Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ TOPOLOJİLERİ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ TOPOLOJİLERİ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ."— Sunum transkripti:

1 AĞ TOPOLOJİLERİ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ

2 BİLG 121 Topoloji nedir?  Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.  Topoloji, bilgisayar ağını oluşturan bileşenlerin, uç ve ara düğümlerin birbirlerine bağlanmasını gösteren bir çeşit “ağ haritası” dır.

3 BİLG 121 Ağ Topolojisini Seçerken Neler Göz Önünde Bulundurulur?  Kurulum kolaylığı  Yeniden düzenleme kolaylığı  Hata giderme kolaylığı  Ortamdaki bir problemden etkilenen birim sayısı

4 BİLG 121 Ağ Topoloji Türleri  Yerel Alan Ağları (LAN)  Doğrusal (Bus Topology)  Halka (Ring Topology)  Yıldız (Star Topology)  Karışık Yerleşim Biçimleri Yıldız-Halka (Star-Wired Ring Topology) Yıldız-Doğrusal (Star-Wired Bus)  Geniş Alan Ağları (WAN)  Ağaç (Tree Topology)  Örgüsel (Mesh Topology)

5 BİLG 121 Ağ Topoloji Türleri  Yerel Alan Ağları (LAN)  Doğrusal (Bus Topology)  Halka (Ring Topology)  Yıldız (Star Topology)  Karışık Yerleşim Biçimleri Yıldız-Halka (Star-Wired Ring Topology) Yıldız-Doğrusal (Star-Wired Bus)  Geniş Alan Ağları (WAN)  Ağaç (Tree Topology)  Örgüsel (Mesh Topology)

6 BİLG 121 Doğrusal (Bus) Topoloji  Bir kablo yol olarak düşünülürse, bu yol üzerindeki her bir durak ağda bir düğümü (node-terminal/cihaz) temsil etmektedir.  Bu tek kabloya; bölüm (segment), omurga (backbone), trunk denilebilir.

7 BİLG 121 Doğrusal (Bus) Topoloji

8 BİLG 121 Doğrusal (BUS) Topoloji  Avantajları:  Ağa bir bilgisayarı bağlamak oldukça kolaydı r.  Daha az uzunlukta kablo gerektirir.  Dezavantajları  Omurga kabloda bir bozulma veya kesilme olursa tüm ağ bağlantısı kesilir.  Sinyalin yansımasını durdurmak için kablonun her iki ucuna sinyali emen terminator(sonlandırıcı)’ler yerleştirilir.  Ağda sorun olduğunda sorunun nerden kaynaklandığını bulmak zaman alıcı olabilir.  Tek başına tüm bir binanın ağ çözümü için genellikle kullanılmamaktadır.  Network’e daha fazla bilgisayar bağlandığında network yavaşlar.

9 BİLG 121 Halka (Token Ring) Topoloj i  IBM tarafından geliştirilmiştir.  Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlanması.  Token (Jeton) (3 byte’lık) bu düğümler arasında dolaşan bilgidir.

10 BİLG 121 Halka (Token Ring) Topoloji  Elektrik sinyali tek yönlüdür. Gelen kablo alıcı giden kablo göndericidir.  Her noktada sinyal kuvvetlendirilir.  Şu anda halka topolojilerde UTP, STP kablo kullanılmaktadır.

11 BİLG 121 Halka (Token Ring) Topoloji

12 BİLG 121 Halka (Token Ring) Topoloji

13 BİLG 121 Halka (Token Ring) Topoloji  Avantajları:  Verilerin birbirleriyle çarpışma olasılığı düşüktür  Herhangi bir sonlandırma işlemi yapılmaz.  Dezavantajları:  Halka içersindeki bir bilgisayar bozulursa tüm ağ bağlantısı kesilir.

14 BİLG 121 Yıldız (Star) Topoloji  Star yerleşim biçiminde bilgisayarlar merkezi biçimde konuşlandırılan bir hub'a bağlı olarak çalışırlar.

15 BİLG 121 Yıldız (Star) Topoloji  Bilgisayarlar tarafından üretilen sinyaller önce hub'a ulaşırlar ardından diğer bilgisayarlara ulaştırılırlar.  Star topoloji bugün UTP (genellikle Twisted- Pair kablo) kablo ile birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır.

16 BİLG 121 Yıldız (Star) Topoloji  Avantajları:  Ağı kurmak kolaydır  Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalışması etkilenmez.  Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır.  Dezavantajları  Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir.  Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalışmaz hale gelir.  Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

17 BİLG 121 Doğrusal(Bus)-Halka(Ring)- Yıldız(Star)

18 BİLG 121 Karışık Yerleşim Biçimleri: Star-Ring (Yıldız-Halka) Topoloji  Yerleşim fiziksel olarak yıldız olarak görünür ancak mantıksal olarak jetonlar dairesel olarak ağda ilerler.  Yıldız topolojisindeki Hub yerine burada MAU (Multistation Access Unit) veya MSAU (Multistation Access Unit) kullanılır.

19 BİLG 121 Karışık Yerleşim Biçimleri: Star-Ring (Yıldız-Halka) Topoloji  Bu MAU’da veriler dairesel olarak gider.  Hub kendisine gelen bütün sinyalleri tüm düğümlere iletirken MAU gelen sinyali bir halka şeklinde sadece bir yönde iletir.  Böylece ağdaki tüm düğümler jetonu alır.

20 BİLG 121  İki MAU bağlanması için MAU’daki RI (Ring In) ve RO (Ring Out portları kullanılır. Karışık Yerleşim Biçimleri: Star-Ring (Yıldız-Halka) Topoloji

21 BİLG 121 Karışık Yerleşim Biçimleri: Star-Bus (Yıldız-Doğrusal) Topoloji

22 BİLG 121 Ağ Topoloji Türleri  Yerel Alan Ağları (LAN)  Doğrusal (Bus Topology)  Halka (Ring Topology)  Yıldız (Star Topology)  Karışık Yerleşim Biçimleri Yıldız-Halka (Star-Wired Ring Topology) Yıldız-Doğrusal (Star-Wired Bus)  Geniş Alan Ağları (WAN)  Ağaç (Tree Topology)  Örgüsel (Mesh Topology)

23 BİLG 121 Ağaç (Tree) Topoloji  Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir.  Hiyerarşik topoloji olarak da anılır.  Sistemin sorumluluk seviyesi kökten dallara azalır.

24 BİLG 121 Ağaç (Tree) Topoloji  Büyükçe firmalar tarafından omurga yapısını kurmak için veya telekominikasyon firmaları tarafından bölgedeki ağ trafiklerini toparlayıp genel ağa bağlamak için kullanılır.

25 BİLG 121  Avantajları:  Her bir bölüme (segment) ulaşmak kolaydır  Bir çok çalışma grubu bir araya getirilebilir.  Dezavantajları  Her bir bölümün uzunluğu kullanılan kablo ile sınırlıdır.  Omurga kablosu bozulduğunda bölümlerdeki ağ trafiği etkilenir.  Kurulumu ve düzenlenmesi daha zordur. Ağaç (Tree) Topoloji

26 BİLG 121 Örgüsel (Mesh) Topoloji  Sistemlerin birbirine bağlanmasında çoğunlukla bir desen veya geometrik düzen göz önüne alınmaz

27 BİLG 121 Örgüsel (Mesh) Topoloji  Yeni bir sistem genel olarak kendisine en yakın mesafede olan veya maliyeti en optimum olan düğüme bağlanarak ağa eklenir.  Örnek olarak internet ağ altyapısı örgüsel topolojidedir.

28 BİLG 121 TopolojiKurulumDüzenleme Sorun çözme Veri aktarımında problem DoğrusalÇok kolayKısmen zorZorTek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler HalkaKısmen Kolay Kısmen zorKolayHalkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler YıldızKolay, ancak zaman alıcı Kolay Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler AğaçZor KolayOldukça az Örgüsel (Mesh) Zor KolayOldukça az Özet

29 BİLG 121 IEEE Nedir?  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)  Elektrik, elektronik, bilgisayar, telekominikasyon ve diğer bir çok alanda mühendislik kuram ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, standartlar belirleyen, kar amacı gütmeyen, dünyanın en büyük teknik organizasyonudur.

30 BİLG 121 IEEE Standartları  Elektrik, elektronik ve bilgisayar alanındaki belli başlı bütün standartlar birer IEEE standartıdır..  700’ün üzerinde standart üretme grupları 900 tane aktif, 700 tane de geliştirilmekte olan standartı mevcuttur.  1970'li yıllarda ağ bağlantı teknolojileri standartlaşmaya başlayınca IEEE standart belirlemek üzere 1980 yılında 802 nolu bir komusyon oluşturdu.

31 BİLG 121 En çok kullanılan 802 standartları StandartHızErişim MetoduTopolojilerKablo Ethernet (IEEE 802.3) 10, 100 veya 1000 Mbps CSMA/CDDoğrusal Yıldız Koaksiyel veya UTP Token Ring (IEEE 802.5) 4 veya 6 Mbps Token passing (Jeton dolaşımı) Halka ve Star-wired ring STP veya UTP FDDI (IEEE 802.8) 100 veya 200 Mbps Token passing (Jeton dolaşımı) Halka ve Star-wired ring Fiber optik veya UTP Kablosuz (Wireless) (IEEE 802.11) 1, 22 veya 54 Mbps CSMA/CDHücreselKablosuz

32 BİLG 121  SORULAR?

33 BİLG 121 Referanslar  http://w3.gazi.edu.tr/~sirin/kaynaklar/bilg_agl.p df http://w3.gazi.edu.tr/~sirin/kaynaklar/bilg_agl.p df  http://pozitron.sdu.edu.tr/dersnotlari/sunular/ag /Hafta2.ppt http://pozitron.sdu.edu.tr/dersnotlari/sunular/ag /Hafta2.ppt  http://dijitalders.com/icerik-18-1520-Ag- Topolojileribus-Topoloji-Halkaring-Topoloji-.html http://dijitalders.com/icerik-18-1520-Ag- Topolojileribus-Topoloji-Halkaring-Topoloji-.html


"AĞ TOPOLOJİLERİ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 121 AĞ TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları