Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.SORU I.Başlıca ögeleri;kişi,olay,yer ve zamandır. II.Serim,düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. III.Gerçek yada gerçeğe tasarlanmış olaylar anlatılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.SORU I.Başlıca ögeleri;kişi,olay,yer ve zamandır. II.Serim,düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. III.Gerçek yada gerçeğe tasarlanmış olaylar anlatılır."— Sunum transkripti:

1

2 1.SORU I.Başlıca ögeleri;kişi,olay,yer ve zamandır. II.Serim,düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. III.Gerçek yada gerçeğe tasarlanmış olaylar anlatılır. IV.Anlatılan olaylar ayrıntılarıyla anlatılmaz. Yukarıdaki özellikleri verilen yazı türü hangisidir? A) Roman B)Masal C)Hikaye D)Fıkra

3  Cevap;C Şıkkı CEVAP

4 2.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa verilmiştir? A)Sanki bir ateş ırmağı aramızda akıyor. B)Kalbi durgun tarlaları bıraktık. C)Dört mevsim içinde bir bahar olur. D)Bir inilti duydum,sandım bir ozan.

5 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

6 3.SORU Bu sabah hava berrak Bu sabah herşey billurdan gibi Gök masmavi bu sabah Güzel şeyler düşünelim yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Benzetmeden yaralanılmıştır. B)Hece ölçüsüyle yazılmıştır. C)Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. D)Öznel düşüncelere başvurulmuştur.

7 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

8 4.SORU Rıhtımda uyuyan gemi Hatıladın mı Engini Sert dalgaları yosunu Suların uğultusunu Bu dörtlükte hangi varlığa insana özgü bir nitelik kazandırılmıştır? A) Gemi B) Dalga C) Su D) Yosun

9 CEVAP  Cevap;A Şıkkı

10 5.SORU Işıldıyor kanat sesleri kuşların İlk uçtukları günün altın sevinci Karlı dağlardır sefere çıkmış Vadideki suyun şırıltısı Bu dörtlük hangi şiir türüne girer? A) Pastoral B)Lirik C) Didaktik D)Epik

11 CEVAP  Cevap;A Şıkkı

12 6.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme vardır? A)Bağrımı yaslasam şu dağlar erir. B)Sesim dağdan dağa yankılar verir. C)Kayalar sussa da kaval söylenir. D)Üflerim sazımı pınar başında.

13 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

14 7. SORU Kuşlar kaçmıyor benden Bir güvercin kanadından okşuyorum Göklerin maviliğini Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Pastoral B)Didaktik C) Lirik D)Epik

15 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

16 8.SORU Bir kuş sesi gelir dudaklarımdan Gözlerim gönlümde açannergisler Düşen öpüşlerdir dudaklarımdan Mor akasyalarda ürperen seher Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Benzetmeden yararlanılmıştır. B)Niteleme sıfatları kullanılmıştır. C)Tam uyağa yer verilmiştir. D)Ad aktarması vardır.

17 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

18 9.SORU Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde ”serim, düğüm, çözüm” bölümleri bulunmaz? A) öykü B) masal C) gezi D) anı

19 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

20 10.SORU Çoğu zaman hüzün verir yağmurlu günler insana. Yine bir yağmurlu günde sokakta dolaşıyorum. Günler pazarı, saatler sabahın yedisini gösteriyor. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Beynimde binbir düşünceyle ilerlerken fısıltı şeklinde sesler duymaya başladım. İlerledikçe fısıltıları daha net duyuyordum. “ baban sütünü şimdi getirecek yavrum…” Yukarıdaki parça hangi yazı türünden alınmış olabilir? A) öykü B) gezi yazısı C) anı D) deneme

21 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

22 11.SORU Folklor,bireyle insanlık arasındaki büyük boşluğu doldurmanın çabası içindedir. En büyük kaygısı “bugün” le “geçmiş”in bağlantısını sağlamaktır. Şimdiki ve geçmişteki insanlığa neler borçlu olduğumuzu ancak folklorun verileriyle öğrenebiliriz. Auguste Comte; “ insanlık dirilerden çok ölülerden oluşmuştur.” diyordu. Folklor geçmişe olan borcumuzu her an anımsatmakta,bizi “nankör” olmaktan kurtarmaktadır. Bu parçanın alındığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) deneme B) eleştiri C) fıkra D) makale

23 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

24 12.soru I. Denemede konu sınırlaması yoktur. II.Kesin kurallar içermez. III.Kişisel görüşler belgelere dayandırılarak dile getirilir. IV.Deneme,bir düşünce yazısıdır. yukarıda deneme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)1 B)2 C)3 D)4

25 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

26 13.SORU Bir insanı,bir sanat ya da düşünce yapıtını olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek bir sonuca varmak amacıyla yazılan yazılara ……… denir. yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) fıkra B) deneme C) eleştiri D) makale

27 CEVAP  Cevap;A Şıkkı

28 14.SORU Yanağın güle benzer Dilin bülbüle benzer Kaşların ipek gibi Saçın sümbüle benzer Yukarıdaki dörtlüğün redifi aşağıdakilerden hangisidir? A)bezer B)…e benzer C)…le benzer C)…üle benzer

29 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

30 15.SORU Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden olamaz? A)Ispatlamak ve bilgi vermek amacıyla yazılması. B)Okuru ikna etmek amacıyla güdülmesi. C)Belgelere dayanılarak yazılması. D)Öznel yargılar içermesi.

31 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

32 16.SORU Aşağıdaki yazı türlerinin hangisi romanla daha çok benzerlik gösterir? A)masal B) öykü C)fıkra D) anı

33 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

34 17.SORU Filiz: benim okuduğum kitapta olaylar geniş bir şekilde ele alınmıştır. Mehmet:benimkinde tilkinin teki öğretmen kesilmiş. Gülbahar:ben kitabımı okurken hayallere daldım periler dolaşıyordu sanki sayfalarda. Gökhan:benimkinde iki kardeşin tarla macerası kısa bir şekilde ele alınmış. yukarıdaki öğrencilerin okudukları kitapların türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır ? A)roman-fabl-masal-öykü B)masal-öykü-fabl-roman C)öykü-masal-roman-fabl D)fabl-roman-öykü-masal

35 CEVAP  Cevap;A Şıkkı

36 18.SORU Beni okuduğunuzda;geçmişten kalan izleri,hiç unutulmayan olayları bulursunuz. Yazarım,size bunlarla bir mesaj vermeye çalışmıştır. Benim türüm aşağıdakilerden hangisidir? A)Destan B)günlük C)tiyatro D)anı

37 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

38 19.SORU Elimdeki deftere aktarıyorum izlenimlerimi. Bursa’dan İstanbul’a uzanacağız şimdide. Zeytin bahçeleri arasından geçiyoruz;dört tarafımız yeşil,içimiz mavilik dolu. yukarıda yazılı olanlar neye örnek olarak gösterilebilir? A)Mektup B)gezi yazısı C)fıkra D)tekerleme

39 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

40 20.SORU Kitaplarında düşüncelerini rahat,okuyucuyla konuşuyormuş gibi yazıyormuş. İspatlama gereği duymadan,değerlendirmelerde bulunurmuş. O yazar,bu tür için iyi örnekler vermiş. yukarıda hangi örnekten bahsedilmektedir? A)Makale B) söyleşi C) deneme D)eleştiri

41 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

42 21.SORU I.Herkes hayata farklı anlamlar yükler. II.Öğrencileri sınıftan bahçeye çıkardık. III.O gün kar hiç durmadan yağdı. IV.Ev sahibi bizi güler yüzle karşıladı. yukarıdaki cümlelerin hangisi bir düşünce yazısından alınmıştır? A)1 B)2 C)3 D)4

43 CEVAP  Cevap;A Şıkkı

44 22.SORU Bir amcaya danıştın mı işini Kerpetenle söksen azı dişini Çekiç vurup yarsam koca başımı Yandı canım pirelerin elinden Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A)Redif kullanılmıştır. B)İlk iki dize arasında zengin uyak vardır. C)Uyak şeması düz uyaktır. D)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

45 CEVAP  Cevap;B Şıkkı6

46 23.SORU Olmaz böyle,bu olumsuzluklarda daha nereye kadar? Her yerde umursamazlık,tembellik almış başını gitmiş. Son şiirimde bunlardan bahsettim hep. Parçaya göre şairin son şiiri hangi türden yazılmıştır? A)lirik B) pastoral C) didaktik D) satirik

47 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

48 Kişisel düşünceler dile getirilir. Görüşler ortaya konarken belgelere başvurulmaz. Bir gerçeği savunmak amacıyla yazılmaz. Öğretmenin,özellikleri hakkında bilgi verdiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A)makale B)eleştiri C)deneme D)fıkra

49 CEVAP  Cevap;C Şıkkı

50 25.SORU Bir sanat eserinin,bir sanatçının iyi ve kötü yanlarının ortaya Konulduğu yazılardır …….eser hakkında okuyucu bilgilendirir;hem eserin yazarına hem de okura yol gösterir. boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir. A)romancı B)deneme C)şair D)eleştirme

51 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

52 26.SORU Sesler kokular renk olarak estiği günde Uçsun dağılan saçların omzundan yüzünden Bu dizelerde hangi uyak türü vardır? A)tam B)zengin C)cinaslı D)yarım

53 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

54 27.SORU Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A)Bak! Dünya renkler içinde Bu güzel dünya içinde B) Çiğdemler büyümüş toprakta Gelmiş göçmen kuşlar geri C) Dökülür köpüklü sular yanından Baharlar yaratır kışın karından D) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

55 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

56 Ayrılık dönüşü olmayan nehir Yalnızlık yıkılmış bomboş bir nehir Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir Gözyaşın kal diyor dudakların git Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisin örneği yoktur? A)Benzetme B) kişileştirme C)tam uyak D)zengin uyak

57 CEVAP  Cevap;D Şıkkı

58 29.SORU Mehmet,30 ağustos zafer bayramı’nda bir şiir okumaktadır. Akşam ezanında atlara bindik Sürdük dolu dizgin uzak illere Ay karanlığında ovaya indik Benzerdik kırk atlı,akan sellere Mehmet’in okuduğu şiirin,konusuna göre türü aşağıdakilerden Hangisidir? A)didaktik B)epik C)pastoral D)lirik

59 CEVAP  Cevap;B Şıkkı

60 30.SORU (1)Ünlü kişilerin yaşamını anlatan yazılara biyografi denir. (2) Bu yazılarda yazar tarafsız davranır.(3) yaşamı anlatılan kişinin yaşadığı çevre,yaşam koşulları ve eseri tanıtılır.(4) Kişisel yorumlara fazlaca yer verilir. Yukarıdaki metinde hangi cümlede biyografi ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? A)1 B)2 C)3 D)4

61 CEVAP  Cevap;D Şıkkı


"1.SORU I.Başlıca ögeleri;kişi,olay,yer ve zamandır. II.Serim,düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. III.Gerçek yada gerçeğe tasarlanmış olaylar anlatılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları