Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Senin çözemediğin soruları ben çözebilmiş değilim.  Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır?  A)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Senin çözemediğin soruları ben çözebilmiş değilim.  Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır?  A)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim."— Sunum transkripti:

1

2  Senin çözemediğin soruları ben çözebilmiş değilim.  Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır?  A)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim.  B)senin çözemediğin soruları ben de çözemedim.  C)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim.  D)Senin çözemediğin soruları ben çözdüm.

3  Verilen cümlede başkasının çözemediği soruları sözü söyleyenin de çözemediği ifade edilmektedir.C seçeneğindeki cümle bu cümleyle aynı anlama gelmektedir.

4  Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektedir.  Aşağıdakilerden hangisi, anlam yönünden bu cümleye en yakındır?  A)Başarıya ulaşmak için mutlaka bir adım atılmalıdır.  B)İnanç ve ümit olmadıkça hiçbir şey yapamaz.  C)Hata yapmayan insan hiçbir şey yapamaz.  D)Hayal etmeyi bilen kişi mutlaka başarıya ulaşır.

5  Verilen cümlede “başarı elde edebilmek için başarıya inanmanın şart olduğu” ifade edilmiştir.  B seçeneğindeki cümle bu cümleye anlamca en yakındır.

6  Hiç kimseden kendini anlatırken bir fotoğraf makinesi gibi sadık ve yansız olması bekleyemeyiz.  Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyle çelişir?  A)İnsanlar kendilerini tarafsız bir şekilde yargılayamazlar.  B)Bazı yazarlar, kendilerine dair yönleri olduğu gibi okuyucuya aktarırlar.  C)Kendimizi değerlendirirken genelde eksik yönlerimizi görmezden geliriz.  D)Öz eleştirilerde kişiler, genelde olumlu yönleri üzerinde durmak isterler.

7  Verilen cümlede “İnsanların kendilerini tarafsız olarak değerlendiremeyeceği” ifade edilmektedir.  B seçeneğindeki cümle ise bazı yazarların kendilerini tarafsızca anlattıklarını ifade ettiği için yukarıdaki cümleyle çelişmektedir.

8  İnsan kendi hatalarına başkalarının gözleri ile bakabilmektedir.  Yukarıdaki cümle ile asıl anlatılmak istenen nedir?  A)Kendi davranışlarımızı tarafsız olarak değerlendirebilmeliyiz.  B)Kişi çevresindekilerin davranışlarını örnek almalıdır.  C)İnsanlar hatalarından ders alabilmelidir.  D)Herkes etrafındaki yanlışlıkları düzeltmeye çalışmalıdır.

9  Cümlede “İnsanın hatalarına başkalarının gözleriyle bakması gerektiği” anlatılmıştır.  İnsanın hatalarına başkalarının gözleriyle bakması demek tarafsız olması anlamına gelir.Çünkü insan kendi gözüyle tarafsız yargılayamaz.

10  “İnsanı ……….. götüren …………. çalışmaktır.”  cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?  A)başarıya-yol  B)mükemmele-anlayış  C)mutluluğa-durum  D)saygıya-amaç

11  Bu cümle anlam bakımından en uygun A seçeneğindeki sözcüklerle tamamlanabilir.

12  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir anlatım söz konusudur?  Yazarımız, 1942 yılında Şarkışla’da dünyaya geldi.  B)Sanat hayatına mahalli gazetelerde çalışarak başladı.  C)Şair şiirlerinde, geleneksel şiirimizin motiflerinden yararlandı.  D)Anadolu’yu en güzel anlatan sanatçılarımızdan  biridir.

13  A, B ve C seçeneklerindeki cümleler bir duyguyu veya kişisel bir görüşü bildirmediği için nesnel anlatımlıdır.  D seçeneğindeki “en güzel” ifadesinde bir duygu söz konusu olduğu için cümle öznel anlatımlıdır.

14  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yoktur?  A)Onu ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor.  B)Bazı bölgelerimizde ormanlar çok bakımsız.  C)Bu kış köyümüze fazla kar yağdı.  D)Benden önce ödevini bitirip sokağa çıktı.

15  B’de ormanlar  C’de kış mevsimleri  D seçeneğinde sözü söyleyenle kendisinden bahsedilen karşılaştırılmıştır.  A seçeneğinde karşılaştırma yapılmamıştır.

16  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanım” yapılmıştır?  A)Şiir, insanı katı düşüncelerden kurtarır.  B)Sembol, özel anlam yüklü şekil veya sözcüktür.  C)Pusula, yön bulmamıza yardımcı olur.  D)Matematik dersinde üçgen konusunu işledik.

17  A’da “şiirin” özelliği,  B’de “sembolün” tanımı,  C’de “pusulanın” özelliği verilmiştir.

18 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur? A)Dişim ağrıdığı için yemek yiyemedim. B)Hava düzelirse töreni dışarıda yaparız. C)Ödevimi yapmadığım için annem bana kızdı. D)Balık tutmak için bir kayık kiraladık.

19  A ve C seçeneklerinde sebep-sonuç ilişkisi,  B seçeneğinde şart ilişkisi vardır.  D seçeneğinde ise “kayık kiralamanın” amacı “balık tutmak” tır.

20  AHMET:İnsan yaşamının üçte biri uykuda geçiyormuş.  ZEYNEP:Evet, uyku yorulan ve yıpranan sinir sisteminin bakıma alındığı bir dinlenme dönemidir.  NURAN:Eğer “Neden uyuruz?” sorusunun yanıtı “Yorulduğumuz için.” olsaydı, ritmik ve belirli bir düzende değil, yalnızca yorulduğumuzda uyurduk.  SELİM:Bu denli zaman ayırdığımız uykunun gizemi ise eski çağlardan günümüze değin çözülememiştir.  Uyku ile ilgili olarak konuşan bu çocuklardan hangisi eylemin gerçekleşmesini bir şarta bağlamıştır?  A)Ahmet B)Zeynep C)Nuran D)Selim

21  Ahmet, Zeynep ve Selim’in konuşmalarında eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmamıştır.Ancak Nuran’ın cümlesindeki eylem belirli bir şarta bağlanmıştır.”Eğer ‘Neden uyuyoruz?’ sorusunun yanıtı ‘Yorulduğumuz için.’ olsaydı… ifadesi şart bildirmektedir.


" Senin çözemediğin soruları ben çözebilmiş değilim.  Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır?  A)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları