Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sınıf Kafadan bacaklılar. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sınıf Kafadan bacaklılar. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA."— Sunum transkripti:

1 Sınıf Kafadan bacaklılar

2 Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA

3 Tümüyle denizel organizmalardır Güncel sefalopodlar çok iyi gelişmiş bir başa sahiptir; –beyinleri düzenli, –duyu organları mükemmel, –gözleri hem yapı hem fonksiyon yönünden omurgalı hayvanların gözlerine benzer şekildedir.

4 gastropod kavkısının açılmış şekli (kesit) sefalopod kavkısının açılmış şekli (kesit)

5 Hayvan büyüme sırasında gövdesinin gelişmesiyle orantılı olarak kavkısını büyütür. Gastropodlardan farklı olarak kavkının ilk kesimini terk eder ve arkasında bir bölme oluşturur Büyüme devam ettikçe yeni bölmeler ilave eder, bu bölmeler arasındaki boşlukları gazla doldurur

6 Sefalopodlar, içi gaz dolu odalar sayesinde yüzerlik ve denge kazanarak bentik ortamdan yiyeceğin daha bol ve çeşitli olduğu pelajik ortama geçmişlerdir

7 Sefalopod kavkı sarılma şekilleri

8 FRAGMOKON: Kavkının bölmeli kesimi OTURMA ODASI: hayvanın içinde yaşadığı bölmesiz kesim fragmokon oturma odası SİFONKÜL: kavkının ilk kesimiyle oturma odası arasındaki irtibatı sağlayan ve bölmelere dik olarak geçen ince boru

9 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf ENDOCERATOIDEA Ordovisiyen-Siluriyen Altsınıf ACTINOCERATOIDEA Ordovisiyen-Karbonifer Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel

10 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf COLEOIDEA Karbonifer-Güncel “koleoidler” güncel örnek: ahtopod mürekkep balığı Altsınıf AMMONOIDEA Devoniyen-Kretase “ammonoidler” nesli tükenmiş Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” güncel örnek : Nautilus Paleontoloji dersinde işlenen sınıflar

11 Sınıf CEPHALOPODA Altsınıf NAUTILOIDEA Kambriyen-Güncel “nautiloidler” Nautilus Cins Nautilus Oligosen-Güncel Cenoceras Cins Cenoceras Ü.Triyas – O.Jura Michelinoceras Cins Michelinoceras Ordovisiyen-Triyas Cins Gomphoceras Siluriyen Cins Orthoceras Ordovisiyen

12 FRAGMOKON: Kavkının bölmeli kesimi OTURMA ODASI: hayvanın içinde yaşadığı bölmesiz kesim fragmokon oturma odası SİFONKÜL: kavkının ilk kesimiyle oturma odası arasındaki irtibatı sağlayan ve bölmelere dik olarak geçen ince boru

13 Cins Orthoceras Ordovisiyen HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN

14 Cins Michelinoceras Ordovisiyen-Triyas HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN

15 Ordovisiyen denizleri

16 Cins Gomphoceras Siluriyen HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN

17 nautiloid kavkı sarılma şekilleri Orthoceras Ordovisiyen Michelinoceras Ordovisiyen-Triyas Cenoceras Triyas-Jura Nautilus Oligosen-Güncel HOLOSEN (GÜNCEL PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN Gomphoceras Siluriyen

18 Cins Nautilus Oligosen-Güncel HOLOSEN (GÜNCEL) PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN Güncel

19 güncel örnek Cins Nautilus Oligosen-Güncel

20 Nautilus

21 Nautilus türlerinin yaşam alanları

22 Nautilus

23 Nautilus’un dış görünümü

24 Nautilus’un kavkı sarılım şekli PLANİSPİRAL İNVOLUT

25 Sefalopod kavkı sarılma şekilleri

26 Sifonkül (dökülmüş) Nautilus’un kavkısının sarılma düzleminden (simetri düzlemi) geçen kesit

27 kapşon tentakül Bölme yakası bölme sifon huni solungaç oda Nautilus kavkısının simetri düzleminden geçen kesit

28 Cins Cenoceras Triyas (Ü.)- Jura (O.) HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN Planispiral involüt

29 Cins Cenoceras Triyas (Ü.)- Jura (O.) HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN LAB.ÖRNEĞİ

30 Cins Cenoceras Triyas (Ü.)- Jura (O.) HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN LAB.ÖRNEĞİ

31 Cins Cenoceras Triyas (Ü.)- Jura (O.) HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN LAB.ÖRNEĞİ

32 Cins Nautilus Oligosen-Güncel HOLOSEN PLEYİSTOSEN PLİYOSEN MİYOSEN OLİGOSEN EOSEN PALEOSEN KRETASE JURA TRİYAS PERMİYEN KARBONİFER DEVONİYEN SİLURİYEN ORDOVİSİYEN KAMBRİYEN fragmokon iç kalıbı sütur çizgisi (bölme izi) fosil


"Sınıf Kafadan bacaklılar. Filum MOLLUSCA Sınıf CEPHALOPODA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları