Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALICILIĞA OLUMLU ETKİSİ KANITLANMIŞ BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN SCORM UYUMLU HALE GETİRİLMESİ Emre Emrah ÖZKESKİN DANIŞMAN : Yrd. Doç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALICILIĞA OLUMLU ETKİSİ KANITLANMIŞ BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN SCORM UYUMLU HALE GETİRİLMESİ Emre Emrah ÖZKESKİN DANIŞMAN : Yrd. Doç."— Sunum transkripti:

1 KALICILIĞA OLUMLU ETKİSİ KANITLANMIŞ BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN SCORM UYUMLU HALE GETİRİLMESİ Emre Emrah ÖZKESKİN DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Mehmet TEKDAL

2 Sinem UZEL - Figen ARIKAN2 MAKALE SAHİBİ HAKKINDA BİLGİ Emre Emrah ÖZKESKİN tarafından hazırlanmış, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalına YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak sunulmuştur. Jüri Üyeleri; –Başkan: Yrd. Doç Dr. Mehmet TEKDAL(Danışman) –Üye : Yrd. Doç. Dr. Oğuz KUTLU –Üye : Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU

3 Sinem UZEL - Figen ARIKAN3 MAKALENİN ÖZETİ Bu çalışma da amaç öğretim materyallerinin gerekli düzenlemeler yapılarak; –ortamdan bağımsız –yeniden kullanılabilir – düzenlenebilir – paylaşılabilir –sorgulanabilir hale getirilmesidir.

4 Sinem UZEL - Figen ARIKAN4 MAKALENİN ÖZETİ Bu süreçte, materyallerin yeniden tasarlanması için Captivate ve Authorware programları kullanılmıştır. Tasarım sürecinde oluşturulan materyallerin sadece üst veri yapısında değil, geliştirme sürecinde de SCORM uyumlu olmasına özen gösterilmiştir.

5 Sinem UZEL - Figen ARIKAN5 MAKALENİN ÖZETİ Paketleme ve dallanma yapıları ADL tarafından geliştirilen RELOAD yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen öğretim materyali MOODLE öğrenme yönetim sistemi üzerinde denenmiş ve SCORM uyumlu olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler; SCORM, ADL, Öğretim Materyali Tasarımı, Bilgisayar Destekli Öğretim, internet.

6 Sinem UZEL - Figen ARIKAN6 GİRİŞ Teknolojideki gelişmeler eğitime de yansımış ve öğretimin verimini arttırmış, harcamaları azaltmıştır. Bu durum Eğitim yönetim sistemi kavramını ortaya çıkarmıştır.

7 Sinem UZEL - Figen ARIKAN7 GİRİŞ

8 Sinem UZEL - Figen ARIKAN8 GİRİŞ Farklı kurumlarca geliştirilen Eğitim Yönetim Sistemleri ile içeriklerin bir arada kullanılması ya da kullanıcı davranış bilgilerinin farklı ortamlara taşınması gibi konularda bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır.

9 Sinem UZEL - Figen ARIKAN9 GİRİŞ Bu sorunlardan kurtulmak için ; –Öğrenme Nesneleri (Learning Object), –Üst-veri (Meta-veri), –Kullanıcı Bilgisi(User Profile), –İçerik Paketleme (Content Packaging) – içerik İletişimi (Content Communication) Kavramları ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. Scorm bir e-öğrenme standartıdır.

10 Sinem UZEL - Figen ARIKAN10 PROBLEM Bu çalışmanın odaklandığı temel problem, bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirme kapsamında oluşturulan bir materyallerin tekrar kullanılabilir, değerlendirilebilir olmamasıdır.

11 Sinem UZEL - Figen ARIKAN11 ARAŞTIRMANIN AMACI SCORM standardını kullanarak daha önce hazırlanmış bir materyalin tekrar düzenlemesidir. Bu yolla hazırlanan materyalin daha sonra oluşturulacak olan öğretim sistemlerinde kullanılabilmesi ve daha önce hazırlanmış materyallerin yeniden düzenlenmesinde rehberlik etmesi beklenmektedir.

12 Sinem UZEL - Figen ARIKAN12 ARAŞTIRMANIN AMACI Hazırlanan SCORM standardındaki materyal öbeğinin Moodle ya da SCORM uyumlu başka bir LMS ile test edilmesi amaçlanmaktadır.

13 Sinem UZEL - Figen ARIKAN13 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ Materyal hazırlanırken Scorm standartlarının göz önünde bulundurulması ve BÖTE bünyesinde oluşturulacak materyal havuzundan daha verimli dönütler alınmasını sağlamaktır.

14 Sinem UZEL - Figen ARIKAN14 ARAŞTIRMA SINIRLILIKLARI Kullanılması düşünülen ders materyali, KAZANCI (2004) tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olan “BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNGİLİZCE KELİME ÖGRETİMİNİN, ÖGRENME DÜZEYLERİNE VE KALICILIGA ETKİSİ” başlıklı çalışmasında oluşturulan materyaldir. Çalışma hali hazırda bulunan materyalin tekrar düzenlemesi ile sınırlıdır.

15 Sinem UZEL - Figen ARIKAN15 SCORM

16 Sinem UZEL - Figen ARIKAN16 CORDRA İçerik Nesnesi Ambarı Arama ve Kayıt/Çözümleme Mimarisi (Content ObjectRepository Discovery and Registration/Resolution Architecture) anlamına gelmektedir. CORDRA yeniden kullanılabilir içeriğin geliştirilmesinde bir sonraki adımdır. Amacı öğrenme içeriğinin nasıl bulunacağı ve kullanılacağı sorusuna cevap vermektir.

17 Sinem UZEL - Figen ARIKAN17 CORDRA Mevcut içerik yönetim ve sunum sistemleri, içerik ambarları ve dijital kütüphanelerin teknolojilerini kullanarak bir model oluşturmaya çalışmaktadır.

18 Sinem UZEL - Figen ARIKAN18 CORDRA CORDRA bir şekilde sadece SCORM uyumlu hazırlanmış materyallerin taranması ve bunların paylaşılması değil, bütün standartlarda hazırlanmış materyallerin taranması ve kullanılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır.

19 Sinem UZEL - Figen ARIKAN19 ÇALIŞMADA KULLANILAN YAZILIMLAR Çalışmada içerik paketleri oluşturmak, içeriği SCORM uyumlu hazırlamak için; – Captivate, Authorware yazılımları, SCORM paketlemesini yapmak için; – RELOAD yazılımı bu içeriği yayınlamak için; – Moodle Ögretim Yönetim sistemi kullanılmıştır.

20 Sinem UZEL - Figen ARIKAN20 MACROMEDIA CAPTIVATE Macromedia Captivate tüm ekran eylemlerini otomatik olarak kaydedebilir ve etkileşimli bir Flash dosyası oluşturur. Metin başlıklarını, sesli anlatımları ve uzaktan öğrenim etkileşimi eklemek için programlama bilgisi kullanılması gerekmemektedir.

21 Sinem UZEL - Figen ARIKAN21 MACROMEDIA AUTHORWARE Authorware, çoklu ortam parçacıklarını belirli kurallar çerçevesinde birleştirip fonksiyonel bir uygulama oluşturulmasında kullanılır. En önemli özelliği kullanıcı ile etkileşimi sağlamasıdır. Özellikle eğitim ve benzeri programlarda kullanıcı sadece izleyici veya dinleyici pozisyonunda değil, sürecin en önemli öğesi durumuna gelmektedir.

22 Sinem UZEL - Figen ARIKAN22 RELOAD İçerik Paketleme ve Üst Veri Yazım programıdır. RELOAD ile – içerik Paketleri oluşturabilir – düzenlenebilir, –eklenebilir –ihraç edilebilir.

23 Sinem UZEL - Figen ARIKAN23 MOODLE Yaygın olarak bilinen ve rahatlıkla kullanılabilecek bir çevrimiçi kurs yönetim sistemidir. Moodle ='Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment' olup Esnek (Modüler) Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı olarak çevrilebilir. (Çetiner, 2006)

24 Sinem UZEL - Figen ARIKAN24 Moodle’a SCORM Paketi Ekleme

25 Sinem UZEL - Figen ARIKAN25

26 Sinem UZEL - Figen ARIKAN26 MOODLE Programın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; –Ücretsizdir. –Windows ve Linux sistemleri altında çalışmaktadır. –150 ülkede kullanılmaktadır. –70 dilde desteği mevcuttur. Farklı diller aynı anda kullanılabilir. – Açık kaynak kodlu bir yazılımdır. –Açık kaynak kodlu sistem olduğundan Güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır.

27 Sinem UZEL - Figen ARIKAN27 SCORMUN BÖLÜMLERİ Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli / The Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) Web tabanlı “İçerik Yığın Modeli / Content Aggregation Model (CAM) Yürütme Ortamı / Run-Time Environment (RTE) Öğrenme nesneleri için Sıralama ve Yönlendirme / Sequencing and Navigation modeli toplamından oluşur. (ADL, 2006).

28 Sinem UZEL - Figen ARIKAN28 YORUM Bu çalışma ile materyal oluşturma sürecinin zahmetli ve bir o kadar da önemli olduğu anlaşılmıştır. Materyal oluşturulurken tüm faktörler göz önünde bulundurulması gerektiği önem kazanmıştır.

29 Sinem UZEL - Figen ARIKAN29 SONUÇ SCORM uyumlu hale getirilen öğretim materyalleri, geliştirildikleri öğretim amacı yanında farklı öğretim ortamları ve amaçlarında da kullanılabilirler. Bu uygulama, öğretim materyal ambarlarında toplanacak öğretim materyallerinin sayısını artıracak, kullanım alanlarını genişletecek ve üretim maliyetlerini azaltacaktır.

30 Sinem UZEL - Figen ARIKAN30 SONUÇ SCORM uyumlu öğretim materyallerinin donanım ve yazılım bağımsız olarak kullanılabilmesi, oluşturulan uzaktan eğitim sistemlerinin yeniliklere açık olmasını, belirli donanım ve yazılım bağımlılıklarının oluşmamasını sağlamaktadır.

31 Sinem UZEL - Figen ARIKAN31 SONUÇ Bu, ilerde öğretim materyallerin bulundurulduğu Öğretim Yönetim Sistemi değiştirildiğinde ve/veya yenilendiğinde ya da farklı bir donanım alt yapısına geçildiğinde aynı öğretim materyallerinin kullanımını mümkün kılmaktadır.

32 Sinem UZEL - Figen ARIKAN32 ÖNERİLER Uzaktan öğretimde kullanılan öğretim materyalleri gözden geçirilebilir ve SCORM uyumlu hale getirilebilir. Bazı öğretim materyallerinin SCORM uyumlu hale getirilmesi yerine yeniden yazılmaları daha kolay ve daha verimli olabilir.

33 Sinem UZEL - Figen ARIKAN33 ÖNERİLER Çağımızda hızla gelişen uzaktan öğretim sistemleri için hazırlanan öğretim materyallerinin SCORM uyumlu oluşturulması ve içerik havuzlarında saklanmaları uzun süreçte maliyet ve is gücü açısından tasarruf sağlayacaktır.

34 Sinem UZEL - Figen ARIKAN34 ÖNERİLER Bu şekilde hazırlanmış materyallere öğretim görevlilerinin, tasarımcıların ya da öğrencilerin ulaşması daha kolay olacak ve farklı materyallerin yeniden farklı alanlarda kullanılmaları mümkün olabilecektir.

35 Sinem UZEL - Figen ARIKAN35 ÖNERİLER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü öğrencilerini SCORM konusunda bilgilendirilmeli, öğrenim süreleri boyunca ve sonrasında üniversite bünyesinde oluşturulacak içerik havuzlarından faydalanmaları ve katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. SCORM uyumlu materyallerin sadece bilgisayar ortamında olduğu düşünülmemeli, Japonya’ da olduğu gibi televizyon yayınlarında olduğu gibi farklı platformlar içinde SCORM uygulamaları geliştirilmelidir.

36 Sinem UZEL - Figen ARIKAN36 KAYNAK Özkeskin, E,E.(2007) :Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı [URL]http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/tezler/1041.pdf


"KALICILIĞA OLUMLU ETKİSİ KANITLANMIŞ BİR BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN SCORM UYUMLU HALE GETİRİLMESİ Emre Emrah ÖZKESKİN DANIŞMAN : Yrd. Doç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları