Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Ortamlarında İletişim “İnsan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur." Wilbur Schramm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Ortamlarında İletişim “İnsan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur." Wilbur Schramm."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Ortamlarında İletişim “İnsan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur." Wilbur Schramm

2 Bu ders…  İletişim ve İletişim Sürecinin Temel Öğeleri  Öğretim Teknolojisi – İletişim  Öğretimde İletişim Süreci  Öğretimde İletişim Sürecinin Temel Öğeleri

3 İletişim, iki birim arasında mesaj alış- verişidir. İletişim, anlamı ortak kılmaktır. İletişim, bir etkileşim, bir ilişki ve bir toplumsal süreçtir. İletişim, bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlamalarına yarayan bir süreçtir. İletişim nedir?

4 Düşündüğünüz / Söylemek istediğiniz / Söylediğinizi sandığınız /Söylediğiniz / Karşınızdakinin duyduğu / Anladığını sandığınız /Anladığı..." arasında farklar vardır. İletişim nedir?

5 İletişimin Bileşenleri Beden Dili %55 Sözler %10 Ses Tonu %30

6 İletişim Türleri Yazılı İletişim Sözsüz İletişim Sözlü İletişim

7 KimNe söylediHangi yolla Ne etkisi oldu Kime İletişim Süreci KAYNAK MESAJKANALALICI DÖNÜT Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri Semboller Gerçek obje Modeller Resim Hareket Ses Araç& Yöntemler Sözsüz Sözlü Basılı Yazılı Yöntemler Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri

8 KANAL Mesaj KAYNAK ALICI GERİ BİLDİRİM KODLAMA KOD ÇÖZÜMÜ KAYNAK KOD ÇÖZÜMÜ KODLAMA ALICI GÜRÜLTÜ İletişim

9 Kaynak İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ Hedeflenen kişi ya da grupta davranış değişikliği oluşturmak üzere iletişim sürecini başlatan kişidir.

10  Kendisi, alıcısı ve ileteceği konu hakkındaki bilgi ve becerileri  Kendisini iyi tanıyor mu?  Gireceği iletişim biçimin sürdürebilecek yeterlilikte mi?  İletişimi yönlendirecek kapasitede mi?  Bu konularda kendisine güveniyor mu?  Hedef kitlenin özelliklerini biliyor mu?  İleteceği konu hakkında uzman mı?  İyi örnekler sergileyebilecek mi? Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler

11  Kendisine, alıcısına ve ileteceği konuya karşı tutumu  İç dünyasındaki rahatsızlıkları ortama yansıtma  Hoşlanmadığı konuları anlatmadaki tutumu Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler_2

12  Toplumsal ve Kültürel Ortamın Etkileri  Bulunduğu bölgenin özelliklerini tanıması  İletişime girdiği kişinin özelliklerini tanıması Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler_3

13  İletişim becerisi  Konuşma  Yazma  Dinleme  Okuma  Düşünme Kodlama Kod Çözme Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler_4

14  Kaynağın, alıcısını özellikle tutum kazandırmak üzere ikna edebilmesi için Güvenilirliği  Uzmanlık  İnanılırlılık Çekiciliği  Benzerlik  Görünüş  Hoşa gitme Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler_5

15 Kaynak Kodlama Yaşantı Alanı Kod Açma Alıcı Mesaj Ortak Yaşantı Alanı Dönüt Kaynağın Başarısını Etkileyen Etmenler_7

16 Mesajlar resim, şekil, yazı, ses, sözcük, sayı İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ Kaynağın alıcısı ile paylaşmak istediği özelliklerdir. MESAJ

17 Öğrenen özelliklerine uygun olmalıdır. Basit, sade ve anlaşılır olmalıdır. Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir. Öğrenme ilkelerine uygun düzenlenmelidir. Çoklu materyal ve etkinlikleri içermelidir. Görsel özelliklere dikkat edilmelidir. Algılama ile ilgili özellikler dikkate alınmalıdır. Mesaj Düzenleme İlkeleri

18 Mesaj Düzenleme İlkeleri_2 Algılama seçicidir.

19 Bir figürün algılanması sadece bu elemanın özellikleri yoluyla değil, bu elemanı çevreleyenlerin de aracılığıyla olmaktadır. Mesaj Düzenleme İlkeleri_3

20 Mesaj Düzenleme İlkeleri_4 Algısal Tamamlama: Tam olmayan şekilleri tam olarak görme eğilimi

21 Mesaj Düzenleme İlkeleri_5  Birbirine benzer birimler algısal olarak bütünlük oluştururlar.

22 Mesaj Düzenleme İlkeleri_6  Yakınlık İlkesi: Bir alandaki öğeler, birbirine olan yakınlıklarına göre gruplandırılarak algılanırlar.

23 Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç, materyal, ortam ve yöntemlerdir. Mesajlar görsel-işitsel teknolojiler, sözlü iletişim, renkli, yazılı, resimli materyaller gibi çeşitli şekillerde kanal halini alabilirler. Kanal seçiminde önemli olan iletilmek istenen mesajı en etkili şekilde alıcıya ulaştırmaktır. İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ KANAL

24 Alıcı kaynağa dönüt verdiği sürece mesajın doğru iletilip iletilemediği anlaşılabilir. İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ Kanaldan gelen mesajı alan ve kaynağa dönüt veren kişi. ALICI

25 Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşması sürecidir. Gönderilen mesajın tekrar edilmesi, düzeltilmesi ya da değiştirilmesini alıcıdan gelen dönütler belirler. İLETİŞİM SÜRECİNİN ÖĞELERİ

26 Verilen dönütler açık, anlaşılır ve belirgin olmalıdır. Dönüt yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. Dönüt verirken karşıdaki bireylerin tepkilerine duyarlı olunmalıdır. Farklı dönüt çeşitlerinden yararlanılmalıdır. Etkili dönüt verebilmek için;

27 KAYNAK Öğretmen Bilgisayar Kitap Uzman İş ortamı Nesne KAYNAK Öğretmen Bilgisayar Kitap Uzman İş ortamı Nesne MESAJ İçerik MESAJ İçerik KANAL Sözsüz iletişim Sözlü İletişim Basılı/yazılı araçlar KANAL Sözsüz iletişim Sözlü İletişim Basılı/yazılı araçlar ALICI Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri ALICI Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri GERİ BİLDİRİM İLETİŞİM OLARAK ÖĞRETİM SÜRECİ İletişim

28 Somut Soyut Sözcükler Diyagramlar Haritalar Resimler Slaytlar Filmler Modeller Nesneler Gerçek Yaşantı Öğrenme Yaşantıları ile Teknoloji Arasındaki İlişkiler

29

30 Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

31 İletişim

32 İLETİŞİM ENGELLERİ Kaynak olarak öğretmenin; Öğrencileri iyi tanımaması Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması Öğrenciler tarafından inanılır ve güvenilir bulunmaması Derse hazırlıksız girmesi Mesajlarını sadece sözel anlatıma dayandırması Dersin sunumunda öğrencilerin özelliklerini dikkate almaması Öğrencilerden gelen dönütleri dikkate almaması

33 İletişim Engelleri_2 Alıcı olarak öğrencinin; Sınıf ortamında bulunma amacını dikkate almaması Dikkat dağınıklığı ve ilgisizlik İşlenen konuların kendisine yararlı olacağına inanmaması Derse katılmaktan kaçması Etkili dinlememe

34 Öğretme-öğrenme ortamının; Oturma yerleri ve oturma düzeninin rahatsızlık vermesi Ortamın havasız, ışıksız, çok sıcak ya da çok soğuk olması Araç-gereçlerin;  Öğrenci düzeyine uygun olmaması  Amaçlarla tutarlılık göstermemesi  Görüntü ve/veya sesi iyi verememesi  Kullanılmayacak ölçüde bozuk olması İletişim Engelleri_3

35 Sınıf içi iletişimi geliştirmek için; Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli Ders iyi bir şekilde planlanmalı Öğrenci gereksinimleri, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı Öğrencilerin dikkatini çekmek için birden fazla duyu organına hitap edilmelidir.

36 55%38% 7%7% YÜZ İFADELERİ SÖZ ÖTESİ SÖZLER DUYGULARIN İLETİMİ İletişim

37 Beden Dilinin Öğeleri Beden Duruşu Mimikler Başın Kullanımı Oturmak İçin Seçilen Yer Giyim Fiziksel Bakım Beden Duruşu Mimikler Başın Kullanımı Oturmak İçin Seçilen Yer Giyim Fiziksel Bakım Jestler Göz Teması Ayakların Kullanımı Oturma Biçimi Mesafe Kullanılan Aksesuarlar Jestler Göz Teması Ayakların Kullanımı Oturma Biçimi Mesafe Kullanılan Aksesuarlar İletişim

38 İlişkide olduğu kişiyi doğrudan karşısına alan ve dik bir beden duruşuna sahip bir kişi, mesajında güvenli bir özellik katmış olacaktır. Beden Duruşu İletişim

39 Doğrudan Göz İlişkisi “Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.” (Herber) Bir kişiye konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, nereye bakıldığıdır “Gözlerin konuştuğu dil her yerde aynıdır.” (Herber) Bir kişiye konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, nereye bakıldığıdır İletişim

40 ETKİLİ İLETİŞİM = ETKİLİ DİNLEME Gerçek iletişim, benim ne anlatmak istediğim, hatta ne söylediğim değil; sizin, kendi bakış açınızdan, bunlardan ne anladığınızdır.

41 Dinlerken Nelere Dikkat Ederiz? Seslere Sözcük seçimine Tonlamalara Konuşma hızına Beden diline

42 Ne Zaman Dinleyemiyoruz? Konuşmalar arasından ilgimizi çekenleri seçtiğimizde, Konuşma hızı ve düşünme hızı çarpıştığında Konuya ilgi duymadığımızda, İnançlarımız ve davranışlarımıza karşı gelen konularda, Konuşmacıya tepki duyduğumuzda, Önyargılı olduğumuzda, Kullanılan sözcüklere karşı hassas olduğumuzda, Ortamda fiziksel engeller bulunduğunda…

43 Başarılı Bir Dinleme İçin;  Bakın ve ilgili görünün  Anlatılan konuyu belirleyin  Yargılamayı erteleyin  Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin  Duygularınızı bir kenara bırakın  Not alın, dinlediğinizi ve anlatmaya devam etmesini istediğinizi küçük ünlemlerle ve beden diliyle belirtin  Anlayışlı davranın

44 Çalışma Kaynakları Ergin, Akif. Öğretim Teknolojisi-İletişim. Ankara: PegemA Yayıncılık, 1995. (3.4.5.9.10.11. Bölüm) İşman, Aytekin (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA. (2.Bölüm, ss.29-33). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2006. (1. Bölüm)

45 Bir Sonraki Ders… Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması Seçimi


"Eğitim Ortamlarında İletişim “İnsan topluluğu ve davranışlarıyla ilgili her dalın iletişimle ilgilenmesi zorunludur." Wilbur Schramm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları