Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Salih ÖZAYKUT YARGITAY ÜYESİ Salih ÖZAYKUT

2 Salih ÖZAYKUT

3 YARGILAMANIN EN ÖNEMLERİ HEDEFLERİ ARASINDA
Adaletin hızlandırılmasını, Süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Mahkemelerin iş yükünü azaltmak Yargılama faaliyetinde zaman ve emek kaybını önlemek bulunmaktadır. Salih ÖZAYKUT

4 Ortak Amaç ve Temel Değerler
İnsan onuruna ve insan haklarına saygılı, Evrensel hukuk ilkelerine ve demokratik değerlere gönülden bağlı, Adil, Bağımsız, Tarafsız, Özgürlükçü yaklaşım benimseyen, Eşitlikçi ve hakkaniyete riayet eden, Katılımcı, Salih ÖZAYKUT

5 Ortak Amaç ve Temel Değerler
Güvenilir, Saydam, Etkin, Erişilebilir, Tutarlı, Yetkin, Gelişimci, Bilgi ve birikime değer veren, Kurum çalışanına saygı ve güven duyan ve duyulan, Kaliteli bir yargılama Salih ÖZAYKUT

6 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1-Yargıtaya yakışan bir mahkeme binası 2-İnsan kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayacak kurumsal yapıların kurulması, var olanlarının etkin olarak kullanılması 3-Yerel mahkeme hakimlerine çalıştıkları konularda Adalet Akademisinde ve Yargıtay’da zorunlu hizmet içi eğitim verilmesi Salih ÖZAYKUT

7 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4-Yerel mahkeme hakimlerinin en fazla hata yaptığı ve en fazla bozmaya konu olan konuların tespit edilerek, çözüm önerileri ile birlikte Yargıtayın internet sitesinde yayınlanması 5-Sık yapılan usul hataları konusunda Uyap sisteminden otomatik uyarı verilmesi ve bu konunun geliştirilmesi Salih ÖZAYKUT

8 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6-Eğitim ve Uluslar arası İlişkiler Bürosu Kurulması 7- Araştırma, Strateji Oluşturma, Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu oluşturulması 8-İş alanları sadeleştirilerek, aynı nitelikteki işlerin belirli dairelere hasredilmesine yönelik olarak Yargıtay Dairelerinin işbölümlerinin yeniden düzenlenmesi Salih ÖZAYKUT

9 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
8-Yargıtay’da hukuk ve ceza tevzi büroları kurulması 9-Yargıyı hızlandırma tasarısının değerlendirilmesi -Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlerce yerine getirilmesi -Not sisteminin kaldırılması Salih ÖZAYKUT

10 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10-Hakim ve savcı sayısının yetersizliği, nitelikli tetkik hakimi bulmada yaşanan güçlüğe bir çare; Uzman Hukukçu (Adli Yardımcı) 11-Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarının teşviki 12- Bölge adliye mahkemelerinin en uygun şekilde sisteme dahil edilmesi 13- Temyiz denetiminin, temyiz dilekçesindeki taleplerle sınırlı olarak yapılması Salih ÖZAYKUT


"YÜKSEK YARGIDA YARGILAMA SÜREÇLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları