Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reoviruslar, Noroviruslar ve diğer enterik viruslar Dr Gökhan AYGÜN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reoviruslar, Noroviruslar ve diğer enterik viruslar Dr Gökhan AYGÜN."— Sunum transkripti:

1 Reoviruslar, Noroviruslar ve diğer enterik viruslar Dr Gökhan AYGÜN

2 Viral Gastroenteritler •Viral gastroenteritler, özellikle fekal oral yolla bulaşır •Alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan ülkelerde en yaygın hastalıklardan •Tüm yaş gruplarında endemik ve zaman zaman epidemik •Genellikle kendiliğinden iyileşir •Yaşlılarda ve bebeklerde öldürücü olabilir ! •Gelişmekte olan ülkelerde, beslenme bozukluğu olan çocuklarda ölümlerden birinci derecede sorumlu !

3 Viral Gastroenterit •Bulantı-kusma, ishal •Hızlı başlangıç •Genelde salgınlar şeklinde •Bazen solunum sistemi bulguları ile •Ateş olabilir •İshal sulu, kokulu, bol •Dışkıda lökosit yok !!!

4 Viral Gastroenteritler : Başlıca etkenler :  RotaVirus (RV)  Kalisiviruslar:  Noroviruslar  Sapoviruslar (SaVs),  Astroviruslar (AsV),  Enterik adenoviruslar (AdV 40/41) (DNA)

5 Fırsatçı patojen olarak ishal etkeni olabilen viruslar •CMV •HSV •VZV •HIV •…..

6 Barsakta saptanan fakat ishal ile ilişkisi olmayan viruslar •Polio •Coxsackie A •Coxsackie B •Echo •Enteroviruses 68-71 •Hepatitis A •Hepatitis E •Adenoviruses 1-39 •Reoviruses

7

8 Rotavirus

9 Rotavirus Yapısı  Çıplak çift sarmal 11 segmentli RNA virus, 80 nm  VP6 (grup ve alt grup epitopları) A-G grupları  En fazla enfeksiyon etkeni A grubu, B,C daha az

10 Rotavirus  Viral gastroenteritlerin % 50-80’inden sorumlu (İnfantil gastroenterit)  Kışın daha sık  Üç yaşında % 80 antikor pozitif  Dünyada yılda 130 milyon dolayında ishal 500.000 -800.000 ölüm

11 Rotavirus Fekal-oral yol ile bulaşma Oda ısısında, sularda, elde stabil kalabiliyor Hastanelerde salgınlar !!! Dezenfektanlara nisbeten dirençli Dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklarla kişiden kişiye direkt ya da indirekt temasla da bulaşabilir. 11

12 Rotavirus •Genellikle primer enfeksiyonlar 6-24 aylık bebeklerde görülür. •Primer enfeksiyonlar oldukça ağır seyreder. •Bebeklerde ciddi dehidratasyonlara ve ölümlere neden olur. •Farklı serotipler bulunması nedeniyle tekrar oluşabilir. •Rotavirüs enfeksiyonlarında oluşan bağışıklık kısa süreli olmaktadır. •Korunmada lokal IgA'lar ve interferon önemli

13 Rotavirus patogenez •Sindirim yolu ile bulaşır •Zarfsız olmaları nedeniyle mide asiditesine karşı dirençlidirler. •Virüs ince barsaklardaki villüslerin hücrelerinin sitoplazmasında çoğalırlar. •Virüs çoğalmasına bağlı olarak barsak hücrelerinin transport mekanizmaları bozulur. •Enfekte hücreler içindeki virüsler barsak lumenine dökülürler. •Buna bağlı olarak da virüs dışkı ile bol miktarda dışarı atılır. •Enfekte hücrelerin transport mekanizmaları bozulduğu için sodyum ve glikoz absorbsiyonunda aksamalar olur. •Yani emilim tam olarak gerçekleşemez. •Dökülen enfekte hücrelerin yerlerini hemen yeni hücreler almasına rağmen, bu hücreler olgunlaşmamış oldukları için bozulan transport mekanizmasını düzeltemezler. •Buna bağlı olarak da hastalarda uzun süreli bol sulu ishal görülür.

14 Rotavirus Klinik •İnkübasyon ortalama 48 saat •Kusma, ishal, karın ağrısı •Dışkıda kan ve mukus bulunmaz. •Ateş 38,5°C'ye kadar yükselebilir. •İshal ortalama 5-8 gün devam eder (uzun süren ishal ) Genellikle 6-24 aylık bebeklerde ağır seyreder. Erişkin grupta asemptomatik olabilir.

15 Rotavirus mortalite Ölüm özellikle beslenme yetersizliği olan çocuklarda yüksek ( % 30 mortalite) •Sıvı ve elektrolit kaybında ve özellikle tedavide yetersizlik yaşandığında mortalite yüksek

16 Rotavirus tanı  Örnekler hastalığın 3.-5. günlerinde alınmalı 7. günden sonra virus miktarı azalmakta Elektron mikroskobu İmmünelektron mikroskobisi (IEM) * Teknik sorun !

17 Rotavirus tanı •Hücre kültüründe üretim Zor, süre uzun •Nükleik asid temelli testler Dot Blot Hibridizasyon, PCR, RT-PCR, multipleks PCR vb..,Sekans analizi (Dizi Analizi)  Serolojik Tanı Serum ve dışkıda antikor ELISA ile (Ig A,M,G) Genelde epidemiyolojik ve aşı takibi

18 Rotavirus tanı •Antijen saptanması: Sıklıkla tercih edilen yöntem ELISA yöntemi Hızlı kromotografik yöntemler

19 Rotavirus tedavi •Spesifik antiviral tedavi yok •Rehidratasyon (oral, intravenöz) •Uzamış olgularda oral Immunglobulin ?

20 Rotavirus aşı •Canlı, oral yoldan uygulanan aşılar •2-3 doz halinde •2-6 ay arasında •8 ay üzerinde yapılmamalıdır ! •Barsak tıkanması (intususepsiyon) riski !?

21 Kalisiviruslar

22  Ufak RNA virusları, yüzeyde tipik çukurları olan 35nm çapında, zarfsız viruslar  Norovirus ve Sapovirus genusları  Besin ve su yolu ile bulaş  Aerosoller ile bulaş mümkün !  >5 yaş %70-100 antikor

23 Norovirus  35 nm çapında  Esas yapısal protein (VP1)’e göre 5 genogrubu (GI, GII, GIII, GIV, GV)  GI, GII ve GIV insanlar için patojen  Gastroenterit epidemik salgınlarından sorumlu, genellikle erişkinler çocuklardan daha fazla etkilenir

24 Norovirus  Tek rezervuarı insan  Kabuklu deniz hayvanları ve diğer kontamine gıdalarla bulaş  Fekal-oral bulaş  Aerosol yayılım da mümkün  ‘Kış kusma hastalığı’  Kusma belirgin, ishal şiddetli değil

25 Norovirus  Hastaneye yatan çocuklarda Norovirus gastroenterit prevalansı %6-48  CDC: Yılda 23 milyon akut gastroenterit olgusu Bütün olguların 1/3’ü  İmmunsupresif olgularda( öz transplantasyon) uzamış viral salınım ( >10 gün)

26 Hastane kaynaklı Norovirus  Viral antijenler donmuş gaita örneklerinde ELISA ile araştırılmış  Virus (%)olgu Rv20 NoV60 NoV+RV 13 NoV+astrovirus 7  RV, AdenoV, NoV ve AstroVların araştırılması hastane kaynaklı pediatrik viral gastroenterit enfeksiyonlarının önlenmesinde gerekli J. Clin. Microbiol. 48:5; 2010

27 Norovirus tanı •Dışkı, kusma örneğinde virus: RT-PCR Elektron miksoskopisi Antijen tayini (ELISA) •Antikor tayini: tanı için uygun değil

28 Sapovirus  Esas olarak küçük çocuklar etkileniyor  Norovirusa kıyasla daha hafif seyretmekte  5 yaş civarındaki çocukların çoğunda antikor var **Sapovirus enfeksiyonunun çok yaygın **Genelde sporadik ve asemptomatik  Fekal-oral bulaşma  İnkübasyon 24-48 saat  Yıl boyu, kış mevsiminde pik Pediatr Infect Dis J 30; 2011

29 Astrovirus  Yıldız görünümünde, 28 nm  Küçük çocuklar ve yeni doğanlarda gastroenterit  Klinik RV ve adenovirusa benzer  Üç yaş civarındaki çocukların çoğunda antikor  E.M ile tanı zor  Son yıllarda ELISA testleri

30 Diğer Muhtemel Diyare Etkeni Virusları Coronaviruslar, Toroviruslar, Aichi Virus  RNA virusları taç görünümünde  Halen gastroenteritle ikna edici bir ilişkisi gösterilmemiş Small Round Viruses  Ufak virus benzeri partiküller, 22-28nm çapında  Muhtemelen parvoviruslar, enteroviruslar, veya Kübik bakteriofajlar  Endemik ve epidemik gastroenterit olgularında görülmekte ??


"Reoviruslar, Noroviruslar ve diğer enterik viruslar Dr Gökhan AYGÜN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları