Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI

2 ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI
1. ARAÇLARIN BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI 2. KARAYOLUNDA TRAFİĞE ÇIKACAK OLAN YÜKLÜ VE YÜKSÜZ ARAÇLARDA UYULACAK ÖLÇÜ VE BOYUTLAR 3. KAMYON,KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI 4. LTT.’LERİN KARAYOLUNU KULLANMALARI,YÜK VE İNSAN TAŞIMA ESASLARI 5. TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI 6. ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI 7. KARAYOLUNDA BOZULUP ARIZALANAN ARAÇLAR

3 AZAMİ UZUNLUKLAR Üç dingili tek katlı otobüslerde 12.60 metredir.
Üç veya dört dingilli tek veya çift katlı otobüslerde metredir Yarı römorklu araçlarda metredir. Mafsallı (körüklü ) otobüslerde metredir. Bir römorklu katarlarda metredir. İki römorklu katarlarda metredir.

4 ARAÇLARIN BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI 12 M. 4 M. 2.55 M

5 AZAMİ AĞIRLIKLAR 18 TON 18 TON
İki dingilli bir aks grubunda en çok 18 tondur. (Dingil eksenleri arasındaki mesafe 1.3 ve 1.8 metre olması kaydıyla

6 AZAMİ AĞIRLIKLAR 11,5 TON 11,5 TON
Tahrikli (motordan hareket alan ) tek dingilde

7 AZAMİ AĞIRLIKLAR 10 TON 10 TON
Tahriksiz (motordan hareket almayan ) tek dingilde

8 İki dingilli araçlarda yüklü iken 18 ton , Uzunluk 12 metredir
TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR İki dingilli araçlarda yüklü iken 18 ton , Uzunluk 12 metredir

9 TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR
Üç dingilli yarı römorklu araçlarda yüklü iken 28 ton, uzunluk metredir

10 Dört dingilli araçlarda yüklü iken 32 ton,uzunluk 12 metredir
TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR Dört dingilli araçlarda yüklü iken 32 ton,uzunluk 12 metredir

11 Üç veya daha çok dingilli araçlarda yüklü iken 25 ton ,uzunluk12 m.
TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR Üç veya daha çok dingilli araçlarda yüklü iken 25 ton ,uzunluk12 m.

12 TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR
Dört dingilli yarı römorklu araçlar ile dört dingilli bir römorklu katarlarda yüklü iken 36 ton,uzunluk metredir

13 TOPLAM (YÜKLÜ) AĞIRLIKLAR
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu araçlar ile beş veya çok dingilli bir veya iki römorklu katarlarda yüklü iken 40 ton, uzunluk metredir.

14 İSTİSNAİ DURUMLAR Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında genişlik 2.60 m. Tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş araçlarla yol bakım araçları , kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azami genişlik 3.05 metre olabilir. Tarım için imal edilmiş ve genişliği metre arasında olanlar günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkarılamaz.

15 İSTİSNAİ DURUMLAR Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yol boyu sabit veya seyyar ağırlık kontrollerinde ,aracın azami toplam ağırlığının en çok % 5 si kadar tartı toleransı tanınır. Bazı durumlarda yükler bölünemez ve taşınmaları için Karayolları Genel Müdürlüğünün onayı gerekir.

16 KARAYOLUNDA TRAFİĞE ÇIKACAK OLAN
YÜKLÜ VE YÜKSÜZ ARAÇLARDA UYULACAK ÖLÇÜ VE BOYUTLAR Çamurluk, basamak karoser kenarı ,sürücü mahallinin veya aracın üstü ,bagaj merdiveni gibi dış kısımlarda insan taşınamaz.

17 İSTİSNAİ DURUMLAR Dingil kapasiteleri çekici ve araçlarda,azami dingil ağırlıklarından en çok % 20 ,kurtarıcı ve seyyar tamir ve bakım ,beton karıştırma ve pompalama makine ve aksamlarının monte bulunan araçlar ile benzeri özel amaçlı ve özel teçhizatlı araçlarda en çok % 50 daha fazla olabilir. Ancak bu araçların karayollarında seyrederken azami dingil ağırlığı ve azami toplam ağırlık sınırlarını aşamaz.

18 İSTİSNAİ DURUMLAR Bu tür bölünemeyen özel yükler yol ve köprülerin durumu göz önüne alınarak trafik güvenliğini de tehlikeye düşürmeyecek şekilde istenecek güvenlik tedbirleri aldırılarak taşınabilir. Ancak ; Karayolları tarafından her çıkış için ayrı ayrı Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması mecburidir. Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar için Karayollarından izin almaya gerek yoktur. Tuz serici ,ön-yan kar bıçağı ,kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla birlikte saatte 60 km/s hızı geçmemek kaydıyla azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yapabilirler.

19 KAMYON,KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI
Kamyon ,kamyonet,römork ve yarı römorklarda ,yük üzerinde insan taşınması yasaktır.

20 KAMYON,KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI
Gerekli hallerde ; Araçların İmal ,Tadil ve Montajı hakkındaki Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yeri yapılması , Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması Şartıyla taşıma sınırının her tonu için 2 yolcu taşınabilir.

21 KAMYON,KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI
120 Cm 90 Cm Kısa mesafelerde işçi taşımasında kullanılacak için kasa yanının ve arka kapaklarının 90 cm. yükseklikte ve sağlam şekilde kapalı olması ,karoser zemininden itibaren en az 120 cm.lik elle tutulacak sağlam bir korkuluğunun bulunması şartı ile her tonu için ayakta 2 işçi taşınabilir.

22 KARAYOLUNDA TRAFİĞE ÇIKACAK OLAN
YÜKLÜ VE YÜKSÜZ ARAÇLARDA UYULACAK ÖLÇÜ VE BOYUTLAR Karayolunda trafiğe çıkacak olan yüklü ve yüksüz araçların Araçların İmal . Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik de belirtilen ölçü ve boyutlara uygun olarak imal edilmiş olması ve yük ve yolcu taşımlarında bu ölçü boyutlara uyan araçlarla taşımak zorundadırlar.

23 YÜK VE İNSAN TAŞIMA ESASLARI
LTT.’LERİN KARAYOLUNU KULLANMALARI, YÜK VE İNSAN TAŞIMA ESASLARI Ticari amaçla yük ve yolcu taşımak yasaktır. Ticari araç olarak tescil edilemezler. İl Trafik Komisyonu kararı ile şehir içi taşımaları hariç bir konu ile ilgili taşımanın başka yük aracı ile yapılamaması halinde taşıma süresinin zamanın ve güzergahın belirlenmesi ile geçici olarak ticari amaçla yük taşımalarına izin verilebilir.

24 KAMYON,KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI
Yükle ile birlikte yolcu ve hizmetlilerin taşınması Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde taşınması Yüklerin birbiri üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi Şartıyla yükle birlikte yolcu taşınabilir

25 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Tehlikeli maddelerin ; yüklenmesi boşaltılması ve taşınması sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi yanında , trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan veya taşıyanların uyması gerektiği kurallar vardır.

26 LTT.’LERİN KARAYOLUNU KULLANMALARI, YÜK VE İNSAN TAŞIMA ESASLARI
Tarım ürünlerinin toplanması ,yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla ve iş yerine götürülüp getirilmek üzere LTT. ‘in römork veya yarı römorklarına oturmaları şartıyla ,taşıma sınırının her tonu için en çok üç kişi bindirilir. Yük ile insan birlikte taşınmak zorunda kalırsa durma ve hareket halinde insanların bulunduğu yere yükün taşmaması şartıyla yükün sağlamca tespiti ve römorkun kapaklarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı olması mecburidir.

27 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Fiziksel ve kimyasal yapı nitelikleri bakımından parlayıcı,yanıcı, yakıcı , kendi kendine tutuşturucu veya kolayca ateş alıcı , zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunların benzerleri TEHLİKELİ MADDE sayılmaktadır.

28 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Niteliklerine göre tehlikesizce taşınması için gerekli şekilde ambalajlanmış olacaktır. Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenenler yüklenmeyecek, bu durum taşıma sırasında meydana gelecek olursa, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmeyecektir

29 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzerleri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacak, araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

30 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddenin adı da yazılacaktır. Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde ve her an kullanılabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır Araca başka bir yük alınmayacak, mal sahibi veya hizmetliden başkası bindirilmeyecektir. Park etme veya duraklama halinde, araç sürücüsü, hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır

31 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Bu araçların sürücüleri; yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçlara en az 50 metre mesafe bırakarak izlemek ve duraklama halinde aralarında 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadır. Yükleme ve boşaltma sırasında kalabalık olmayan yer ve uygun zaman seçilecek, motor çalışır durumda bulunmayacak, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olacaktır. Hayvanla çekilen araçlarda geceleri tehlikeli maddeler taşınamaz

32 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Tehlikeli madde taşıyan araçlarla ilgili olarak ; Elektrik donanımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana getirmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olmalı, Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu yirmi ve çizgi kalınlığı 2.5 cm’ den az olmayan beyaz renkte "TEHLİKELİ MADDE“ yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30x30 santimetreden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır.

33 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir

34 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Çekilen aracın;     1) Ağırlığının, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması,     2) Sürücünün yönetiminde bulunması,     3) Işık donanımı bozuksa arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20x20 ebadında kırmızı bez, gece ise kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması

35 TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI
Tehlikeli atık taşımacılığı ile ilgili olarak Tehlikeli atık taşıyan araçlara ve bağlı bulundukları firmaya ait ilgili valilikçe onaylanmış Lisans Belgesi bulunmalıdır. Yurt içinde taşınması halinde Atık Taşıma Formu Uluslararası taşımacılıkta ise Uluslararası Taşımacılık Formu Taşıt sürücülerinin Uluslar arası Eğitim Sertifikası İlk yardım amacıyla gerekli malzemeler Taşınacak malzeme ile ilgili Türkçe bilgi formu Taşıdığı atığın tehlikeliğine göre Tehlike Etiket ve İşaretleri Bulundurulması zorunludur.

36 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Herhangi bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, kurtarıcı olarak adlandırılan "Özel Amaçlı Taşıt"larla çekilir

37 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Her iki araç için;     Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde çelik çubuk, çelik halat veya zincirle birbirine bağlanmış olması,  Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi gerekir.

38 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Ancak, bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar,belirli şartlara uymak kaydıyla çekilebilirler

39 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ Yükün cinsi, şekli, yeri, nitelik ve özellikleri bakımından, trafik güvenliğini ve yol kapasitesini azaltacak, karayolu yapısına ve karayolunu kullananlara, mülklere zarar verecek tarzda yüklenmesi

40 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Açıklık iki buçuk metreden fazla ise, bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı konulması, Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte 15, diğer hallerde 20 kilometreden fazla hızla sürülmemesi, Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlar ile çekici tarafından çekilemeyecek durumda olan arızalı yarı römorkların yalnız kurtarıcı araçlar ile çekilmesi,

41 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması, Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı yüklerin izin alınmadan taşınması,     Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu veya hizmetli taşınması,

42 ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLAR
Her iki aracın boş olması ve gerekli ise sürücüsünden başka birer hizmetli dışında yolcu bulunmaması

43 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ 50 TON
Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, taşıma sınırı aşılmasa da dingil ağırlığını aşacak şekilde yüklenmesi

44 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ Her çeşit yolda dengeyi bozacak, bir şeye takılacak veya sivri çıkıntılar oluşturacak,

45 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak Tescil plakaları, ayırım işaretleri, dönüş ve dur ışıkları ile yansıtıcıları örtecek,

46 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ Yükün;     Karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, akacak veya kayacak, gürültü çıkaracak,

47 ARAÇLARIN YÜKLENMESİ 1 M. 2 M.
Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, Kasanın sağ ve sol yanından taşacak, şekilde yüklenmesi yasaktır.

48 KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLAR
150 m 150 m. Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre diğer araç sürücülerinin 150 metre mesafeden açıkça görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması,

49 KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLAR
150 m. 30 m. 30 m. Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az 30'ar metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az 150 metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi, Bozulan araç, tehlikeli madde taşıyorsa her durumda kırmızı ışıklı cihaz kullanacak ve devamlı şekilde başında beklenmek suretiyle gözetim altında bulundurulacaktır.

50 SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Onlar bizi gözlüyor!

51 GEÇME KURALLARI Sürücülerin önlerinde giden bir aracı geçmeleri ile ilgili kurallar Geçecek aracın sürücüsünün uyacağı kurallar Geçilen aracın sürücüsünün uyacağı kurallar Gelen trafikle karşılaşmada geçiş kolaylığı sağlama

52 SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN BİR ARACI GEÇME KURALLARI
Arkasından gelen bir başka sürücünün kendisini geçmeye başlamamış olması Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunması

53 SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN BİR ARACI GEÇME KURALLARI
Geçeceği aracın hızıyla geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yönlü yollarda karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yaratmadan geçmek için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olması

54 SÜRÜCÜLERİN ÖNLERİNDE GİDEN BİR ARACI GEÇME KURALLARI
Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunması, mecburidir Geçme, geçilecek aracın solundaki şeritten yapılır

55 GEÇECEK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun hüzmeli farlarını artarda yakarak uyarmaya Sol dönüş lambası ile işaret vermeye Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeye Geçilen araç, geriyi görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeye Sağa dönüş lambası ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamaya, mecburdur

56 GEÇECEK ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR Araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasaktır. Ancak, herhangi bir araç sola dönüş işareti vererek yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle beklemekte ise, bunların veya yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçilebilir. Tramvay hatları müsait olmadığı takdirde, harekette olsun veya olmasın bir tramvayın sol yanından geçilemez ve bu yanda devamlı araç sürülemez Gidişe ayrılmış yol bölümlerinde, şerit değiştirmemek şartı ile bir şeritteki taşıtların diğer şeritteki taşıtlardan hızlı gitmesi geçme sayılmaz

57 GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER Geçmenin herhangi bir trafik işareti ile yasaklandığı yer Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken Kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve yaklaşırken Gidiş ve geliş için birer şeridi bulunan iki yönlü trafiğin kullanıldığı köprü ve tünellerde önlerindeki bir aracı geçmeleri yasaktır

58 GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR Duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlemek ve hızını arttırmamak

59 GEÇİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN
UYACAĞI KURALLAR Dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendilerini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için araçlarını elverdiği oranda sağ kenara almak, yavaşlamak, gerekiyorsa durmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak, zorundadırlar. Kurallara uygun olarak, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte olan bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak yasaktır

60 GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMADA GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda; karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için yer ayırmak, aracını sağ kenara yanaştırmak, gerekli hallerde sağa yanaşıp durmak Fazla eğimli yollarda karşılaşma hallerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçlar, varsa önceden sığınma cebine girmek, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmak, çıkan araç için manevra imkanı bulunmadığının açıkça anlaşılması hallerinde de geri gitmek

61 GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMADA GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA
Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa (a) Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara, (b) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini sürenler yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere, geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadırlar. Sürücülerin eğimli bir yolda, motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak araç sürmeleri yasaktır. İniş eğilimli yollar, çıkışta kullanılacak vitesle inilmelidir.

62 TAKİP MESAFESİ HIZ / 2 TAKİP MESAFESİ

63 TAKİP MESAFESİ Kol veya grup halinde (konvoy şeklinde) araç kullananlarda araçları arasında, kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların gerektiğinde güvenle girebilecekleri kadar açıklıklar bulundurmak zorundadırlar. Bu açıklıklar, kol veya gruba dahil araçların azami hızlarına göre takip mesafesinden az olmayacaktır.

64 TAKİP MESAFESİ Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki karayollarında diğer araçları, en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar

65

66 HAYAT İNSANA HER ZAMAN İKİNCİ BİR ŞANSI VERMEYEBİLİR. LÜTFEN BUNU İYİ DEĞERLENDİRELİM !


"ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları