Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKİNCİ BÖLÜM DENETİM STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKİNCİ BÖLÜM DENETİM STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 İKİNCİ BÖLÜM DENETİM STANDARTLARI
©

2 DENETİMDE STANDART KAVRAMI
Denetimde uygulanan şekliyle standart, yetkili makamın izni ile konulan bir performans ölçüsüdür. Standartlar performans niteliğini belirler ve performans sonuçlarının genel olarak kabul edilebilirliğine dayanan uygulamalı yöntemleri ölçen bir araçtır. Denetim mesleğini yönlendiren standartlar ve düzenlemeler genelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” ve “ Uluslararası Denetim Standartları”dır. Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları genel taslağı ifade etmekte iken, Uluslararası Denetim Standartları alt ilke ve uygulamaları kapsamaktadır. Bunlara ilaveten İç denetim Enstitüsünün (IIA) tarafından iç denetime ilişkin İç Denetim Mesleki Uygulama Standardı da bulunmaktadır. ©

3 GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
İşletmelerin yayınlamış oldukları finansal tabloların işletme ile ilgili gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının denetimi, gelişi güzel, sübjektif düşünce ve yargılara göre değil, kaliteli ve objektif ilke ve kurallara göre yapılmalıdır. Denetim çalışmaları sırasında, kaliteli bir denetim yapabilmek için uyulması ve/veya dikkate alınması gereken bu kurallara “ Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” adı verilir. ©

4 GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
Genel Standartlar Çalışma Alanı Standartları Raporlama Standartları ©

5 GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI
Genel Standartlar Çalışma Alanı Standartları Raporlama standartları Mesleki Eğitim ve yeterlilik Planlama ve Yardımcıların Gözetimi Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine Uygunluk Bağımsızlık İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik Mesleki Özet ve Dikkat Yeterli Kanıt Toplanması Yeterli Açıklama Denetçi Görüşü ©

6 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (IFAC)
IFAC Denetim Standartları Giriş Sorumluluklar Planlama İç Kontrol Sistemi Denetim Kanıtları Üçüncü Kişilerin Çalışmalarının Kullanılması Denetimde Tespitler ve Rapor Düzenlemesi Özel Alanlar Denetime Yakın Hizmetler Denetim Standartlarını Tamamlayıcı Görüşler ©

7 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI
IIA tarafından belirlenen ve sürekli olarak güncellenen iç denetim mesleki standartları önceleri 100’lü kod sistemi uygulanarak 5 genel ve 25 özel standarttan oluşuyordu. Bu kod sistemine göre; Genel standartlar; Bağımsızlık, Mesleki uzmanlık, Faaliyet alanı, İç denetim çalışması İç denetim biriminin yönetilmesidir ©


"İKİNCİ BÖLÜM DENETİM STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları