Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİN DERS ÇALIŞMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİN DERS ÇALIŞMA."— Sunum transkripti:

1 ETKİN DERS ÇALIŞMA

2 BAŞARI İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK YETERLİ MİDİR?
Çok çalıştıkları halde, istediği sonuca ulaşamayan pek çok öğrenci vardır. Öğrenmede ve istenilen başarıyı elde etmede sonuç almanın yolu, çok çalışmak değil etkin ve yeterli çalışmaktır.

3 ETKİN ÇALIŞMAK NEDİR? Belirlediğiniz amaçları ve yaşamınızdaki öncelikleri hayata geçirmek için zamanı programlı olarak kullanmaktır. ‘Etkili çalışma programı’ içinde, dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır.

4 ÖĞRENME Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır
ÖĞRENME Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” (J.Keth Moorhead) Öğrenme: Tekrarla ve yaşantı yoluyla davranışta veya düşünce düzeyinde meydana gelen değişikliktir. Öğrenilen her yeni bilgi bireyi geliştirir ve onda bir farklılık yaratır.

5 ÖĞRENMEK HAYATA GEÇİRMEKTİR!
ÖĞRENME NEDİR? Bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kullanma sürecidir. ÖĞRENMEK HAYATA GEÇİRMEKTİR!

6

7

8

9

10

11 ÖĞRENME STİLİNİZİ KEŞFEDİN
Bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini veya tercihlerini gösteren bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerdir. Öğrenme stilleri, yeni bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken, hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanılmasıdır.

12 ÖĞRENME STİLİNİZİ KEŞFEDİN!
İŞİTSEL GÖRSEL KİNESTETİK DOKUNSAL

13 GÖRSEL Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih edenler:
Kendi kendine okuyarak öğrenirler Renkli temsil, grafik ve haritaları tercih ederler Tertipli ve düzenlidirler Planlı ve programlıdırlar Liste-şema yapmayı severler Gördüklerini ve okuduklarını hatırlarlar Uzun süre çalışabilirler Karmaşık ve karışık ortamlarda huzursuz olurlar

14 Değerlendirme ve test etme En iyi öğrenme yolları
Doğal Olduğu Yerler Ayrıntıları ve renkleri hatırlar Okuma, yazma, kanıt okuma (proofreading) İnsanların yüzünü hatırlama (ama adlarını unutma) Yazılarda görülen isimleri hatırlama Zihinsel (görsel) imgeler yaratma Problem çözme yolları Talimatları okuma, problemleri listeleme Düşünceleri düzenlemede grafiksel malzeme hazırlama Akış kartları kullanma Kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görme ve akıl gözünde canlandırma Değerlendirme ve test etme Görsel/yazılı testler Araştırma raporları Yazılı raporlar Grafiksel gösterimler En iyi öğrenme yolları Not alma, liste yapma Öğrenilecek bilgileri okuma  Kitaplar, video filmleri, filmler ve basılı malzemelerle öğrenme  Bir gösteriyi izleme Okuma çalışma özellikleri Eğlenme ve dinlenme için okuma  Uzun süre çalışabilme  Çalışma sırasında sessiz ortam Hızlı okuma  Kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama Okuldaki güçlükleri Ne yapılacağını görmeden hareket etme Gürültülü ve hareketli bir çevrede çalışma  Ses akort etme Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleme Öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenme Sıkıcı ve süslenmemiş sınıfta çalışma Konsantrasyonu bozan floresan ışığı altında çalışma

15 İŞİTSEL İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih edenler:
İşittiklerini hatırlarlar Yazmaktan çok konuşmayı severler Gürültüden rahatsız olurlar İsimleri hatırlarlar Resimlerden ve resimli anlatımlardan hoşlanmazlar Uzun anlatımlarda bile anlatılanların içinde kaybolmazlar

16 Değerlendirme ve test etme ihtiyacı En iyi öğrenme yolları
Doğal Olduğu Yerler Doğaçlama konuşma – ayaküstü düşünme Karşılaştığı insanların yüzlerini unutma ama adlarını hatırlama Kelimelerle ve dille çalışma Hafif sesli ortamlar Problem çözme yolları Lehte- aleyhte konuşma Seçenekler hakkında konuşma Bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorma Hedefi sözle ifade etme Sözlü tekrarlama Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Yazılıdan ziyade sözlü Projelerini sözlü olarak sunma Proje olarak şiir okuma, şarkı söyleme Ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulması En iyi öğrenme yolları Yüksek sesle konuşma  Bir öğretmeni dinleme Küçük ve büyük grup tartışması yapma Çalışma yerinde fon olarak sözsüz müzik dinleme Okuma-çalışma özellikleri Diyalog ve oyunları (piyesleri) okuma Karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme Okurken, ne okuduğu hakkında kendi kendine ve başkalarına konuşma Yeni kelimeleri seslendirmede başarı Okuldaki güçlükleri Hızlı okuma; görsel öğrenicilerden daha yavaş okuma Uzun sürede sessizce okuma Okuma yönlendirmeli; resimleri umursamama  Okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testler isteme  Sessizleştirilmiş ortamda yaşama – konuşmayı beklememe Anlamlı ayrıntıları görme 

17 KİNESTETİK - DOKUNSAL Hareket enerjisini tercih edenler: Kinestetikler daha az tertipli, planlı ve programlıdırlar Öğrenecekleri malzemeyle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler Gezme, pandomim, yürüyerek okuma Dramatize etme, taklit-canlandırma, deneme Dans etmeyi, koşmayı, yüzmeyi severler Dokunsallar, öğrenmek için ellerini kullanırlar Laboratuvarda başarılıdırlar Deney, yap-boz, maket vb. hoşlanırlar İncelemeyi severler Konuşulanları ve görülenleri hatırlamakta zorlanırlar Okumaktan hoşlanmazlar Somut malzeme yoksa altını çizerek çalışma uygun olur Odaklanmak için dokunacakları malzemeye ihtiyaç duyarlar, kalem-silgi vb. ile oynarlar

18 Değerlendirme ve test etme ihtiyacı
Doğal Olduğu Yerler Sports, dance Adventure, competition, challenge Running, jumping, leaping, rolling Action using large motor muscles  Problem çözme yolları Taking action, then planning based on results Attacking problems physically Seeking solutions that involve great physical activity Preferring to solve problems individually or in small groups Trial and error/exploration  Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Performance based Project oriented Show or demonstrate what student has learned Application level -- prefers to show how to do something En iyi öğrenme yolları Doing, hands-on approach -- manipulation, simulations, live events Physical involvement in learning Field trips to gain knowledge Small group discussion Okuma-çalışma özellikleri Reads primarily for meaning and function, rather than enjoyment  Reads “how-to” books  Reads action-oriented books/plays  Reads books that are brief  Studies for short periods interspersed with moving around  Lays on floor or bed to study  Okuldaki güçlükleri Having good interpersonal skills Having legible cursive handwriting Sitting still Listening to lectures of more than four minutes Spelling Recalling what was seen or heard -- remembers everything that was done Expressing emotions without physical movement Sticking with any activity for long periods of time

19 Değerlendirme ve test etme ihtiyacı
Doğal Olduğu Yerler Kişilerarası ilişki becerisi,insanların duygularına katılma Sözel olmayan iletişimi okuma İnce hareket, grafik, el sanatı, ince yazı, sanat yazısı faaliyeti Sıcak, soğuk, koku gibi çevre değişmelerini farketme Problem çözme yolları “Şayet şöyle olursa bu nasıl hissedilir” diye düşünme Sorun ve çözümü konusundaki hisleri paylaşmak için insanlarla konuşma Doğru olduğunu hissederse bir çözümü uygulama Kendi burnu doğrultusunda gitme Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Performs or takes test when he or she is ready or comfortable Tests best when he or she can be subjective -- essay questions Open book, low pressure Could be “test phobic” if environment is not secure En iyi öğrenme yolları Öğretmeni sevme ve sayma Hoş, konforlu ve güvenli bir sınıf ve çevre iklimine sahip olma Eline aldığı şeylerle çalışmayı sevme Kendi hızı ile ilerleme Sınıfta aldığı notları evde yeniden yazma Okuma-çalışma özellikleri Zevkle okuma ve ondan duygulanma İstediği şeyleri okuma ve okuyacağı şeyleri seçmeyi sevme Tarihi ve romantik roman ve hayat hikayelerini tercih etme Hoş ortamlarda daha iyi çalışma Okuldaki güçlükleri Duygularının incindiğini öğrenme Öğretmenin yönlendirmesi ve onayı olmadan başarma Sıcak bir şekilde döşenmemiş sınıfta çalışma Kendisini sevmeyen insanlarla çalışma Kişilerarası ilişkileri zayıf bir öğretmenin sınıfında olma Eşyalara dokunma, hissetme, değiştirme ihtiyacı  

20 Dunn’un Öğrenme Stilleri
Çevresel Koşullar: Ses, Işık, Sıcaklık, Oturma düzeni Duyuşsal Özellikler: Motivasyon, sorumluluk, azim-süreklilik, yapılandırma Sosyal Tercihler: Yalnız, ikili, küçük grup, takım, otorite, öğrenmede çeşitlilik Fiziksel Özellikler: Verimli zaman, yeme-içme, hareketlilik, algısal tercihler

21 ETKİN ÇALIŞMA Hedeflerin Belirlenmesi Programlı Çalışma Zaman Yönetimi
Olumlu Tutum Geliştirme Çalışma Ortamının Düzenlenmesi Etkin Dinleme Not Tutma Etkili Okuma Anımsama ve Bellek

22 Florence Chadwick Manş Denizi’ni her iki yönde geçen ilk bayan yüzücüdür.
Catalina Adası’ndan California kıyılarına 21 mil (33,5 km) yüzebilen ilk bayan unvanını elde etmek istiyordu. 4 Temmuz 1952 günü köpek balıkları, yoğun sis ve dondurucu soğuğun etkisine aldırmayarak tam 15 saat yüzdü.

23 Ancak 15 saatin sonunda yakınındaki teknede bulunan annesi ve antrenöründen, kendisini sudan çıkarmalarını istedi. Sadece yarım mil kaldığı için Chadwick’e sürekli başarabileceğini söylediler. Fakat o yine de sudan çıkarak yüzmeyi bıraktı.

24 ‘Karayı görebilseydim, başarabilirdim!’
Florence Chadwick 4 Temmuz günü, 21 millik rekora yarım mil kalmasına karşın yüzmeye devam edemeyişini şöyle açıkladı: ‘Karayı görebilseydim, başarabilirdim!’

25 1- HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN
Her çalışma ulaşılmak istenen bir hedefin varlığından ortaya çıkar. Kısa vadeli hedeflerinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi belirleyin. Ve unutmayın, hedefiniz yoksa başarılı olmak için ve çalışmak için bir nedeniniz de yoktur.

26 Hedef Belirlerken Kendinize Şu Soruları Sorun:
10 sene sonra nerede olmak istiyorum? 5 sene sonra nerede olmak istiyorum? 1 sene sonra nerede olmak istiyorum? Sorularını sormalı ve zamanı daha da yakınlaştırıp kısa zaman dilimi için hedef seçmeliyiz.

27 2- PLANLI ÇALIŞIN Plan sizi, belli zamanda belli bir işi yapmaya zorlayacaktır. Plan yapmak sanıldığının aksine çok statik bir uygulama değildir. Günlük veya haftalık plan içinde bazen hesapta olmayan aksamalar ve değişiklikler olabilecektir ve bunlar son derece doğaldır. Plan hazırlarken amaçlar ve öncelikler belirlenmelidir.

28 Etkin ve gerçekçi bir planlama;
Zamanın etkili şekilde kullanılmasını, Neye, nereden başlanacağına karar verilmesini, Ne zaman dinlenip ne zaman çalışılacağının planlanmasını, Güven ve motivasyonun artmasını sağlar.

29 3- ZAMANI VERİMLİ KULLANIN
Zamanı planlayabilmek ve verimli kullanabilmek; eski alışkanlıkları değiştirmek anlamına geliyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmek ise, öncelikle bu konuda istekli olmamızı gerektiriyor.

30 Zamanınızı verimli kullanmanız için;
Hangi derse hangi zaman diliminde çalışacağınıza karar verin. Çalışma için ayrılacak zamanı belirlerken dersin sınıfta verileceği gün ve saate yakın olmasına dikkat edin. Yapılacak çalışmadan en iyi verimi alabilmek için çalışma belli aralıklara bölünmelidir. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardına 5-10 dakikalık dinlenme araları koyun. Yazı yazma, ödev hazırlama gibi çalışmalar için çalışma süreleri daha da uzayabilir. Birbirine benzeyen iki dersi üst üste çalışmamaya özen gösterin. Yatmadan önceki 30 dakikayı ve uyandığınızdaki 15 dakikayı ders tekrarlarına ayırın.

31 Dinlenme araları önemlidir!!
%100 Planlanmış aralar verildiği zamanki hatırlama eğrisi %75 İki saat hiç ara verilmediği zaman hatırlama eğrisi %50 İki saatten fazla hiç ara verilmeden çalışılan hatırlama eğrisi %25 1 saat 2 saat öğrenmenin başladığı nokta

32 4- VERİMİNİZİ DÜŞÜRECEK ETKENLERİ AZALTIN
Çalışmaya başlamadan önce, Yorgunluk, uykusuzluk, ağrı, sızı Elem duygusu, korku, öfke Aşırı kaygı, fazla heyecan, endişe Açlık, aşırı tokluk Aile içi problemler Normalin altında ve üstündeki fiziki şartlar (çok sıcak, çok soğuk gibi) etkenleri elden geldiğince gidermeye çalışın.

33 5- ÖĞRENMEYE KARŞI OLUMLU TUTUMLAR GELİŞTİRİN
Kendi kendinize bir takım motivasyon kaynakları oluşturabilirsiniz. Bu kaynaklar hem kendi içinizde hem de dışarıda mevcuttur. Her şeyden önce öğrendiklerinizi sizin için anlamlı ve değerli kılmaya çalışın. Sıkıcı bulduğunuz derslerin dahi gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere ulaşmada bir etkisi olduğunu kabul ederseniz, o dersleri çalışma isteğiniz artacaktır. Ders çalışmayı başarılması gereken bir iş ya da çözülmesi gereken bir problem olarak görürseniz, ders çalışmak sizin için daha zevkli bir hale gelebilir. Kısaca, motivasyon artırmada en önemli etken, ders çalışmaya yönelik düşüncelerinizi olumsuzdan olumluya doğru değiştirmeniz olacaktır.

34 Olumsuz düşünceler sizi bitkin düşürür!!!
Kendimize ne diyoruz? Ne yapıyoruz? “Ama ben şanslıydım, bunu Başarının değerini herkes yapabilirdi.” azaltma “Hepsi benim hatamdı.” Kişiselleştirme “Bir işe yaramıyorum. ” Genelleştirme “Bu sınav bir felaket olacak.” Abartma

35 Olumlu düşünceler motivasyonunuzu artırır!!!
Kendimize ne diyoruz? Ne yapıyoruz? “Gayet iyi gitti.” Başarıyı kabullenme “Mat2’ye bir sonraki Hatalara ilişkin sınavda daha çok sorumluluk alma ve çalışmalıyım’’ düzeltme çabası “Fizik dersinde iyi değilim Yeterlilik alanını belirleme daha çok çalışmalıyım.” “Ortalamam fizik yüzünden Sonuçları yapıcı bir düştü ama diğerleri iyi.” şekilde değerlendirme Olumlu düşünce, yaşamımızı daha olumlu kılmanın bir yoludur. Bu, sizi engelleyenlerden çok, destekleyenlere odaklanma yöntemidir.

36 Gereksinim → İtki → Dürtü → Motivasyon → Davranışlar

37 BARDAĞIN YARISINI ÖNCE BOŞ GÖRMEKTENSE DOLU GÖRMEK KENDİNİZE OLAN GÜVENİNİZİ ARTIRIR…

38 Motivasyonunuzu Artırmak İçin;
Kişisel ve akademik hedeflerinizi bir kağıda yazın. Çalışma isteğinizin az olduğunu hissettiğinizde bu hedeflerinizi okuyun. Başarıya konsantre olun ve başarısızlık üzerinde düşünmeyin. Mükemmeliyetçi olmayın. Kendinize güvenin. Sabırlı olun. Değişim için kendinize zaman ayırın. Hedeflerinize ulaşmak için gösterdiğiniz çabaları ödüllendirin.

39 Motivasyonunuzun en iyi kaynağı yine kendinizsiniz….
UNUTMAYIN; Motivasyonunuzun en iyi kaynağı yine kendinizsiniz….

40 5- ÇALIŞMA ORTAMIMINIZI DÜZENLEYİN
Yatakta, koltukta ve divanda uzanarak çalışmak, dikkatinizin toplanmasını güçleştirecek, çalışmak için daha çok zaman kaybetmenize neden olacaktır. Çalışma yeriniz derli toplu, yalın elden geldiğince sabit ve sakin olmalı; ayrıca ışık, ısı gibi fiziksel sorunları da çözümlenmiş olmalıdır. Fakat; ayrı bir yerin sağlanamaması çalışmadan kaçmanızın bir nedeni olmamalı, elverişsiz koşullarda da ders çalışmaya alışmalısınız.

41 6- DERSLERE HAZIRLIKLI GELİN
Başarılı olmanın yollarından biri de derslere etkin olarak katılmaktır. Bir gün sonra işlenecek konular gözden geçirilirse, anlatılacak konuya daha fazla hakim olduğunuz gibi, dersi dinlerken hem motivasyonunuz yüksek olur hem de kendinize olan güveniniz artar.

42 7- DERSLERİ ETKİN DİNLEYİN
Olumlu bir tutum içinde dinleyin Aktif dinleyin (Anlatılanlara ilişkin sorular geliştirin) Sözel olmayan mesajları dikkate alın Önemli bilgiye işaret eden ipuçlarına dikkat edin Ders için ön hazırlık yapın Not alın

43 8- NOT TUTUN Etkili Not Almada Üç Adım: Dersten önce hazırlanma
Dersi dikkatle dinleme ve ders süresince not alma Dersten sonra alınan notları gözden geçirme

44 Not Alma İlkeleri: Önemli noktaları yakalamaya çalışın
Dinleme ile not alma arasında bir denge oluşturun Kısaltmalar ve semboller kullanın Özgün ifadeler kullanın Soru sorun Uyarı ve ödevleri not edin Not almaya ilk günden başlayın ve düzenli olarak not tutun Notları en kısa zamanda gözden geçirin

45 Tekrar Et - Gözden Geçir
9- ETKİLİ OKUYUN Okurken anlayıp anlamadığınızı kontrol edin Metin hakkında soru sorup cevaplayın Yüksek sesle okuyabilirsiniz Okunan metnin özetini çıkarabilirsiniz Okurken önemli yerlerin altını çizin Okurken not alın İncele - Sorgula- Oku – Tekrar Et - Gözden Geçir tekniğiyle okumak İncele - Sorgula- Oku – Tekrar Et - Gözden Geçir tekniğiyle okumak

46 İ – İzleme S – Sorma O– Okuma A – Anlatma T – Tekrarlama
İSOAT (Etkin ve Süratli Okuma) 5 aşamadan oluşur: İ – İzleme (Öğrenilecek konunun tamamına önce süratle göz gezdirme) S – Sorma       (Konu başlıklarını soruya çevirip bir kartonun üzerine yazmak) O– Okuma    (Çıkartılan soruların cevaplarını bulmak için konunun dikkatle okunup işaretlenmesi ve işaretlenen satırların soruların altına kartona yazılması) A – Anlatma      (Kartonlara yazdığınız anahtar sözcüklerin rehberliğinde konunun anlatılması) T – Tekrarlama      (Bu bilgilerin, kitap, defter ve çalışma kartonlarına bakmadan bellekten tekrarlanması)

47 10- ARALIKLI TEKRAR YAPIN
Unutmayı önlemede, tekrarın önemi büyüktür. Öğrenmeyi verimli hale getirmek için belirli aralıklarla ve sistemli bir biçimde tekrar yapmak faydalı olacaktır. Öğrendiklerimizin % 45’ini ilk 20 dakikada, % 55’ini ilk 1 saatte, % 65’ini de 9 saat içinde unuturuz.

48 SİSTEMLİ BİR TEKRAR PROGRAMI GELİŞTİRİN!!
Tekrar Zamanı Genel Tekrar Süresi Bilginin Saklanma Süresi 45 Dk. sonunda 5 Dakika 1 Gün 1 Gün sonunda 10 Dakika 1 Hafta 1 Hafta sonunda 20 Dakika 1 Ay 1 Ay sonunda 30 dakika Uzun Süreli Hafıza

49 bu bilginin 9 hafta sonra ancak %20’si hatırlanabilmektedir.
Düzenli tekrar edilen bilginin 9 hafta sonra %75’lik kısmı hatırlanırken, tekrar yapılmaması durumunda bu bilginin 9 hafta sonra ancak %20’si hatırlanabilmektedir.

50 UNUTMAYIN!! İnsan öğrendiğini çok çabuk unutur.
Başta ve sonda öğrenilenler daha çok hatırda kalır. Bilgileri şekiller ve şemalar aracılığı ile zihninizde depolayın. Göze çarpan kelimeler, isimler şekiller daha iyi hatırlanır. Canlı tasvirler, değişik, ilginç tanımlamalar daha iyi hatırlanır. Soyut kavramları sembollerle somutlaştırın. Uzun bir listeyi öğrenmek yerine, daha küçük parçalara bölerek öğrenmek daha kolaydır. Önceden ne kadar çalışılacağı bilinmezse, hatırlama o kadar az olur.

51 Yıl 1953 Yale Üniversitesi’nde okuyan
öğrenciler üzerinde bir araştırma yapıldı. Öğrencilerden, gelecekten beklentileri ve hedefleri üzerine yazılar yazmaları istendi. Araştırmaya katılan öğrencilerden sadece %3’ü gelecekteki hedefleri ile ilgili yazılar yazarken, %97’si henüz hedef belirlemedikleri ya da kararsız oldukları üzerine görüşlerini kaleme aldılar.

52 Yıl 1973 20 yıl önce araştırmaya katılan tüm Yale mezunlarına ulaşıldı. Sonuç hiç de şaşırtıcı değildi. Net olarak hedeflerini yazan %3’lük kesim, finansal olarak diğer %97’den başarılıydı.

53 Sadece finansal başarının yetmeyeceğini düşünen araştırmacılar, aynı %3’ün duygusal başarılarını da araştırmaya başladılar. Sonuç yine kimseyi şaşırtmadı: Aynı %3, geri kalan %97’ye göre daha mutlu ve huzurlu bir yaşama sahipti.

54 Araştırmanın sonucu: Belirgin bir hedefi olanlar, o hedefin gereği olan çalışma ve kararlığı gösterip başarılı olabilmektedir!...

55 “Nereye gittiğini bilen adama herkes yol açar.”
Ralp Waldo Emerson


"ETKİN DERS ÇALIŞMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları