Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR"— Sunum transkripti:

1 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR
EBE CANAN TARIK

2 AMAÇ: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanı, tedavi, önlenmesi konusunda bilgi kazanmak.

3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaş yollarını sayabilme Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için riskli durumları ve riskli davranışları açıklayabilme Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları sayabilme Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisini ve önleme yöntemlerini açıklayabilme

4 cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ;
En çok görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ; Trikomonas, Gonore, Frengi, Klamidya, Genital Siğil, Genital Herpes, Hepatit B, Hepatit C ve HIV/AIDS’ dir

5 ETKİLEYEN DAVRANIŞ FAKTÖRLERİ
CYBE GEÇİŞİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞ FAKTÖRLERİ Riskli Cinsel Davranışlar Diğer Kişisel Riskli Davranışlar

6 TRİKOMONAS ENFEKSİYONU
CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR TRİKOMONAS ENFEKSİYONU Belirti ve bulgular Tanı Tedavi önleme

7 Belirti ve bulgular (erkelerde,kadınlarda,çocuklarda)
gonore Belirti ve bulgular (erkelerde,kadınlarda,çocuklarda) Tanı Tedavi Önleme

8 KLAMİDYA Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

9 (İlk evre,ikinci evre,latent dönem,tersiyer sifiliz dönemi)
SİFİLİZ (FRENGİ) Belirti ve bulgular (İlk evre,ikinci evre,latent dönem,tersiyer sifiliz dönemi) Tanı Tedavi Önleme

10 GENİTAL HERPES Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

11 GENİTAL SİĞİL Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

12 YUMUŞAK ŞANKR (ULCUS MOLLE)
Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

13 HEPATİT B Başlıca geçiş yolları
Enfekte kan ve kan ürünleriyle perkütan veya mukozal temas, Cinsel yolla geçiş (cinsel yolla geçişte multiple partner, mukoza ve cilt bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalar ve CYBE öyküsü önem kazanır.) Anneden bebeğe vertikal geçiş, Ev içi horizontal geçiş

14 Genel koruyucu önlemler
Sağlık personelinin perkütan temastan korunması (genel önlemler), Bağışıklama programları, HBsAg (+) annelerden doğan bebeklere yaklaşım, Temas sonrası (perkütan yaralanma, cinsel temas, vs.) profilaksi

15 HEPATİT C Hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi
Kan ve organ donörü olmamaları, Jilet, diş fırçası, tırnak makası, cımbız, manikür ve pedikür aletleri gibi kişisel eşyaları başkaları ile paylaşmamaları, Eşleri ile hastalığın düşük ihtimal de olsa cinsel yolla geçiş riskinin bulunduğu konusunda konuşmaları, Test ve korunma konusunda birlikte karar vermeleri, HCV pozitif kişilerin ileri testlerle değerlendirilmesi ve uzman tarafından izleminin yapılması, konularında bilgilendirilmelidir.

16 HIV enfeksiyonu aşağıdaki yollarla BULAŞIR
1)Cinsel ilişki 2)Kanla temas 3)Anneden çocuğa bulaşma Gebelik Doğum Emzirme

17 Klamidya Gonore Sifiliz AIDS [Kazanılmış immün yetmezlik sendromu] HIV enfeksiyonu [İnsan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu] Akut Viral hepatitler Hepatit A, B, C, D ve E bildirimi zorunlu hastalıklar olarak tanımlanmıştır.

18 Lepra ve tüberkülozun tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda bilgi
AMAÇ: Lepra ve tüberkülozun tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda bilgi kazanmak

19 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1. Lepra hastalığını tanımlayabilme 2. Lepra hastalığını belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme, korunma yöntemlerini açıklayabilme 3. Tüberküloz hastalığını tanımlayabilme 4. Tüberküloz hastalığının belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme, korunma yollarını açıklayabilme

20 LEPRA Leprada Kesin Tanı Yöntemleri Lepradan Korunma

21 Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme
TÜBERKÜLOZ (TBC) Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme Tarama ve kontroller

22 DANIŞMANLIKTA RUH SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
AMAÇ: Ruh sağlığını değerlendirme konusunda bilgi kazanmak

23 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Evlenme ehliyeti ve evlenmeye engel akıl hastalıklarını tanımlayabilme Zeka geriliği veya demansı olan olguların evliliğine yaklaşımı açıklayabilme Evlenmeye engel ruhsal hastalıkların belirti ve bulgularını sayabilme Evlenmeye engel ruhsal hastalıkları kabaca belirlemeye yönelik olan soruları açıklayabilme

24 EVLENME EHLİYETİNİN ŞARTLARl
Yaş Ayırt Etme Gücü

25 EVLENMEYE ENGEL AKIL HASTALIĞI
ZEKÂ GERİLİĞİ Hafif derecede mental retardasyon IQ düzeyi arası Orta derecede mental retardasyon IQ düzeyi arası Ağır derecede mental retardasyon IQ düzeyi 20–35 arası İleri derecede mental retardasyon IQ düzeyi 20 altında

26 e.Şüphecilik-Kötülük Görme
DEMANS PSİKOTİK BOZUKLUKLAR Sanrılar b.Düşünce Dağınıklığı c. Varsanılar d.Büyüklük Duyguları e.Şüphecilik-Kötülük Görme f. Düşmanca Tutum

27 DUYGULANIMDA KÜNTLEŞME
SOYUT DÜŞÜNME GÜÇLÜGÜ KONUŞMANIN KENDİLİĞİNDEN VE AKICI OLMASININ KAYBl MANYERiZM VE DURUŞ YÖNELİM BOZUKLUĞU YARGILAMA VE İÇGÖRÜ EKSİKLİĞİ

28


"CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları