Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

2 Antenatal hidronefroz Prenatal U.S. İle % 0.1-2.0 hidronefroz Postnatal incelemede %66-75’i doğrulanıyor Persistan hidronefroz %60-80 İzlenen hastaların %25-50’si cerrahi girişim gerektiriyor

3 Antenatal hidronefroz Tanı(%) UPB obstrüksiyonu35.2 VUR19.5 Multikistik displazi15 UVB obstrüksiyonu9.8 PUV8.6 Duplikasyon8.4 Renal agenezis3.3 Anlamlı dilatasyonu (> 10 mm) olan olguların post partum tanıları (Thomas,1999)

4 Obstrüksiyon Renal fonksiyon kaybı

5 Hidronefroz değil obstrüksiyon tedavi gerektirir

6 Obstrüksiyon tanısı US Pelvis renalis ön arka çapı SFU derecelendirmesi Sintigrafi (MAG3) Tek böbrek fonksiyon yüzdesi Diüretik renografi

7 Olgu 1

8 Prenatal 25. hafta maternal US Sağ böbrek boyutları ve parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 3 mm Sol böbrek boyutları ve parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+) Üreter dilatasyonu yok, mesane N Amnios N

9 Prenatal 34. hafta maternal US Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 41 mm, kaliektazi (+) Amnios N

10 Prenatal 35. hafta maternal US Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 44 mm, kaliektazi (+) Amnios N

11 Toiviainen-Salo, Pediatr Radiol, 2004 Son trimestr >7-10 mm

12 Post natal 1.gün Sağ böbrek N, dilatasyon yok Sol böbrek parankimi N, Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+)

13 Post natal 7.gün Sağ N Sol pelvis ön-arka çapı 46 mm, kaliektazi (+)

14 MAG 3 (Postnatal 4.hafta) Sağ böbrek fonksiyonu %58 T 1/2 3 dk Sol böbrek fonksiyonu %42 T 1/2 28 dk

15 Postnatal 6. hafta US Sağ böbrekte dilatasyon yok Sol böbrek Pelvis ön arka çapı 56mm Parankim 4 mm Kaliektazi (+)

16 Sol böbrek bulguları Pelvis renalis ön arka çap Prenatal 25mm 41mm 44mm Postnatal 25 mm (1.gün) 46 mm (7.gün) 56 mm (6.hafta) Diferansiyel fonksiyon Sağ %58 Sol %42

17 Unilateral hidronefroz Renal fonksiyon yüzdesi Sınır fonksiyon %40 (?) İzlemde kayıp Diüretik renografi % 15 yalancı negatif Obstrüksiyonu göstermede %40-60 parallellik var Dilatasyon Pelvis ön-arka çapı sınır değer(?) İzlemde artış

18 Pelvis renalis ön arka çapı AP>50mm %100 Cerrrahi AP>40mm %80 Cerrahi AP>30mm %55 Cerrahi AP>20mm %20 Cerrahi AP<20mm %1-3 Cerrahi Dhillon HK: Prenatlly diagnosed hydronephrosis: The Great Ormand Street experience. BJU 1998 81 (suppl) 2: 39-44

19 Prenatal hidronefroz Prenatal dilatasyon derecesi önemli Postnatal dilatasyon derecesi özellikle artış önemli Tek böbrek fonksiyon yüzdesi, özellikle izlemde kayıp önemli Kalıcı fonksiyon kaybı %0-64

20 Olgu 2

21 5 y erkek çocuk Yakınma: Sık ateşlenme, havale ÜSE Anamnez Gündüz sıkışma ile idrar kaçırma Gece kuru 4-5/gün miksiyon Konstipasyon yok Kesikli miksiyon tarif etmiyor

22 Tetkikler US: R:Gr 2-3 HUN L: Belirgin toplayıcı sistem 1.5 aydır Co-trimaksazol prof.- ÜSE yok

23 İVP DMSA: R %4, L % 96

24

25

26

27

28

29 VCUG Voiding Sisto Üretro-grafi

30 Olgu 3

31

32 Antenatal sol hidronefroz

33 Postnatal 10. gün Sağ minimal pelviektaziSol ağır hidronefroz

34 Postnatal izlem Kreatinin 0.6 mg/dl VCUG normal

35 Postnatal 28. gün acil servis 24 saattir beslenmeme, letarji, bezi kuru FM: Distansiyon(+), barsak sesleri(-) Kreatinin 1.9 mg/dl, potasyum 7.3 mg/dl Üretral kateterle idrar yok

36 Postnatal 28. US Sol böbrekSağ böbrek, ağır HN, perirenal ürinom

37 Perop retrograd pyelografide kalisyel rüptür Sağ dismembered pyeloplasti

38 VIPUR (Virtual Pediatric Urology Registry) 1980-2005 SERP (Sonografically Evident Renal Pelvis) 1128 olgu A-P çap <4 mm 33 haftadan önce <7mm 33 haftadan sonra J Urol, 2007 Önemsiz SERP

39 Önemli SERP 9 mm A-P @ 30 hafta 43% ürolojik anomali (16% cerrahi) 13 mm A-P @ 30 hafta 79% ürolojik anomali(47% cerrahi)

40 1128 SERP Önemli 980 (87%) Önemsiz 148 (13%) Postnatal inceleme gerekir <33 h>33 h 11/31 (35%) tedavi takipgereği 19/117 (16%) tedavi takip gereği Hidronefroz, cerrahi, VUR vs. Total 20%


"Çocuk Ürolojisi Olguları Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji İstanbul Dr.Orhan Ziylan İTF Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları