Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALAN SEÇİMİ VE MESLEKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALAN SEÇİMİ VE MESLEKLER"— Sunum transkripti:

1 ALAN SEÇİMİ VE MESLEKLER

2 MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT
Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik Özellikleri Mesleklerin özelliklerini tanımalıyız. “10 Yıl Sonra Nasıl Bir Yaşam İstiyorum?” - Nasıl bir iş? - Nasıl bir iş yeri? - Nasıl bir ev? - Nasıl bir aile? - Nasıl arkadaşlar? - Nasıl bir sosyal yaşam? Kendi özelliklerimizle, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulmalıyız.

3 KENDİ ÖZELLİKLERİNİZLE MESLEĞİN ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ ORTAK NOKTALARI BULMA
Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri ne derece uyuşuyor. Mesleklerle uyuşmayan özellikleriniz, o mesleği yapmanızı engelleyecek durumda mı? Örneğin; kişilik yapısı ve sosyal yaşantısından dolayı insanlardan fazla hoşlanmayan ve sinirli yapıya sahip birinin polislik, öğretmenlik gibi mesleklerde başarısız olma ihtimali yüksektir. Ayrıca birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir.

4 FEN BİLİMLERİ ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Tıp, Eczacılık, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Fizik Tedavi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Diş Hekimliği, Fizik Tedavi, Beslenme Uzmanlığı vb. programların bulunduğu “Sağlık Bilimleri” alanında eğitim görmek istiyorsa, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Çevre, Endüstri, İnşaat, Makine, Uçak, Gemi inşaat vb. programlarının bulunduğu “Mühendislik Bilimleri” alanında öğrenim görmek istiyorsa, Hayvanlar ve doğa ile ilgileniyorsa; Ziraat Fakültesinin bölümleri, Veterinerlik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik bölümleri, Mimarlıkla Ve Endüstriyel Tasarımla, Nükleer Enerji, Astronomi Ve Uzay Bilimleri, Harita vb. alanlarla ilgileniyorsa yine “Fen Bilimleri” alanını seçmelidir.

5 FEN BİLİMLERİ ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta Matematik Ve Fen Bilimleri derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir. Bunun yanı sıra şekil çizme, üç boyutlu şekilleri iki boyutlu olarak resmetme yeteneğinin de gelişmiş olması gerekir. Öğrencinin bu alanda başarılı olabilmesi için Fen Bilimleri derslerinde yer alan konularla ilgili dergi, kitap vb. yayınlara, bu alanlardaki gelişmelere ilgi gösteriyor olması, laboratuar çalışmalarından hoşlanması, insanlara yardım etme eğiliminin belirgin olması gerekmektedir. Bireyin mekanik ilgi, elektronik (radyo, bilgisayar, elektronik oyuncaklar vb.) ya da mekanik bir aracın tamiri (bisiklet, saat, bilgisayar, vb.) her bir parçanın sökülerek yeniden monte edilmesi gibi konularla ilgilenmekten hoşlanması, kendi kendine yeni şeyler deneme girişiminde bulunması önemlidir.

6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir. Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir akademik yeteneğe, Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, Dikkatli, sabırlı, Kendini sürekli yenileme gereği duyan, araştırıcı kimseler olmaları gerekir. Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri, eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin çalışma alanları, donanım teknolojisini tasarlama ve üretmeden çok yazılım teknolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilgisayar mühendisliği eğitimi üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin “Bilgisayar Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

7 ECZACILIK Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları müşteriye satan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuarda, ilaçların geliştirilmesi ve analiziyle ilgili    araştırmalar yapan kişidir. Eczacı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı, Sorumluluk duygusu yüksek, Dikkatli, tertipli ve düzenli, İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir. Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, çeşitli laboratuarlarda (hastane veya özel), ilaç endüstrisinde (fabrika veya depo), kalite kontrol birimlerinde, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eczacılık fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.

8 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir. Matematik mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine, Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip, Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Matematik mühendisleri; Kamu veya özel sektöre ait bankalarda, Sigorta şirketlerinde, Endüstri kuruluşlarında, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kuruluşlarında, Bilgisayar yazılım şirketlerinde görev alabilirler. Endüstri ve bilgisayar bilimlerinin gelişimi matematik mühendislerinin iş bulma olanaklarını artırmıştır. Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Matematik Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.  Eğitim süresi 4 yıldır.

9 MİMARLIK Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişidir. Mimar olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip, Görsel sanatlara ilgili, Estetik görüş sahibi, tasarım yeteneği olan, Başkalarını etkileyebilen, Yeniliklere ve eleştiriye açık, Dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler. Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakülteleri, mühendislik-mimarlık fakülteleri ve Mimarlık Fakültelerinin “Mimarlık” bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. Mimar Sinan

10 PRATİSYEN HEKİM(TIP) İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Pratisyen hekim olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe ve belleğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleyen, Dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan, Olayları derinliğine araştırma merakı olan, İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen kimseler olmaları gerekir. Pratisyen hekimler sağlık ocaklarında, ana çocuk sağlığı merkezlerinde, verem savaş dispanserlerinde, SSK hastanelerinde, çeşitli kurumların sağlık birimlerinde, devlet hastanelerinin acil servislerinde, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabildikleri gibi kendi muayenehanelerini de açabilirler. Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 6 yıldır.

11 TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Avrupa Birliği İlişkileri,Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,İşletme, İktisat,Maliye,Muhasebe,Ekonomi,Bank acılık,Finans,Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Reklamcılık,Turizm,Sınıf Öğretmenliği vb. yükseköğrenim programlarında eğitim görmek istiyorsa

12 TÜRKÇE-MATEMATİK ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir. Öğrencinin sosyal bilimler alanına giren konulara ilgi göstermesi, bu konularla ilgili dergi, kitap vb. yayınlara, bu alanlardaki gelişmelere ilgi gösteriyor olması, okuduklarından çıkarım yapma eğiliminin belirgin olmasının yanı sıra, istatistikî ve sayısal işlemlerle uğraşmaktan zevk duyması ve insanlara yardım etme eğiliminin belirgin olması gerekmektedir.

13 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir. Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Sözel ve sayısal  düşünme yeteneği gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya  çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, kimseler olmaları gerekir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak  atanırlar.    Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler. Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Sınıf Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

14 HUKUK Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat unvanı ile çalışmaktadırlar. Avukat,Hakim ya da Savcı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip, İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Sabırlı ve anlayışlı, Tarafsız karar verebilen Sorumluluk sahibi, Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven, kimseler olmaları gerekir. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir. Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı ”Hukuk Fakülteleri” bölümlerinde verilmektedir. Temel eğitimin süresi 4 yıldır.

15 İŞLETME Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir. İşletmeci olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Sayısal düşünme yeteneğine, Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yeteneğine, Yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, Matematik ve sosyal bilimlere ilgili, Sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, Zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi veya işletme fakültelerinin "İşletme" bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır .

16 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden   kişidir. Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin; Üst düzeyde  genel yeteneğe, Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli kimseler olmaları gerekir. Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık"  bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.

17 ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslar arası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sitemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Çalışma alanları oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında başta dışişleri bakanlığı olmak üzere maliye ve gümrük bakanlığı, kültür bakanlığı gibi devlet daireleri özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir. Eğitim süresi 4 yıldır.

18 SOSYAL BİLİMLER ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Anaokulu Öğretmenliği,Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık,İletişim Bilimleri,Radyo-Tv-Sinema, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya,Türk dili ve Edebiyatı,Türkçe Öğretmenliği vb. yükseköğrenim programları alanında eğitim görmek istiyorsa

19 SOSYAL BİLİMLER ALANINI KİMLER SEÇMELİ?
Öğrencinin ilköğretimde ve 9. sınıfta Tarih, Coğrafya,Türkçe ve Edebiyat derslerinde başarı göstermesi, bu dersleri öğrenmede ve çalışmada herhangi bir güçlük yaşamamış olması gerekir. Bu alanda başarılı olabilmesi için bireyin, insanlarla iletişim kurmada başarılı, sosyal açıdan girişken, insanlara yardım etmede eğilimi güçlü, sosyal olaylara ve konulara ilgi duyma özelliklerinin olması gerekir.

20 ARKEOLOJİ İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir. Arkeolog olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden- sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip, Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, İyi bir gözlemci ve araştırıcı, Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan, Bedence sağlam,kimseler olmaları gerekir. Arkeologların çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

21 GAZETECİLİK Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere, toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek, gazete ve/veya dergilerde yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir. Gazeteci olmak isteyenlerin; Düşüncelerini söz ve yazı ile başkalarına etkili bir biçimde aktarabilen, Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken, Olayları doğru değerlendirebilen, Değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, Kendini geliştirme çabası içinde olan, Yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Gazete muhabirleri habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi vb.) çalışabilirler. Gazete muhabirleri gazetenin yayınlandığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi, ya da yayın sıklığına göre günlük , haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gazetelerde çalışabilirler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır

22 SANAT TARİHİ Türkiye’de ve dünyada yapılmış sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında inceleyen ve değerlendiren kişidir. Sanat tarihçisi olmak isteyenlerin; Güzel sanatlara ve sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili, Uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine sahip, Analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekmektedir. Sanat tarihçileri genelde müzelerde, kapalı ve gürültüsüz ortamlarda; geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sırasında açık havada ve tozlu ortamlarda çalışmaktadırlar. Fen-Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.

23 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile  ilgili eğitim veren kişidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, Dil ve edebiyata ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Kendini geliştirmeye istekli, kimseler olmaları gerekir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler. Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.

24 TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROĞRAMCILIĞI
Radyo ve televizyon programlarını gerekli kaynakları araştırarak planlayan, yayına hazır hale getiren kişidir. Program yapımcısı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, Bir işi planlama ve uygulama gücüne, İnsanlarla iyi iletişim kurabilme ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip, Titiz, düzenli ve disiplinli kimseler olmaları gerekir. Program yapımcıları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, özel televizyon ve radyolarda iş bulma imkanına sahiptirler. Eğitim süresi 4 yıldır.

25 UNUTMAYIN!..... “HİÇBİR İŞİN GELECEĞİ YOKTUR, O İŞİ YAPAN KİŞİNİN GELECEĞİ VARDIR.”


"ALAN SEÇİMİ VE MESLEKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları