Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD."— Sunum transkripti:

1 İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

2 İnfeksiyon Bulaşma Adezyon Üreme/yayılma/mikrobik ürünler Toksinler Enzimler İmmun yanıt /İmmunpatogenez Virulans faktörleri regülasyonu Patojenite adaları

3

4 Kan sayımı/formül Nötrofilik lökositoz/ sola kayma Bakteri enfeksiyonlarının çoğu Bazı virus enfeksiyonları (influenza pnömonisi, viral miyokardit,…), Steroid Stil hastalığı Leptospiroz ve Rickettsia spp enf. lökositoz olmadan nötrofili

5 Kan sayımı/formül Lökopeni Tifo, bruselloz,… Sepsis!!! Virüs enfeksiyonlarının çoğu Febril nötropeni ! Agranülositoz

6 Lenfositoz/lenfomonositoz Enfeksiyoz mononukleoz CMV infeksiyonu Akut retroviral sendrom(ARS) (Riskli olgu !) Toksoplazmoz Human Herpesvirus-6 Rubella, virüs hepatitleri,…

7 Kan sayımı/formül Lenfopeni Ciddi enfeksiyonlar Miliyer Tbc ….. Fırsatçı enfeksiyonlar !

8 Kan sayımı/formül Eozinofili Trişinoz, viseral larva migrans, askaris, strongyloidozis enfeksiyonları Kızılın geç devresi, toksik şok sendromu İlaç ateşleri ( % 20-30 )

9 Nedeni Bilinmeyen Ateş Uzun süreli (2-3 hafta) ateş ( > 38 C) Hastanede bir hafta tetkikle... ??? * İnfeksiyonlar * Bağ dokusu hastalıkları * Maligniteler * Diğer: Tirodit,...

10 NBA İnfeksiyonlar : -Milier Tbc ( septik ateş, milier tutulum, KC, kemik iliğinde granülomlar,...) - Endokardit - Abseler Erişkinde JRA (Stil hastalığı)

11 Döküntü Makül Papül.. Kızamık, kızamıkçık,... Vezikül..... VZV, HSV, koksaki,çiçek Püstül.... VZV, çiçek Eritem... Kızıl, TŞS,... Peteşi-purpura... Meningokok, VHF Nodül.... Eritema nodosum

12

13

14 Sepsis İnfeksiyona yanıt olarak gelişen SIRS * > 38 ya da < 36 C * Nabız > 90 /dak * Solunum > 20/dak, < PaCO2 : 32 mmHg * 12.000/mm3, sola kayma (%10) bant formasyonu EN az ikisi saptanıyorsa SIRS

15 Ağır sepsis/septik şok Sepsis + * hipotansiyon * laktik asidoz * oligüri * Mental bozulma Sıvı replasmanına rağmen hipotansiyon devam ediyor.

16

17

18 Klinik- Etyoloji Peteşi-purpura..... Meningokok Yaygıneklem tutulumu+döküntü... Gonokok Nekrotik odaklar.... S. aureus Ektima gangrenosum.... P. aeruginosa (aeromonas) Nodüler lezyonlar***..... Kandida İkter+anemi...... Clostridium Güneş yanığı görünümünde döküntü : TŞS

19 Toksik şok sendromu

20 Gastrointestinal sistem infeksiyonları

21

22 Febril nötropeni Nötrofil : < 500 (1000 ve düşüyor) Ateş : 38 (uzun) ya da 38.3 ve üzeri

23 İnflamasyon Selektinler..... “Rolling” adezyon İntegrin.......sıkı adezyon PECAM.........ekstravazasyon

24 İnflamatuar yanıt İlk birkaç saat : * C5a, IFN-gama,Lökotrien B-4 Daha sonra.. * IL-6, IL-8 8-24 saat : * IL-1, TNF-alfa, GM-CSF

25 Inflamasyon IL-1, TNF , and other cytokines cause dilation of blood vessels Vessels become leaky leading to edema; macrophages adhere to vessel wall and then squeeze through by mechanism called diapedesis.

26 Inflamasyon

27 Akut Faz Yanıtı CRP*** SAA, fibronektin, C3, fibrinojen, MBL, serüloplazmin, haptoglobin,alfa-1..... Prokalsitonin Negatif akut faz : Albumin, transferrin,... TLR (Toll-like reseptör)

28

29 Tip – II aşırı duyarlık Sitotoksisite Kompleman klasik yol, Trombosit, makrofaj, nötrofil (ADCC) Transfüzyon reaksiyonları, Rh uyuşmazlığı Hemolitik anemiler Good Pasture, ARA kardit,...

30

31 Tip - III aşırı duyarlık Ag-Ab kompleks Kompleman aktivasyonu Nötrofil, bazofil, trombosit.. Vazoaktif amin Arthus reaksiyonu : Çiftçi akciğeri Serum hastalığı SLE, RA,HBV, endokardit,...

32 Tip – IV aşırı duyarlık Yardımcı T-lenfositleri Makrofajlar Makrofaj...epiteloid hücre...dev hücre Serumla aktarılamaz En yüksek seviye 48-72 saat

33 Tip – IV aşırı duyarlık

34 GRANÜLOM: Tüberküloz (kazeifikasyon nekrozu) Lepra, leishmania, sarkoidoz, listeriyoz,derin mantar infeksiyonları, CROHN,...


"İnfeksiyon, İnfeksiyon Hastalığı ve klinik bulguların oluşumu Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları