Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKÇE / Şiir. 2 Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen içerisinde aktarıldığı edebi türe şiir denir. Şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKÇE / Şiir. 2 Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen içerisinde aktarıldığı edebi türe şiir denir. Şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKÇE / Şiir

2 2 Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen içerisinde aktarıldığı edebi türe şiir denir. Şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle şiir bir ana duygunun etrafında örgülenir.

3 3 TÜRKÇE / Şiir Şiirde her bir satıra mısra (dize) denir. Şiir, alt alta dizeler halinde ve her dize büyük harfle başlayacak şekilde yazılır.

4 4 TÜRKÇE / Şiir Şiirin ikişer dize şeklindeki yazımına ikilik veya beyit; dörder dize şeklindeki yazımına ise dörtlük veya kıta denir.

5 5 TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Şiirin bütün dizelerinin hece sayısının birbirine eşit olması demektir. Ateşten kızaran bir gül arar da, Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi A teş ten kı za ran bir gül a rar da Ge zer bağ dan ba ğa ço ban çeş me si Örnek

6 6 TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Şiirin bütün dizelerinin hece sayısının birbirine eşit olması demektir. Ateşten kızaran bir gül arar da, Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi A teş ten kı za ran bir gül a rar da Ge zer bağ dan ba ğa ço ban çeş me si Örnek

7 7 TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Herhangi bir ölçüye bağlı kalınmadan yazılan şiirler bu türdendir. Orhan Veli Kanık Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; Dokunabilir misiniz, Göz yaşlarıma, ellerinizle? Örnek

8 8 TÜRKÇE / Şiir Dize sonlarındaki ses benzerlikleridir. İyi doğru sözler onda Şefkat dolu gözler onda “-ler” eki ve “onda” sözcüğü rediftir. Örnek Benzeşen sesler aynı görevdeki ek, sözcük ya da söz grubuysa redif; değilse uyaktır. Redif dizelerin en sonunda ve uyaktan sonra yer alır.

9 9 TÜRKÇE / Şiir Dize sonlarındaki ses benzerlikleridir. İyi doğru sözler onda Şefkat dolu gözler onda “-ler” eki ve “onda” sözcüğü rediftir. Örnek “ö” ve “z” sesleri ise uyaktır. Benzeşen sesler aynı görevdeki ek, sözcük ya da söz grubuysa redif; değilse uyaktır. Redif dizelerin en sonunda ve uyaktan sonra yer alır.

10 10 TÜRKÇE / Şiir 1)Yarım Uyak 2)Tam Uyak 3)Zengin Uyak 4)Cinaslı Uyak 5)Tunç Uyak

11 11 TÜRKÇE / Şiir 1) Yarım Uyak: Görmedim ne bir perçem ne de göz Çok olur servi güzellerde naz “z” yarım uyak Dize sonlarında tek sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek

12 12 TÜRKÇE / Şiir 2) Tam Uyak: “öz” tam uyak Etmedim ne bir sohbet ne de söz Sardı yüreğimi alevli bir köz Dize sonlarında iki sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek

13 13 TÜRKÇE / Şiir 3) Zengin Uyak: “ara” zengin uyak Kesemde yoktur, bulunmaz hiç para Benim talihim ezelden mi kara? Dize sonlarında üç ve daha fazla sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek

14 14 TÜRKÇE / Şiir 4) Cinaslı Uyak: “var” cinaslı uyak Gönlünde madem bir sevdiğin var Durma, koş! Sevdiğinin yanına var. Dize sonlarında sesteş sözcüklerin bulunduğu uyak türüdür. Örnek

15 15 TÜRKÇE / Şiir 5) Tunç Uyak: “eli/gideli” tunç uyak Tanımaz oldu ne bizi ne eli Sen bizi koyup gittin gideli Bir dizenin sonundaki sözcüğün tamamının diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde yer almasıyla oluşan uyak türüdür. Örnek

16 16 TÜRKÇE / Şiir


"1 TÜRKÇE / Şiir. 2 Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen içerisinde aktarıldığı edebi türe şiir denir. Şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları