Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kimyasal Bağlar. 2 Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kimyasal Bağlar. 2 Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler."— Sunum transkripti:

1 1 Kimyasal Bağlar

2 2 Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler oluştururlar ve kabaca üç gruba ayrılır: İyonik — bir veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine transfer olur. Kovalent — bazı değerlik elektronları atomlar arasında ortaklaşa kullanılır. Metal — metal atomları arasında bulunur. Pek çok bağ, hem iyonik hem kovalent karakter taşır. Çekim kuvvetleri 40 kJ/mol den küçükse etkileşim adı verilir. Bu etkileşimler, moleküller arası çekim kuvvetlerini oluşturur. Molekül oluşturamazlar, ancak molekülleri birarada tutabilirler.

3 3 İyon Bağı (Ionic Bonds) Elektronlar, düşük iyonlaşma enerjisine sahip metal atomundan yüksek elektron ilgisine sahip ametal atomuna aktarılır.

4 4 Ionic compounds form based on charge balance:

5 5 İyonik Bileşiklerin Yapısı Structure of Ionic Compounds İyonik bileşiklerde formül birimleri (formula units) bulunur. Bir formül birimi, iyonik bileşiği oluşturan katyonlar ve anyonlar arasındaki en küçük orandır. Formül Birimi NaCl CaCl 2 Na 2 O K : A oranı 1 : 1 1 : 2 2 : 1

6 6 İyon Bağı Örnekleri Elektron verirlerElektron alırlar İyonik bileşikler genellikle IA ve IIA grup katyonları ile Al 3+ katyonları VII A ve VII A grup anyonları ile N 3- anyonları arasında oluşur.

7 7 Çok Atomlu İyonlar (Polyatomic Ions) Çok Atomlu İyonlar (Polyatomic Ions) Monoatomik İyonlar Tek atomdan oluşan iyonlar Örnek : K +, Ca 2+, Cl -, S 2- Poliatomik İyonlar Kovalent bağlı atom gruplarıdır Örnek : NH 4 +, H 3 O + OH −, CN −, NO 3 - OH −, CN −, NO 3 - SO 4 2-, PO 4 3- SO 4 2-, PO 4 3- ClO 4 -, CrO 4 2- ClO 4 -, CrO 4 2-

8 8 Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanır H 2 Kovalent Bağ Covalent Bond

9 9 H. Enerji H H.. bağ enerjisi 74 pm (bağ uzunluğu) -458kJ/mol 0

10 10   çekirdek itmesi (kararsızlaştırır) elektron itmesi (kararsızlaştırır) elektron-çekirdek çekimi (kararlı hale getirir) Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden güçlüdür

11 11 Her atom tek elektron verirse normal kovalent bağ oluşur. Cl HH + Overlap of H (1s) and Cl (2p) Yalın çift Lone pair (LP) Overlap : örtüşme Bağ Çifti Bonding Pair

12 12 Koordine Kovalent Bağ Coordinate Covalent Bond Kovalent bağı oluşturan iki elektron aynı atomdan verilir.

13 13 Tek Bağ (Single bond) – atomlar arasında iki elektron bulunur (1 çift = 2 elektron paylaşılır) (1 çift = 2 elektron paylaşılır) Çift bağ (Double bond) – atomlar arasında dört elektron bulunur (2 çift = 4 elektron paylaşılır) (2 çift = 4 elektron paylaşılır) Üçlü bağ (Triple bond) – atomlar arasında altı elektron bulunur (3 çift = 6 elektron paylaşılır) (3 çift = 6 elektron paylaşılır) Bağ türleri

14 14 Örnekler CO 2 Karbon dioksit CO Karbon monoksit HCl Hidrojen Klorür H − Cl O = C = O C  O

15 15 Değerlik Elektronları Valence Electrons Dolu olmayan kabuktaki elektron toplamı değerlik elektronlarıdır. B 1s 2 2s 2 2p 1 B 1s 2 2s 2 2p 1 Core = [He], valence = 2s 2 2p 1 Core = [He], valence = 2s 2 2p 1 Br [Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 Core = [Ar] 3d 10, valence = 4s 2 4p 5 Core : Dolu kabuk


"1 Kimyasal Bağlar. 2 Atomları birarada tutan ve yaklaşık 40 kJ/mol den büyük olan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar atomlardan bileşikler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları