Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLEDE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLEDE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 CÜMLEDE ANLAM

2 1.SORU Senin çözemediğin soruları ben çözebilmiş değilim.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır? A)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim. B)senin çözemediğin soruları ben de çözemedim. C)Senin çözemediğin soruları ben de çözemedim. D)Senin çözemediğin soruları ben çözdüm.

3 CEVAP:C Verilen cümlede başkasının çözemediği soruları sözü söyleyenin de çözemediği ifade edilmektedir.C seçeneğindeki cümle bu cümleyle aynı anlama gelmektedir.

4 2.SORU Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, anlam yönünden bu cümleye en yakındır? A)Başarıya ulaşmak için mutlaka bir adım atılmalıdır. B)İnanç ve ümit olmadıkça hiçbir şey yapamaz. C)Hata yapmayan insan hiçbir şey yapamaz. D)Hayal etmeyi bilen kişi mutlaka başarıya ulaşır.

5 CEVAP:B Verilen cümlede “başarı elde edebilmek için başarıya inanmanın şart olduğu” ifade edilmiştir. B seçeneğindeki cümle bu cümleye anlamca en yakındır.

6 3.SORU Hiç kimseden kendini anlatırken bir fotoğraf makinesi gibi sadık ve yansız olması bekleyemeyiz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyle çelişir? A)İnsanlar kendilerini tarafsız bir şekilde yargılayamazlar. B)Bazı yazarlar, kendilerine dair yönleri olduğu gibi okuyucuya aktarırlar. C)Kendimizi değerlendirirken genelde eksik yönlerimizi görmezden geliriz. D)Öz eleştirilerde kişiler, genelde olumlu yönleri üzerinde durmak isterler.

7 CEVAP:B Verilen cümlede “İnsanların kendilerini tarafsız olarak değerlendiremeyeceği” ifade edilmektedir. B seçeneğindeki cümle ise bazı yazarların kendilerini tarafsızca anlattıklarını ifade ettiği için yukarıdaki cümleyle çelişmektedir.

8 4.SORU İnsan kendi hatalarına başkalarının gözleri ile bakabilmektedir. Yukarıdaki cümle ile asıl anlatılmak istenen nedir? A)Kendi davranışlarımızı tarafsız olarak değerlendirebilmeliyiz. B)Kişi çevresindekilerin davranışlarını örnek almalıdır. C)İnsanlar hatalarından ders alabilmelidir. D)Herkes etrafındaki yanlışlıkları düzeltmeye çalışmalıdır.

9 CEVAP:A Cümlede “İnsanın hatalarına başkalarının gözleriyle bakması gerektiği” anlatılmıştır. İnsanın hatalarına başkalarının gözleriyle bakması demek tarafsız olması anlamına gelir.Çünkü insan kendi gözüyle tarafsız yargılayamaz.

10 5.SORU “İnsanı ……….. götüren …………. çalışmaktır.”
cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? A)başarıya-yol B)mükemmele-anlayış C)mutluluğa-durum D)saygıya-amaç

11 CEVAP:A Bu cümle anlam bakımından en uygun A seçeneğindeki sözcüklerle tamamlanabilir.

12 6.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir anlatım söz konusudur? Yazarımız, 1942 yılında Şarkışla’da dünyaya geldi. B)Sanat hayatına mahalli gazetelerde çalışarak başladı. C)Şair şiirlerinde, geleneksel şiirimizin motiflerinden yararlandı. D)Anadolu’yu en güzel anlatan sanatçılarımızdan biridir.

13 CEVAP:D A, B ve C seçeneklerindeki cümleler bir duyguyu veya kişisel bir görüşü bildirmediği için nesnel anlatımlıdır. D seçeneğindeki “en güzel” ifadesinde bir duygu söz konusu olduğu için cümle öznel anlatımlıdır.

14 7.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yoktur?
A)Onu ne kadar çok sevdiğini herkes biliyor. B)Bazı bölgelerimizde ormanlar çok bakımsız. C)Bu kış köyümüze fazla kar yağdı. D)Benden önce ödevini bitirip sokağa çıktı.

15 CEVAP:A B’de ormanlar C’de kış mevsimleri
D seçeneğinde sözü söyleyenle kendisinden bahsedilen karşılaştırılmıştır. A seçeneğinde karşılaştırma yapılmamıştır.

16 8.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanım” yapılmıştır?
A)Şiir, insanı katı düşüncelerden kurtarır. B)Sembol, özel anlam yüklü şekil veya sözcüktür. C)Pusula, yön bulmamıza yardımcı olur. D)Matematik dersinde üçgen konusunu işledik.

17 CEVAP:B A’da “şiirin” özelliği, B’de “sembolün” tanımı,
C’de “pusulanın” özelliği verilmiştir.

18 9.SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur? A)Dişim ağrıdığı için yemek yiyemedim. B)Hava düzelirse töreni dışarıda yaparız. C)Ödevimi yapmadığım için annem bana kızdı. D)Balık tutmak için bir kayık kiraladık.

19 CEVAP:D A ve C seçeneklerinde sebep-sonuç ilişkisi,
B seçeneğinde şart ilişkisi vardır. D seçeneğinde ise “kayık kiralamanın” amacı “balık tutmak” tır.

20 10.SORU AHMET:İnsan yaşamının üçte biri uykuda geçiyormuş.
ZEYNEP:Evet, uyku yorulan ve yıpranan sinir sisteminin bakıma alındığı bir dinlenme dönemidir. NURAN:Eğer “Neden uyuruz?” sorusunun yanıtı “Yorulduğumuz için.” olsaydı, ritmik ve belirli bir düzende değil, yalnızca yorulduğumuzda uyurduk. SELİM:Bu denli zaman ayırdığımız uykunun gizemi ise eski çağlardan günümüze değin çözülememiştir. Uyku ile ilgili olarak konuşan bu çocuklardan hangisi eylemin gerçekleşmesini bir şarta bağlamıştır? A)Ahmet B)Zeynep C)Nuran D)Selim

21 CEVAP:C Ahmet, Zeynep ve Selim’in konuşmalarında eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlanmamıştır.Ancak Nuran’ın cümlesindeki eylem belirli bir şarta bağlanmıştır.”Eğer ‘Neden uyuyoruz?’ sorusunun yanıtı ‘Yorulduğumuz için.’ olsaydı… ifadesi şart bildirmektedir.


"CÜMLEDE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları