Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI
TÜRKİYE-AB KARŞILAŞTIRMASI Dr. Hakan TEKEDERE Doç. Dr. Mustafa ALKAN

2 Artan ve karmaşıklaşan bilgi miktarı, bu bilgilerin öğrenilmesi ve öğretilmesi sürecinde eğitimden beklentilerin de artmasına neden olmuştur. Eğitim sistemleri bu beklentileri karşılayabilmek için dinamik bir yapıda olmak zorundadır. Eğitimin dinamik yapıda olma zorunluluğu, eğitimin evrenselleşmesi, yer ve zamandan bağımsız eğitim ortamlarına olan ihtiyaçlar, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını gerekli hale getirmiştir

3 Ancak burada bir problem vardır ki, o da bu tür eğitim ortamlarının sunduğu bilgiye ulaşmada karşılaşılan güçlüklerdir. Bir yandan bilgiye ulaşanlar sahip olduğu bu bilgiyi kullanarak daha iyi işler bulmakta, daha ileri eğitimler almakta ve daha çok toplumsal faaliyete katılmaktadır. Buna karşın, bilgi yoksunları ise bilgi tabanlı toplumun verdiği bu nimetlerden faydalanamamaktadır

4 Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
Dünya AB27 Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri İş ortamı 4.2 4.0 80 Politik ortam 4.1 61 Altyapı ortamı 3.5 60 ORTAM 4.6 3.9 63 Ortam alt indeksinde Bit teknolojileri için mevcut Pazar altyapısı ve finansman kaynakları, düzenleyici kanun ve yönetmelikler ve fiziksel imkanlar ele alınmaktadır.

5 Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
Dünya AB27 Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Bireysel hazırlık 4.8 4.5 94 İş dünyası hazırlık 4.0 3.6 93 Kamu hazırlık 4.1 64 HAZIRLIK 4,3 4.6 81 Hazırlık alt indeksi bireylerin, iş dünyasının ve devletin BİT’i kullanmaya hazır olma durumunu göstermektedir.

6 Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
Dünya AB27 Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Bireysel kullanım 3.7 3.6 58 İş dünyası kullanım 3.2 3.1 61 Kamu kullanım 3.5 55 KULLANIM 3,5 4.2 3.4 62 Kullanım alt indeksi, Bireylerin, iş dünyasının ve kamunun halihazırda BİT’i kullanma durumları ele alınmaktadır

7 Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
Dünya (138 Ülke) AB27 Türkiye Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri (138 ülke) Ağ Hazırlık İndeksi 3.9 4,5 3,8 71

8 Türkiye’nin sıralamadaki yeri
Yılı Puan (7 üzerinden) Türkiye’nin sıralamadaki yeri 2010–2011 3.8 71 2009–2010 3.7 69 2008–2009 3.9 61 2007–2008 4.0 55 2006–2007 52 Kaynak: DPT, 2011

9 Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri
Oran Türkiye’nin Sıralamadaki Yeri Evde bilgisayar sahipliği 37.4 60 Genişbant internet aboneliği 8.5 54 İnternet kullanıcıları 36.4 65 Okullarda internet erişimi 57 Son teknolojilerin mevcudiyeti 5.5 48 Sabit geniş bant internet tarifeleri ($) 29.2 45 Sistem Türleri: Kaynak: WEF, 2011

10 İnternete bağlı bilgisayar bulunan haneler 34,0
Oran İnternete bağlı bilgisayar bulunan haneler 34,0 İnternet kullanıcısı bireyler 37,6 İnternet kullanıcısı öğrenciler 89,5 Eğitim amaçlı internet kullanan çalışan ve işsizler 19,8 Eğitim amaçlı internet kullanan öğrenciler 67,4 Öğrenme amacıyla internete başvurma 37,1 Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı dil, bilgisayar vb.) 6,3 Genişbant erişim altyapıları tarafından kapsanan nüfusun toplam nüfusa oranı 90 Genişbant erişimin son kullanıcıya maliyetinin kişi başı gelire oranı 2,2 Kaynak: DPT, 2011

11 İnternet Kullanıcıları
Büyüme % % %480.4 Kaynak: Internetworldstats

12 Cinsiyete Göre İnternet Kullanıcıları
Kaynak: ITU, 2011

13 İnternet ve Genişbant İnternet Sahipliği
Kaynak Eurostat ve TUİK

14 BİT Ekipman Sahipliği Kaynak: DPT, 2011

15 Bilgisayar Başına Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
İlköğretim Ortaöğretim Bilgisayar başına öğrenci sayısı 30.9 27.3 Bilgisayar başına öğretmen sayısı 24.6 17.8 Kaynak: DPT, 2011

16 İllere Göre Bilgisayar Başına Öğrenci Sayıları
Kaynak: DPT, 2011

17 Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı
Kaynak: Eurostat

18 Eğitim Amaçlı İnternet Kullanımı (Öğrenciler)

19 Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı

20 İnterneti Kullanım Amaçları
TÜRKİYE (2010) AB27 (2010) Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma 52.6 81.2 Sağlık hakkında bilgi alma 44.6 49.3 Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma 26.3 40.7 Etkileşimli kamu hizmeti alma 27.2 46.3 E-posta gönderme veya alma 68.7 88.6 Internet telefonu / VOIP 44.4 26.8 Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma 60.6 45.4 Ürün veya hizmet satın alma 13.1 45.3 İnternet bankacılığı 15.8 52.1 Eğitim veya öğrenme etkinlikleri 36.8 56.9 Oyun oynama veya indirme 48.3 40.4 Müzik, video, film/TV - 38.2 Yazılım yükleme 13.9 30.9 Gazete, dergi, kitap okuma / indirme 55.5 49.7 Kaynak ITU, 2011

21 İnterneti Kullanım Amaçları
TÜRKİYE (2010) AB27 (2010) Müzik, video, film/TV - 38.2 Eğitim veya öğrenme etkinlikleri 36.8 56.9 Sağlık hakkında bilgi alma 44.6 49.3 Ürün veya hizmet hakkında bilgi alma 52.6 81.2 E-posta gönderme veya alma 68.7 88.6 Ürün veya hizmet satın alma 13.1 45.3 Etkileşimli kamu hizmeti alma 27.2 46.3 Kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma 26.3 40.7 İnternet bankacılığı 15.8 52.1 Yazılım yükleme 13.9 30.9 Internet telefonu / VOIP 44.4 26.8 Oyun oynama veya indirme 48.3 40.4 Gazete, dergi, kitap okuma / indirme 55.5 49.7 Bilgi gönderme veya anlık mesajlaşma 60.6 45.4 Kaynak ITU, 2011

22 Kamu BİT Yatırımları Kaynak: DPT 2011

23 Kamu BİT Yatırımları Sektörel Dağılımı
Kaynak: DPT 2011

24 2011 Yılında En Fazla Ödenek Ayrılan İlk 10 BİT Projesi
Kaynak: DPT 2011

25 Ülkemiz BİT ile ilgili olarak halen gerek teknoloji gerekse de kullanıcı davranışları bakımından AB ülkeleri ortalamasının altında bir görüntü vermektedir. Eğitimde bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırabilmek için öncelikle internet erişiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir. İletişim altyapısının güçlendirilmesi, BİT teknolojilerine yönelik halkın farkındalık düzeyinin artırılması, cihaz ve internet erişim fiyatlarının daha da ucuzlatılması ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

26 Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları göz önünde bulundurulabilir.
Bilgisayar başına düşen öğrenci sayıları ile ilgili olarak iller arasında büyük uçurumlar vardır. İnternetin eğitim amaçlı kullanımı konusunda AB ile aradaki fark kapatılmalıdır. Bu amaçla, bu tür hizmet veren kamu ve özel sektörler teşvik edilebilir ve bireylerin bu konularda farkındalıklarını arttıracak ve bu eğitimlere yöneltecek danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılabilir.

27 2011 BİT yatırımlarının büyük çoğunluğunun eğitim teknolojileri alanında olması ve MEB’nın bu konuda yaptığı proje ve uygulamalar bu konuda umut veren bir nitelik taşımaktadır. MEB tarafından yapılan projelerle cihaz ve altyapı kurma yanında, bu alanda görevlendirilecek personelin bilişsel ve psikomotor eğitimi yanında özellikle duyuşsal eğitimlerine de gereken önem verilmelidir.

28 Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır." Montaigne
Ancak bu sayede, bu alanda yapılan harcamaların hak ettiği karşılık alınabilir ve bu yatırımlar etkin ve verimli kullanılmış olur. Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır." Montaigne

29 Teşekkürler !


"EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ALTYAPISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları