Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr Canan TÜRKYILMAZ. Ateş nedir? Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Ortalama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr Canan TÜRKYILMAZ. Ateş nedir? Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Ortalama."— Sunum transkripti:

1 ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr Canan TÜRKYILMAZ

2 Ateş nedir? Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Ortalama vücut ısısı 37ºC (36.2-37.2) Ortalama vücut ısısı 37ºC (36.2-37.2) Rektal ateş>oral ateş>aksiller ateş Rektal ateş>oral ateş>aksiller ateş

3 Ateş ölçümü <6y : rektal ya da koltuk altı <6y : rektal ya da koltuk altı >6y: oral ya da koltuk altı >6y: oral ya da koltuk altı Rektal ölçümün tehlikeleri: rektum perforasyonu, anal fissur, apne, nosokomial enf Rektal ölçümün tehlikeleri: rektum perforasyonu, anal fissur, apne, nosokomial enf Termometreler:civalı, dijital, timpanik Termometreler:civalı, dijital, timpanik

4 Ön hipotalamus preoptik bölgede, 3.ventrikülün tabanındadır. Ön hipotalamus preoptik bölgede, 3.ventrikülün tabanındadır. Periferal sıcak ve soğuk nöral reseptörlerden gelen sinyaller vücut ısısını kontrol eder. Periferal sıcak ve soğuk nöral reseptörlerden gelen sinyaller vücut ısısını kontrol eder. Sabah-akşam arasında 0.5-1 ºC fark Sabah-akşam arasında 0.5-1 ºC fark Sabah en düşük, akşam üstü en yüksek Sabah en düşük, akşam üstü en yüksek

5 Ateş patogenezi Enfeksiyon – immünolojik uyarı Enfeksiyon – immünolojik uyarı Endojen pirojenlerin salınımı(sitokinler) Endojen pirojenlerin salınımı(sitokinler) –IL-1, IL-6, TNF, interferonlar Anterior hipotalamus, Araşidonik asit serbestleşir, PGE2 ye metabolize olur.Hipotalamik termostat yükselir Anterior hipotalamus, Araşidonik asit serbestleşir, PGE2 ye metabolize olur.Hipotalamik termostat yükselir Ekzojen pirojenler:mikroplar, toksinleri,diğer ürünleri makrofaj ve diğer hücrelerden endojen pirojen salınımını uyarır Ekzojen pirojenler:mikroplar, toksinleri,diğer ürünleri makrofaj ve diğer hücrelerden endojen pirojen salınımını uyarır Endojen pirojenleri uyaranlar: Ag- Ak kompleksi, komplemanlar, lenfosit ürünleri, safra asitleri,androjenik steroid metabolitleri Endojen pirojenleri uyaranlar: Ag- Ak kompleksi, komplemanlar, lenfosit ürünleri, safra asitleri,androjenik steroid metabolitleri Endotoksin: Doğrudan hipotalamusu etkiler, hem de endojen pirojenleri salınımını uyarrır. Endotoksin: Doğrudan hipotalamusu etkiler, hem de endojen pirojenleri salınımını uyarrır.

6 Ateş paterni Yenidoğanlar:Enfeksiyona febril cevap veremezler, hipotermik olurlar Yenidoğanlar:Enfeksiyona febril cevap veremezler, hipotermik olurlar 40 ºC) 40 ºC) Büyük çocuklarda ve adölensanda çok yüksek ateş genellikle ciddi bir olayı gösterir. Büyük çocuklarda ve adölensanda çok yüksek ateş genellikle ciddi bir olayı gösterir. >41 ºC ateşin neden gn enf değildir: santral ateş (hipotalamusu tutan SSS olayı), maling hipertermi, güneş çarpması, ilaç ateşi olabilir. >41 ºC ateşin neden gn enf değildir: santral ateş (hipotalamusu tutan SSS olayı), maling hipertermi, güneş çarpması, ilaç ateşi olabilir. ATEŞİN paterni ile bakteriyel, viral, fungal, paraziter, malignansi, otoimmün hst ayrımı yapılamaz ATEŞİN paterni ile bakteriyel, viral, fungal, paraziter, malignansi, otoimmün hst ayrımı yapılamaz

7 Ateş-nabız ilişkisi Normalde ateşle taşikardi beklenir Normalde ateşle taşikardi beklenir Relatif taşikardi (ateşten beklenenden daha fazla nabız artışı): Relatif taşikardi (ateşten beklenenden daha fazla nabız artışı): –Enf dışı nedenlerde görülür. –Toksinler de sebep olabilir Relatif bradikardi (Ateşe rağmen nabız düşük): Relatif bradikardi (Ateşe rağmen nabız düşük): –İlaç ateşi, –Tifo, brusella, –Kalp tutulumuna bağlı iletim defekti: AER, viral miyokardit, enf endokardit

8 Ateş nedenleri Enfeksiyonlar: Bakteri, virüs, spiroket, mantar, parazit Enfeksiyonlar: Bakteri, virüs, spiroket, mantar, parazit Otoimmün, romatolojik hst: SLE, AER, JRA Otoimmün, romatolojik hst: SLE, AER, JRA İnflamatuar-granülomatöz hst:sarkoidoz,Crohn İnflamatuar-granülomatöz hst:sarkoidoz,Crohn Endokrin hast (feokromasitoma, tirotoksikoz) Endokrin hast (feokromasitoma, tirotoksikoz) Malignansiler (lösemi, lenfoma, hepatoma) Malignansiler (lösemi, lenfoma, hepatoma) İlaçlar (amfoterisin, fenitoin, karbamezapin, hidralazin) İlaçlar (amfoterisin, fenitoin, karbamezapin, hidralazin) Ailesel hst:FMF, familial disotonomi, ektodermal displazi Ailesel hst:FMF, familial disotonomi, ektodermal displazi Diğer:Dİ, pankreatit, zehirlenme, trombofilebit Diğer:Dİ, pankreatit, zehirlenme, trombofilebit

9 Çocuklarda enfeksiyona bağlı ateş Kısa süreli ateş+ lokalize belirti ve bulgular, tanı öykü ve fizik muayene ile konur Kısa süreli ateş+ lokalize belirti ve bulgular, tanı öykü ve fizik muayene ile konur Ateş+lokalize bulgu yok, <3y, öykü ve FM tanıya yetmez, laboratuvar testleri gerekir Ateş+lokalize bulgu yok, <3y, öykü ve FM tanıya yetmez, laboratuvar testleri gerekir Nedeni bilinmeyen ateş (FUO):>14 gün süren ateş, öykü, FM, lab ile tanı konulamamış. Nedeni bilinmeyen ateş (FUO):>14 gün süren ateş, öykü, FM, lab ile tanı konulamamış. – (adölesan ve büyük çocukta, 2hf dan uzun süren, >38 ºC ateş, 7 gün araştırıldığı halde tanı konamamış)

10 Ateşli hastada lokalize bulgu Üst solunum yolu Üst solunum yolu Alt solunum yolu Alt solunum yolu Gastrointestinal Gastrointestinal Hepatik Hepatik Genitoüriner Genitoüriner Kas-iskelet Kas-iskelet Santral sinir sistemi Santral sinir sistemi Kalp-damar Kalp-damar

11 Üst solunum yolu Belirtiler:Burun akıntısı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı, tükrüğünü yutumama, trismus, sinus ağrısı, kulak ağrısı veya akıntı Belirtiler:Burun akıntısı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı, tükrüğünü yutumama, trismus, sinus ağrısı, kulak ağrısı veya akıntı Bulgular:Nazal konjesyon, faringeal eritem, eksudalı büyük tonsiller, şiş ve ödemli epiglot, kırmızı ve bombe kulak zarı, bölgesel lenfadenopati Bulgular:Nazal konjesyon, faringeal eritem, eksudalı büyük tonsiller, şiş ve ödemli epiglot, kırmızı ve bombe kulak zarı, bölgesel lenfadenopati

12 Alt solunum yolu Belirtiler: Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, balgam Belirtiler: Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, balgam Bulgular:Takipne, interkostal çekilmeler raller, wheezing, akciğer seslerinde azalma, takipne Bulgular:Takipne, interkostal çekilmeler raller, wheezing, akciğer seslerinde azalma, takipne

13 Gastrointestinal Belirtiler: Kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, Belirtiler: Kusma, ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, Bulgular: Bağırsak seslerinde artma, karında hassasiyet, hematokezya Bulgular: Bağırsak seslerinde artma, karında hassasiyet, hematokezya

14 Hepatik Belirtiler: İştahsızlık, kusma, koyu idrar, açık renk gaita Belirtiler: İştahsızlık, kusma, koyu idrar, açık renk gaita Bulgular: Sarılık, hepatomegali, KC bölgesinde hassasiyet, kanamalar, koma Bulgular: Sarılık, hepatomegali, KC bölgesinde hassasiyet, kanamalar, koma

15 Genitoüriner Belirtiler: disüri, sık sık idrara gitme, yetişememe, böğür veya karnın alt kısmında ağrı, vajinal akıntı Belirtiler: disüri, sık sık idrara gitme, yetişememe, böğür veya karnın alt kısmında ağrı, vajinal akıntı Bulgular: Kostavertebral açı veya suprapubik hassasiyet, Bulgular: Kostavertebral açı veya suprapubik hassasiyet,

16 Kas iskelet sistemi Belirtiler: Kemik, eklem ağrısı, psödoparalizi Belirtiler: Kemik, eklem ağrısı, psödoparalizi Bulgular: Lokal şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı, hassasiyet Bulgular: Lokal şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kısıtlılığı, hassasiyet

17 Santral sinir sistemi Belirtiler: Letarji, iritabilite, başağrısı, ense sertliği, nöbet geçirme Belirtiler: Letarji, iritabilite, başağrısı, ense sertliği, nöbet geçirme Bulgular: Kernig Brudzinski pozitifliği, bombe fontanel, fokal nörolojik defisit, koma Bulgular: Kernig Brudzinski pozitifliği, bombe fontanel, fokal nörolojik defisit, koma

18 Kalp-damar Belirtiler: Dispne, çarpıntı, ekzersis entoleransı, göğüs ağrısı, şok Belirtiler: Dispne, çarpıntı, ekzersis entoleransı, göğüs ağrısı, şok Bulgular: Taşikardi, hipotansiyon, kardiomegali, hepatomegali, raller, peteşi, osler nodülleri, Janeway lezyonları, yeni üfürüm, boyun venlerinde belirginlik, perikardial sürtünme sesi, kalp seslerinde değişiklik. Bulgular: Taşikardi, hipotansiyon, kardiomegali, hepatomegali, raller, peteşi, osler nodülleri, Janeway lezyonları, yeni üfürüm, boyun venlerinde belirginlik, perikardial sürtünme sesi, kalp seslerinde değişiklik.

19 <3 ay Ciddi bakteriel enf riski Ciddi bakteriel enf riski Lokalize bulgu olmayabilir Lokalize bulgu olmayabilir %70inde etken saptanabilir (çoğu viral %40-60) %70inde etken saptanabilir (çoğu viral %40-60) Viral enf mevsimsel olabilir:RSV, influ kışın, enteroviruslar yaz ve sonbaharda sık Viral enf mevsimsel olabilir:RSV, influ kışın, enteroviruslar yaz ve sonbaharda sık Ağır bakteriyel enf (%10-15) sepsis, menenjit, osteomiyelit, İYE; pnömoni, gastroenterit Ağır bakteriyel enf (%10-15) sepsis, menenjit, osteomiyelit, İYE; pnömoni, gastroenterit Bakteriemi(%5), Bakteriemi(%5), Viral- bakteriyel ayrımı zor Viral- bakteriyel ayrımı zor Tedavi: Kültürler alınıp antibiyotik başlanır. Tedavi: Kültürler alınıp antibiyotik başlanır. İyi görünen, lokalize enf yok, İyi görünen, lokalize enf yok,

20 <3ay ateşli bebeğe yaklaşım-I Öykü ve FM normal Öykü ve FM normal Genel durumu iyi, önceden sağlıklı ise Genel durumu iyi, önceden sağlıklı ise Cilt, yumuşak doku, kemik, eklem ve kulak enf yoksa Cilt, yumuşak doku, kemik, eklem ve kulak enf yoksa BK 5000-15000/mm3 ve absolü band <1500/mm3 ise BK 5000-15000/mm3 ve absolü band <1500/mm3 ise İdrar tetkiki normalse İdrar tetkiki normalse Ciddi bakteriyel enf riski yoktur

21 <3ay ateşli bebeğe yaklaşım-II Bebek hasta görünümlü (toksik) ise hastaneye yatırılmalıdır. Bebek hasta görünümlü (toksik) ise hastaneye yatırılmalıdır. Kan, BOS, idrar kültürü alınır Kan, BOS, idrar kültürü alınır BOS da hücre yoksa seftriakson (50mg/kg) BOS da hücre yoksa seftriakson (50mg/kg) BOS da hücre varsa 80mg/kg ya da BOS da hücre varsa 80mg/kg ya da Ampisilin 50mg/kg/doz X4 ve Ampisilin 50mg/kg/doz X4 ve sefotaksim 50mg/kg/doz X4 sefotaksim 50mg/kg/doz X4

22 3ay-2yaş arasında ateş Polisakkarit kapsüllü bakteriyel enf (pnömokok, H infl tipb, meningokok, Polisakkarit kapsüllü bakteriyel enf (pnömokok, H infl tipb, meningokok, Salmonella Salmonella Opsonik Ak gerekir, anneden geçen IgGler 3-6 ayda kaybolur. Kendi Ak larını yapana kadar riskli bir dönem. Opsonik Ak gerekir, anneden geçen IgGler 3-6 ayda kaybolur. Kendi Ak larını yapana kadar riskli bir dönem. H. İnfl tip b aşısı H. İnfl tip b aşısı Pnömokok aşısı? Pnömokok aşısı?

23 3ay-2yaş arasında ateş Klinik Enf odağı öykü ve FM ile saptanabilir Enf odağı öykü ve FM ile saptanabilir Farenjit, otit, pnömoni, ÜSYE Farenjit, otit, pnömoni, ÜSYE Odak saptanamazsa tetkik gerekir: Odak saptanamazsa tetkik gerekir: Lökosit sayısı, trombosit sayısı, periferik yayma, sedim, kan kültürü, idrar tetkiki ve kültürü, Lökosit sayısı, trombosit sayısı, periferik yayma, sedim, kan kültürü, idrar tetkiki ve kültürü, Gerekirse akciğer grafisi Gerekirse akciğer grafisi İshal varsa gaitada lökosit İshal varsa gaitada lökosit >39C bakteriyemi >39C bakteriyemi

24 ‘Occult’ bakteriyemia (%4-5) Ateş Ateş >3y >3y Bebek iyi görünüyor Bebek iyi görünüyor Lokalize bulgu yok Lokalize bulgu yok Çoğu self-limited Çoğu self-limited Bazen bakteriemi Bazen bakteriemi Nadiren ağır, yaşamı tehdit eden hst (menenjit) Nadiren ağır, yaşamı tehdit eden hst (menenjit)

25 Tedavi İyi görünen bebek: İyi görünen bebek: Antibiyotik ? Kan ve idrar kültürünü aldıktan sonra 24 sa izlem, Seftriakson IM, eve gönderilir. Kan kültürü pnomokok + gelirse ve ateş yoksa, bebek iyiyse, lokalize bulgusu yoksa tedavi gerekmez. Kan kültürü alınıp izlenir. Kan kültürü pnomokok + gelirse veya ateş + veya lokalize bulgu + (pnömoni, menenjit), hasta yatırılarak tedavi edilir. Hasta görünen bebek:Hastaneye yatırılır.Antibiyotik başlanır Hasta görünen bebek:Hastaneye yatırılır.Antibiyotik başlanır

26 Viral-bakteriyel enfeksiyon ayrımı DeğişkenViralBakteriyel DeğişkenViralBakteriyel Peteşivarvar Peteşivarvar PurpuranadirAğırsa PurpuranadirAğırsa Lökositoznadirsık Lökositoznadirsık Sola kaymanadirsık Sola kaymanadirsık Nötropenisıkbaşka enf üzerine binmişse Nötropenisıkbaşka enf üzerine binmişse CRP/sedim/TNFnadirsık CRP/sedim/TNFnadirsık Menenjit(hücre)lenfositiknötropenik Menenjit(hücre)lenfositiknötropenik Menigial iritasyonvarvar Menigial iritasyonvarvar

27 Yüksek ateşle çocuğun acilen doktor tarfından değerlendirilmesi gereken durumlar <2ay <2ay >40 ºC >40 ºC Dalgın Dalgın Havale Havale Ciltte döküntü Ciltte döküntü Çok hasta görünümü Çok hasta görünümü Hiç bir şey yutamıyor Hiç bir şey yutamıyor

28 Ağır bakteriyel enfeksiyon riski olan ateşli hastalar Yenidoğan:GBS sepsis-menenjit, E.coli,Listeria, herpes Yenidoğan:GBS sepsis-menenjit, E.coli,Listeria, herpes <3ay:Ciddi bakteriyel enfeksiyon riski %10-15 <3ay:Ciddi bakteriyel enfeksiyon riski %10-15 3-36 ay:Bakteriyemi, >39 ºC ateş, BK>15000 3-36 ay:Bakteriyemi, >39 ºC ateş, BK>15000 HiperpireksiMenenjit, (>41 ºC): bakteriyemi,pnomoni, sıcak çarpması, HiperpireksiMenenjit, (>41 ºC): bakteriyemi,pnomoni, sıcak çarpması, Ateş+peteşi: Bakteriyemi ve menenjit Ateş+peteşi: Bakteriyemi ve menenjit (pnömokok, menengokok, H.influenza

29 Ağır bakteriyel enfeksiyon riski olan ateşli ve immün yetmezlikli hastalar Orak hücreli anemi:pnömokok sepsis-menenjit Orak hücreli anemi:pnömokok sepsis-menenjit Aspleni:Kapsüllü bakteriler Aspleni:Kapsüllü bakteriler Compleman- Compleman- properdin eksikliğiMenengokok sepsisi properdin eksikliğiMenengokok sepsisi AgamaglobulinemiBakteriyemi,sinopulmoner enf AgamaglobulinemiBakteriyemi,sinopulmoner enf AİDSpnomokok, H İnfl,salmonella AİDSpnomokok, H İnfl,salmonella Konj kalp hstendokardit riski Konj kalp hstendokardit riski Santral venöz kataterStaf aureus, coag(-),kandida Santral venöz kataterStaf aureus, coag(-),kandida

30 Ateş+peteşi, purpura Virus:Atipik kızamık, CMV, enteroviruslar, HIV Virus:Atipik kızamık, CMV, enteroviruslar, HIV Bakteriler: sepsis (menengokok, pnomokok, H influenza), endokardit Bakteriler: sepsis (menengokok, pnomokok, H influenza), endokardit Riketsia Riketsia Diğer: Vaskülit, trombositopeni, Henoch Schönlein purpurası Diğer: Vaskülit, trombositopeni, Henoch Schönlein purpurası

31 Ateş+makulopapuler döküntü Viruslar: Kızamık, Kızamık, kızamıkçık, kızamıkçık, Roseola(human herpesvirus-6veya 7) Roseola(human herpesvirus-6veya 7) Beşinci hast(parvovirus) Beşinci hast(parvovirus) EBV EBV Enterovirus Enterovirus Hepatit B( papuler akrodermatit, ya da Gianotti- Crosti Sendromu) Hepatit B( papuler akrodermatit, ya da Gianotti- Crosti Sendromu) HIV HIV

32 Ateş+makulopapuler döküntü Bakteriler Romatizmal ateş(grup A strep) Romatizmal ateş(grup A strep) Kızıl Kızıl Erizipel Erizipel Sekonder sifilis Sekonder sifilis Leptospiroz Leptospiroz Psödomonas Psödomonas Meningokok enf (erken) Meningokok enf (erken) Salmonella Salmonella Lyme hast Lyme hast

33 Ateş+makulopapuler döküntü Diğer: Tifus Tifus Kawasaki Kawasaki RA RA İlaç reaksiyonları İlaç reaksiyonları

34 Ateş+diffüz eritrodermi Kızıl (group A strep) Kızıl (group A strep) Toksik Şok Sendromu (staf aureus) Toksik Şok Sendromu (staf aureus) Candida Candida

35 Ateş+ürtikerial döküntü Viruslar Viruslar –EBV –Hepatit B –HIV Bakteriler Bakteriler Mikoplasma pnömoni, Grup A strep İlaç reaksiyonu İlaç reaksiyonu

36 Ateş+ veziküler, büllöz, püstüler döküntü Viruslar:Herpes, V zoster, coxsaki Viruslar:Herpes, V zoster, coxsaki Bakteriler: SSSS, büllöz impedigo Bakteriler: SSSS, büllöz impedigo Diğer:Eritema multiforme (Steven Johnson S) Diğer:Eritema multiforme (Steven Johnson S)

37 Ateş+eritema nodozum EBV, hepatit EBV, hepatit Gr A strep, tbc, yersinia Gr A strep, tbc, yersinia Koksidiomikozis, histoplazmosis Koksidiomikozis, histoplazmosis Diğer:Sarkoidoz, infl bağ hst, SLE, Behçet Diğer:Sarkoidoz, infl bağ hst, SLE, Behçet Farklı döküntüler:erezipel (Gr A strep), ektima (pseudomonas) Farklı döküntüler:erezipel (Gr A strep), ektima (pseudomonas)

38 Nedeni bilinmeyen ateş Enf Enf Neoplazmlar Neoplazmlar Nadir görülen hstlar Ayrıntılı, kronolojik öykü ve ayrıntılı FM Ayrıntılı, kronolojik öykü ve ayrıntılı FM İnvaziv tetkik gerekebilir. İnvaziv tetkik gerekebilir.

39 Nedeni bilinmeyen ateş II Hastanın yaşı <6yaş, Hastanın yaşı <6yaş, –Solunum yolu enf –Genitoüriner enf, –Lokalize enf (abse, osteomiyelit), –JRA, –Lösemi Adölesanda ayrıca: Adölesanda ayrıca: –Tbc, –İnflamatuvar bağ hst, –Otoimmün hst, – Lenfoma

40 Ateşli çocuğa tedavi yaklaşımı Nedene yönelik tedavi Nedene yönelik tedavi Destek tedavisi: Destek tedavisi: –Ortam ısısının ayarlanması –İnce ve gevşek giysiler –Bol sıvı verilmesi –Yeterli kalori alması –Ilık su ile pansuman (alkolsüz) veya banyo

41 Ateş düşürülmeli mi? İnsanda yükşek vücut ısısında mikrobial çoğalma azalır, inflamatuvar yanıt artar. Ateş adaptive bir reaksiyon İnsanda yükşek vücut ısısında mikrobial çoğalma azalır, inflamatuvar yanıt artar. Ateş adaptive bir reaksiyon Ateş sırasında oksijen kullanımı, karbondioksit yapımı, kardiak output artar.Ateş düşürülmeli Ateş sırasında oksijen kullanımı, karbondioksit yapımı, kardiak output artar.Ateş düşürülmeli –Kalp hst, –Kr anemi (orak hücreli), –Kr akc hst, –DM ve metabolizma hst –6ay-5yaş arasında febril konvülzyon riski yüksek –Epilepside de ateşle nöbet sıklığı artabilir.

42 <39 ºC, hastanın genel durumu iyiyse tedavi için beklenebilir <39 ºC, hastanın genel durumu iyiyse tedavi için beklenebilir Daha yüksek ateşte ateş düşürücü semptomatik rahatlama sağlar, hastalığın gidişini etkilemez. Daha yüksek ateşte ateş düşürücü semptomatik rahatlama sağlar, hastalığın gidişini etkilemez.

43 Ateş düşürücü ilaçlar Hipotalamik siklooksijenazı inh ederek PGE2 sentezini baskılarlar. Hipotalamik siklooksijenazı inh ederek PGE2 sentezini baskılarlar. Parasetamol: 40-60 mg/kg /gün(4-6saat ara ile): Parasetamol: 40-60 mg/kg /gün(4-6saat ara ile): Uzun kullanımda renal hasar, zehirlenmede KC yetm yapar. Asetil salisilik asit: Reye sendromuna sebep olduğu için nadir kullanılır. Asetil salisilik asit: Reye sendromuna sebep olduğu için nadir kullanılır. İbuprufen ( 40mg/kg/gün 6-8 saatte ara ile): Dispepsi, GİS kanaması, böb kan akımında azalma, nadiren aseptik menenjit, KC toksisitesi, aplastik anemi. İbuprufen ( 40mg/kg/gün 6-8 saatte ara ile): Dispepsi, GİS kanaması, böb kan akımında azalma, nadiren aseptik menenjit, KC toksisitesi, aplastik anemi.

44 Ateş enfeksiyonla eş anlamlı değildir Ateş enfeksiyonla eş anlamlı değildir Antimikrobial ajanlar ateş düşürücü gibi kullanılmamalıdır. Antimikrobial ajanlar ateş düşürücü gibi kullanılmamalıdır. Ampirik tedaviden kaçınılmalıdır (yaygın tbc hariç) Ampirik tedaviden kaçınılmalıdır (yaygın tbc hariç) Hastaneye yatırma (riskli hastalar) Hastaneye yatırma (riskli hastalar) Laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yapılması Ailenin stresi azaltılır Hasta daha iyi gözlenir, izlenir.


"ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr Canan TÜRKYILMAZ. Ateş nedir? Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Vücut ısısının normalin üzerine çıkmasıdır. Ortalama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları