Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul"— Sunum transkripti:

1 Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul
Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

2 Antenatal hidronefroz
Prenatal U.S. İle % hidronefroz Postnatal incelemede %66-75’i doğrulanıyor Persistan hidronefroz %60-80 İzlenen hastaların %25-50’si cerrahi girişim gerektiriyor

3 Antenatal hidronefroz
Tanı (%) UPB obstrüksiyonu 35.2 VUR 19.5 Multikistik displazi 15 UVB obstrüksiyonu 9.8 PUV 8.6 Duplikasyon 8.4 Renal agenezis 3.3 Anlamlı dilatasyonu (> 10 mm) olan olguların post partum tanıları (Thomas,1999)

4 Obstrüksiyon Renal fonksiyon kaybı

5 Hidronefroz değil obstrüksiyon tedavi gerektirir

6 Obstrüksiyon tanısı US Sintigrafi (MAG3) Pelvis renalis ön arka çapı
SFU derecelendirmesi Sintigrafi (MAG3) Tek böbrek fonksiyon yüzdesi Diüretik renografi

7 Olgu 1

8 Prenatal 25. hafta maternal US
Sağ böbrek boyutları ve parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 3 mm Sol böbrek boyutları ve parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+) Üreter dilatasyonu yok, mesane N Amnios N

9 Prenatal 34. hafta maternal US
Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 41 mm, kaliektazi (+) Amnios N

10 Prenatal 35. hafta maternal US
Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 44 mm, kaliektazi (+) Amnios N

11 Toiviainen-Salo, Pediatr Radiol, 2004
Son trimestr >7-10 mm

12 Post natal 1.gün Sağ böbrek N, dilatasyon yok
Sol böbrek parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+)

13 Post natal 7.gün Sağ N Sol pelvis ön-arka çapı 46 mm, kaliektazi (+)

14 MAG 3 (Postnatal 4.hafta) Sağ böbrek fonksiyonu %58
T 1/2 3 dk Sol böbrek fonksiyonu %42 T 1/2 28 dk

15 Postnatal 6. hafta US Sağ böbrekte dilatasyon yok
Sol böbrek Pelvis ön arka çapı 56mm Parankim 4 mm Kaliektazi (+)

16 Sol böbrek bulguları Pelvis renalis ön arka çap Diferansiyel fonksiyon
Prenatal 25mm 41mm 44mm Postnatal 25 mm (1.gün) 46 mm (7.gün) 56 mm (6.hafta) Sağ %58 Sol %42

17 Unilateral hidronefroz
Renal fonksiyon yüzdesi Sınır fonksiyon %40 (?) İzlemde kayıp Diüretik renografi % 15 yalancı negatif Obstrüksiyonu göstermede %40-60 parallellik var Dilatasyon Pelvis ön-arka çapı sınır değer(?) İzlemde artış

18 Pelvis renalis ön arka çapı
AP>50mm %100 Cerrrahi AP>40mm %80 Cerrahi AP>30mm %55 Cerrahi AP>20mm %20 Cerrahi AP<20mm %1-3 Cerrahi Dhillon HK: Prenatlly diagnosed hydronephrosis: The Great Ormand Street experience. BJU (suppl) 2: 39-44

19 Prenatal hidronefroz Prenatal dilatasyon derecesi önemli
Postnatal dilatasyon derecesi özellikle artış önemli Tek böbrek fonksiyon yüzdesi, özellikle izlemde kayıp önemli Kalıcı fonksiyon kaybı %0-64

20 Olgu 2

21 5 y erkek çocuk Yakınma: Anamnez Sık ateşlenme, havale ÜSE
Gündüz sıkışma ile idrar kaçırma Gece kuru 4-5/gün miksiyon Konstipasyon yok Kesikli miksiyon tarif etmiyor

22 Tetkikler US: 1.5 aydır Co-trimaksazol prof.- ÜSE yok R:Gr 2-3 HUN
L: Belirgin toplayıcı sistem 1.5 aydır Co-trimaksazol prof.- ÜSE yok

23 İVP DMSA: R %4, L % 96

24

25

26

27

28

29 Voiding Sisto Üretro-grafi
VCUG Voiding Sisto Üretro-grafi

30 Olgu 3

31

32 Antenatal sol hidronefroz

33 Postnatal 10. gün Sağ minimal pelviektazi Sol ağır hidronefroz

34 Postnatal izlem Kreatinin 0.6 mg/dl VCUG normal

35 Postnatal 28. gün acil servis
24 saattir beslenmeme, letarji, bezi kuru FM: Distansiyon(+), barsak sesleri(-) Kreatinin 1.9 mg/dl, potasyum 7.3 mg/dl Üretral kateterle idrar yok

36 Postnatal 28. US Sağ böbrek, ağır HN, perirenal ürinom Sol böbrek

37 Perop retrograd pyelografide kalisyel rüptür
Sağ dismembered pyeloplasti

38 Önemsiz SERP VIPUR (Virtual Pediatric Urology Registry)
J Urol, 2007 VIPUR (Virtual Pediatric Urology Registry) SERP (Sonografically Evident Renal Pelvis) 1128 olgu A-P çap <4 mm 33 haftadan önce <7mm 33 haftadan sonra Categorical cutoff levels Önemsiz SERP

39 Önemli SERP 9 mm A-P @ 30 hafta 43% ürolojik anomali (16% cerrahi)

40 1128 SERP Önemli 980 (87%) Önemsiz 148 (13%) <33 h >33 h
Postnatal inceleme gerekir <33 h >33 h Makalede significant için 2 örnek var tartışmada 11/31 (35%) tedavi takipgereği Total 20% 19/117 (16%) tedavi takip gereği Hidronefroz , cerrahi, VUR vs.


"Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları