Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol Uzm. Dr. Bahattin Tuncalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol Uzm. Dr. Bahattin Tuncalı."— Sunum transkripti:

1 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol Uzm. Dr. Bahattin Tuncalı

2 İNTRAVENÖZ SIVILAR Kristalloidler (küçük moleküllü) Kristalloidler (küçük moleküllü) Kolloidler (büyük moleküllü) Kolloidler (büyük moleküllü)

3 Thomas Graham (1805-1859)

4 KOLLOİD OZMOTİK BASINÇ ( ONKOTİK BASINÇ ) Membranlardan geçemeyen büyük moleküller suyu, bulundukları kompartmana çekme eğilimindedirler Bu güç Kolloid Ozmotik Basınç (Onkotik basınç) olarak adlandırılır

5 Kolloid Ozmotik Basınç ne kadar büyük ise plazma genişletici etki de o kadar büyük olur Kolloid Ozmotik Basınç ne kadar büyük ise plazma genişletici etki de o kadar büyük olur KOLLOİD OZMOTİK BASINÇ ( ONKOTİK BASINÇ )

6 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Kolloidler plazmanın yerine geçebilen, plazma proteinlerinin bazı işlevlerini (en önemlisi onkotik basınç) üstlenebilen maddelerdir Kolloidler plazmanın yerine geçebilen, plazma proteinlerinin bazı işlevlerini (en önemlisi onkotik basınç) üstlenebilen maddelerdir

7 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Damar içinde kalabilme özelliği ve süresi Ortalama molekül ağırlığı Ortalama molekül ağırlığı Kolloid madde yoğunluğu Kolloid madde yoğunluğu Biyolojik yıkım şekli ve süresi Biyolojik yıkım şekli ve süresi Tonisite Tonisite

8 İNTRAVENÖZ KOLLOİD SIVILARIN ÖZELLİKLERİ Sıvı Molekül Onkotik Plazma volüm Serum yarılanma ağırlığı (Dalton) basınç genişlemesi ömrü %5 Albumin 69.000 20 mmHg 0.7-1.3 16 saat %25 Albumin 69.000 70 mmHg 4.0-5.0 16 saat %6 Hetastarch 69.000 30 mmHg 1.0-1.3 17 gün %10 Pentastarch 120.000 40 mmHg 1.5 10 saat %10 Dextran-40 26.000 40 mmHg 1.0-1.5 6 saat %6 Dextran-70 41.000 40 mmHg 0.8 12 saat

9 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Yarı ömrü uzun olmalı Yarı ömrü uzun olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Ucuz olmalı Ucuz olmalı Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli

10 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı İmmun fonksiyonları etkilememeli İmmun fonksiyonları etkilememeli Plazma ile izo-onkotik olmalı Plazma ile izo-onkotik olmalı İzotonik olmalı İzotonik olmalı Enfeksiyona yol açmamalı Enfeksiyona yol açmamalı

11 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Kolloidler Albumin Albumin Taze donmuş plazma Taze donmuş plazma Plazma protein fraksiyonu Plazma protein fraksiyonu Sentetik (Nonprotein) Kolloidler Jelatin solüsyonları Jelatin solüsyonları Dekstran solüsyonları Dekstran solüsyonları Nişasta solüsyonları Nişasta solüsyonları

12 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Kolloidler Enfeksiyon riski vardır Enfeksiyon riski vardır Kaynakları sınırlıdır Kaynakları sınırlıdır Daha pahalıdır Daha pahalıdır Yan etkileri daha sıktır Yan etkileri daha sıktır Yapay (Nonprotein) Kolloidler Enfeksiyon riski yoktur Enfeksiyon riski yoktur Kolay elde edilirler Kolay elde edilirler Stabildir, daha ucuzdurlar Stabildir, daha ucuzdurlar Yan etkileri nadirdir Yan etkileri nadirdir Doğal kolloidler kadar etkindirler Doğal kolloidler kadar etkindirler

13 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Doğal (Protein) Kolloidler İnsan Serum Albumini İnsan Serum Albumini Taze donmuş plazma Taze donmuş plazma Plazma protein fraksiyonu Plazma protein fraksiyonu

14 ALBUMİN Karaciğerde sentezlenir Karaciğerde sentezlenir Sentez hızı 194 mg/kg/Gün Sentez hızı 194 mg/kg/Gün (Erişkinde 15-25 g/Gün) (Erişkinde 15-25 g/Gün) Nutrisyonel Nutrisyonel Uygun Hormonal ortam gerekli Uygun Hormonal ortam gerekli Ozmotik Ozmotik

15 ALBUMİN Yıkım Yıkım Kas ve cilt (%40-60) Kas ve cilt (%40-60) Karaciğer (%15) Karaciğer (%15) Böbrekler (%10) Böbrekler (%10) Mide duvarına kaçak (%10) Mide duvarına kaçak (%10) Yıkım hızı 14 g/Gün Yıkım hızı 14 g/Gün

16 İNSAN SERUM ALBUMİNİ Kaynak: İnsan Kaynak: İnsan İnsan plazması ya da plasentasından elde edilir İnsan plazması ya da plasentasından elde edilir Plazmanın aşamalı olarak fraksiyone edilmesiyle oluşan son ürünün pastörizasyonuyla hazırlanır Plazmanın aşamalı olarak fraksiyone edilmesiyle oluşan son ürünün pastörizasyonuyla hazırlanır

17 Molekül ağırlığı 69.000 Dalton Molekül ağırlığı 69.000 Dalton Su bağlama kapasitesi 17 ml/g, yarı ömrü 16 saattir. Su bağlama kapasitesi 17 ml/g, yarı ömrü 16 saattir. % 5 ve % 25’lik solüsyonlar halinde bulunur. % 5 ve % 25’lik solüsyonlar halinde bulunur. İNSAN SERUM ALBUMİNİ

18 %5 Albumin (50 g/L) onkotik basıncı 20 mmHg (Plazma onkotik basıncı ile aynı) %5 Albumin (50 g/L) onkotik basıncı 20 mmHg (Plazma onkotik basıncı ile aynı) İnfüze edilen volümün yarısı vasküler alanda kalır. İnfüze edilen volümün yarısı vasküler alanda kalır. Onkotik etki ~ 12-18 saat sürer. Onkotik etki ~ 12-18 saat sürer. İNSAN SERUM ALBUMİNİ

19

20 %25 Albumin (250 g/L) onkotik basıncı 70 mmHg %25 Albumin (250 g/L) onkotik basıncı 70 mmHg Plazma volümünü infüze edilen volümün 4-5 katı kadar genişletir. Plazma volümünü infüze edilen volümün 4-5 katı kadar genişletir. İNSAN SERUM ALBUMİNİ

21 İntersitisyel alandan sıvı çekmesi nedeniyle %25 Albumin hipovolemi durumlarında volüm resusitasyonu amacıyla kullanılmamalıdır. İntersitisyel alandan sıvı çekmesi nedeniyle %25 Albumin hipovolemi durumlarında volüm resusitasyonu amacıyla kullanılmamalıdır. Hipoproteinemi durumunda intersitisyel alandan vasküler alana sıvı çekmek amacıyla kullanılır. Hipoproteinemi durumunda intersitisyel alandan vasküler alana sıvı çekmek amacıyla kullanılır.

22 İNSAN SERUM ALBUMİNİ ENDİKASYONLARI Akut hipovolemi Akut hipovolemi Yanıklar Yanıklar Kardiyopulmoner bypass (Prime solüsyon) Kardiyopulmoner bypass (Prime solüsyon)

23 Karaciğer hastalığına bağlı hipoproteinemi Karaciğer hastalığına bağlı hipoproteinemi Nefrotik hastalarda diüretiğe dirençli ödem tedavisi Nefrotik hastalarda diüretiğe dirençli ödem tedavisi İNSAN SERUM ALBUMİNİ ENDİKASYONLARI

24 Albumine karşı allerji öyküsü (Mutlak) Albumine karşı allerji öyküsü (Mutlak) Konjestif Kalp Yetmezliği Konjestif Kalp Yetmezliği Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği Gebelik Pregnancy Category C Gebelik Pregnancy Category C İNSAN SERUM ALBUMİNİ KONTRENDİKASYONLARI Dolaşım yüklenmesine dikkat

25 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Viral bulaş riski Isıtılarak hazırlandığından bulaş riski çok azdır Isıtılarak hazırlandığından bulaş riski çok azdır

26 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Dolaşım yüklenmesi Çoğu yoğun bakım hastasında kapiller permeabilite artmıştır. Çoğu yoğun bakım hastasında kapiller permeabilite artmıştır. Özellikle Albumin hızlı uygulandığında volüm retansiyonunu artırır. Özellikle Albumin hızlı uygulandığında volüm retansiyonunu artırır. Sıvı yükü (Pulmoner ödem) gelişebilir Sıvı yükü (Pulmoner ödem) gelişebilir

27 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Akciğer fonksiyonu (Bozulabilir) Yoğun bakım hastalarında pulmoner kapiller permeabilite değişmiştir. Albumin intersitisyel alana sızar Albumin intersitisyel alana sızar (Bu alanın onkotik basıncını artırır) Mekanik ventilasyon gereksinimini artırabilir Daha yüksek fiO2 gereksinimine yol açabilir

28 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Mikrosirkülasyon Mikrosirkülasyon Albumin X HES Albumin X HES Kardiyak indeks artışı Kardiyak indeks artışı Splanknik perfüzyon düzelmesi Splanknik perfüzyon düzelmesi İnflamatuar yanıt üzerine olumlu etki İnflamatuar yanıt üzerine olumlu etki HES daha etkin bulunmuş HES daha etkin bulunmuş “The effects of albumin versus hydroxyethyl starch solution on cardiorespiratory and circulattory variables in critically ill patients” “The effects of albumin versus hydroxyethyl starch solution on cardiorespiratory and circulattory variables in critically ill patients” Anesth Analg 1996; 83: 254-61 DEĞERLENDİRİLMİŞ

29 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Böbrek fonksiyonları (Bozulabilir) Plazma genişlemesi Plazma genişlemesi Renal kan akımı artışı Renal kan akımı artışı GFR X

30 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Olası mekanizmalar: Yoğun bakım hastalarında önceden var olan böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle albumin polimerlerinin klirensinde azalma Yoğun bakım hastalarında önceden var olan böbrek fonksiyon bozukluğu nedeniyle albumin polimerlerinin klirensinde azalma

31 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Olası mekanizmalar: Albumin makroagregatlarının glomeruler filtrasyonu bozması Albumin makroagregatlarının glomeruler filtrasyonu bozması Albuminin peritübüler damarlarda onkotik basıncı artırarak sodyum ve su ekskresyonunu azaltması Albuminin peritübüler damarlarda onkotik basıncı artırarak sodyum ve su ekskresyonunu azaltması

32 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR İmmün sistem Biyolojik ürünler saf değildir Biyolojik ürünler saf değildir İçerdiği İçerdiği Oligomerler/polimerler Oligomerler/polimerler Endotoksinler Endotoksinler Prekallikrein Prekallikrein Bradikinin Bradikinin Albumine bağlanan diğer proteinler Albumine bağlanan diğer proteinler Anaflaksiye kadar gidebilen allerjik reaksiyonlar gelişebilir

33 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR İmmün sistem Ürtiker, ateş, döküntü görülebilir Ürtiker, ateş, döküntü görülebilir Albumin tedavisinin kanda immunoglobulin Albumin tedavisinin kanda immunoglobulin konsantrasyonunu azalttığı gösterilmiştir

34 Serum Ca konsantrasyonu Serum Ca konsantrasyonu İNSAN SERUM ALBUMİNİ DEZAVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI Dilüsyonel

35 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Koagülasyon (Uzar) Koagülasyon (Uzar) Olası nedenler Heparin benzeri etki Dilüsyonel etki

36 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Maliyet Pahalı Pahalı Yapay kolloidlere kıyasla ~ 10 kat Yapay kolloidlere kıyasla ~ 10 kat

37 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Mortalite Yayınların metaanalizi: Yoğun bakımlarda diğer kolloidlerle kıyaslandığında albumin kullanımı ile ölüm riski % 6 oranında daha yüksek bulunmuş “Human albumin administration in critically ill patients: systematic review of randomized controlled trials” Br Med J 1998; 317: 235-40

38 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMI 1995 yılında Paris’te düzenlenen konsensus konferansı kılavuzu 1995 yılında Paris’te düzenlenen konsensus konferansı kılavuzu %15’ten az yanıklarda albumin gereksiz %15’ten az yanıklarda albumin gereksiz %50’den daha büyük yanıklarda albumin gerekli %50’den daha büyük yanıklarda albumin gerekli “ The role of albumin in critical illness” “ The role of albumin in critical illness” BJA 2000; 85: 599-610

39 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Yoğun bakım hastalarında volüm tedavisi amacıyla kullanılan albuminin yapay kolloidlere üstünlüğü olmadığı saptanmış Yoğun bakım hastalarında volüm tedavisi amacıyla kullanılan albuminin yapay kolloidlere üstünlüğü olmadığı saptanmış “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 1. Outcome and duration of stay in the intensive care unit“ “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 1. Outcome and duration of stay in the intensive care unit“ Anaesthesia 1992; 47: 3-6 “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 2. Serum albumin concentration and incidences of pulmonary oedema and acute renal failure” “Colloid solutions in the critically ill. A randomised comparison of albumin and polygeline 2. Serum albumin concentration and incidences of pulmonary oedema and acute renal failure” Anaesthesia 1992; 47: 7-9

40 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Yoğun bakım hastalarında albumin kullanımı bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir Yoğun bakım hastalarında albumin kullanımı bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir “Debate: Albumin administration should be avoided “Debate: Albumin administration should be avoided in the critically ill” in the critically ill” Crit Care 2000; 4: 151-55

41 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Etkinlik ve maliyet açısından diğer kolloidlerle kıyaslandığında Albumin kullanımı giderek azalmaktadır Etkinlik ve maliyet açısından diğer kolloidlerle kıyaslandığında Albumin kullanımı giderek azalmaktadır “Use of albumin fell substantially when systematic “Use of albumin fell substantially when systematic review was published” review was published” Br Med J 1999; 318: 1214

42 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ SORUNLAR Albumin yoğun bakım hastalarında, endikasyonu dahilinde çok dikkatli kullanılmalı Albumin yoğun bakım hastalarında, endikasyonu dahilinde çok dikkatli kullanılmalı “The good, the bad, and the ugly: should we completely banish human albumin from our intensive care units?” Anesth Analg 2000; 91: 887-95

43 İNSAN SERUM ALBUMİNİ KULLANIMI CABG cerrahisi uygulanan hastalarda volüm genişletici olarak nonprotein kolloidlere karşı albumin uygulamasının mortalite üzerine etkisi incelenmiş. Albumin kullanımının mortaliteyi anlamlı şekilde (p=0.02) azalttığı bulunmuş CABG cerrahisi uygulanan hastalarda volüm genişletici olarak nonprotein kolloidlere karşı albumin uygulamasının mortalite üzerine etkisi incelenmiş. Albumin kullanımının mortaliteyi anlamlı şekilde (p=0.02) azalttığı bulunmuş ABD’de 1997’de 182 ABD’de 1997’de 182 1998’de 116 1998’de 116 Toplam 19.578 hasta Toplam 19.578 hasta “Volume expansion with albumin decreases mortality after coronary artery bypass graft surgery” “Volume expansion with albumin decreases mortality after coronary artery bypass graft surgery” Chest 2003; 123: 1853-57 Hastane kayıtları analiz edilmiş

44 TAZE DONMUŞ PLAZMA Kaynak: İnsan Kaynak: İnsan Antikoagülanlı tam kanın alındıktan hemen sonra veya +2, +6 o C’de bekletilip en geç 6 saat içinde şekilli elemanların soğutmalı santrifüj ile ayrılmasından sonra elde kalan kısmına TAZE PLAZMA denir. Antikoagülanlı tam kanın alındıktan hemen sonra veya +2, +6 o C’de bekletilip en geç 6 saat içinde şekilli elemanların soğutmalı santrifüj ile ayrılmasından sonra elde kalan kısmına TAZE PLAZMA denir.

45 TAZE DONMUŞ PLAZMA Taze plazma, kan alındıktan sonra ilk 6 sat içinde dondurulursa TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) adını alır. Taze plazma, kan alındıktan sonra ilk 6 sat içinde dondurulursa TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) adını alır.

46 TAZE DONMUŞ PLAZMA TDP’da koagülasyon faktörlerinin aktiviteleri korunmuştur. TDP’da koagülasyon faktörlerinin aktiviteleri korunmuştur. Dondurma şok durumda ve kuru buz ile yapılır. Dondurma şok durumda ve kuru buz ile yapılır. TDP’nın saklama süreleri TDP’nın saklama süreleri -40 o C’nin altında 24 ay -40 o C’nin altında 24 ay -30 o C, -40 o C 12 ay -30 o C, -40 o C 12 ay -25 o C, -30 o C 6 ay -25 o C, -30 o C 6 ay -18 o C, -25 o C 3 ay -18 o C, -25 o C 3 ay

47 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI İyi dökümante edilmiş pıhtılaşma faktörü eksiklikleri ve bu nedenle PT, aPTT normalin 1.5 katından fazla olan hastalar Warfarin alan ve kanayan ya da acil operasyona gidecek hastalar (K vit. etkisi için 12 saat beklenemeyecekse)

48 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI Masif kan transfüzyonuna bağlı pıhtılaşma faktörü eksiklikleri TTP DIC Ağır karaciğer hastalıklarına bağlı pıhtılaşma faktörü eksiklikleri Protein C, Protein S, antitrombin III eksikliklerinin tedavisi

49 TAZE DONMUŞ PLAZMA TRANSFÜZYONU Erişkinlerde 12-15 ml/kg doz verilir ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Erişkinlerde 12-15 ml/kg doz verilir ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Cross-match yapmaya gerek yoktur. Cross-match yapmaya gerek yoktur. ABO uyumu gereklidir. ABO uyumu gereklidir. 30-37 o C’de çözüldükten sonra 24 saat içinde uygulanmalıdır (1-6 o C’de saklamak koşuluyla). 30-37 o C’de çözüldükten sonra 24 saat içinde uygulanmalıdır (1-6 o C’de saklamak koşuluyla).

50 PLAZMA PROTEİN FRAKSİYONU Kaynak: İnsan Kaynak: İnsan İnsan serum albuminine benzer şekilde hazırlanır. İnsan serum albuminine benzer şekilde hazırlanır. % 85 albumin + %15 globulin içerir. % 85 albumin + %15 globulin içerir. % 4-5’lik solüsyon halindedir. % 4-5’lik solüsyon halindedir.

51 PLAZMA PROTEİN FRAKSİYONU Sadece volüm replasmanı için kullanılır. Sadece volüm replasmanı için kullanılır. Nadiren uygulanmaları sırasında hipotansiyon gelişebilir Nadiren uygulanmaları sırasında hipotansiyon gelişebilir Genelde allerjik orijinlidir Genelde allerjik orijinlidir Prekallikrein aktivatörleri ile ilişkili olabilir Prekallikrein aktivatörleri ile ilişkili olabilir

52 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Yapay kolloidler Nişasta solüsyonları Nişasta solüsyonları Jelatin solüsyonları Jelatin solüsyonları Dekstran solüsyonları Dekstran solüsyonları

53 NİŞASTA SOLÜSYONLARI Kaynak: Mısır, Patates Kaynak: Mısır, Patates Amilopektin Amilopektin Hidroksietilasyon, Hidroliz Hidroksietilasyon, Hidroliz Hidroksietil Nişasta (HES) Hidroksietil Nişasta (HES)

54 NİŞASTA SOLÜSYONLARI Büyük moleküller ilk olarak amilaz enzimi tarafından yıkılırlar Büyük moleküller ilk olarak amilaz enzimi tarafından yıkılırlar Küçük moleküller böbrek tarafından atılır Küçük moleküller böbrek tarafından atılır

55 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 200/0.5 (Pentastarch) HES 200/0.5 (Pentastarch) HES 130/0.4 (Tetrastarch) HES 130/0.4 (Tetrastarch)

56 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 450/0.7 (Hetastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Volüm etki süresi ~ 6-8 saat Volüm etki süresi ~ 6-8 saat Yarılanma ömrü ~ 10-12 saat Yarılanma ömrü ~ 10-12 saat Uzun süreli volüm replasmanı Uzun süreli volüm replasmanı

57 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 200/0.5 (Pentastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Volüm etki süresi ~ 4 saat Volüm etki süresi ~ 4 saat Yarılanma ömrü ~ 3 saat Yarılanma ömrü ~ 3 saat Orta süreli volüm replasmanı,akut normovolemik hemodilüsyon Orta süreli volüm replasmanı,akut normovolemik hemodilüsyon Kabul edilen günlük maksimum doz Almanya’da 33 ml/kg/Gün Fransa’da 2.0 g/kg/Gün

58 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 200/0.5 (Pentastarch) İzotonik NaCl içinde %10 HES solüsyonu İzotonik NaCl içinde %10 HES solüsyonu Hiperonkotik, volüm etkisi ~ % 145 Hiperonkotik, volüm etkisi ~ % 145 Volüm etki süresi ~ 4 saat Volüm etki süresi ~ 4 saat Hipovolemi ve şok tedavisi Hipovolemi ve şok tedavisi

59 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 130/0.4 (Tetrastarch) İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzotonik NaCl içinde %6 HES solüsyonu İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 İzoonkotik, volüm etkisi ~ %100 Yarılanma ömrü ~ 3 saat Yarılanma ömrü ~ 3 saat Hipovolemi tedavisi Hipovolemi tedavisi

60 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI Böbrekler tarafından temizlenmeden önce amilaz enzimi ile parçalanır. Böbrekler tarafından temizlenmeden önce amilaz enzimi ile parçalanır. Serum amilaz enzim seviyeleri yükselir (2-3 kat artar) Serum amilaz enzim seviyeleri yükselir (2-3 kat artar) PANKREATİT ile karışır. PANKREATİT ile karışır. (Ayırıcı tanı: Serum lipaz seviyeleri normal) (Ayırıcı tanı: Serum lipaz seviyeleri normal)

61 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir (% 0.0004) Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir (% 0.0004) 7 günden fazla infüzyonunda HES dokuda büyük miktarda birikir 7 günden fazla infüzyonunda HES dokuda büyük miktarda birikir

62 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI Koagülopati gelişebilir Koagülopati gelişebilir ( Faktör VIII ile etkileşme ) ( Faktör VIII ile etkileşme ) Trombosit fonksiyonunu bozulur Trombosit fonksiyonunu bozulur Von-willebrand like sendromuna Von-willebrand like sendromuna

63 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES DEZAVANTAJLARI İnatçı kaşıntı İnatçı kaşıntı Aylar hatta yıllar sürebilir Aylar hatta yıllar sürebilir Antihistaminik ya da steroidlere dirençlidir Antihistaminik ya da steroidlere dirençlidir “Persistent itching due to etherified starch plasma expander” BMJ 1997; 314:1466-8 “Persistent pruritus after pentastarch infusions in intensive care patients” Anaesthesia 1999; 54:500 “Giving long persistent starch as volume replacement can cause pruritus after cardiac surgery” BJA 2000; 85: 696-9

64 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Alt ekstremitede vasküler cerrahi uygulanan hastalarda kristalloid ve %6 HES 200/0.5’in koagülasyon üzerine olan etkileri incelenmiş. Koagülasyon, kristalloid grubunda uzamış iken kolloid grubunda normal saptanmış Alt ekstremitede vasküler cerrahi uygulanan hastalarda kristalloid ve %6 HES 200/0.5’in koagülasyon üzerine olan etkileri incelenmiş. Koagülasyon, kristalloid grubunda uzamış iken kolloid grubunda normal saptanmış “Effects on coagulation of intravenous crystalloid or “Effects on coagulation of intravenous crystalloid or colloid in patients undergoing peripheral vascular colloid in patients undergoing peripheral vascular surgery” surgery” Br J Anaesth 2002; 89: 226-30

65 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Major ortopedik cerrahi uygulanan 41 hastada %6 HES 200/0.5 ve %3 modifiye sıvı jelatinin hemodinamik durum, kolloid ozmotik basınç, pıhtılaşma üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. %6 HES 200/0.5’in kabul edilen maksimum doz sınırlarında uygulandığında güvenli olduğu bildirilmiş Major ortopedik cerrahi uygulanan 41 hastada %6 HES 200/0.5 ve %3 modifiye sıvı jelatinin hemodinamik durum, kolloid ozmotik basınç, pıhtılaşma üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. %6 HES 200/0.5’in kabul edilen maksimum doz sınırlarında uygulandığında güvenli olduğu bildirilmiş “Use of modified fluid gelatin and hydroxyethyl starch for colloidal volume replacement in major orthopaedic surgery” “Use of modified fluid gelatin and hydroxyethyl starch for colloidal volume replacement in major orthopaedic surgery” Br J Anaesth 1997; 78: 44-50

66 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Spinal anestezi altında sezaryen öncesinde 40 hastada uygulanan 500 ml HES ve Ringer Laktat solüsyonlarının Hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. HES uygulaması hipotansiyon sıklığı ve şiddetini anlamlı şekilde azaltmış Spinal anestezi altında sezaryen öncesinde 40 hastada uygulanan 500 ml HES ve Ringer Laktat solüsyonlarının Hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. HES uygulaması hipotansiyon sıklığı ve şiddetini anlamlı şekilde azaltmış “Hydroxyethylstarch 10% is superior to Ringer’s solution for preloading before spinal anesthesia for caeserean section” “Hydroxyethylstarch 10% is superior to Ringer’s solution for preloading before spinal anesthesia for caeserean section” Can J Anaesth 2000; 47: 616-21

67 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Yaşlı hastalarda spinal anestezi öncesinde uygulanan kristalloid, kolloid ve plasebonun hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. Gruplar arasında fark saptanmamış Yaşlı hastalarda spinal anestezi öncesinde uygulanan kristalloid, kolloid ve plasebonun hipotansiyon üzerine olan etkisi değerlendirilmiş. Gruplar arasında fark saptanmamış “Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension in the elderly:comparison between preanesthestic administration of crystalloids, colloids, and no prehydration” “Prevention of spinal anesthesia-induced hypotension in the elderly:comparison between preanesthestic administration of crystalloids, colloids, and no prehydration” Anesth Analg 1997; 84: 106-10

68 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Elektif CABG uygulanan 120 hastada perioperatif (postop 24 saat) 33 ml/kg HES 200/ 0.5 ve 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanama üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanamayı ve transfüzyon gereksinimini artırmadığı kanısına varılmış Elektif CABG uygulanan 120 hastada perioperatif (postop 24 saat) 33 ml/kg HES 200/ 0.5 ve 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanama üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. 49 ml/kg HES 130/0.4 uygulamasının postoperatif kanamayı ve transfüzyon gereksinimini artırmadığı kanısına varılmış “Large-dose hydroxyethylstarch 130/0.4 does not increase blood loss and transfusion requirements in coronary artery bypass surgery compared with hydroxyethylstarch 200/0.5 at recommended doses” “Large-dose hydroxyethylstarch 130/0.4 does not increase blood loss and transfusion requirements in coronary artery bypass surgery compared with hydroxyethylstarch 200/0.5 at recommended doses” Anesthesiology 2003; 99: 42-7

69 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES 10 ml/kg HES 450/0.7, HES 200/0.5, HES 130/0.4 uygulamasının koagülasyon üzerine olan etkileri araştırılmış. Koagülasyonu üzerine en az etkisi olan solüsyonun HES 130/0.4 olduğu bulunmuş 10 ml/kg HES 450/0.7, HES 200/0.5, HES 130/0.4 uygulamasının koagülasyon üzerine olan etkileri araştırılmış. Koagülasyonu üzerine en az etkisi olan solüsyonun HES 130/0.4 olduğu bulunmuş “The effects of hydroxyethyl starch solutions on thromboelastography in preoperative male patients” Acta Anaestheiol Scand 2003; 47: 70-3

70 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES CABG gerçekleştirilen 59 hastada perioperatif dönemde uygulanan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve von-Willebrand faktör seviyeleri üzerine olan etkileri değerlendirilmiş. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu ileri sürülmüş CABG gerçekleştirilen 59 hastada perioperatif dönemde uygulanan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve von-Willebrand faktör seviyeleri üzerine olan etkileri değerlendirilmiş. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu ileri sürülmüş “A novel hydroxyethyl starch (Voluven) for effective perioperative plasma volume substitution in cardiac surgery” “A novel hydroxyethyl starch (Voluven) for effective perioperative plasma volume substitution in cardiac surgery” Can J Anaesth 2000; 47: 1207-15

71 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Major ortopedik cerrahi gerçekleştirilen 100 hastada HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve koagülasyon üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış Major ortopedik cerrahi gerçekleştirilen 100 hastada HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı ve koagülasyon üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış “Voluven, a lower substituted novel hydroxyethyl starch (HES130/0.4), causes fewer effects on coagulation in major orthopedic surgery than HES 200/0.5” “Voluven, a lower substituted novel hydroxyethyl starch (HES130/0.4), causes fewer effects on coagulation in major orthopedic surgery than HES 200/0.5” Anesth Analg 2001; 92: 855-62

72 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Major abdominal cerrahi gerçekleştirilen 40 hastada akut normovolemik hemodilüsyon için kullanılan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış Major abdominal cerrahi gerçekleştirilen 40 hastada akut normovolemik hemodilüsyon için kullanılan HES 200/0.5 ve HES 130/0.4 solüsyonlarının postoperatif kan kaybı üzerine olan etkileri karşılaştırılmış. HES 130/0.4’ün daha güvenli ve etkin bir solüsyon olduğu saptanmış “Plasma substitution effects of a new hydroxyethyl starch HES130/0.4 compared with HES 200/0.5 during and after extended acute normovolaemic haemodilution” “Plasma substitution effects of a new hydroxyethyl starch HES130/0.4 compared with HES 200/0.5 during and after extended acute normovolaemic haemodilution” Br J Anaesth 2003; 91: 196-202

73 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES Kafa travmalı hastalarda tekrarlayan yüksek doz HES 130/0.4 infüzyonunun ( 70 ml/kg/Gün) güvenli olduğu ileri sürülmüş Kafa travmalı hastalarda tekrarlayan yüksek doz HES 130/0.4 infüzyonunun ( 70 ml/kg/Gün) güvenli olduğu ileri sürülmüş “Repetetive large-dose infusion of the novel hydroxyethyl starch HES130/0.4 in patients with severe head injury” Br J Anaesth 2003; 91: 196-202

74 NİŞASTA SOLÜSYONLARI HİDROKSİETİL NİŞASTA= HES HES 200/0.5 infüzyonunun kan grupları gözönüne alınarak koagülasyon üzerine olan etkisi araştırılmış. O grubu hastalarda koagülasyon defektinin daha sık olduğu saptanmış HES 200/0.5 infüzyonunun kan grupları gözönüne alınarak koagülasyon üzerine olan etkisi araştırılmış. O grubu hastalarda koagülasyon defektinin daha sık olduğu saptanmış “Hemostatic changes in patients receiving hydroxyethyl starch: the influence of ABO blood group” “Hemostatic changes in patients receiving hydroxyethyl starch: the influence of ABO blood group” Anesth Analg 2001; 92: 1396-401

75 JELATİN SOLÜSYONLARI Kaynak: Büyükbaş hayvanların kemik ve kollajen dokuları Kaynak: Büyükbaş hayvanların kemik ve kollajen dokuları Kollajenlerin hidrolizi ile elde edilirler Kollajenlerin hidrolizi ile elde edilirler

76 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine) Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine) Polijelin (% 3.5 Haemaccel) Polijelin (% 3.5 Haemaccel) Oksipolijelatin (Gelifundol) Oksipolijelatin (Gelifundol)

77 JELATİN SOLÜSYONLARI Efektif plazma genişleticilerdir. Efektif plazma genişleticilerdir. Molekül ağırlıkları düşüktür Molekül ağırlıkları düşüktür Renal ekskresyonları hızlı Renal ekskresyonları hızlı Serum fibronektinini azaltırlar Serum fibronektinini azaltırlar

78 JELATİN SOLÜSYONLARI Histamin aracılı allerjik reaksiyonlara yol açabilirler Histamin aracılı allerjik reaksiyonlara yol açabilirler Böbrek yetmezliğine yol açmazlar, cross-match ile etkileşmezler Böbrek yetmezliğine yol açmazlar, cross-match ile etkileşmezler

79 JELATİN SOLÜSYONLARI MA’ları nispeten küçük(35000) olduğu için etkileri kısa sürer (2-3saat) MA’ları nispeten küçük(35000) olduğu için etkileri kısa sürer (2-3saat) Plazma volümünü yalnızca 90-120 dk. expanse ederler Plazma volümünü yalnızca 90-120 dk. expanse ederler Böbrek yoluyla atılırlar Böbrek yoluyla atılırlar Jelatinler göreceli olarak pahalı Jelatinler göreceli olarak pahalı

80 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine) İzoonkotik, volüm etkisi ~ % 100 Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

81 JELATİN SOLÜSYONLARI Modifiye sıvı jelatin (%3 Gelofusine) Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

82 JELATİN SOLÜSYONLARI Polijelin (% 3.5 Haemaccel) Hipoonkotik, volüm etkisi ~ % 70 Kısa süreli volüm replasmanı Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

83 JELATİN SOLÜSYONLARI Polijelin (% 3.5 Haemaccel) Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

84 JELATİN SOLÜSYONLARI Oksipolijelatin (Gelifundol) Kısa süreli volüm replasmanı Ekstrakorporeal dolaşımda priming solüsyonu (Eritrositleri koruyucu etki)

85 JELATİN SOLÜSYONLARI Okspolijelatin (Gelifundol) Hipovolemi, şok tedavisi İntraoperatif hemodilüsyon Spinal-epidural anestezide hipotansiyon profilaksisi

86 JELATİN SOLÜSYONLARI Kalça fraktürü nedeniyle opere olan 396 hastada operasyon öncesi uygulanan %0.9 NaCl ve Jelatin (%3 Gelofusine) solüsyonlarının 1 yıllık mortalite üzerine olan etkileri incelenmiş. Kolloid solüsyonun %0.9 NaCl’e üstünlüğü saptanmamış Kalça fraktürü nedeniyle opere olan 396 hastada operasyon öncesi uygulanan %0.9 NaCl ve Jelatin (%3 Gelofusine) solüsyonlarının 1 yıllık mortalite üzerine olan etkileri incelenmiş. Kolloid solüsyonun %0.9 NaCl’e üstünlüğü saptanmamış “Preoperative saline versus gelatin for hip fracture “Preoperative saline versus gelatin for hip fracture patients; a randomized trial of 396 patients” patients; a randomized trial of 396 patients” Br J Anaesth 2004; 92: 67-70

87 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Kaynak: Şekerpancarı Kaynak: Şekerpancarı Leuconostoc mesenteroides bakterisi ile sükraz dextran enzimini kullanılarak sükrozdan elde edilen glukoz polimerleridir. Leuconostoc mesenteroides bakterisi ile sükraz dextran enzimini kullanılarak sükrozdan elde edilen glukoz polimerleridir.

88 DEXTRAN SOLÜSYONLARI En sık kullanılan dextranlar En sık kullanılan dextranlar Dextran 70 (Macrodex, MA 70000, %6) Dextran 70 (Macrodex, MA 70000, %6) Dextran 40 (Rheomacrodex, MA 40000, %10) Dextran 40 (Rheomacrodex, MA 40000, %10) Su bağlama kapasiteleri 20-25 ml/g’dır. Su bağlama kapasiteleri 20-25 ml/g’dır. Onkotik basınçları 40 mmHg Onkotik basınçları 40 mmHg

89 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Dekstran 70’in yarılanma ömrü daha Dekstran 70’in yarılanma ömrü daha uzun (6 saat) Daha iyi volüm genişletici etki uzun (6 saat) Daha iyi volüm genişletici etki Dekstran 70 Tromboemboli profilaksisi Dekstran 70 Tromboemboli profilaksisi

90 DEXTRAN SOLÜSYONLARI Dextran 40’ın yarılanma ömrü daha kısa Dextran 40’ın yarılanma ömrü daha kısa (3-4 saat) (3-4 saat) Dekstran 40 kan viskozitesini azaltarak mikrosirkülasyondaki kan akımını düzeltir Dekstran 40 kan viskozitesini azaltarak mikrosirkülasyondaki kan akımını düzeltir (Vasküler cerrahi,nöroşirurji ve ortopedi ve plastik cerrahide kullanılır) (Vasküler cerrahi,nöroşirurji ve ortopedi ve plastik cerrahide kullanılır)

91 Uzayan şokta terminal damar yataklarında gelişen dolaşım bozukluğu Uzayan şokta terminal damar yataklarında gelişen dolaşım bozukluğu Periferik damar tıkayıcı hastalıklar Periferik damar tıkayıcı hastalıklar Serebrovasküler yetmezlik ve viskozite artışı söz konusu olduğunda kan akımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılır Serebrovasküler yetmezlik ve viskozite artışı söz konusu olduğunda kan akımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kullanılır DEXTRAN SOLÜSYONLARI ENDİKASYONLARI

92 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI Doza bağımlı bir şekilde kanamaya eğilimi artırırlar (1,5 gr/kg/gün aşarsa) Doza bağımlı bir şekilde kanamaya eğilimi artırırlar (1,5 gr/kg/gün aşarsa) (Platelet agregasyonunun inhibisyonu) (Platelet agregasyonunun inhibisyonu) (Faktör VIII aktivasyonunda azalma) (Faktör VIII aktivasyonunda azalma) (Fibrinoliz artışı) (Fibrinoliz artışı) (Günde 20 ml/kg dan fazla verilmemeli) (Günde 20 ml/kg dan fazla verilmemeli)

93 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI Anaflaktik reaksiyonlar (%0.032) Anaflaktik reaksiyonlar (%0.032)

94 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI Kan grubu cross-match ile etkileşirler. Kan grubu cross-match ile etkileşirler. Eritrosit sedimentasyon hızını artırırlar. Eritrosit sedimentasyon hızını artırırlar. (Eritrositlerin yüzeyini kaplarlar) (Eritrositlerin yüzeyini kaplarlar)

95 DEXTRAN SOLÜSYONLARI DEZAVANTAJLARI Akut böbrek yetmezliğine yol açabilirler. Akut böbrek yetmezliğine yol açabilirler. (Hiperonkotik durumda filtrasyon basıncının azalması) (Hiperonkotik durumda filtrasyon basıncının azalması)

96 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Sıvı resusitasyonu amacıyla kullanılan albumin, TDP, Dekstran, Gelatin ve HES solüsyonlarının mortalite üzerine olan etkilerini inceleyen 57 araştırmanın verilerinin analizi sonucunda kolloid solüsyonların birinin diğerine üstünlüğü olmadığı ileri sürülmüş Sıvı resusitasyonu amacıyla kullanılan albumin, TDP, Dekstran, Gelatin ve HES solüsyonlarının mortalite üzerine olan etkilerini inceleyen 57 araştırmanın verilerinin analizi sonucunda kolloid solüsyonların birinin diğerine üstünlüğü olmadığı ileri sürülmüş “Colloid solutions for fluid resuscitation” “Colloid solutions for fluid resuscitation” Cochrane Database Syst Rev 2003

97 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İdeal bir kolloid solüsyon Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Uygun bir kolloid ozmotik basınca sahip olmalı,sadece intravasküler kompartmanda kalmalı Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Stabil olmalı ve uzun süre saklanabilmeli, özel bir saklama ya da infüzyon aracı gerektirmemeli Yarı ömrü uzun olmalı Yarı ömrü uzun olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Pirojen, antijen ve toksik maddelerden arındırılmış olmalı Ucuz olmalı Ucuz olmalı Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli Metabolizması ve vücuttan atılımı herhangi bir yan etki oluşturmamalı, vücutta birikmemeli Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Tekrarlayan uygulamalarla dahi organ fonksiyonlarını bozmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı Koagülopati, hemoliz, eritrosit aglütinasyonu ve yanlış cross-matching gibi problemlere neden olmamalı İmmun fonksiyonları etkilememeli İmmun fonksiyonları etkilememeli Plazma ile izo-onkotik olmalı Plazma ile izo-onkotik olmalı İzotonik olmalı İzotonik olmalı Enfeksiyona yol açmamalı Enfeksiyona yol açmamalı Doğal (Protein) Kolloidler Doğal (Protein) Kolloidler Enfeksiyon riski vardır Enfeksiyon riski vardır Kaynakları sınırlıdır Kaynakları sınırlıdır Daha pahalıdır Daha pahalıdır Yan etkileri daha sıktır Yan etkileri daha sıktır Yapay (Nonprotein) Kolloidler Enfeksiyon riski yoktur Enfeksiyon riski yoktur Kolay elde edilirler Kolay elde edilirler Stabildir, daha ucuzdurlar Stabildir, daha ucuzdurlar Yan etkileri nadirdir Yan etkileri nadirdir Doğal kolloidler kadar efektiftirler Doğal kolloidler kadar efektiftirler

98 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ Anafilaktik reaksiyonlar Jelatinler (%0.04) Jelatinler (%0.04) Dekstranlar (%0.032) Dekstranlar (%0.032) HES (% 0.004) HES (% 0.004)

99 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ Akut böbrek yetmezliği Dekstranlar Dekstranlar

100 KOLLOİDLERİN YAN ETKİLERİ Pıhtılaşma bozukluğu: Dextranlar (Maksimum 20 ml/kg/Gün) Dextranlar (Maksimum 20 ml/kg/Gün) HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 450/0.7 (Hetastarch) HES 200/0.5 (Pentastarch) (Maksimum 33 ml/kg/Gün) HES 200/0.5 (Pentastarch) (Maksimum 33 ml/kg/Gün) HES 130/0.4 (Tetrastarch) (Maksimum 49ml/kg/Gün) HES 130/0.4 (Tetrastarch) (Maksimum 49ml/kg/Gün)

101 KOLLOİD SOLÜSYONLAR İnsan serum albumini……………176.000.000 TL Hes 200/0.5 (pentastarch)………18.061.000 TL Hes 130/0.4 (tetrastarch………...18.550.000 TL Modifiye sıvı jelatin (gelofusine)...17.350.000 TL Dextran 70 (macrodex)…………...4.953.000 TL Dextran 40 (rheomacrodex)………5.983.600 TL

102 KOLLOİD SOLÜSYONLAR Avantajları Daha az infüzyon volümü Daha az infüzyon volümü Plazma hacminde uzamış artış Plazma hacminde uzamış artış Daha az periferik ödem Daha az periferik ödem Daha yüksek sistemik O2 dağılımı Daha yüksek sistemik O2 dağılımıDezavantajları Daha pahallı Daha pahallı Pulmoner ödem Pulmoner ödem Yan etki Yan etki Allerji Allerji Koagülopati Koagülopati GFR azalması GFR azalması Kaşıntı Kaşıntı

103 KRİSTALLOİD SOLÜSYONLAR Avantajları Daha ucuz Daha ucuz Daha az yan etki Daha az yan etki Daha yüksek idrar akımı Daha yüksek idrar akımı Sekestre olmuş Sekestre olmuş interstisyel sıvı replasmanı Dezavantajları Geçici hemodinamik Geçici hemodinamikdüzelme Büyük volüm gereksinimi Büyük volüm gereksinimi Periferik ödem Periferik ödem

104 Sistematik bir derleme: Yoğun bakım hastalarında kolloid kullanımı desteklenmemektedir Yoğun bakım hastalarında kolloid kullanımı desteklenmemektedir “Fluid resuscitation with colloid solutions in critically ill patients: a systematic review of randomised trials” BMJ 1998; 316: 961-4 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR

105 Resusitasyon sıvısı yoğun bakım hastalarında mortalitenin major belirleyicisi değildir Resusitasyon sıvısı yoğun bakım hastalarında mortalitenin major belirleyicisi değildir “The appropriate role of colloids in managing fluid imbalance: a critical review of recent meta-analytic findings” “The appropriate role of colloids in managing fluid imbalance: a critical review of recent meta-analytic findings” Crit Care 2000; 4(suppl 2); S26-S32 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR

106 Hipovolemide resusitasyon sıvısı olarak 1. seçenek kristaloidler olmalı Hipovolemide resusitasyon sıvısı olarak 1. seçenek kristaloidler olmalı Ani plazma kaybı ya da akut şok durumlarında kolloidler akla gelmeli Ani plazma kaybı ya da akut şok durumlarında kolloidler akla gelmeli “Albumin and artificial colloids in fluid management: where does the clinical evidence of their utility stand?” “Albumin and artificial colloids in fluid management: where does the clinical evidence of their utility stand?” Crit Care 2000; 4(suppl 2): S16-S20 Crit Care 2000; 4(suppl 2): S16-S20

107 KRİSTALLOİD X KOLLOİD SOLÜSYONLAR Sıvı resusitasyonunda ilk seçenek Sıvı resusitasyonunda ilk seçenek KRİSTALLOİDLER KRİSTALLOİDLER Kristalloidlere yanıtsız hastalarda Kristalloidlere yanıtsız hastalarda KOLLOİDLER KOLLOİDLER Yapay kolloidler Albumine tercih edilmeli Yapay kolloidler Albumine tercih edilmeli


"KOLLOİD SOLÜSYONLAR Dr. Can Canatan Dr. Yücel Mol Uzm. Dr. Bahattin Tuncalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları