Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI

2 SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK ?

3 SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ?
KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ?

4 SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ?
KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ?

5 SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK ?
KAÇ SORU OLACAK ? KAÇ DAKİKA SÜRECEK ? Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, 2 günde 6 oturum halinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacaklardır.

6 SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

7 SINAVLARDA HANGİ KONULARDAN SORUMLUYUZ ?
Matematik: Geometri; Örüntü ve Süslemeler, Olasılık ve istatistik, Sayılar, Üslü ve Köklü sayılar Türkçe: Fiilimsiler Fen ve Teknoloji: Hücre bölünmesi ve Kalıtım, Kuvvet ve Hareket İnkılap Tarihi: Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Din Kültürü: Zekat, Hac ve Kurban, Kaza ve Kader İngilizce: Friendship, Road to success, Improving One’s Looks

8 SINAVA GİRECEĞİMİZ SINIFI NASIL ÖĞRENECEĞİZ ?
Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. Ayrıca 8. sınıflara gerekli duyurular yapılacaktır.

9 Görme engelli öğrenciler sınava nasıl girecek?
Görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

10 Az gören öğrenciler sınava nasıl girecek?
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

11 İşitme engelli öğrenciler sınava nasıl girecek?
İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir. İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

12 Bedensel engelli öğrenciler sınava nasıl girecek?
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da organ kaybı olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Yine bu öğrencilere 15'er dakika ek süre verilecektir.

13 ORTAK SINAV YAPILACAK DERSLER HANGİLERİ ?
1-) Türkçe 2-) Matematik 3-) Fen ve teknoloji, 4-) Yabancı Dil 5-) Din kültürü ve ahlak bilgisi 6-) T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.

14 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar
Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

15 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar
Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır.

16 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar
Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

17 Sınava girecek öğrencilerin uyması gereken kurallar
Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir!

18 Sınava giremedim. Peki şimdi ne yapacağım ?
MAZERET SINAVI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün 3 oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

19 Sınavların Değerlendirilmesi
a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. c. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

20 Sınavların Değerlendirilmesi
Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. Örneğin: Matematik testinden 10 doğrunuz var. Soru sayısı da 20 olduğuna göre; (10/20) x 100 = 50 puan

21 Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

22 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

23 Derslerin Ağırlık Katsayıları
Örneğin : bir öğrenci Türkçeden iki dönemin ortalaması 80, Matematikten 60, Fen ve Teknolojiden 50, Din Kültüründen 85, İnkılap Tarihinden 75, Yabancı dilden 50 puan almış olsun. ((80x4)+(60x4)+(50x4)+(85x2)+(75x2)+(50x2))/18 = 65,5555 puan bulunur.

24 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması
Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

25 Ek Puan Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının : Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

26 ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

27 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ
a. Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların (e-okul sistemi) internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir. b. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

28 Son Uyarı Her dersin sınavında sınıfta 2 öğretmen görev yapacaktır. Öğrencilerden herhangi bir kopya girişiminde bulunmamaları rica olunur. En küçük bir kopya girişiminde öğretmenler öğrencinin kağıdını alıp tutanak tutacaktır !!!

29 tarafından hazırlanmıştır. Ekim 2013
Dinlediğiniz için teşekkürler… Bu sunum: Van-Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Tümer KARA tarafından hazırlanmıştır. Ekim 2013


"2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları