Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

•Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "•Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan her şeye madde denir."— Sunum transkripti:

1 •Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan her şeye madde denir.

2 •Maddenin tanecikli yapısını atom adı verilen maddeler oluşturur. •Maddeyi oluşturan tanecikler tek bir parçadan oluşan küre şeklindedirler. Bunlara atom denir.

3 •Atom ‘ un sözcük anlamı, bölünmez olmasına rağmen,bölünebildiği gerçeğinin anlaşılması bu terimin kullanımını değiştirmemiştir. •Marie Curie (Meri Küri) ve Becquerel (Bekerel) yaptıkları çalışmalar sonucunda atomların bölünebildiğini açık olarak göstermişlerdir.

4 •Maddeler doğada 3 halde bulunur.  1) Katı  2) Sıvı  3) Gaz

5 •Tanecikleri belli bir düzende dizildikleri için katıların belli bir hacmi ve şekli vardır. Çok yakın dizili oldukları için de ancak titreşim hareketi yapabilirler. •Sıkıştırılamazlar.

6 •Sıvılar sıkıştırılamazlar. Çünkü sıvı maddelerin tanecikleri arasında biraz boşluk olsa da,tanecikler birlikte hareket ederler.Bu durum onların sıkışmasını önler. •Sıvı tanecikleri bir birini öteye iter ve (öteleme hareketi) bir biri üzerinden kayar. Bu yüzden sıvılar akıcıdır ve belirli bir şekilleri yoktur.

7 •Gaz tanecikleri arası uzaklık çok olduğu için sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri bir birine bağımlı olmadan serbestçe hareket ederler. Düzenli bir dizilişleri yoktur. Bu yüzden belli bir hacim ve şekilleri olmaz.

8 •Bazı maddelerin tanecikleri ise en az iki atomdan oluşur. Böyle taneciklere molekül denir. Su Molekülü

9 •Bir maddenin tanecikleri, maddenin her yerinde aynı oranda bulunuyorsa homojendir. •Homojen maddeler tek bir madde gibi görünürler.

10 •Element: Aynı cins atomlardan oluşan maddelere denir. •Bir element arka arkaya bölünebilirse, o elementin atomu elde edilir. •Bir elementin tüm atomları bir birine benzer. Ancak başka elementin atomlarına benzemezler.

11 •Bileşik: En az iki tane farklı cins atom bulundurur. Böyle moleküllere bileşik molekülü denir. •Farklı cins atomlar,farklı sayıda ve farklı bağlanma sonucu farklı moleküller meydana getirirler. •Bileşik molekülündeki atomlar sabit sayıda birleşirler. CH 4 Molekülü

12 •Bir maddeyi oluşturan tanecikler, maddenin her yerinde aynı oranda bulunmuyorsa heterojen maddedir. •Heterojen maddeler en az iki madde gibi görünürler. Molekül - Molekül

13 •Bazı maddelerin yapısında farklı cins tanecikler bulunabilir. Böyle maddelere karışım denir. •Karışımlar hem homojen hem de heterojen olabilirler. Element – Element Karışım

14 ERİME DONMA BUHARLAŞMA SÜBLİMLEŞME YOĞUNLAŞMA KIRAĞILAŞMA

15 •Katı maddeler ısı alınca,tanecikleri bir birinden uzaklaşır. Ne zaman ki bu uzaklık sıvı taneciklerinin uzaklığına gelir,madde sıvı hale geçer. Bu olaya erime denir.

16 •Sıvı maddeler ısı kaybettiğinde tanecikleri bir birine yakınlaşır. Bu kez madde katılaşır. Bu olaya donma denir.

17 •Sıvı maddeler ısı alınca,tanecikleri bir birinden uzaklaşır. Tanecikler arası uzaklık gazların ki kadar olunca, sıvı gaz haline geçer. Bu olaya buharlaşma denir.

18 •Gaz halindeki madde ısı verince sıvı hale geçer. Bu olaya yoğunlaşma denir.

19 •Bazı gaz maddeler ısı verince ; sıvı hale geçmeden,doğrudan katı hale geçerler. Bu olaya ise kırağılaşma denir.

20 •Bazı katı maddeler ısı aldığında ; sıvı hale geçmeden,gaz haline geçerler. Bu olaya süblimleşme denir.

21 KATISIVIGAZ ERİME (Isı alır.) DONMA (Isı alır.) BUHARLAŞMA YOĞUNLAŞMA (Isı verir.) SÜBLİMLEŞME (Isı alır.) KIRAĞILAŞMA (Isı verir.)


"•Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan her şeye madde denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları