Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ
T.C. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ Arş. Gör. Nuray TETİK Balıkesir, 2008

2 Hareketlilik faaliyetleri 2 şekilde gerçekleşebilmektedir:
1- Yükseköğretim kurumları arasında 2- Yükseköğretim kurumları ile işletmeler veya organizasyonlar arasında Yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşecek hareketlilik faaliyetlerinin mutlaka bir “Üniversitelerarası anlaşma” kapsamında yapılması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olması gerekmektedir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirecek kurumlar, “genişletilmiş” veya “yalnızca staj faaliyeti için geçerli” EÜB sahibi olmalıdır. Üniversitemiz 2006 yılında “genişletilmiş EÜB” almaya hak kazanmıştır. Bu beyanname sayesinde üniversitemiz öğrenci staj hareketliliği faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

3 Sözleşme Geçerlilik Dönemi:
2008/2009 akademik yılı kapsamında öğrenci/personel hareketliliği ve hareketlilik organizasyonu ile ilgili almış olduğumuz Euroluk hibe, 1 Haziran Eylül 2009 dönemleri arasında gerçekleştireceğimiz hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır.

4 Hareketlilik faaliyetlerimiz;
Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Personel hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği

5 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Bir öğrencinin yurtdışında öğrenim görebilmesi için öncelikle takip ettiği programa sahip yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşma (inter-institutional agreement) imzalamak gerekmektedir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi içermektedir. Bir kez ERASMUS öğrencisi olan öğrenci bir daha faaliyetten yararlanamamaktadır.

6

7 Öğrencilerin Seçimi Nasıl Gerçekleştirilir?
Üniversitemizin Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları web sayfamızda ilan edilmektedir. Ofisimiz kontenjanlar dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapar. İnternette ve fakülte/yüksekokulların ilan panolarında başvuru süreci ve önemli tarihler hakkında bilgi verilir.

8 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar ve Seçim Kriterleri
Birinci Kademe denilen lisans eğitimi aşamasındaki bir öğrencinin genel not ortalamasının en az 70 olması İkinci ve Üçüncü Kademe denilen yüksek lisans ve doktora eğitimi aşamasındaki bir öğrencinin genel not ortalamasının en az 75 olması gerekmektedir. öğrencilerin en az 2. sınıf olması gerekmektedir. 1. sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. 2008/2009 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak seçim kriterleri şunlardır: Akademik başarı düzeyi: %50 Dil seviyesi: %50 (Yazılı = %25 + Sözlü = %25

9 Seçim Sonuçlarının Duyurulması
Seçim sonuçları, Erasmus öğrenim faaliyetine başvuran bütün öğrencilerin, değerlendirmeye tabi tutulan bütün alanlarda aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerimizin ilan panolarında ve internet sayfamızda yayınlanır.

10 BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ PROGRAMINA KATILACAK ÖĞRENCİLERE NASIL YARDIMCI OLUR?

11 Öğrenci ve öğrencinin gideceği kurum belirlendikten sonra öğrenci tarafından başvuru formu “Application Form” doldurulur ve öğrenim göreceği kurum tarafından öğrenciye “Kabul Mektubu” gönderilir. Bu konuda koordinatör karşı kurumun koordinatörü ile iletişime geçerek öğrenciye yardımcı olabilir.

12 Akademik tanımanın garanti altına alınması amacıyla öğrenci ile öğrencinin kendi kurumu ve yurtdışında öğrenim göreceği kurum arasında üçlü anlaşma (öğrenci, gönderen kurum ve karşı kurumun bölüm ve kurum koordinatörleri) “Öğrenim Anlaşması - Learning Agreement” imzalanır. Yükseköğretim kurumu yurtdışında geçirilen öğrenim dönemine tam tanınırlık sağlamakla yükümlüdür. Bu tanınırlık Öğrenim Anlaşması’nın imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Krediler veya alınan derslerin tanınmaması; ancak öğrencinin dersten başarısız olması veya tam tanınırlık için gereken şartları sağlayamaması durumunda söz konusudur.

13

14

15 Bu amaçla öğrencinin gideceği kurumda göreceği derslerin döndüğünde kendi kurumunda kabul edilmesini garanti altına almak için koordinatörler (Kurum ve Bölüm) ve öğrenci tarafından “Akademik Tanınma Belgesi” imzalanır. Bu aşamada bölüm koordinatörü öğrencinin başarılı olduğu derslerin tanınacağını garanti eder.

16

17 Hibeler Nasıl Belirlenir?
Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre dört ülke kategorisine ayrılarak belirlenmiştir.

18 Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (%80’i) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

19 Öğrencinin Dönüşte Getirmesi Gereken Belgeler Nelerdir?
Öğrenim Anlaşması (derslerde değişiklik olması durumda) Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (Transkript, Transcript of Records, ToR) Katılım Sertifikası Bu belgelere ek olarak gerekli diğer belgeler internet sitemizde mevcuttur.

20 ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3-12 ay; meslek yüksekokulu öğrencileri için asgari 2 haftadır. Staj yapılacak bir kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Staj faaliyetinde öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

21 2008/2009 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik basarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45

22 Katılım Sertifikası: Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır. Katılım sertifikasının kesinlikle stajın gerçekleştiği kurumdan alınması, aracı kurumun kullanılmaması dikkat edilmesi gereken bir husustur.

23 Tanınma Öğrencinin yurt dışında geçirdiği staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması gereklidir. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir.

24 LLP/ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Personel hareketliliği faaliyeti iki şekilde gerçekleşmektedir: Ders verme hareketliliği Staff mobility for teaching assignments (STA) Eğitim alma hareketliliği Staff mobility for training (STT)

25 DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik faaliyeti en az 5 saat ders vermek koşulu ile en çok 6 haftaya kadar bir süreyi kapsamaktadır.

26 Ders Verme Hareketliliğine Başvurmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak için; akademik personeli kabul eden ve gönderen yükseköğretim (BAÜ) kurumu arasında kurumlararası anlaşma “inter-institutional agreement” olması gerekir. Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin Balıkesir Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen akademik personel olması gerekir. Her iki kurumdan onaylı -imzalı ve mühürlü- “öğretim programı”nın (teaching programme) yapılmış olması gerekir.

27 Ders verme hareketliliği kapsamında alınacak olan tüm başvurular ofisimiz tarafından belirlenen ve internet sayfamızda ilan edilen son başvuru tarihine kadar alınır. akademik eğitim-öğretim yılı için son başvuru tarihi: 09 0cak 2009 Tüm başvurular ofisimiz tarafından kayıt altına alınır ve ofisimizde saklanır.

28 Başvuru Belgeleri Nelerdir?
Başvuru Formu Yabancı Dil Belgesi (ÜDS/KPDS/TOEFL) Öğretim Programı (ders verilecek üniversitenin ders planını içeren ve her iki kurumun yetkilileri tarafından onaylanmış -imzalı ve mühürlü- belge) Muhtemel ziyaret tarihindeki yaklaşık seyahat masrafını gösterir belge

29 Başvurular Nasıl Değerlendirilir?
Başvuru evrakları Rektörlükçe "resmi görevlendirme" ile görevlendirilmiş bir seçim komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Daha önce hareketlilik faaliyetlerine katılmamış personele, faaliyete dahil olmayan birim/bölümlere ve daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almamış veya az sayıda yer almış olan ülke ve yükseköğretim kurumlarına öncelik verilir. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için onaylı öğretim programının başvuru belgeleri arasında mutlaka yer alması gerekmektedir. Müracaatı kabul edilen öğretim elemanları önceliklendirilmeksizin listelenecek ve bu konudaki hibenin uygunluğu doğrultusunda evraklarını tamamlama sırasına göre hibelendirilecektir.

30 Gitmeden Önce Hazırlanması ve Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Belgeler Nelerdir?
Personelimizin gitmeden önce hazırlaması gereken evraklar listesine internet sitemizden ulaşabilirsiniz .

31 Hibeler Nasıl Belirlenir?
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat gideri ödemesi yapılır. Uygulama El kitabında belirtilen kalemler dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir. Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

32 Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük/haftalık harcırah miktarları 27 AB üyesi ülkenin yaşam standartları göz önüne alınarak, dört farklı gruba ayrılmıştır ve harcırah miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre değişmektedir. Hafta terimi “5 tam iş günü” anlamına gelmektedir.

33 Ödenecek hibe miktarının hesaplanmasında öğretim programında belirtilen süre dikkate alınır. Hibenin %80’i hareketlilikten önce ödenir. Kalan hibe ödemesi ise personelin dönüşünü takiben, “öğretim programı” ile birlikte karşı üniversiteden temin edilen “katılım sertifikası” dikkate alınarak, gerekli tüm belgelerin ofise tesliminden sonra yapılır

34 Dönüşte Getirilmesi ve Ofisimize Teslim Edilmesi Gereken Bahsi Geçen Belgeler Nelerdir?
Katılım Belgesi Gidiş ve Dönüş Uçuş Kartları (Boarding) Uçak Biletinin Aslı Seyahat giderlerini gösteren belgeler, faturalar Faaliyet Raporu Formu Son Ödeme Teyidi (Hibe Ödendiğine Dair Dekont)

35 EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİLİĞİ
EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin yurtdışındaki işletmelerde ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Hareketlilik faaliyetinin süresi en az 1 en çok 6 hafta olarak belirlenmiştir.

36 Eğitim alma hareketliliği ile ders verme hareketliliği seçme ve değerlendirme süreci aynı olsa da aralarında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır!!!

37 Eğitim alma hareketliliği yükseköğretim kurumları arasında yapılabileceği gibi yurtdışındaki bir işletmeye yönelik olarak da gerçekleştirilebilir. İşletmeye gidilmesi durumunda yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlararası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Faaliyete katılacak personel kurumda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen akademik veya idari personel olmalıdır. Hareketlilikten faydalanmak üzere eğitim hareketliliği süresince yapılacak olan faaliyetlerin planını içeren her iki kurum tarafından ya da üniversite ile işletme tarafından onaylı ve mühürlü “iş planını”nın (working plan) yapılmış olması gerekir.

38 Bu önemli farklılıklar dışında eğitim alma hareketliliğine katılacak akademik/idari personelin başvuru kriterleri, seçim ve değerlendirme süreci, gitmeden önce hazırlaması gereken evraklar (belgelerdeki tek farklılık öğretim programı yerine iş planının olması), dönüşte getirmesi ve ofisimize teslim edilmesi gereken evraklar, hibelendirme ölçütleri ders verme hareketliliği ile aynı uygulamaya tabidir.

39 KATILIMLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKUR EDERİZ…
Seçim ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve hareketlilik faaliyetlerimiz ile ilgili akademik yılı takvimlerine web sitemizden ulaşabilirsiniz. KATILIMLARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKUR EDERİZ… ULAUM EKİBİ


"LLP/ERASMUS HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları