Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Geleceği Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Geleceği Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Geleceği Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı

2 Sunumun İçeriği - Kurumsal Yönetim - İç Denetim - Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Rolü ve Geleceği

3 Kurumsal Yönetim İşletmelerde - Tüm hak sahiplerinin çıkarlarının gözetildiği - Uzun dönemde kar ve başarıyı hedefleyen - Kişiden çok kurallara standartlara prosedürlere bağlı olan - Denetim sistemleriyle faaliyetlerin şeffaf, tutarlı ve hesap verilebilir nitelikte olmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

4 Kurumsal Yönetimin İlkeleri Sorumluluk: şirketin tüzel kişiliğinin şirket yönetim kurulunun ve yöneticilerin karar ve eylemlerinin ilgili mevzuata toplumsal ve etik değerlere uygunluğunun sağlanması anlamına gelmektedir. Sorumluluk: şirketin tüzel kişiliğinin şirket yönetim kurulunun ve yöneticilerin karar ve eylemlerinin ilgili mevzuata toplumsal ve etik değerlere uygunluğunun sağlanması anlamına gelmektedir. Kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık; kamunun zamanında aydınlatılması açıklanan bilgilerin eksiksiz güvenilir anlaşılabilir ve yorumlanabilir olması, açıklanan bilgilere kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle erişimin sağlanması ilkesidir. Kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık; kamunun zamanında aydınlatılması açıklanan bilgilerin eksiksiz güvenilir anlaşılabilir ve yorumlanabilir olması, açıklanan bilgilere kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle erişimin sağlanması ilkesidir. Hesap verme sorumluluğu: şirket yönetiminin şirket hissedarları ve tüm menfaat sahiplerine karşı gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri faaliyetlere yönelik hesap verme sorumluluklarıdır. Hesap verme sorumluluğu: şirket yönetiminin şirket hissedarları ve tüm menfaat sahiplerine karşı gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri faaliyetlere yönelik hesap verme sorumluluklarıdır. Adalet ve eşitlik: azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil tüm hissedar ve menfaat sahiplerine eşit haklar verilmesi ve eşit davranılmasıdır. Adalet ve eşitlik: azınlık ve yabancı hissedarlar da dahil tüm hissedar ve menfaat sahiplerine eşit haklar verilmesi ve eşit davranılmasıdır.

5 Kurumsallaşmaya Etki Eden Faktörler Örgüt Kültürü Örgüt Kültürü Liderlik Liderlik Eğitim Eğitim Örgüt Yapısı Örgüt Yapısı İnsana Yönelik Olma İnsana Yönelik Olma

6 Denetim ve Kontrol Denetim, iş sürecinden bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılan kıyaslama faaliyetleridir. Kontrol ise, bir sistem içerisinde otomatik olarak veya iş sürecine dahil kişiler tarafından yürütülen kıyaslama faaliyetleridir.

7 Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar Kontrol devamlı bir faaliyettir; denetim bir defa yapılır. Kontrol devamlı bir faaliyettir; denetim bir defa yapılır. Kontrol eş zamanlı olarak yürütülür; denetim geçmişe yöneliktir. Kontrol eş zamanlı olarak yürütülür; denetim geçmişe yöneliktir. Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir; denetim insan tarafından gerçekleştirilir. Kontrolde mekanik araçlar kullanılabilir; denetim insan tarafından gerçekleştirilir. Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmez; denetimde bağımsızlık şarttır. Kontrolde işletmeden bağımsız olmak gerekmez; denetimde bağımsızlık şarttır.

8 Denetim iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların, önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

9 İç Denetim ve Dış Denetim İşletmenin kendi bünyesinde mevcut personeli tarafından yapılan denetime iç denetim, işletme dışından bağımsız bir uzmanın yaptığı denetime de dış denetim denir. (Vergi incelemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu uzmanları tarafından yapılan denetimler)

10 İç Denetim Sisteminin Amaçları İşletme aktiflerini korumak İşletme aktiflerini korumak Güvenilir veri sağlamak Güvenilir veri sağlamak İşletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek İşletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek Belirlenen politikaları güçlendirmek Belirlenen politikaları güçlendirmek

11 İç Denetimin Unsurları 1. Denetim Çevresi Yönetimin Liderliği Yönetimin Liderliği Örgüt Yapısı Örgüt Yapısı Bütçe ve İç Raporlar Bütçe ve İç Raporlar Personel Personel

12 2. Etkin Muhasebe Sistemi 2. Etkin Muhasebe Sistemi Kayıt edilen işlemler geçerli olmalıdır (Geçerlilik). Kayıt edilen işlemler geçerli olmalıdır (Geçerlilik). İşlemler, doğru olarak yetkilendirilmiş olmalıdır (Yetkilendirme) İşlemler, doğru olarak yetkilendirilmiş olmalıdır (Yetkilendirme) Mevcut işlemler tam olarak, kayıt edilmelidir (Bütünlük). Mevcut işlemler tam olarak, kayıt edilmelidir (Bütünlük). İşlemler, doğru olarak değerlendirilmelidir (Değerleme). İşlemler, doğru olarak değerlendirilmelidir (Değerleme). İşlemler, doru olarak sınıflandırılmalıdır (Sınıflandırma). İşlemler, doru olarak sınıflandırılmalıdır (Sınıflandırma). İşlemler, doğru zamanda kayıt edilmelidir (Zamanlama). İşlemler, doğru zamanda kayıt edilmelidir (Zamanlama). İşlemler, doğru olarak özetlenmelidir (Özetleme). İşlemler, doğru olarak özetlenmelidir (Özetleme).

13 3. Denetim Prosedürleri Görev ayrılığı, Görev ayrılığı, Faaliyet ve işlemlerin yetkilendirilmesi, Faaliyet ve işlemlerin yetkilendirilmesi, Kayıtlar ve varlıklar üzerinde fiziksel kontrol, Kayıtlar ve varlıklar üzerinde fiziksel kontrol, Bağımsız performans kontrolüdür Bağımsız performans kontrolüdür

14 İç Denetçiler işletmedeki mali ve mali olmayan olayları gözden geçirmek suretiyle değerlendirmesini yapmakta ve denetim çalışması sonucunda elde ettikleri bilgileri işletme yönetimine rapor halinde sunan doğrudan üst yönetime bağlı işletme çalışanlarıdır.

15 Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Rolü İç denetim faaliyetlerin; iç ve dış çevre için şeffaf, adil, hesap verebilir,sorumluluk taşıyabilen niteliklerde olmasını sağlayarak, İşletmelerin belirlenen ulusal ve uluslar arası standartlara uyum sağlamasını böylece işletmenin kabul görmesini, benimsenmesini sağlar. iç ve dış çevre için şeffaf, adil, hesap verebilir,sorumluluk taşıyabilen niteliklerde olmasını sağlayarak, İşletmelerin belirlenen ulusal ve uluslar arası standartlara uyum sağlamasını böylece işletmenin kabul görmesini, benimsenmesini sağlar.

16 İç Denetimin Geleceği Avrupa Birliği müzakere süreci, Avrupa Birliği müzakere süreci, Sermaye Piyasası Kurumu’nun düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurumu’nun düzenlemeleri, 5411 sayılı yeni Bankacılık Kanunu, 5411 sayılı yeni Bankacılık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme aşamasına gelen Türk Ticaret Kanunu TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme aşamasına gelen Türk Ticaret Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve yapılan düzenlemelerle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve yapılan düzenlemelerle kurumsal yönetim ve iç denetimin gerek özel sektör gerekse kamu alanında önem kazandığı ve bu önemim artacağı görülmektedir.

17 İç Denetimin Geleceği İngiltere’de Denetim enstitüsü forumu tarafından yayınlanan bildiride iç denetimin geleceği İngiltere’de Denetim enstitüsü forumu tarafından yayınlanan bildiride iç denetimin geleceği daha fazla risk yönetimi, sistem kontrolü ve program geliştirme ile ilgili hale gelecek daha fazla risk yönetimi, sistem kontrolü ve program geliştirme ile ilgili hale gelecek İç denetim, finansal kontrolün dışında ek bir takım roller üstlenecek İç denetim, finansal kontrolün dışında ek bir takım roller üstlenecek fonksiyonun kapsamı ve rolü genişleyecek fonksiyonun kapsamı ve rolü genişleyecek odak noktası organizasyonel birimlerden iş süreçlerine doğru kayacaktır. odak noktası organizasyonel birimlerden iş süreçlerine doğru kayacaktır.

18 Teşekkürler


"Kurumsal Yönetimde İç Denetimin Geleceği Esra Aydın Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları