Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ

2 ERASMUS Avrupa Eğitim ve Gençlik programları altında yer alan ve yüksek öğretim kurumlarının karşılıklı öğrenci ve personel değişimini ve staj hareketliliğini kapsayan programdır. Bir üniversitenin programa katılabilmesi için öncelikle Erasmus Üniversite Beyannamesine (University Charter) sahip olması gerekir. Üniversitemiz 2005’te ilk Erasmus beyannamesini, 2007’de genişletilmiş beyannameyi (Extended Charter) almaya hak kazanmıştır.

3 KARŞILIKLI ANLAŞMA (BILATERAL AGREEMENT)
Üniversitelerin değişim yapabilmeleri için karşılıklı anlaşma imzalamaları gerekir. İkili anlaşmaların yapılabilmesi için Bölüm Erasmus Koordinatörleri öğrenci ve öğretim elemanı değişim sayıları ve süreleri üzerine mutabakata vararak durumu Uluslararası İlişkiler Birimi’ne (UİB) bildirirler. Bu anlaşma her iki üniversite yetkililerince imzalandığında yürürlük kazanır. Üniversitemizin bugün itibariyle 48 üniversite ile 65 anlaşması bulunmaktadır.

4 …….FAKÜLTESİ/bölümü İkİlİ anlaşmalarI
Üniversite Ülke Öğrenci Kontenjanı

5 ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Değişime 2. sınıf ya da daha üst sınıflardaki öğrenciler katılabilir. Hazırlık sınıfı öğrencileri ve yatay geçiş ile gelip intibak aşamasında olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Süre 3-12 ay arasında değişmektedir. Üniversiteler kontenjanlar dahilinde öğrenci seçebilmek için sınav yapmaktadır. Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca ancak bir defa Erasmus öğrencisi olabilir.

6 SEÇİM KRİTERLERİ Başarı notu= Not Ortalaması (%50)+Yabancı dil notu (%50) şeklinde hesaplanmaktadır. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamalarının en az 2.00, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise en az 2,50 olması gerekmektedir.

7 YABANCI DİL Öğrenim Hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin, ESOGÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınava girmesi ya da ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir sınav sonucuna sahip olması gerekmektedir.

8 Başvuru BELGELERİ ve SEÇİM TAKVİMİ
Erasmus Öğrenim Hareketliliği seçimleri, güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki kere yapılmaktadır. Başvuru tarihleri önceden duyurulacak olup son başvuru tarihleri yaklaşık olarak aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: Güz dönemi: Son başvuru tarihi: Şubat ayı sonu, Yabancı Dil Sınavı: Mart ayı ilk haftası, Bahar dönemi: Son başvuru tarihi: Eylül ayı üçüncü haftası, Yabancı Dil sınavı: Eylül ayı son haftası. Başvuru Belgeleri: Güncel Not Durum Belgesi (Transkript) Erasmus Ön Başvuru Formu ( Erasmus Yabancı Dil sınavına girilmeyecekse ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. yabancı dil belgesi ! Başvuru ve sınav takviminde değişiklikler yapılabilir. En güncel bilgi için duyurular takip edilmelidir.

9 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruda bulunan öğrenciler, seçim kriterlerine göre toplam başarı puanları dikkate alınarak sıralanır. Mevcut kontenjanlar ve öğrencilerin üniversite tercihlerine göre asil ve yedekler belirlenir. Başvurusu ilk kez olan veya çok az sayıda olan bölümlere kontenjan ayrılmasına çalışılır.

10 HİBE Öğrenciye gideceği Avrupa ülkesine göre bir hibe ödenmektedir.
Ancak programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Üniversiteye ayrılan hibe miktarının yeterli olmaması durumunda öğrenci isterse Hibesiz Erasmus Öğrencisi olarak gidebilmektedir. Hibe miktarı gidilecek ülkeye göre Avro arasında değişmektedir. Öğrenci gittiği üniversitede eğitim için herhangi bir bedel ödememekte, kendi üniversitesine harç ödemektedir.

11 BARINMA Her üniversite, öğrenciye kalınacak yer bulmakta yardımcı olmaktadır. Öğrenciler karşı üniversiteyle yazışarak şartlarına uygun kalacak yeri bulmaktadır.

12 Ders SEÇİMİ ve DENKLİĞİ
Öğrenci bir dönemde 30 ECTS ders almakla yükümlüdür. (30 ECTS, bir dönemlik ders yüküne denk gelir) Seçilen öğrenciler, Fakülte/Bölüm koordinatörleriyle birlikte alacakları dersleri tespit ederek bu dersleri Öğrenim Anlaşması formuna girerler. Bu anlaşma öğrenci ve her iki üniversite yetkililerince (Kurum ve Bölüm/Fakülte Koordinatörleri)imzalanırsa yürürlük kazanır. Gittikten sonra anlaşmada yapılacak tüm değişiklikler de her iki üniversite yetkililerince imzalanmalıdır. Öğrencinin aldığı derslerin denklikleri bölüm ve fakülte kurulları tarafından yapılmakta ve öğrencinin başarılı olduğu derslerden alınan notlar transfer edilmektedir

13 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
Öğrencilerin başka bir AB ülkesindeki işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj yapılacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uygun diğer kuruluşlar olabilir. Staj yapılacak kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde ikili anlaşma şartı aranmaz. Aşağıdaki kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir: AB kurumları ve AB ajansları AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

14 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ
Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin eğitim programı ile ilgili olmalıdır. Faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 3 ay; ön lisans öğrencileri için en az 2 ay olmak zorundadır.

15 SEÇİM KRİTERLERİ Akademik not ortalamasının, ön lisans ve lisans için en az 2.00; yüksek lisans ve doktora için 2.50 olması gerekmektedir. Son sınıf öğrencilerinin staj hareketliliğinden faydalanabilmesi için değişimin gerçekleşeceği akademik yılın yaz döneminde mezun durumunda olmaması gerekmektedir. Daha önce Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler, Staj Hareketliliğine başvurabilirler. Daha önce Staj Hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler, tekrar Staj Hareketliliğine başvuruda bulunamazlar.

16 YABANCI DİL Staj Hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin, ESOGÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan sınava girmesi ya da ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb. ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir sınav sonucuna sahip olması gerekmektedir.

17 Başvuru BELGELERİ ve SEÇİM TAKVİMİ
Erasmus Staj Hareketliliği seçimleri senede 1 kere yapılmaktadır: Başvuru: Aralık ilk hafta- Şubat son hafta Yabancı Dil Sınavı: Mart ilk hafta Başvuru için gerekli belgeler: 1-Staj yapılacak kurumdan alınmış kabul mektubu 2-Yapılacak staja ilişkin detaylı çalışma programı (Training Agreement) 3-Erasmus Ön Başvuru Formu 4-Güncel Not Durum Belgesi (Transkript) ! Başvuru ve sınav takviminde değişiklikler yapılabilir. En güncel bilgi için duyurular takip edilmelidir. ! Training Agreement ve Ön Başvuru Formu web sayfamızdan ( temin edilebilir.

18 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başarı notu= Not Ortalaması (%55)+Yabancı dil notu (%45) şeklinde hesaplanmaktadır. Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans’ın belirlediği değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

19 hİBE Öğrenciye gideceği Avrupa ülkesine göre aylık Avro arasında değişen miktarda bir hibe ödenmektedir. Üniversitemize ayrılan hibe miktarının yeterli olmaması durumunda öğrenci isterse Hibesiz Erasmus Öğrencisi olarak gidebilmektedir. Ön lisans öğrencilerinin, 3 aydan kısa sürmesi planlanan staj faaliyetlerinde seyahat bedelinin (bağlantılı ve aktarmalı seyahatler dahil) %75’i ödenir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin staj faaliyetlerinde seyahat bedeli ödenmez.

20 BARINMA Öğrenci gideceği kurum ile iletişim kurarak barınma imkanları konusunda bilgi alabilir.

21 İLETİŞİM BİLGİLERİ Erasmus Değişim Programıyla ilgili her türlü sorularınız için Fakülte/Yüksekokul/Bölüm koordinatörünüze danışabilir ya da Uluslararası İlişkiler Birimi’ni ziyaret edebilirsiniz. Uluslararası İlişkiler Birimi Tel: / Tel: Faks:


"ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları