Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Poxviruslar Dr Gökhan AYGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Poxviruslar Dr Gökhan AYGÜN."— Sunum transkripti:

1 Poxviruslar Dr Gökhan AYGÜN

2

3

4 Poxvirus yapı

5

6 Poxviruslar Çift iplikçikli DNA virusu Kompleks kapsid yapısı Kapsüllü
En büyük virus (!) İnaktivasyona dayanıklı

7 Poxvirus Virion içinde replikasyon enzimleri var
Sitoplazmada replike olan tek DNA virusu ! Bir hücrede viral partikül oluşur.

8

9 Viral genler ile oluşanlar…
Dokuda proliferatif sonuçlar: Epidermal büyüme faktörü Transforming büyüme faktörü-alfa İmmun sistemden kaçış ürünleri: TNF reseptör Gamma-interferon reseptör IL-1 reseptör Komplement-bağlayıcı protein benzeri proteinleri kodlar ve immun sistemden kaçar

10 VİRAL IMMUNOMODULATUAR PROTEİNLER
j Johnston,J.B.et al.Poxvirus Immunomodulatory Strategis:Current Perspectives. Journal of Virology (2003), 77: p

11 Poxviruslar Birçok memeliyi enfekte edebilir
Birçok Poxvirus tür spesifik… İnsan hücrelerinde yapışacak reseptör bulunmaz. Enfeksiyon virusun inhalasyonu ile olabilir. Yakın temas önemli bulaşma yolu Bazı hayvan virusları insanlara bulaşabiliyor. Giderek artan oranlarda hayvan kaynaklı insan enfeksiyonları oluyor !

12 Variola patogenez Üst solunum yolu mukozasından giriş
Lokal lenfatiklerde çoğalma Primer viremi ile RES yayılımı RES ikincil çoğalma dönemi Sekonder yoğun viremi Klinik hastalık

13 Poxvirus enfeksiyonlarında lezyonlar
Figure 24.2

14 Smallpox (çiçek) lezyonları
Figure 24.3

15 Çiçek hastalığı 10-14 gün inkübasyon Aniden başlayan klinik Döküntüler
Yüzde yoğun, tümü aynı evrede V.major olgularında% 5-40 mortalite V.minor olgularında > % 1 mortalite

16 Çiçek hastalığı

17 Çiçek hastalığı Figure 14.2a: This man is suffering from an ordinary Variola smallpox infection. Courtesy of Barbara Rice/NIP/CDC Figure 14.2b: The usual centrifugal pattern of smallpox maculopapular rash is revealed by this 1973 photograph of a Bangladesh boy. Courtesy of James Hicks/CDC

18 Variola (Pox) vs Smallpox (VZV)

19 Tanım Elektron Mikroskopisi Viral inklüzyonlar ?
B- Guarnieri cisimcikleri

20 Tanım ELISA Embriyonlu yumurta korioallantoit membranda üreme
Hücre kültüründe üreme Moleküler biyoloji (PCR) Tiplendirme için tek yol. Günümüzde sadece çok özel laboratuvarlarda bu işlemlerin yapılmasına izin var !!!

21 Tedavi Semptomatik tedavi Cidofovir ? Metisazon (profilaktik)
Temas sonrası ilk 4 günde uygulanan aşı etkili

22 Çiçek tarihi İlk çiçek bulguları Ramses V mumyası
Yazılı kaynaklarda çiçek : Çin ( MS 340) ve Güneybatı Asya (MS 910)

23 Meşhur çiçek hastaları

24 Çiçek tarihi Çiçek Eski Dünya’dan yeni Dünya’ya taşındı:
İspanyol ve Portekiz denizcilerle Latin Amerika’ya (16.yy) * Yaklaşık 3.2 milyon Aztek öldü İngiliz ve Fransızlar ile Kuzey Amerika’ya ( ) ulaştırdılar. * “Smallpox blanket” !!!

25 Çiçek hastalığı tarihi…

26 Çiçek tarihi Çiçek Hastalığı 20.yy’da 500 milyon üstünde insan ölümüne yol açmıştır ***Savaşlar, İspanyol gribi ve AIDS toplamda 320 milyon ölümden sorumlu tutuluyor ! Körlük, cilt sekelleri ,…..

27 WHO Eradikasyon Programı
1967 yılında eradikasyon programı başlatıldı ! Olguların hızla tanımı ve raporlanması Temaslı olguların hemen aşılanması Çok olgu bulunan bölgelerde tarama programları Olgu bildirimlerine ödül Doğal yoldan kazanılan son olgu 1977 yılında tanımlandı ve 1980 yılında eradikasyonun tamamlandığı ilan edildi !!!

28 Çiçek aşısı İyileşenler hastalığa karşı bağışık oluyor !
Variolasyon: iyileşen bir hastanın lezyonundan sağlıklı insana deri ya da burun yoluyla aşılama Variolasyon sonrası mortalite % 1-3

29 A Concise History of Immunology http://www. columbia
Variolation was known and practiced frequently in the Ottoman Empire, where it had been introduced by Circassian traders around Unfortunately, because there was no standardization of the inoculum, the variolation occasionally resulted in death or disfigurement from smallpox, thus limiting its acceptance. Variolation later became popular in England, mainly due to the efforts of Lady Mary Wortley Montague who survived smallpox but who lost a brother to it. Lady Montague was married to Lord Edward Wortley Montague, the ambassador to the Sublime Porte of the Ottomans in Istanbul. While in Istanbul, Lady Montague observed the practice of variolation. Determined not to have her family suffer as she had, she directed the surgeon of the Embassy to learn the technique and, in March 1718, to variolate her five year-old son. After her return to England, she promoted the technique, and had her surgeon variolate her four-year old daughter in the presenceof the king’s physician. The surgeon, Charles Maitland, was given leave to perform what came to be known as the Royal Experiment, in which he variolated six condemned prisoners who latersurvived. By these and other experiments, the safety of the procedure was established, and two of the king’s grand children were variolated on April 17, After this, the practice of variolation spread rapidly throughout England in the 1740s and then to the American colonies.

30

31 Edward Jenner Vaccination: Sütçü nodülünden
hazırladığı aşıyı kullanarak çiçek hastalığından korunulacağını buldu Bulgularını 1798’de yayımladı.

32 Vaccination

33

34 Çiçek aşısı Canlı aşı Özel uçlu iğne ile deri içine
İmmunsupresif kişilerde kontrendike Nadir fakat ciddi yan etkileri olabiliyor Günümüzde * İlgili virus lab çalışanları Askeri birlikler? dışında uygulanmıyor ! Vaccinia Ig (VIG) aşı ile ilgili ciddi komplikasyonlarda önerilebiliyor

35 Eczema Vaccinia Progressive Vaccinia Generalized Vaccinia

36 Progressive Vaccinia Developed Erythema Multiforme 1 mo. After vaccine Secondary herpes infection Contact Vaccinia

37 Çiçek ve bioterorizm Kategori A biyolojik silah:
Evre -4 biyogüvenlik laboratuvarlarında çalışılabiliyor! Biyolojik silah olarak kullanılırsa :::? (korkutucu senaryo)

38

39 Molluscum contagiosum
Özellikle çocuklarda ve immunsupresiflerde Göbekli papüller Sıkılırsa beyaz renkli akıntı çıkıyor Temas ile bulaşma 2-8 hafta inkübasyon Üretilemeyen bir virus ! Lokal tedavi

40

41 Cowpox(sütçü nodülü)ve Orf
Koyun….ORF İnek…Sütçü nodülü 25-35 gün sonra vezikül olarak başlar Kendisi iyileşir Müdahele edilmemeli Şarbon ile ayırıcı tanı !

42 Monkeypox Kemirgen, maymundan temasla bulaşır
İnsandan insana bulaşabilir Sistemik formu çiçeğe benzer (mortalite düşük) PCR ile ayrılır Afrika’da endemik. Tüm Dünya’da saptanabiliyor


"Poxviruslar Dr Gökhan AYGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları