Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR EBE CANAN TARIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR EBE CANAN TARIK."— Sunum transkripti:

1 CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR EBE CANAN TARIK

2 AMAÇ: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tanı, tedavi, önlenmesi konusunda bilgi kazanmak.

3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1)Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaş yollarını sayabilme 2)Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için riskli durumları ve riskli davranışları açıklayabilme 3)Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları sayabilme 4)Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme 5)Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisini ve önleme yöntemlerini açıklayabilme

4 En çok görülen cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ; Trikomonas, Gonore, Frengi, Klamidya, Genital Siğil, Genital Herpes, Hepatit B, Hepatit C ve HIV/AIDS’ dir

5 CYBE GEÇİŞİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞ FAKTÖRLERİ Riskli Cinsel Davranışlar Diğer Kişisel Riskli Davranışlar

6 TRİKOMONAS ENFEKSİYONU Belirti ve bulgular Tanı Tedavi önleme CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

7 GONORE Belirti ve bulgular (erkelerde,kadınlarda,çocuklarda) Tanı Tedavi Önleme

8 KLAMİDYA Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

9 SİFİLİZ (FRENGİ) Belirti ve bulgular (İlk evre,ikinci evre,latent dönem,tersiyer sifiliz dönemi) Tanı Tedavi Önleme

10 GENİTAL HERPES Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

11 GENİTAL SİĞİL Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

12 YUMUŞAK ŞANKR (ULCUS MOLLE) Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme

13 HEPATİT B Başlıca geçiş yolları Enfekte kan ve kan ürünleriyle perkütan veya mukozal temas, Cinsel yolla geçiş (cinsel yolla geçişte multiple partner, mukoza ve cilt bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalar ve CYBE öyküsü önem kazanır.) Anneden bebeğe vertikal geçiş, Ev içi horizontal geçiş

14 Genel koruyucu önlemler Sağlık personelinin perkütan temastan korunması (genel önlemler), Bağışıklama programları, HBsAg (+) annelerden doğan bebeklere yaklaşım, Temas sonrası (perkütan yaralanma, cinsel temas, vs.) profilaksi

15 HEPATİT C Hastaların hastalıkları hakkında bilgilendirilmesi Kan ve organ donörü olmamaları, Jilet, diş fırçası, tırnak makası, cımbız, manikür ve pedikür aletleri gibi kişisel eşyaları başkaları ile paylaşmamaları, Eşleri ile hastalığın düşük ihtimal de olsa cinsel yolla geçiş riskinin bulunduğu konusunda konuşmaları, Test ve korunma konusunda birlikte karar vermeleri, HCV pozitif kişilerin ileri testlerle değerlendirilmesi ve uzman tarafından izleminin yapılması, konularında bilgilendirilmelidir.

16 HIV ENFEKSİYONU HIV enfeksiyonu aşağıdaki yollarla BULAŞIR 1)Cinsel ilişki 2)Kanla temas 3)Anneden çocuğa bulaşma Gebelik Doğum Emzirme

17 Klamidya Gonore Sifiliz AIDS [Kazanılmış immün yetmezlik sendromu] HIV enfeksiyonu [İnsan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu] Akut Viral hepatitler Hepatit A, B, C, D ve E bildirimi zorunlu hastalıklar olarak tanımlanmıştır.

18 LEPRA ve TÜBERKÜLOZ AMAÇ: Lepra ve tüberkülozun tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda bilgi kazanmak

19 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1. Lepra hastalığını tanımlayabilme 2. Lepra hastalığını belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme, korunma yöntemlerini açıklayabilme 3. Tüberküloz hastalığını tanımlayabilme 4. Tüberküloz hastalığının belirti ve bulgularını sayabilme, tanı yöntemlerini açıklayabilme, korunma yollarını açıklayabilme

20 LEPRA Leprada Kesin Tanı Yöntemleri Lepradan Korunma

21 TÜBERKÜLOZ (TBC) Belirti ve bulgular Tanı Tedavi Önleme Tarama ve kontroller

22 DANIŞMANLIKTA RUH SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Ruh sağlığını değerlendirme konusunda bilgi kazanmak

23 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: 1)Evlenme ehliyeti ve evlenmeye engel akıl hastalıklarını tanımlayabilme 2)Zeka geriliği veya demansı olan olguların evliliğine yaklaşımı açıklayabilme 3)Evlenmeye engel ruhsal hastalıkların belirti ve bulgularını sayabilme 4)Evlenmeye engel ruhsal hastalıkları kabaca belirlemeye yönelik olan soruları açıklayabilme

24 EVLENME EHLİYETİNİN ŞARTLARl Yaş Ayırt Etme Gücü

25 EVLENMEYE ENGEL AKIL HASTALIĞI ZEKÂ GERİLİĞİ Hafif derecede mental retardasyon IQ düzeyi 50-70 arası Orta derecede mental retardasyon IQ düzeyi 35-50 arası Ağır derecede mental retardasyon IQ düzeyi 20–35 arası İleri derecede mental retardasyon IQ düzeyi 20 altında

26 DEMANS PSİKOTİK BOZUKLUKLAR a.Sanrılar b.Düşünce Dağınıklığı c. Varsanılar d.Büyüklük Duyguları e.Şüphecilik-Kötülük Görme f. Düşmanca Tutum

27 DUYGULANIMDA KÜNTLEŞME SOYUT DÜŞÜNME GÜÇLÜGÜ KONUŞMANIN KENDİLİĞİNDEN VE AKICI OLMASININ KAYBl MANYERiZM VE DURUŞ YÖNELİM BOZUKLUĞU YARGILAMA VE İÇGÖRÜ EKSİKLİĞİ

28


"CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR EBE CANAN TARIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları