Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı

2 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI OFİS BAŞKANLIĞI Uluslararası Ofis Başkanı Erasmus Kurum Koordinatörü Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Bologna Kurum Koordinatörü ECTS-DS Kurum Koordinatörü

3 Öğrenci Hareketliliği - Öğrenim - Yerleştirme (Staj) Personel Hareketliliği - Ders Verme - Eğitim Alma Yoğun Programlar (IP) T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Koordinasyonundaki Faaliyetler

4 Erasmus Programından kimler yararlanabilir? Programdan faydalanacak öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda veya meslek okulunda yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Programdan faydalanacak öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda veya meslek okulunda yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir.

5 Faaliyet Geçerlilik Dönemi 2013 – 2014 akademik yılı için 1 Haziran 2013 – 30 Eylül 2014 2013 – 2014 akademik yılı için 1 Haziran 2013 – 30 Eylül 2014

6 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ  Öğrenim  Yerleştirme (Staj)  Öğrenim  Yerleştirme (Staj)

7 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

8 Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir kısmını yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Üniversiteler arasında ilgili faaliyeti kapsayan bir İkili Anlaşma olmalıdır. Öğrencilere, faaliyet süresine ve gidilecek ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda hibe ödemesi yapılır. Seyahat masrafları için ilave ödeme yapılmaz. Öğrenim hareketliliği, öğrencinin öğreniminin bir kısmını yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3, en fazla 12 ay olmalıdır. Üniversiteler arasında ilgili faaliyeti kapsayan bir İkili Anlaşma olmalıdır. Öğrencilere, faaliyet süresine ve gidilecek ülkeye göre Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen tutarlarda hibe ödemesi yapılır. Seyahat masrafları için ilave ödeme yapılmaz.

9 Öğrenci Hareketliliğine Katılma Koşulları Ön lisans ve lisans öğrencilerinin birinci yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak öğrenci seçimleri bir sonraki akademik yıl için yapıldığından, öğrenciler 1. akademik yıllarında da başvuruda bulunabilirler. oDeğişimin gerçekleşeceği akademik yılda lisans/ yüksek lisans/ doktora düzeyinde tam zamanlı öğrenci olmaları, oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir. oBir öğrenci, aynı tip hareketlilik faaliyetinden ilgili öğrenim süresi boyunca hibeli olarak yalnızca bir kez faydalanabilir. Aynı tip hareketlilik faaliyetinden ikinci kez ancak hibesiz olarak faydalanabilir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin birinci yılı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak öğrenci seçimleri bir sonraki akademik yıl için yapıldığından, öğrenciler 1. akademik yıllarında da başvuruda bulunabilirler. oDeğişimin gerçekleşeceği akademik yılda lisans/ yüksek lisans/ doktora düzeyinde tam zamanlı öğrenci olmaları, oÖn lisans ve lisans öğrencileri için en az 2,20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir. oBir öğrenci, aynı tip hareketlilik faaliyetinden ilgili öğrenim süresi boyunca hibeli olarak yalnızca bir kez faydalanabilir. Aynı tip hareketlilik faaliyetinden ikinci kez ancak hibesiz olarak faydalanabilir.

10 Kontrol Listesi

11 Erasmus Bölüm/Fakülte Temsilcisinin Sorumlulukları Hareketlilik Öncesi: Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Formunun doldurulması ve danışmanlık Hareketlilik Esnasında: Ders Değiştirme (Learning Agreement Change) Formunun doldurulması Öğrenci Dönünce: ECTS Not Dönüşüm Belgesi hazırlanarak onaya sunulması Hareketlilik Öncesi: Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Formunun doldurulması ve danışmanlık Hareketlilik Esnasında: Ders Değiştirme (Learning Agreement Change) Formunun doldurulması Öğrenci Dönünce: ECTS Not Dönüşüm Belgesi hazırlanarak onaya sunulması

12 Öğrenim Anlaşması Formu Öğrencinin ilgili dönemde üniversitemizde alacağı derslere denk düşecek şekilde, Erasmus hareketliliği kapsamında gideceği üniversiteden toplamda 30 ECTS (±2) kredilik ders seçimi yapılır.

13 Akademik Tanınma Formu Learning Agreement’da belirlenmiş olup, öğrencinin döndüğünde not belgesinde başarılı olduğu tüm derslerin tam tanınırlığı sağlanır.

14 Ders Değiştirme Formu Öğrencinin Erasmus hareketliliği esnasında (ilgili ülkede iken) Learning Agreement formunda belirlenmiş olan derslerden bir veya birkaçının açılmaması durumunda, Bölüm Erasmus Koordinatörünün onayıyla açılan derslerden müfredatı ile uyumlu yeni derslerin seçimi yapılır.

15 Öğrenci Dosyasının Kapatılması için Tamamlanması Gerekli Süreç Öğrenci hareketlilik sürecini tamamlayıp Türkiye’ye dönerken yanında Learning Agreement, Akademik Tanınma Formu, Transcript of Records, ve Certificate of Attendance belgesini getirmelidir. Bölüm Erasmus Temsilcisi ve öğrenci ECTS Not Dönüşüm Belgesini doldurup imzalattıktan sonra Erasmus Fakülte Koordinatörünün’de onayının ardından öğrenci ilgili formu Uluslararası Ofis Başkanlığı’na getirir. Eğer öğrenci dosyasında eksiklik yoksa bütçe değerlendirmesine geçilir. Öğrenci hareketlilik sürecini tamamlayıp Türkiye’ye dönerken yanında Learning Agreement, Akademik Tanınma Formu, Transcript of Records, ve Certificate of Attendance belgesini getirmelidir. Bölüm Erasmus Temsilcisi ve öğrenci ECTS Not Dönüşüm Belgesini doldurup imzalattıktan sonra Erasmus Fakülte Koordinatörünün’de onayının ardından öğrenci ilgili formu Uluslararası Ofis Başkanlığı’na getirir. Eğer öğrenci dosyasında eksiklik yoksa bütçe değerlendirmesine geçilir.

16 Öğrencinin yurtdışında kaldığı süre dikkate alınarak yapılan ödeme ile gerçekleşen süreye göre hak ettiği miktar tekrar değerlendirilir. Eğer kaldığı süre ile öngörülen süre uyuşuyorsa kalan ECTS not dönüşüm belgesi imzalanıp onaylandıktan sonra Erasmus Bölüm Temsilcisine verilmesi için öğrenciye teslim edilir. Tüm dönüş evrakları ve yönetim kurulu kararının bir kopyası Uluslararası Ofis’e ulaştıktan sonra %20lik son hibe ödemesi gerçekleştirilir. Eğer öğrenci bütçe hesaplamasında borçlu durumda ise, fazla ödemenin iadesi Uluslararası Ofis banka hesabına gerçekleştirilmeden ilgili onay verilmez. Öğrencinin yurtdışında kaldığı süre dikkate alınarak yapılan ödeme ile gerçekleşen süreye göre hak ettiği miktar tekrar değerlendirilir. Eğer kaldığı süre ile öngörülen süre uyuşuyorsa kalan ECTS not dönüşüm belgesi imzalanıp onaylandıktan sonra Erasmus Bölüm Temsilcisine verilmesi için öğrenciye teslim edilir. Tüm dönüş evrakları ve yönetim kurulu kararının bir kopyası Uluslararası Ofis’e ulaştıktan sonra %20lik son hibe ödemesi gerçekleştirilir. Eğer öğrenci bütçe hesaplamasında borçlu durumda ise, fazla ödemenin iadesi Uluslararası Ofis banka hesabına gerçekleştirilmeden ilgili onay verilmez.

17 ECTS Not Dönüşüm Belgesi Öğrenci ilgili faaliyet dönemini tamamlayarak Türkiye’ye döndükten sonra hareketliliği gerçekleştirdiği üniversiteden getirdiği not belgesine (transcript of records) göre doldurularak yurtdışında alınan derslerin denkliği sağlanır. Tüm evraklar tamamlandığında ECTS Not Dönüşüm Belgesi doldurularak üst yazı ile Bölüm Başkanlığı üzerinden Fakülte/Yüksek Okul Yönetim Kuruluna sunularak tanınma süreci tamamlanır.

18 Öğrenci Staj Hareketliliği

19 Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yaparak öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekmektedir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi buluyorsa anlaşmaya gerek olmaksızın staj yapacağı yerden davet mektubu istemelidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Staj hareketliliği, öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yaparak öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında, uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Üniversiteler arasında İkili Anlaşma olması gerekmektedir. Öğrenci staj yapacağı yeri kendisi buluyorsa anlaşmaya gerek olmaksızın staj yapacağı yerden davet mektubu istemelidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez.

20 Staj Hareketliliğine Katılma Koşulları Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3 tam ay, en fazla 12 ay olmalıdır. Ancak ön lisans öğrencileri için asgari süre 2 aydır. En az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilmeli ve en az 3 tam ay, en fazla 12 ay olmalıdır. Ancak ön lisans öğrencileri için asgari süre 2 aydır. En az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 / 4.00 not ortalaması, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50 / 4.00 not ortalaması gerekmektedir.

21 Öğrencilere gidilecek ülkelere göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olabilir. Daha önce öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik, daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir. Öğrencilere gidilecek ülkelere göre belirlenmiş miktarlarda hibe ödemesi yapılır. Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olabilir. Daha önce öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olması, bir kez de staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Ancak öncelik, daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrenciye verilir.

22 Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları staj hareketliliği 6-20 ECTS krediye karşılık gelecek şekilde kredilendirilmesi ve Akademik Tanınma formunda belirtilmesi gereklidir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak akademik tanınma sağlanır. Öğrencilerin gerçekleştirmiş oldukları staj hareketliliği 6-20 ECTS krediye karşılık gelecek şekilde kredilendirilmesi ve Akademik Tanınma formunda belirtilmesi gereklidir. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ve Akademik Tanınma Formu doldurularak akademik tanınma sağlanır.

23

24 Staj Akademik Tanınma Formu

25 Değişiklikler 1.Akademik Tanınma Formlarını «Fakülte Erasmus Koordinatörleri» imzalayacaklardır. 2.Öğrenim/Staj Anlaşması formlarında, Erasmus Kurum Koordinatörü (Institutional Coordinator) imzası talep edilmiyorsa, «Bölüm Başkanları» imzalayacaklardır. 1.Akademik Tanınma Formlarını «Fakülte Erasmus Koordinatörleri» imzalayacaklardır. 2.Öğrenim/Staj Anlaşması formlarında, Erasmus Kurum Koordinatörü (Institutional Coordinator) imzası talep edilmiyorsa, «Bölüm Başkanları» imzalayacaklardır.

26 Hibesiz Öğrenci Hareketliliği Yükseköğretim kurumunun aldığı toplam hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda isteğe bağlı olarak öğrenciler hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus kuralları hibesiz öğrenciler için de aynen geçerlidir. Planlanan değişim süresinin hibesiz olarak uzatılması halinde, bütün düzeltmeler, belgelerin güncellenmesi, planlanan değişim tamamlanmadan önce yapılmalıdır. Yükseköğretim kurumunun aldığı toplam hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra hibe kalmaması durumunda isteğe bağlı olarak öğrenciler hibesiz Erasmus öğrencisi olabilirler. Erasmus kuralları hibesiz öğrenciler için de aynen geçerlidir. Planlanan değişim süresinin hibesiz olarak uzatılması halinde, bütün düzeltmeler, belgelerin güncellenmesi, planlanan değişim tamamlanmadan önce yapılmalıdır.

27 Erasmus Yoğun Dil Kursu Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik dönemlerine veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Bu kurslar, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca dilleri dışındaki diller için düzenlenebilmektedir. Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik dönemlerine veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü öğrenmektedirler. Bu kurslar, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca dilleri dışındaki diller için düzenlenebilmektedir.

28 Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kursların süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir. Kurslara Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Bu süre zarfında da öğrenciye hibe ödemesi yapılır. Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kursların süresi 3 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir. Kurslara Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Bu süre zarfında da öğrenciye hibe ödemesi yapılır.

29 Bilgi için: Doç. Dr. Levent Önal Erciyes Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü lonal@erciyes.edu.tr Uzm. Pınar Öztaşkın Erasmus Uzmanı psahin@erciyes.edu.tr Uzm. Betül Mete Erasmus Uzmanı betulmete@erciyes.edu.tr lonal@erciyes.edu.tr psahin@erciyes.edu.tr betulmete@erciyes.edu.tr Bilgi için: Doç. Dr. Levent Önal Erciyes Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü lonal@erciyes.edu.tr Uzm. Pınar Öztaşkın Erasmus Uzmanı psahin@erciyes.edu.tr Uzm. Betül Mete Erasmus Uzmanı betulmete@erciyes.edu.tr lonal@erciyes.edu.tr psahin@erciyes.edu.tr betulmete@erciyes.edu.tr


"Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Şubat 2007 Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Ofis Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları