Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAZI TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAZI TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 YAZI TÜRLERİ

2 1.SORU Başlıca ögeleri;kişi,olay,yer ve zamandır.
Serim,düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Gerçek yada gerçeğe tasarlanmış olaylar anlatılır. Anlatılan olaylar ayrıntılarıyla anlatılmaz. Yukarıdaki özellikleri verilen yazı türü hangisidir? A) Roman B)Masal C)Hikaye D)Fıkra

3 CEVAP Cevap;C Şıkkı

4 2.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa verilmiştir? A)Sanki bir ateş ırmağı aramızda akıyor. B)Kalbi durgun tarlaları bıraktık. C)Dört mevsim içinde bir bahar olur. D)Bir inilti duydum,sandım bir ozan.

5 CEVAP Cevap;B Şıkkı

6 3.SORU Bu sabah hava berrak Bu sabah herşey billurdan gibi Gök masmavi bu sabah Güzel şeyler düşünelim yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Benzetmeden yaralanılmıştır. B)Hece ölçüsüyle yazılmıştır. C)Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. D)Öznel düşüncelere başvurulmuştur.

7 CEVAP Cevap;B Şıkkı

8 4.SORU Rıhtımda uyuyan gemi Hatıladın mı Engini Sert dalgaları yosunu Suların uğultusunu Bu dörtlükte hangi varlığa insana özgü bir nitelik kazandırılmıştır? A) Gemi B) Dalga C) Su D) Yosun

9 CEVAP Cevap;A Şıkkı

10 5.SORU Işıldıyor kanat sesleri kuşların
İlk uçtukları günün altın sevinci Karlı dağlardır sefere çıkmış Vadideki suyun şırıltısı Bu dörtlük hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B)Lirik C) Didaktik D)Epik

11 CEVAP Cevap;A Şıkkı

12 6.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme vardır? A)Bağrımı yaslasam şu dağlar erir. B)Sesim dağdan dağa yankılar verir. C)Kayalar sussa da kaval söylenir. D)Üflerim sazımı pınar başında.

13 CEVAP Cevap;C Şıkkı

14 7. SORU Kuşlar kaçmıyor benden Bir güvercin kanadından okşuyorum Göklerin maviliğini Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastoral B)Didaktik C) Lirik D)Epik

15 CEVAP Cevap;C Şıkkı

16 8.SORU Bir kuş sesi gelir dudaklarımdan
Gözlerim gönlümde açannergisler Düşen öpüşlerdir dudaklarımdan Mor akasyalarda ürperen seher Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Benzetmeden yararlanılmıştır. B)Niteleme sıfatları kullanılmıştır. C)Tam uyağa yer verilmiştir. D)Ad aktarması vardır.

17 CEVAP Cevap;D Şıkkı

18 9.SORU Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde ”serim, düğüm, çözüm” bölümleri bulunmaz? A) öykü B) masal C) gezi D) anı

19 CEVAP Cevap;C Şıkkı

20 10.SORU Çoğu zaman hüzün verir yağmurlu günler insana. Yine bir yağmurlu günde sokakta dolaşıyorum. Günler pazarı, saatler sabahın yedisini gösteriyor. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Beynimde binbir düşünceyle ilerlerken fısıltı şeklinde sesler duymaya başladım. İlerledikçe fısıltıları daha net duyuyordum. “ baban sütünü şimdi getirecek yavrum…” Yukarıdaki parça hangi yazı türünden alınmış olabilir? A) öykü B) gezi yazısı C) anı D) deneme

21 CEVAP Cevap;C Şıkkı

22 11.SORU Folklor,bireyle insanlık arasındaki büyük boşluğu
doldurmanın çabası içindedir. En büyük kaygısı “bugün” le “geçmiş”in bağlantısını sağlamaktır. Şimdiki ve geçmişteki insanlığa neler borçlu olduğumuzu ancak folklorun verileriyle öğrenebiliriz. Auguste Comte; “ insanlık dirilerden çok ölülerden oluşmuştur.” diyordu. Folklor geçmişe olan borcumuzu her an anımsatmakta ,bizi “nankör” olmaktan kurtarmaktadır. Bu parçanın alındığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) deneme B) eleştiri C) fıkra D) makale

23 CEVAP Cevap;D Şıkkı

24 12.soru Denemede konu sınırlaması yoktur. Kesin kurallar içermez.
Kişisel görüşler belgelere dayandırılarak dile getirilir. Deneme,bir düşünce yazısıdır. yukarıda deneme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D)4

25 CEVAP Cevap;C Şıkkı

26 13.SORU Bir insanı,bir sanat ya da düşünce yapıtını olumlu ve
olumsuz yönleriyle değerlendirerek bir sonuca varmak amacıyla yazılan yazılara ……… denir. yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) fıkra B) deneme C) eleştiri D) makale

27 CEVAP Cevap;A Şıkkı

28 14.SORU Yanağın güle benzer Dilin bülbüle benzer Kaşların ipek gibi
Saçın sümbüle benzer Yukarıdaki dörtlüğün redifi aşağıdakilerden hangisidir? A)bezer B)…e benzer C)…le benzer C)…üle benzer

29 CEVAP Cevap;B Şıkkı

30 15.SORU Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden olamaz? A)Ispatlamak ve bilgi vermek amacıyla yazılması. B)Okuru ikna etmek amacıyla güdülmesi. C)Belgelere dayanılarak yazılması. D)Öznel yargılar içermesi.

31 CEVAP Cevap;C Şıkkı

32 16.SORU Aşağıdaki yazı türlerinin hangisi romanla daha çok benzerlik gösterir? A)masal B) öykü C)fıkra D) anı

33 CEVAP Cevap;B Şıkkı

34 17.SORU Filiz: benim okuduğum kitapta olaylar geniş bir şekilde ele alınmıştır. Mehmet:benimkinde tilkinin teki öğretmen kesilmiş. Gülbahar:ben kitabımı okurken hayallere daldım periler dolaşıyordu sanki sayfalarda. Gökhan:benimkinde iki kardeşin tarla macerası kısa bir şekilde ele alınmış. yukarıdaki öğrencilerin okudukları kitapların türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır ? A)roman-fabl-masal-öykü B)masal-öykü-fabl-roman C)öykü-masal-roman-fabl D)fabl-roman-öykü-masal

35 CEVAP Cevap;A Şıkkı

36 18.SORU Beni okuduğunuzda;geçmişten kalan izleri ,hiç unutulmayan
olayları bulursunuz. Yazarım,size bunlarla bir mesaj vermeye çalışmıştır. Benim türüm aşağıdakilerden hangisidir? A)Destan B)günlük C)tiyatro D)anı

37 CEVAP Cevap;D Şıkkı

38 19.SORU Elimdeki deftere aktarıyorum izlenimlerimi. Bursa’dan
İstanbul’a uzanacağız şimdide. Zeytin bahçeleri arasından geçiyoruz;dört tarafımız yeşil,içimiz mavilik dolu. yukarıda yazılı olanlar neye örnek olarak gösterilebilir? A)Mektup B)gezi yazısı C)fıkra D)tekerleme

39 CEVAP Cevap;B Şıkkı

40 20.SORU Kitaplarında düşüncelerini rahat,okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazıyormuş. İspatlama gereği duymadan ,değerlendirmelerde bulunurmuş. O yazar,bu tür için iyi örnekler vermiş. yukarıda hangi örnekten bahsedilmektedir? A)Makale B) söyleşi C) deneme D)eleştiri

41 CEVAP Cevap;C Şıkkı

42 21.SORU Herkes hayata farklı anlamlar yükler.
Öğrencileri sınıftan bahçeye çıkardık. O gün kar hiç durmadan yağdı. Ev sahibi bizi güler yüzle karşıladı. yukarıdaki cümlelerin hangisi bir düşünce yazısından alınmıştır? A) B) C) D)4

43 CEVAP Cevap;A Şıkkı

44 22.SORU Bir amcaya danıştın mı işini Kerpetenle söksen azı dişini Çekiç vurup yarsam koca başımı Yandı canım pirelerin elinden Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Redif kullanılmıştır. B)İlk iki dize arasında zengin uyak vardır. C)Uyak şeması düz uyaktır. D)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

45 CEVAP Cevap;B Şıkkı6

46 23.SORU Olmaz böyle,bu olumsuzluklarda daha nereye kadar? Her yerde umursamazlık,tembellik almış başını gitmiş. Son şiirimde bunlardan bahsettim hep. Parçaya göre şairin son şiiri hangi türden yazılmıştır? A)lirik B) pastoral C) didaktik D) satirik

47 CEVAP Cevap;D Şıkkı

48 Kişisel düşünceler dile getirilir. Görüşler ortaya konarken
belgelere başvurulmaz. Bir gerçeği savunmak amacıyla yazılmaz. Öğretmenin,özellikleri hakkında bilgi verdiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A)makale B)eleştiri C)deneme D)fıkra

49 CEVAP Cevap;C Şıkkı

50 25.SORU Bir sanat eserinin,bir sanatçının iyi ve kötü yanlarının ortaya Konulduğu yazılardır …….eser hakkında okuyucu bilgilendirir;hem eserin yazarına hem de okura yol gösterir. boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir. A)romancı B)deneme C)şair D)eleştirme

51 CEVAP Cevap;D Şıkkı

52 26.SORU Sesler kokular renk olarak estiği günde
Uçsun dağılan saçların omzundan yüzünden Bu dizelerde hangi uyak türü vardır? A)tam B)zengin C)cinaslı D)yarım

53 CEVAP Cevap;D Şıkkı

54 27.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
Bak! Dünya renkler içinde Bu güzel dünya içinde B) Çiğdemler büyümüş toprakta Gelmiş göçmen kuşlar geri C) Dökülür köpüklü sular yanından Baharlar yaratır kışın karından D) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

55 CEVAP Cevap;D Şıkkı

56 Ayrılık dönüşü olmayan nehir
Yalnızlık yıkılmış bomboş bir nehir Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir Gözyaşın kal diyor dudakların git Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisin örneği yoktur? A)Benzetme B) kişileştirme C)tam uyak D)zengin uyak

57 CEVAP Cevap;D Şıkkı

58 29.SORU Mehmet,30 ağustos zafer bayramı’nda bir şiir okumaktadır.
Akşam ezanında atlara bindik Sürdük dolu dizgin uzak illere Ay karanlığında ovaya indik Benzerdik kırk atlı,akan sellere Mehmet’in okuduğu şiirin,konusuna göre türü aşağıdakilerden Hangisidir? A)didaktik B)epik C)pastoral D)lirik

59 CEVAP Cevap;B Şıkkı

60 30.SORU (1)Ünlü kişilerin yaşamını anlatan yazılara biyografi denir. (2) Bu yazılarda yazar tarafsız davranır.(3) yaşamı anlatılan kişinin yaşadığı çevre,yaşam koşulları ve eseri tanıtılır.(4) Kişisel yorumlara fazlaca yer verilir. Yukarıdaki metinde hangi cümlede biyografi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A)1 B)2 C)3 D)4

61 CEVAP Cevap;D Şıkkı


"YAZI TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları