Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2  E.K. 32 yaşında Mesleği: Çoban  ….. İlinin K. köyünden  10 gün önce ishal, öksürük, halsizlik şikayeti ile … ili Devlet Hastanesine başvuruyor. Ara ara ateşi oluyormuş  7 gün önce ağzından kan tükürmeye başlamış  İki hafta önce kene ısırması öyküsü var  10 gün içinde 3 KEZ DOKTORA GİTMİŞ, üçüncü gidişinde ağzından kan geliyormuş ve kanlı ishali varmış, ANEAH sevk edilmiş. Tro: 7500 idi.  Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 28.05.2005 - Cumartesi

3  Kene ısırığı (veya ezilmesi) ile  İnfekte hayvanların doku ve kanı ile temas  İnfekte insanlardan (Genellikle Nozokomiyal)  Laboratuvardan Bulaş Yolu

4

5 İnkübasyon Süresi Bulaş yolu ile ilişkili Kene ısırığı 1-9 gün İnfekte kan ile bulaş 4-13

6 Risk Grupları Hayvancılıkla uğraşanlar Tarımcılık yapanlar Veterinerler Endemik bölgedeki sağlık personeli Askerler, kamp yapanlar, izciler Deri fabrikası çalışanları, mezbaha çalışanları, kasaplar

7 Patogenez Virüsün primer replikasyon yeri bilinmemektedir Hastalığın erken döneminde viremi yüksektir Virüs temel olarak; Mononükleer hücreleri Endoteli Karaciğer hücrelerini etkiler

8 Patogenez Endotel bütünlüğünde bozulma Koagülasyon sisteminde bozulma Massif kutanöz ekimoz

9 Patogenez Histopatolojik incelemede; Karaciğerde: Hemorajik nekroz, hepatosellüler nekroz, eozinofilik nekroz, Kupffer hücre hiperplazisi, mononükleer hücre infiltrasyonu Dalakta: Lenfosit tüketimi Akciğerde: Hemoraji ve ödem Kİ: Hemofagositoz Burt et al. Arch Pathol Lab Med 1997;121:839-46

10 Makrofaj tarafından eritrosit fagositozu Makrofaj tarafından trombositlerin fagositozu Kartı S ve ark. EID 2004;10(8):1379-84

11 * Hafif * Orta derecede * Ciddi ve Ağır Klinik Özellikler ve Seyir Belirti ve Bulgular

12 Sıklıkla ani başlayan  Ateş  Baş ağrısı,  Aşırı halsizlik, yorgunluk,  Eklem ve kas ağrısı,  Karın ağrısı,  Bulantı, kusma ve ishal, Başlangıç Semptomları (Nonspesifik)

13  Deri altına kanama (Peteşi, Ekimoz),  Burun kanaması,  Diş eti kanaması,  Hemoptizi,  Hematemez,  Melena, Hematüri, Metroraji,  İç organlarda kanama. Başlangıç Bulgularını Takiben (Kanama Bulguları)

14  Santral sinir sistemi tutulumu  Karaciğer yetmezliği  Böbrek yetmezliği  Solunum yetmezliği  DIC  Şok  Koma Ciddi ve Ağır Seyreden Olgularda Hastalığın İlerleyen Dönemlerinde

15  Trombositopeni  Lökopeni  AST, ALT yüksekliği  LDH ve CK yüksekliği  PT, aPTT uzaması  Total protein düşüklüğü  Hiperbilurubinemi Laboratuvar Bulguları

16 * Hafif * Orta derecede * Ciddi ve Ağır Klinik Özellikler ve Seyir

17  İnfeksiyon Hastalıkları  Grip  Sepsis  Toksik Şok Sendromu  Bruselloz  Meningokoksemi  Salmonelloz  Viral Hepatitler  Şigelloz Ayırıcı Tanı

18  Diğer Hastalıklar  Akut Lösemi  ITP  TTP  Hemolitik Üremik Sendrom  Kollajen-Vasküler Hastalıklar Ayırıcı Tanı

19  Hafif ve orta derecede klinik seyir gösterenler yaklaşık 9-10 günde iyileşir  İyileşen olgularda sekel görülmez  Mortalite oranı ortalama %10 (% 8-80)  Ülkemizde mortalite %5.2 (13/249)  Ölüm klinik bulguların 2. haftasında görülür Prognoz

20 Çevik MA. Klimik Dergisi 2004;17(2):59-61

21  Klinik Tanımlama:  Anamnezinde ateş, ani başlayan başağrısı, miyalji-artralji, halsizlik, bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal  Lab: Lökopeni, trombositopeni, ALT, AST, LDH, CK yüksekliği  Destekleyici Bulgular:  Hemorajik Semptomlar (purpura, burun kanaması, vb.)  Epidemiyolojik Hikaye:  Kene ısırığı/kene ile temas, hayvanlarla yakın temas  Kırsal kesimde yaşama, son iki hafta içinde kırsal alan ziyareti  Hayvan dokusu-kanı veya vücut sıvıları ile yakın temas  Hastaların kan veya vücut sıvıları ile temas veya lab’da çalışma  Hasta çevresinde benzer şikayeti olan başka vakaların varlığı Hastalara Tanımsal Yaklaşım

22  Şüpheli Vaka  Klinik tanımlamaya uyan ve başka bir nedenle açıklanamayan vaka  Olası Vaka  Şüpheli vaka tanımlaması ile epidemiyolojik hikayeye uyan ve destekleyici bulgulardan en az ikisinin bulunduğu vaka veya  Bir bölgede herhangi bir nedenle açıklanamayan birden fazla vakanın görülmesi halinde, destekleyici bulgular olmasa da klinik tanımlamaya uyan vaka  Kesin Vaka  Klinik tanımlamaya uyan ve laboratuvar kriterlerinden (PCR, IgM (+), IgG artışı) en az birisi ile doğrulanmış vaka veya  Kesin tanı almış bir vaka ile epidemiyolojik bağlantısı olan vaka Hastalara Tanımsal Yaklaşım

23

24

25

26 CDC Public Health Image Library

27

28 Bakır M, ve ark. J Med Microbiol 2005;54:385-89

29  Başlangıç bulguları itibari ile hangi hastaların kötüleşeceğini kestirmek zor  Bölgedeki tüm doktorlar KKHA atlamamalı  İHKM uzmanları ve İl Sağlık Müdürlükleri hekimleri bilgilendirmeli SONUÇ


"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Klinik Özellikler Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları