Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis."— Sunum transkripti:

1 Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis

2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI OFİS BAŞKANLIĞI Uluslararası Ofis Başkanı Erasmus Kurum Koordinatörü Uluslararası Projeler Koordinatörü Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Bologna Eşgüdüm Kurum Koordinatörü

3 Öğrenci Hareketliliği - Öğrenim - Yerleştirme (Staj) Personel Hareketliliği - Ders Verme - Eğitim Alma Yoğun Programlar (IP) Erasmus Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler

4 Programdan kimler yararlanabilir? oProgramdan faydalanacak kişilerin, oTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da oBaşka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda veya meslek okulunda yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye’de yaşıyor olmaları gerekmektedir. oProgramdan faydalanacak kişilerin, oTürkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da oBaşka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda veya meslek okulunda yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye’de yaşıyor olmaları gerekmektedir.

5 Faaliyet Geçerlilik Dönemi 2010 – 2011 akademik yılı için 1 Haziran 2010 – 30 Eylül 2011 2010 – 2011 akademik yılı için 1 Haziran 2010 – 30 Eylül 2011

6 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ  Öğrenim  Yerleştirme (Staj)  Öğrenim  Yerleştirme (Staj)

7 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir kısmını yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olmalıdır. Öğrencilere ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Seyahat masrafları için ilave ödeme yapılmaz. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak yurtdışında alınan derslerin denkliği sağlanır. Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir kısmını yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olmalıdır. Öğrencilere ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Seyahat masrafları için ilave ödeme yapılmaz. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak yurtdışında alınan derslerin denkliği sağlanır.

8 Öğrenci Hareketliliğine Katılma Koşulları Ön lisans ve lisans öğrencilerinin birinci yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. oDeğişimin gerçekleşeceği akademik yılda lisans/ yüksek lisans/ doktora düzeyinde tam zamanlı öğrenci olmaları, oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir. oBir öğrenci, aynı tip hareketlilik faaliyetinden yalnızca bir kez faydalanabilir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin birinci yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. oDeğişimin gerçekleşeceği akademik yılda lisans/ yüksek lisans/ doktora düzeyinde tam zamanlı öğrenci olmaları, oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir. oBir öğrenci, aynı tip hareketlilik faaliyetinden yalnızca bir kez faydalanabilir.

9 Öğrenci Staj Hareketliliği Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yaparak öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekmektedir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi buluyorsa anlaşmaya gerek olmaksızın staj yapacağı yerden niyet mektubu istemelidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yaparak öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekmektedir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi buluyorsa anlaşmaya gerek olmaksızın staj yapacağı yerden niyet mektubu istemelidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.

10 Staj Hareketliliğine Katılma Koşulları Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Ancak iki yıllık meslek yüksekokulu öğrencileri için asgari süre 2 aydır. En az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Ancak iki yıllık meslek yüksekokulu öğrencileri için asgari süre 2 aydır. En az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.00 / 4.00 (70/100) not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 (75/100) not ortalaması gerekmektedir.

11 Öğrencilere ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olabilir. Daha önce öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik, daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak akademik tanınma sağlanır. Öğrencilere ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olabilir. Daha önce öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik, daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak akademik tanınma sağlanır.

12 Hibesiz Öğrenci Hareketliliği Yükseköğretim kurumunun aldığı toplam hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda isteğe bağlı olarak öğrenciler hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus kuralları hibesiz öğrenciler için de aynen geçerlidir. Planlanan değişim süresinin hibesiz olarak uzatılması halinde, bütün düzeltmeler, belgelerin güncellenmesi, planlanan değişim tamamlanmadan önce yapılmalıdır. Yükseköğretim kurumunun aldığı toplam hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda isteğe bağlı olarak öğrenciler hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus kuralları hibesiz öğrenciler için de aynen geçerlidir. Planlanan değişim süresinin hibesiz olarak uzatılması halinde, bütün düzeltmeler, belgelerin güncellenmesi, planlanan değişim tamamlanmadan önce yapılmalıdır.

13 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ  Ders Verme  Eğitim Alma  Ders Verme  Eğitim Alma

14 Personel Ders Verme Hareketliliği Bu faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel olması gerekir; kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de faaliyetten faydalanabilir. Bir akademik yıl içinde en az 5 saat ders verme şartıyla en çok 6 haftalığına yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna gidilebilir. Ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri ödemesi yapılır. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekir. Personelin, her iki kurum tarafından da onaylanacak bir Öğretim Programı sunması gerekir. Bu faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel olması gerekir; kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de faaliyetten faydalanabilir. Bir akademik yıl içinde en az 5 saat ders verme şartıyla en çok 6 haftalığına yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumuna gidilebilir. Ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri ödemesi yapılır. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekir. Personelin, her iki kurum tarafından da onaylanacak bir Öğretim Programı sunması gerekir.

15 Personel Eğitim Alma Hareketliliği  Bu faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik/idari personel olması gerekir; kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de faaliyetten faydalanabilir.  Bir akademik yıl içinde en az 5 iş günü eğitim alma şartıyla en çok 6 haftalığına yurtdışındaki bir işletmeye veya yükseköğretim kurumuna gidilebilir.  Ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri ödemesi yapılır.  Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekir. Ancak, eğitim alınacak yer bir yükseköğretim kurumu değil; bir işletmeyse,anlaşmaya gerek olmaksızın ilgili işletmeden davet mektubu istemelidir.  Personelin, her iki kurum tarafından da onaylanacak bir İş Planı sunması gerekir.  Bu faaliyetten faydalanmak isteyen personelin, tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik/idari personel olması gerekir; kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik/idari personel de faaliyetten faydalanabilir.  Bir akademik yıl içinde en az 5 iş günü eğitim alma şartıyla en çok 6 haftalığına yurtdışındaki bir işletmeye veya yükseköğretim kurumuna gidilebilir.  Ülke kategorilerine göre belirlenmiş miktarlarda günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri ödemesi yapılır.  Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekir. Ancak, eğitim alınacak yer bir yükseköğretim kurumu değil; bir işletmeyse,anlaşmaya gerek olmaksızın ilgili işletmeden davet mektubu istemelidir.  Personelin, her iki kurum tarafından da onaylanacak bir İş Planı sunması gerekir.

16 IP – Intensive Programmes YP – Yoğun Programlar En az 3 katılımcı ülkeden yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretim elemanlarının biraraya geldiği, En az 10 gün en fazla 6 hafta süren, Katılımcı ülkelerin birinde gerçekleştirilebilecek kısa süreli yoğun bir eğitim programıdır.

17 Yoğun Programların Amaçları Normalde hiç öğretilmeyecek olan veya sadece çok kısıtlı sayıda üniversitede öğretilen uzmanlık konularının verimli ve çok uluslu öğretimini teşvik etmek, Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çok uluslu gruplarda bir arada çalışmalarına ve tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenim ve öğretim koşullarından faydalanmalarına ve çalışılmakta olan konuda yeni perspektifler kazanmalarına imkan vermek, Öğretim kadrosu üyelerinin öğretim içeriği ve yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi yapmalarına ve bir uluslararası sınıf ortamında öğretim yöntemlerini test etmelerine imkan vermektir. Normalde hiç öğretilmeyecek olan veya sadece çok kısıtlı sayıda üniversitede öğretilen uzmanlık konularının verimli ve çok uluslu öğretimini teşvik etmek, Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çok uluslu gruplarda bir arada çalışmalarına ve tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenim ve öğretim koşullarından faydalanmalarına ve çalışılmakta olan konuda yeni perspektifler kazanmalarına imkan vermek, Öğretim kadrosu üyelerinin öğretim içeriği ve yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi yapmalarına ve bir uluslararası sınıf ortamında öğretim yöntemlerini test etmelerine imkan vermektir.

18 Bilgi için: Doç. Dr. Levent Önal Erciyes Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Donna Sue Ozcan Uluslararası Ofis Genel Sekreter Pınar Öztaşkın Erasmus Uzmanı intoffice@erciyes.edu.tr intoffice@erciyes.edu.tr Bilgi için: Doç. Dr. Levent Önal Erciyes Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Donna Sue Ozcan Uluslararası Ofis Genel Sekreter Pınar Öztaşkın Erasmus Uzmanı intoffice@erciyes.edu.tr intoffice@erciyes.edu.tr


"Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları