Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hakan TEKEDERE Doç. Dr. Mustafa ALKAN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRKİYE-ABKARŞILAŞTIRMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hakan TEKEDERE Doç. Dr. Mustafa ALKAN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRKİYE-ABKARŞILAŞTIRMASI."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hakan TEKEDERE Doç. Dr. Mustafa ALKAN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRKİYE-ABKARŞILAŞTIRMASI

2 Artan ve karmaşıklaşan bilgi miktarı, bu bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde eğitimden beklentilerin de artmasına neden olmuştur. Eğitim sistemleri bu beklentileri karşılayabilmek için dinamik bir yapıda olmak zorundadır. Eğitimin dinamik yapıda olma zorunluluğu, eğitimin evrenselleşmesi, yer ve zamandan bağımsız eğitim ortamlarına olan ihtiyaçlar, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını gerekli hale getirmiştir

3 Ancak burada bir problem vardır ki, o da bu tür eğitim ortamlarının sunduğu bilgiye ulaşmada karşılaşılan güçlüklerdir. Bir yandan bilgiye ulaşanlar sahip olduğu bu bilgiyi kullanarak daha iyi işler bulmakta, daha ileri eğitimler almakta ve daha çok toplumsal faaliyete katılmaktadır. Buna karşın, bilgi yoksunları ise bilgi tabanlı toplumun verdiği bu nimetlerden faydalanamamaktadır

4 DünyaAB27Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri İş ortamı Politik ortam Altyapı ortamı ORTAM Ortam alt indeksinde Bit teknolojileri için mevcut Pazar altyapısı ve finansman kaynakları, düzenleyici kanun ve yönetmelikler ve fiziksel imkanlar ele alınmaktadır.

5 Hazırlık alt indeksi bireylerin, iş dünyasının ve devletin BİT’i kullanmaya hazır olma durumunu göstermektedir. DünyaAB27Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Bireysel hazırlık İş dünyası hazırlık Kamu hazırlık HAZIRLIK4,

6 Kullanım alt indeksi, Bireylerin, iş dünyasının ve kamunun halihazırda BİT’i kullanma durumları ele alınmaktadır DünyaAB27Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Bireysel kullanım İş dünyası kullanım Kamu kullanım KULLANIM3,

7 Dünya (138 Ülke) AB27Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri (138 ülke) Ağ Hazırlık İndeksi 3.94,53,871

8 Yılı Puan (7 üzerinden) Türkiye’nin sıralamadaki yeri 2010– – – – – Kaynak: DPT, 2011

9 Sistem Türleri: Oran Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Evde bilgisayar sahipliği Genişbant internet aboneliği8.554 İnternet kullanıcıları Okullarda internet erişimi57 Son teknolojilerin mevcudiyeti5.548 Sabit geniş bant internet tarifeleri ($) Kaynak: WEF, 2011

10 Oran İnternete bağlı bilgisayar bulunan haneler 34,0 İnternet kullanıcısı bireyler 37,6 İnternet kullanıcısı öğrenciler 89,5 Eğitim amaçlı internet kullanan çalışan ve işsizler 19,8 Eğitim amaçlı internet kullanan öğrenciler 67,4 Öğrenme amacıyla internete başvurma 37,1 Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı dil, bilgisayar vb.) 6,3 Genişbant erişim altyapıları tarafından kapsanan nüfusun toplam nüfusa oranı 90 Genişbant erişimin son kullanıcıya maliyetinin kişi başı gelire oranı 2,2 Kaynak: DPT, 2011

11 Büyüme %258.5 %1650 %480.4 İnternet Kullanıcıları Kaynak: Internetworldstats

12 Cinsiyete Göre İnternet Kullanıcıları Kaynak: ITU, 2011

13 İnternet ve Genişbant İnternet Sahipliği Kaynak Eurostat ve TUİK

14 BİT Ekipman Sahipliği Kaynak: DPT, 2011 Kaynak: DPT,2011

15 Bilgisayar Başına Öğrenci ve Öğretmen Sayıları İlköğretimOrtaöğretim Bilgisayar başına öğrenci sayısı Bilgisayar başına öğretmen sayısı Kaynak: DPT, 2011

16 İllere Göre Bilgisayar Başına Öğrenci Sayıları Kaynak: DPT, 2011

17 Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı Kaynak: Eurostat

18 Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı (Öğrenciler)

19 Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı

20 İnterneti Kullanım Amaçları TÜRKİYE (2010) AB27 (2010) Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma Sağlık hakkında bilgi alma Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma Etkileşimli kamu hizmeti alma E-posta gönderme veya alma Internet telefonu / VOIP Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma Ürün veya hizmet satın alma İnternet bankacılığı Eğitim veya öğrenme etkinlikleri Oyun oynama veya indirme Müzik, video, film/TV-38.2 Yazılım yükleme Gazete, dergi, kitap okuma / indirme Kaynak ITU, 2011

21 İnterneti Kullanım Amaçları TÜRKİYE (2010) AB27 (2010) Müzik, video, film/TV-38.2 Eğitim veya öğrenme etkinlikleri Sağlık hakkında bilgi alma Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma E-posta gönderme veya alma Ürün veya hizmet satın alma Etkileşimli kamu hizmeti alma Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma İnternet bankacılığı Yazılım yükleme Internet telefonu / VOIP Oyun oynama veya indirme Gazete, dergi, kitap okuma / indirme Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma Kaynak ITU, 2011

22 Kamu BİT Yatırımları Kaynak: DPT 2011

23 Kamu BİT Yatırımları Sektörel Dağılımı Kaynak: DPT 2011

24 2011 Yılında En Fazla Ödenek Ayrılan İlk 10 BİT Projesi Kaynak: DPT 2011

25 Ülkemiz BİT ile ilgili olarak halen gerek teknoloji gerekse de kullanıcı davranışları bakımından AB ülkeleri ortalamasının altında bir görüntü vermektedir. Eğitimde bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırabilmek için öncelikle internet erişiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. İletişim altyapısının güçlendirilmesi, BİT teknolojilerine yönelik halkın farkındalık düzeyinin artırılması, cihaz ve internet erişim fiyatlarının daha da ucuzlatılması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

26 Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları göz önünde bulundurulabilir. Bilgisayar başına düşen öğrenci sayıları ile ilgili olarak iller arasında büyük uçurumlar vardır. İnternetin eğitim amaçlı kullanımı konusunda AB ile aradaki fark kapatılmalıdır. Bu amaçla, bu tür hizmet veren kamu ve özel sektörler teşvik edilebilir ve bireylerin bu konularda farkındalıklarını arttıracak ve bu eğitimlere yöneltecek danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılabilir.

27 2011 BİT yatırımlarının büyük çoğunluğunun eğitim teknolojileri alanında olması ve MEB’nın bu konuda yaptığı proje ve uygulamalar bu konuda umut veren bir nitelik taşımaktadır. MEB tarafından yapılan projelerle cihaz ve altyapı kurma yanında, bu alanda görevlendirilecek personelin bilişsel ve psikomotor eğitimi yanında özellikle duyuşsal eğitimlerine de gereken önem verilmelidir.

28 Ancak bu sayede, bu alanda yapılan harcamaların hak ettiği karşılık alınabilir ve bu yatırımlar etkin ve verimli kullanılmış olur. Siz kendinize inanın, ba ş kaları da size inanacaktır." Montaigne

29 Teşekkürler !


"Dr. Hakan TEKEDERE Doç. Dr. Mustafa ALKAN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI TÜRKİYE-ABKARŞILAŞTIRMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları