Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salih ÖZAYKUT1 YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLER İ VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salih ÖZAYKUT1 YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLER İ VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ."— Sunum transkripti:

1 Salih ÖZAYKUT1 YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLER İ VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ

2 Salih ÖZAYKUT2

3 3 YARGILAMANIN EN ÖNEMLERİ HEDEFLERİ ARASINDA  Adaletin hızlandırılmasını,  Süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  Mahkemelerin iş yükünü azaltmak  Yargılama faaliyetinde zaman ve emek kaybını önlemek  bulunmaktadır.

4 Salih ÖZAYKUT4 Ortak Amaç ve Temel Değerler  İnsan onuruna ve insan haklarına saygılı,  Evrensel hukuk ilkelerine ve demokratik değerlere gönülden bağlı,  Adil,  Bağımsız,  Tarafsız,  Özgürlükçü yaklaşım benimseyen,  Eşitlikçi ve hakkaniyete riayet eden,  Katılımcı,

5 Salih ÖZAYKUT5 Ortak Amaç ve Temel Değerler  Güvenilir,  Saydam,  Etkin,  Erişilebilir,  Tutarlı,  Yetkin,  Gelişimci,  Bilgi ve birikime değer veren,  Kurum çalışanına saygı ve güven duyan ve duyulan,  Kaliteli bir yargılama

6 Salih ÖZAYKUT6 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  1-Yargıtaya yakışan bir mahkeme binası  2-İnsan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayacak kurumsal yapıların kurulması, var olanlarının etkin olarak kullanılması  3-Yerel mahkeme hakimlerine çalıştıkları konularda Adalet Akademisinde ve Yargıtay’da zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi

7 Salih ÖZAYKUT7 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  4-Yerel mahkeme hakimlerinin en fazla hata yaptığı ve en fazla bozmaya konu olan konuların tespit edilerek, çözüm önerileri ile birlikte Yargıtayın internet sitesinde yayınlanması  5-Sık yapılan usul hataları konusunda Uyap sisteminden otomatik uyarı verilmesi ve bu konunun geliştirilmesi

8 Salih ÖZAYKUT8 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  6-Eğitim ve Uluslar arası İlişkiler Bürosu Kurulması  7- Araştırma, Strateji Oluşturma, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturulması  8-İş alanları sadeleştirilerek, aynı nitelikteki işlerin belirli dairelere hasredilmesine yönelik olarak Yargıtay Dairelerinin işbölümlerinin yeniden düzenlenmesi

9 Salih ÖZAYKUT9 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  8-Yargıtay’da hukuk ve ceza tevzi büroları kurulması  9-Yargıyı hızlandırma tasarısının değerlendirilmesi  -Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlerce yerine getirilmesi  -Not sisteminin kaldırılması

10 Salih ÖZAYKUT10 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  10-Hakim ve savcı sayısının yetersizliği, nitelikli tetkik hakimi bulmada yaşanan güçlüğe bir çare; Uzman Hukukçu (Adli Yardımcı)  11-Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarının teşviki  12- Bölge adliye mahkemelerinin en uygun şekilde sisteme dahil edilmesi  13- Temyiz denetiminin, temyiz dilekçesindeki taleplerle sınırlı olarak yapılması


"Salih ÖZAYKUT1 YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLER İ VE ÇÖZÜM ÖNER İ LER İ Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları