Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu"— Sunum transkripti:

1 İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu
Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2 İnfeksiyon Bulaşma Adezyon Üreme/yayılma/mikrobik ürünler Toksinler
Enzimler İmmun yanıt /İmmunpatogenez Virulans faktörleri regülasyonu Patojenite adaları

3                                                            

4 Kan sayımı/formül Nötrofilik lökositoz/ sola kayma
Bakteri enfeksiyonlarının çoğu Bazı virus enfeksiyonları (influenza pnömonisi, viral miyokardit,…), Steroid Stil hastalığı Leptospiroz ve Rickettsia spp enf. lökositoz olmadan nötrofili

5 Kan sayımı/formül Lökopeni Tifo, bruselloz,… Sepsis!!!
Virüs enfeksiyonlarının çoğu Febril nötropeni ! Agranülositoz

6 Lenfositoz/lenfomonositoz
Enfeksiyoz mononukleoz CMV infeksiyonu Akut retroviral sendrom(ARS) (Riskli olgu !) Toksoplazmoz Human Herpesvirus-6 Rubella, virüs hepatitleri,…

7 Kan sayımı/formül Lenfopeni Ciddi enfeksiyonlar Miliyer Tbc …..
Fırsatçı enfeksiyonlar !

8 Kan sayımı/formül Eozinofili
Trişinoz, viseral larva migrans, askaris, strongyloidozis enfeksiyonları Kızılın geç devresi, toksik şok sendromu İlaç ateşleri ( % )

9 Nedeni Bilinmeyen Ateş
Uzun süreli (2-3 hafta) ateş ( > 38 C) Hastanede bir hafta tetkikle ... ??? * İnfeksiyonlar * Bağ dokusu hastalıkları * Maligniteler * Diğer: Tirodit,...

10 NBA İnfeksiyonlar : -Milier Tbc ( septik ateş, milier tutulum, KC, kemik iliğinde granülomlar,...) - Endokardit - Abseler Erişkinde JRA (Stil hastalığı)

11 Döküntü Makül Papül.. Kızamık, kızamıkçık,...
Vezikül VZV, HSV, koksaki,çiçek Püstül.... VZV, çiçek Eritem... Kızıl, TŞS,... Peteşi-purpura... Meningokok, VHF Nodül.... Eritema nodosum

12

13

14 Sepsis İnfeksiyona yanıt olarak gelişen SIRS * > 38 ya da < 36 C
* Nabız > 90 /dak * Solunum > 20/dak, < PaCO2 : 32 mmHg * < 4000/mm3, > /mm3, sola kayma (%10) bant formasyonu EN az ikisi saptanıyorsa SIRS

15 Ağır sepsis/septik şok
* hipotansiyon * laktik asidoz * oligüri * Mental bozulma Sıvı replasmanına rağmen hipotansiyon devam ediyor.

16

17

18 Klinik- Etyoloji Peteşi-purpura..... Meningokok
Yaygıneklem tutulumu+döküntü... Gonokok Nekrotik odaklar.... S. aureus Ektima gangrenosum.... P. aeruginosa (aeromonas) Nodüler lezyonlar***..... Kandida İkter+anemi Clostridium Güneş yanığı görünümünde döküntü : TŞS

19 Toksik şok sendromu

20 Gastrointestinal sistem infeksiyonları

21

22 Febril nötropeni Nötrofil : < 500 (1000 ve düşüyor)
Ateş : 38 (uzun) ya da 38.3 ve üzeri

23 İnflamasyon Selektinler ..... “Rolling” adezyon
İntegrin sıkı adezyon PECAM ekstravazasyon

24 İnflamatuar yanıt İlk birkaç saat : * C5a, IFN-gama,Lökotrien B-4
Daha sonra.. * IL-6, IL-8 8-24 saat : * IL-1, TNF-alfa, GM-CSF

25 Inflamasyon IL-1, TNFa, and other cytokines cause dilation of blood vessels Vessels become leaky leading to edema; macrophages adhere to vessel wall and then squeeze through by mechanism called diapedesis.

26 Inflamasyon

27 Akut Faz Yanıtı CRP*** SAA, fibronektin, C3, fibrinojen, MBL, serüloplazmin, haptoglobin,alfa Prokalsitonin Negatif akut faz : Albumin, transferrin,... TLR (Toll-like reseptör)

28

29 Tip – II aşırı duyarlık Sitotoksisite Kompleman klasik yol,
Trombosit, makrofaj, nötrofil (ADCC) Transfüzyon reaksiyonları, Rh uyuşmazlığı Hemolitik anemiler Good Pasture, ARA kardit,...

30

31 Tip - III aşırı duyarlık
Ag-Ab kompleks Kompleman aktivasyonu Nötrofil, bazofil, trombosit.. Vazoaktif amin Arthus reaksiyonu : Çiftçi akciğeri Serum hastalığı SLE, RA,HBV, endokardit,...

32 Tip – IV aşırı duyarlık Yardımcı T-lenfositleri Makrofajlar
Makrofaj...epiteloid hücre...dev hücre Serumla aktarılamaz En yüksek seviye saat

33 Tip – IV aşırı duyarlık

34 Tip – IV aşırı duyarlık GRANÜLOM: Tüberküloz (kazeifikasyon nekrozu)
Lepra, leishmania, sarkoidoz, listeriyoz,derin mantar infeksiyonları, CROHN,...


"İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları