FAZLA SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR. ÜÇ YILDAN FAZLA SÜRE İLE KİRAYA VERME İŞLERİNDE, ÖNCEDEN MALİYE BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI ŞARTTIR. KATMA BÜTÇELİ İDARELERDE BU İZİN, İDARELERİN BAĞLI BULUNDUKLARI BAKANLIKTAN ALINIR. KAMU KONUTLARI KANUNU UYARINCA KONUTLARIN KİRALANMASI

16 HAZİNE ADINA KAYITLI OLUP,YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINA TAHSİSLİ TAŞINMAZLARDA BÜFE KANTİN VE ÇAY OCAKLARININ KİRAYA VERİLMESİ -HAZİNE ADINA KAYITLI ÜNİVERSİTELERE TAHSİSLİ TAŞINMAZ OLMALI, -İNŞAAT VE İRTİFAK TESİSİ YAPILMAMALI, -EĞİTİM,SAĞLIK VE SOSYAL AMAÇLI KİRAYA VERİLMELİ, -İŞLETİLMESİ SURETİYLE ELDE GELİRLER ÜNİVERSİTELERE AKTARILARAK İRAT KAYDOLUNMALIDIR. TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE İLGİLİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ TEKLİFİ ÜZERİNE, ÖĞRENCİ YURT BİNASI VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRILMAK ÜZERE MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS EDİLEBİLİR.

17 III-TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI İŞLEMLERİ
İRTİFAK HAKLARI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE; A- TAŞINMAZ İRTİFAK HAKLARI B- İNTİFA HAKKI C-OTURMA (SÜKNA) HAKKI D-ÜST HAKKI ŞEKLİNDE BELİRLENMİŞTİR. 2886 SAYILI İHALE KANUNUNA GÖRE İŞLEM YAPILIR.

18 a- Taşınmaz irtifak hakları
İRTİFAK HAKKI, BİR TAŞINMAZ MALDAN ÖZEL BİR NEDENE DAYANARAK YARARLANMAYA İMKAN VEREN SINIRLI BİR AYNİ HAKTIR. İRTİFAK HAKKI SAHİBİNE KULLANMA YA DA YARARLANMA HAKKI VERİRKEN MALİKE DE KATLANMA YA DA KAÇINMA ÖDEVİ YÜKLEMEKTEDİR. İRTİFAK HAKKI TESİSİ İÇİN TAPU SİCİLİNE TESCİL GEREKİR İRTİFAK HAKKI TESCİLİN TERKİNİ VEYA YARARLANAN TAŞINMAZIN YOK OLMASIYLA SONA ERER. b- İntifa hakkı İNTİFA HAKKI, AKSİNE HÜKÜM BULUNMADIĞI SÜRECE SAHİBİNE, TESİS OLDUĞU ŞEYDEN TAMAMIYLA YARARLANMA HAKKINI VERİR. İNTİFA HAKKI, TAŞINMAZLARDA TAPU SİCİLİNE TESCİL İLE TESİS EDİLİR. İNTİFA HAKKI TAŞINMAZLARDA, TAPU SİCİLİNDEN SİLİNMESİ, İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN ÖLÜMÜ VE TÜZEL KİŞİLİKLERDE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ İLE SONA ERER. TÜZEL KİŞİLERİN İNTİFA HAKKI SÜRESİ YÜZ YILDAN FAZLA OLAMAZ. İNTİFA HAKKI SONA ERDİĞİNDE, ZİLYET MALI MALİKİNE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR

19 c-Oturma (sükna) hakkı
OTURMA HAKKI ASLINDA İNTİFA HAKKININ ÖZEL BİR ŞEKLİ OLUP BİR BİNADA VEYA ONUN BİR BÖLÜMÜNDE KONUT OLARAK YARARLANMA HAKKIDIR. TAPU MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN SENET VE TAPUYA TESCİL İLE DOĞAR BU HAK DA BAŞKASINA DEVREDİLEMEZ VE MİRASÇILARA İNTİKAL ETMEZ. d-Üst hakkı ÜST HAKKI; SAHİBİNE, KENDİ MÜLKİYETİNDE OLMAK ÜZERE, BAŞKASINA AİT BİR ARSANIN ÜSTÜNDE VEYA ALTINDA MEVCUT İNŞAAT VE İMALATTA BULUNMAK VEYA MEVCUT İNŞAAT VE İMALATI YERİNDE (OLDUĞU GİBİ) BIRAKMAK YETKİSİNİ VEREN BİR HAKTIR. ÖTE YANDAN AYNİ BİR HAK NİTELİĞİ KAZANMASI, ANCAK TAPU SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ OLMASINA BAĞLIDIR.

20 IV-TAŞINMAZ SATIŞI KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZLARIN ELDEN ÇIKARILMASI ÖZEL KANUNLARINDA BELİRTİLEN YETKİLİ ORGANLARININ KARARIYLA MÜMKÜNDÜR. MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZLARINDAN DEĞERİ HER YIL MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNUNDA BELİRTİLEN SINIRIN ÜZERİNDE OLANLAR, BAKANLAR KURULU KARARIYLA SATILIR. -2886 SAYILI KANUNA GÖRE TAŞINMAZ SATIŞI (MALİYE BAKANLIĞI PAZARLIK SURETİYLE TAŞINMAZ SATIŞINA İZİN VERMİYOR.)

21 A-5018 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS
V-TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ A-5018 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS KAMU İDARELERİ, MÜLKİYETLERİNDEKİ TAŞINMAZLARI BİRBİRLERİNE VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE BEDELSİZ OLARAK TAHSİS EDEBİLİRLER. TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ, AMAÇ DIŞI KULLANILAMAZ. KAMU İDARELERİ TAŞINMAZLARI TAHSİS ETMEYE VE TAHSİSİNİ KALDIRMAYA İSE MALİKİ KAMU İDARESİ YETKİLİDİR. .

22 -Ön ve kesin tahsis ile süresi;
KAMU İDARELERİ, TAŞINMAZLARI, İLKÖNCE İKİ YILA KADAR ÖN TAHSİS YAPABİLİRLER. ANCAK, TAHSİSE KONU TAŞINMAZIN AYNEN KULLANILMAK ÜZERE TAHSİSİ DURUMUNDA ÖN TAHSİS İŞLEMİ YAPILMAKSIZIN DOĞRUDAN KESİN TAHSİS İŞLEMİ YAPILABİLİR. -Ön Tahsis işleminin kaldırılması; -KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLEREK KESİN TAHSİS TALEBİNDE BULUNULMAMASI, -SÜRESİZ TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZIN İKİ YIL SÜRE İLE TAHSİS AMACINA UYGUN OLARAK KULLANILMAMASI - TAHSİS AMACI DIŞIN DA KULLANILMASI HALİNDE, TAHSİS İŞLEMİ HERHANGİ BİR YAZIŞMAYA GEREK KALMAKSIZIN KENDİLİĞİNDEN KALKMIŞ SAYILIR.

23 Tahsisli taşınmaza ilişkin giderler
TAHSİSLİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ OLARAK HARCAMALARA KATILMA PAYI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER VE DİĞER GİDERLER, TAHSİS YAPILAN KAMU İDARESİ TARAFINDAN ÖDENİR.

24 -Kesin Tahsisin kaldırılması
TAHSİS İŞLEMİ; A) KAMU HİZMETİNİN SONA ERMESİ, B) TAŞINMAZIN TAHSİS AMACI DIŞINDA KULLANILMASI VEYA MALİKİ KAMU İDARESİNİN İZNİ OLMAKSIZIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KULLANDIRILMASI, C) TAŞINMAZIN EN AZ İKİ YIL BOŞ BIRAKILMASI VEYA HİÇ KULLANILMAMASI, Ç) TAŞINMAZIN TAHSİS AMACININ DEĞİŞMESİ, D) İMAR PLÂNIYLA, TAŞINMAZIN BAŞKA BİR AMACA AYRILMASI, E) TAHSİS AMACININ ORTADAN KALKMASI HALİNDE, DURUMLARINDA, TAHSİS YAPILAN KAMU İDARESİNİN GÖRÜŞÜ ALINMAKSIZIN TAHSİSİ YAPAN KAMU İDARESİNİN BİRİMLERİNCE RESEN KALDIRILABİLİR.

25 -İzinsiz kullanımlarda bedel alınması
TAŞINMAZIN TAHSİS İŞLEMİ YAPILMADAN BİR BAŞKA KAMU İDARESİ TARAFINDAN KULLANIMI HÂLİNDE, TAŞINMAZIN MALİKİ OLAN KAMU İDARESİNCE, KENDİ TAŞINMAZ KİRA İHALESİ KOMİSYONUNCA BELİRLENEN TUTARDAKİ TAZMİNAT TAŞINMAZI KULLANAN KAMU İDARESİNDEN ALINIR. BU TAZMİNAT, TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE TAŞINMAZI KULLANAN KAMU İDARESİNCE ÖDENİR. BU SÜRENİN GEÇMESİ İLE TAZMİNAT KESİNLEŞİR. BU TAZMİNATLAR, 9/6/1932 TARİHLİ VE 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İCRA DAİRELERİNCE TAHSİL OLUNUR.

26 B- 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİ KANUNUNA GÖRE TAHSİS BÖLGE ALANLARI İÇİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTE ARAZİLERİ; -ÜNİVERSİTELERİN UYGUN GÖRÜP İZİN VERMELERİ DURUMUNDA, - MÜLKİYETİ İLGİLİ ÜNİVERSİTEDE KALMAK KAYDIYLA, BÖLGEYİ KURACAK YÖNETİCİ ŞİRKETE TAHSİS EDİLEBİLİR.

27 VI-TAŞINMAZLARIN DEVRİ
-Devir ve geri alma ilkeleri A-KAMU İDARELERİ, KANUNUN 45 İNCİ MADDESİNE GÖRE, MÜLKİYETLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARI; -GÖRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KAMU HİZMETLERİNDE KULLANILACAĞINA, - AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI HALİNDE GERİ ALINACAĞINA DAİR TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH KONULMASI, KAYDIYLA BEDELSİZ OLARAK BİRBİRLERİNE DEVREDEBİLİRLER.

28 B- ANCAK TAŞINMAZLARIN DEVİR AMACININ ORTADAN KALKMASI VEYA AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI HALİNDE, MALİKİ KAMU İDARESİNCE GERİ ALINABİLİR. DEVİR AMACININ ORTADAN KALKMASI HALİNDE GERİ ALMA İŞLEMİ, ADINA DEVİR YAPILAN İDARENİN İSTEĞİ ÜZERİNE DE, DEVREDEN MALİK KAMU İDARESİ TARAFINDAN YAPILABİLİR. C-DEVİR YETKİSİ TAŞINMAZIN MALİKİ KAMU İDARESİNE AİTTİR.

29 -Tapu kütüğüne konulacak şerh
BEDELSİZ DEVREDİLEN TAŞINMAZIN TAPU KÜTÜĞÜNE; "BU TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ ……….... (BU BOŞLUĞA, DEVİR EDEN KAMU İDARESİNİN İSMİ YAZILIR)’E/A AİT İKEN, SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 45 İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASI GEREĞİNCE; ……….… (BU BOŞLUĞA, TAŞINMAZIN HANGİ KAMU HİZMETİNDE KULLANILACAĞI YAZILIR)’DE/DA KULLANILMAK KAYDI İLE ……….… (BU BOŞLUĞA, KENDİSİNE DEVİR YAPILAN KAMU İDARESİNİN ADI YAZILIR)’E/A BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLMİŞTİR. BU TAŞINMAZ DEVİR AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ VE AYNI AMAÇLA DAHİ OLSA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEMEZ. DEVİR AMACINA UYGUN OLARAK KULLANILMADIĞININ TESPİTİ VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLMESİ HÂLİNDE, ESKİ MALİKİ KAMU İDARESİNİN TALEBİ ÜZERİNE, DEVRALAN KAMU İDARESİNİN MUVAFAKATINA VEYA HER HANGİ BİR HÜKME GEREK OLMAKSIZIN TAPU İDARESİNCE DEVREDEN KAMU İDARESİ ADINA RESEN TESCİL EDİLİR." ŞEKLİNDE ŞERH KONULUR.

30 -Devir yerine tahsis GÖRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KAMU HİZMETLERİNDE KULLANILMAK AMACIYLA KAMU İDARELERİNCE DEVRALINMASI İSTENİLEN TAŞINMAZLARIN DEVRİ YERİNE TAHSİSİNİN YAPILMASI SURETİYLE KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ SAĞLANABİLİYOR İSE, TAŞINMAZIN DEVRİ YERİNE TAHSİSİ YAPILIR.

31 -Tahsisin ve devrin yapılması
A-TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZ, MALİKİ KAMU İDARESİ TARAFINDAN TAHSİS İŞLEMİNDEN SONRA ADINA TAHSİS YAPILAN KAMU İDARESİNE, B-DEVREDİLEN TAŞINMAZ İSE, MALİKİ KAMU İDARESİ TARAFINDAN TAPUDAKİ DEVİR İŞLEMİNDEN SONRA DEVRALAN KAMU İDARESİNE, BİR TUTANAK DÜZENLENMEK SURETİYLE TESLİM EDİLİR. TUTANAKTA; TESLİM TARİHİ, TAŞINMAZIN DURUMU, VARSA ÜZERİNDEKİ BİNA VE TESİSLER, ÖZELLİKLERİNİN NELER OLDUĞU AYRINTILI BİÇİMDE BELİRTİLİR

32 -tahsisin ve devrin kaldırılması
A-TAHSİSİ KALDIRILAN TAŞINMAZ, MALİKİ KAMU İDARESİ TARAFINDAN TAHSİSİN KALDIRILMASI İŞLEMİNDEN SONRA, B-GERİ ALINAN TAŞINMAZ İSE, MALİKİ KAMU İDARESİ TARAFINDAN TAPUDAKİ GERİ ALMA İŞLEMİNDEN SONRA, BİR TUTANAK DÜZENLENMEK SURETİYLE TESLİM ALINIR. TUTANAKTA, TESLİM ALINMA TARİHİ İLE TESLİM TARİHİNDEKİ DURUMUNA GÖRE, NOKSANLIKLAR VE FAZLALIKLAR AYRINTILI BİÇİMDE BELİRTİLİR.

33 -Kayıt ve kontrol işlemleri
VII-TAŞINMAZLARIN KAYDI -Kayıt ve kontrol işlemleri TAŞINMAZ KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ, KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN MEVCUTLARLA BİRLİKTE İÇİNDE BULUNULAN YILDA ÇEŞİTLİ YOLLARLA EDİNİLENLERİN VE ELDEN ÇIKARILANLARIN MİKTAR OLARAK TAKİP EDİLMESİ AMACIYLA KAYIT ALTINA ALINMASIDIR. KAYITLARIN BELGEYE DAYANMASI ESASTIR. KAYIT İŞLEMLERİ; TAŞINMAZ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAYITLARININ TUTULMASI VE İLGİLİ CETVELLERE KAYDEDİLMESİ SÜREÇLERİNİ KAPSAR.

34 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN;
- MÜLKİYETİNDE, -İDARESİNDE VE KULLANIMINDA , BULUNAN TAŞINMAZLARIN KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ, KURULUŞ KANUNLARI İLE ÖZEL MEVZUATLARINDAKİ HÜKÜMLER UYARINCA, BU İDARELERİN YETKİLİ VE GÖREVLİ BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILIR. TAŞINMAZ KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ, BU YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN USUL VE ESASLARA GÖRE, HARCAMA YETKİLİLERİ TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE YAPTIRILABİLİR.

35 -Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar
TAŞINMAZ KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ İLE GÖREVLİ BİRİM VE PERSONEL; A) KAYITLARIN MEVZUATA UYGUN, SAYDAM VE ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE TUTULMASINI VE BU KAYITLARA İLİŞKİN BİLGİSAYAR PROGRAMI, DEFTER VE BELGELERİN DENETİME HAZIR ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİLMESİNİ SAĞLAMAKLA, B) HERHANGİ BİR NEDENLE GÖREVLERİNDEN AYRILMALARI DURUMUNDA KAYIT, DEFTER VE BELGELERİNİ DEVİR VE TESLİM ETMEK, GÖREVE BAŞLADIKLARINDA DEVİR VE TESLİM ALMAKLA, C) YAPILAN KAYIT VE İŞLEMLERDEN DOLAYI HARCAMA YETKİLİLERİNE KARŞI SORUMLU OLUP, BU YÖNETMELİK VE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİNCE HARCAMA YETKİLİSİ ADINA HAZIRLAYACAKLARI FORMLARI, MALİ YILI TAKİP EDEN AY SONUNA KADAR MALİ HİZMETLER BİRİMİNE GÖNDERMEKLE, YÜKÜMLÜDÜR.

36 -Kayıt formları, defter tutulması
KAMU İDARELERİ; A) TAPU KÜTÜĞÜNDE ADLARINA TESCİLLİ OLAN TAŞINMAZLARINI ‘TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR FORMU’NDA, B) TAPU KÜTÜĞÜNDE KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARINI ‘TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR FORMU’NDA, C) ‘ORTA MALLARI FORMU’NDA, Ç) ‘GENEL HİZMET ALANLARI FORMU’NDA, D) TAPU KÜTÜĞÜNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ADINA TESCİLLİ VEYA DİĞER KAMU İDARELERİNİN YÖNETİMİNDE OLMAKLA BİRLİKTE İRTİFAK HAKKI TESİSİ, TAHSİS, KİRALAMA, KULLANMA İZNİ VERİLMESİ GİBİ YOLLARLA KULLANIM HAKKI KENDİLERİNE VERİLEN TAŞINMAZLARIN KAYDINI “SINIRLI AYNÎ HAKLAR İLE KİŞİSEL HAKLAR VE TAHSİS FORMU’NDA”, YER ALAN BİLGİLERİ İÇERECEK ŞEKİLDE BİLGİSAYARDA VEYA DEFTERE YAZARAK KAYDINI TUTARLAR.

37 -Taşınmazların numaralandırılması
KAMU İDARELERİNCE KAYDEDİLEN HER TAŞINMAZ İÇİN DAHA ÖNCE BELİRLENMİŞ TAŞINMAZ NUMARASI VAR İSE BU TAŞINMAZ NUMARASI, YOKSA KAMU İDARELERİNİN BELİRLEYECEĞİ TAŞINMAZ NUMARASI VERİLİR. -Dosyalama KAMU İDARELERİNCE KAYDEDİLEN HER TAŞINMAZ İÇİN TAŞINMAZ İLE AYNI NUMARAYI TAŞIYAN BİRER DOSYA DÜZENLENİR.

38 -Mali hizmetler biriminde yapılacak işlemler
KAMU İDARELERİNİN TAŞINMAZ KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİYLE GÖREVLİ BİRİMLERİNCE HAZIRLANAN FORMLAR TAŞINMAZ İCMAL CETVELLERİ HAZIRLANMAK ÜZERE MALİ HİZMETLER BİRİMİNE GÖNDERİLİR. MALİ HİZMETLER BİRİMİNCE BU FORMLAR KONSOLİDE EDİLEREK TAŞINMAZ İCMAL CETVELLERİ OLUŞTURULUR. İCMAL CETVELLERİNDE, KAYIT PLANINDA BELİRTİLEN UNSURLARIN HER BİRİ İÇİN BİR SATIR AYRILIR VE BU TAŞINMAZLARA İLİŞKİN ADET VE YÜZÖLÇÜM TOPLAMLARI BELİRTİLİR.

39 Harcama birimleri Destek birimi Mali hizmetler birimi Yapı işleri teknik daire başkanlığı Strateji geliştirme Daire başkanlığı Harcama yetkilileri İlgili düzenleyen Emlak Şube müdürlüğü Muhasebe birimi 2 1 3 Taşınmaz Kayıt masası 1

40 a 1.1.4. Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler
TAŞINMAZLAR EK-1/A 1. TAPUDA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLAR 1.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar İdare Bina ve Tesisleri İdare Binaları Hizmet Binaları Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler Anaokulları İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler Sağlık Evleri Sağlık Ocakları Dispanserler Hastaneler Lâboratuvarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri a Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler Yurt ve Pansiyonlar Bakım Evi ve Huzurevleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Düğün, Tören ve Konferans Salonları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler, Sanat Galerileri Hayvan Barınakları Hayvanat Bahçeleri Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarış Pistleri Hipodromlar Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler Turizm Kompleksi Oteller Tatil Köyleri Moteller Pansiyonlar Kültür ve Eğlence Merkezleri Kamping ve Günübirlik Alanları

41 1.1.12. Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler 1.1.12.1. Fabrikalar
İçmece ve Kaplıca Tesisleri Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Misafirhaneler Eğitim Tesisleri Dinlenme Tesisleri Konutlar Kamu Konutları Diğer Konutlar Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri Cezaevleri Islahevleri Madde Bağımlıları Islah Merkezleri Tutukevleri Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler Alışveriş ve İş Merkezleri Büyük ve Çok Katlı Mağazalar Market ve Süpermarketler Restoranlar, Lokantalar Dükkan ve İşyeri Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları Saraylar Köşkler, Kasırlar Medreseler ve Külliyeler İbadet Amaçlı Yapılar Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler Fabrikalar Atölyeler İmalathaneler Tersaneler Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler Askeri Bina ve Tesisler Depolama Amaçlı Binalar Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depo 1.2. Arsalar 1.3. Araziler Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar 1.4. Ormanlar 1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler

42 Üst Geçitler Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İskeleler Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Demiryolu Hatları ve İstasyonları Metro Hatları ve İstasyonları Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Yolcu Terminalleri (Otogar) Duraklar 1.6. Maden Ocakları 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar İdare Bina ve Tesisleri İdare Binaları Hizmet Binaları Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina ve Tesisler Anaokulları İlköğretim Okulları Ortaöğretim Okulları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Sağlık Hizmeti Amaçlı Bina ve Tesisler Sağlık Evleri Sağlık Ocakları Dispanserler Hastaneler Laboratuarlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Klinikler Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri Sosyal ve Kültürel Amaçlı Bina ve Tesisler Yurt ve Pansiyonlar Bakım Evi ve Huzurevleri Kreş ve Gündüz Bakımevleri Halk Eğitim Merkezi Kurs Merkezleri Kütüphaneler Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları Düğün, Tören ve Konferans Salonları Sergi ve Fuar Alanları Müzeler, Sanat Galerileri Hayvan Barınakları Hayvanat Bahçeleri

43 2.1.8. Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri 2.1.8.1. Cezaevleri
Spor Amaçlı Bina ve Tesisler Spor Sahaları Spor Salonları Stadyumlar Kortlar Yarış Pistleri Hipodromlar Turizm ve Dinlenme Amaçlı Bina ve Tesisler Turizm Kompleksi Oteller Tatil Köyleri Moteller Pansiyonlar Kültür ve Eğlence Merkezleri Kamping ve Günübirlik Alanları İçmece ve Kaplıca Tesisleri Kamuya Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Misafirhaneler Eğitim Tesisleri Dinlenme Tesisleri Konutlar Kamu Konutları Diğer Konutlar Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri Cezaevleri Islahevleri Madde Bağımlıları Islah Merkezleri Tutukevleri Ticari Amaçlı Bina ve Tesisler Alışveriş ve İş Merkezleri Büyük ve Çok Katlı Mağazalar Market ve Süpermarketler Restoranlar, Lokantalar Dükkan ve İşyeri Tarihi, Kültürel ve Sanat Yapıları Saraylar Köşkler, Kasırlar Medreseler ve Külliyeler İbadet Amaçlı Yapılar Sanayi ve Üretim Amaçlı Bina ve Tesisler Fabrikalar Atölyeler İmalathaneler Tersaneler Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler Askeri Bina ve Tesisler Depolama Amaçlı Binalar Hangarlar, Antrepolar

44 2.4.16. Mendirekler ve Dalgakıran
2.2. Araziler Tarla Bağ Bahçe Çayır ve Otlaklar Tarım Dışı Alanlar Ağaçlandırılmış Alanlar 2.3. Ormanlar 2.4. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Boru Hatları Enerji Nakil Hatları Su İsale Hatları Kanalizasyon Hatları Tüneller Köprü ve Geçitler Köprüler Alt Geçitler Üst Geçitler Yollar Sulama Kanalları Kuyular Su Kuyuları Petrol ve Gaz Kuyuları Baraj ve Göletler Barajlar Göller Göletler Hava Meydanları Liman ve Rıhtımlar İskeleler Çekek Yerleri Balıkçı Barınakları Mendirekler ve Dalgakıran Şamandıra, Dolfen ve Platformlar Toplu Taşıma Hatları ve İstasyonları Demiryolu Hatları ve İstasyonları Metro Hatları ve İstasyonları Tramvay Hatları ve İstasyonları Teleferik Hatları ve İstasyonları Telesiyej Hatları ve İstasyonları Yolcu Terminalleri (Otogar) Duraklar 2.5. Kıyılar 2.6. Dolgu Alanları 2.7. Maden Ocakları 3. ORTA MALLARI 3.1. Meralar 3.2. Yaylaklar (Yaylalar) 3.3. Kışlaklar 3.4. Umumi Çayır ve Otlaklar 3.5. Harman Yerleri 3.6. Panayır Yeri 3.7. Sıvat ve Eyrek Yeri 3.8. Umuma Ait Çekek Yerleri

45 Teşekkür ederim…….


"5018 SAYILI KANUNUN; -44.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİNİ, -45.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNMEYİ, -46.MADDESİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞINI, -47.MADDESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları