Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-TİCARET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-TİCARET."— Sunum transkripti:

1 E-TİCARET

2 E-Dünya E-ekonomi E-iş E-İşletme E-ticaret E-Devlet E-Türkiye E-Avrupa

3 Dünya, dijitalleşme sürecinin ekonomiye yansımasıyla oluşan ve ağ ekonomisi,dijital ekonomi veya yeni ekonomi olarak da isimlendirilen yeni bir oluşum içine girmiştir. Bu yeni oluşumda , işletmelerin iş yapma biçimleri, iş süreçleri oldukça farklılaşmış ve iletişimdeki hız ve kolaylık, gerçek anlamda bir küreselleşmeyi de berabererinde getirmiştir.

4 Verimliliği artıran, maliyetleri azaltan yeni
iş modellerinin benimsenmesi adeta kaçınılmaz olmuştur. Yeniliklere uymayan , değişimi gerçekleştiremeyen işletmelerin, hayatta kalma olasılıkları azalmıştır. Geleneksel iş modelleri, ürün odaklı yapıya sahipken, e-ticaret ve e-iş konularındaki gelişmeler, müşteri odaklı bir yapıya geçme ihtiyacı doğurdu. Müşteriye değer katan , Müşteri ilişkilerini farklılaştıran ürün ve hizmetler, müşteri değerini yaratan en önemli bileşen olmuştur.

5 Onlara risk sermayesi sağlayan kuruluşlar arttı.
İnterneti kullanarak yeni bir iş kurmak için uğraşan genç girişimciler doğdu. Onlara risk sermayesi sağlayan kuruluşlar arttı. Küresel pazarlara açılma düşüncesiyle firmalar, ticaretlerini internete taşıdı.

6 ESKİ EKONOMİ - YENİ EKONOMİ
Eski İş Kuralları Yeni İş Kuralları Eski İş Modelleri - Yeni İş Modelleri Eski Müşteriler Yeni Müşteriler Gerçekten Yeni Ekonomi Var mı?

7 YENİ EKONOMİ İLE BİRLİKTE DEĞİŞEN NE OLDU?
Artık işletmeler karlarını maksimize etmek istemiyorlar mı? Sürdürülebilir bir rekabet avantajı amaçlamıyorlar mı? Yatırımların geri dönüşü işletmeleri ilgilendirmiyor mu? Günümüz işletmeleri kar amacı gütmeyen ve kayıtsız şartsız müşteri memnuniyetini bir numaralı görev sayan hayır kurumları mı oldu? İşletme olmanın, yönetici olmanın kuralları neydi, ne oldu ve gelecekte ne olacak? Temel pazarlama ve üretim amaçlarında bir değişiklik var mı?

8 Değişen Nedir? Değişen iş yapma biçimleridir; Müşterilerin ihtiyaç
ve beklentileri ve bunları karşılama biçimidir, Diğer bir ifadeyle , ağ teknolojilerinin ve bilgi paylaşımının sağladığı olanaklar Sayesinde stratejilerin çeşitlenmesi ve gelişmesidir.

9 İş süreçleri arasındaki süre kısalıyor.
YENİ EKONOMİDE İŞ KURALLARI Zaman ve hız boyutunun önemi artıyor. İş süreçleri arasındaki süre kısalıyor. Talepler gerçek zamanlı karşılanabiliyor. Mekan-Mesafe boyutu değişiyor ve ağlarla kurulan bağlantılar sayesinde kişinin nerede olduğunun veya işin nerede yapıldığının önemi azalıyor. Ekonomik değer somuttan soyuta doğru yön değiştiriyor. Eski ekonomide az bulunan daha değerliyken yeni ekonomide değer az olan ile değil bol olan ile yaratılıyor. Üretimin faktörleri arasına yenileri ekleniyor, yaratıcılık,yetenek ve buluş da üretimin faktörleri arasında yer alıyor.

10 Bilginin ekonomik değeri doğru zamanda üretilmesine ve kullanılmasına bağlı.
Bilgi iyi yönetildiği sürece değerli.

11 İnternet ve Küreselleşme
Coğrafi mesafeler internet ve internet teknolojileri İle aşılıyor. İnternet sayesinde pazarlar genişliyor. Tedarik, üretim ve pazarlama fonksiyonları Herhangi uygun bir yerde yapılabiliyor. Küresel pazarın oluşması beraberinde küresel Rekabeti getiriyor. Rakipler farklılaşıyor.

12 DİJİTAL TÜKETİCİLERİ VE İŞLETMELER
Tüketici beklenti ve isteklerinde ortaya çıkan Değişiklikler nelerdir? İşletme ve pazarlama yönetiminde, geliştirilmesi ve değişmesi gereken yöntemler nelerdir?

13 Firmaları e-dönüşüme zorlayan faktör sadece teknolojik
çevrede olan değişim değil, Değişen tüketici beklenti ve istekleridir. Tüm bu çevresel faktörlerdeki değişimin tüketicilerin İhtiyaçlarını değiştirmesi onların alışveriş , tutum ve Davranışlarında ne gibi değişikliklere yol açar? İşletme sahibi ve yöneticilerine, özellikle pazarlamadan Sorumlu olanlara bu değişimle başa çıkabilmeleri için neler Tavsiye edilebilir?

14 Tüketici her zaman olduğu gibi,
doğru mal ve hizmeti İstediği kalitede, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru fiyata, yani kendisine en uygun koşullarda edinmek istiyor. Tüketici ürün veya hizmetlerin tasarımından sunumuna ve kendilerine ulaştırılmasına kadar, değişen ihtiyaçlarının dikkate alınmasını istiyor.

15 DİJİTAL EKONOMİDE TÜKETİCİLER KİMLERDİR?
Sunulan her ürün ve servisi eskisi gibi hemen alma eğiliminde olmayan, Bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşan, istek ve beklentilerinin hızlı karşılanmasını bekleyen, Ürün ve hizmetleri araştıran fiyat ve değer özelliklerini kıyaslayan, Marka sadakat kavramı değişen, fiyata daha duyarlı, Alternatifleri çoğalan ve kullandıkları ürün ve markaları değiştirme maliyetleri düşük ise tek bir tıklama ile rakibe kaçma ihtimali olan,

16 Sosyal ağlarda beğendikleri marka ve ürünlerin ‘’fan’’ ları olan sayfalarına ‘’like’’ veren, arkadaşlarıyla paylaşan, Beğenmediği durumlarda hakkında olumsuz görüşler yazan ve yayan kişilerdir.

17 E-İŞ, tedarik zincirinden müşteri ilişkilerine kadar
olan süreçlerin internet ve bilgisayar teknolojilerinin desteğiyle yeniden yapılandırılması ve ilgili taraflara değer katmasıdır.

18 Bilişim teknolojileri müşteri hakkında bilgi edinmeyi kolaylaştırırken etkileşimli dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine fırsat yarattı. Bunun yanısıra, geleneksel hayatta uygulanamayacak ya da uygulanması maliyet etkin olmayan stratejilerin uygulanmasını mümkün hale getirdi.

19 E-İşletmeye Dönüşüm

20 E-İş’in E-İşletmeye Dönüştürülmesinde Anahtar
Başarı Unsurları Vizyon, liderlik, kararlılık Dönüşüm projelerini sahiplenmek Stratejik kararlar alabilmek, yönetim becerisine sahip olmak Değişime ve yeniliklere açık olmak E-Projeleri tüm örgüt çalışanlarına benimsetmek.


"E-TİCARET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları