Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uyku apne- hipopne sendromu Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uyku apne- hipopne sendromu Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı."— Sunum transkripti:

1

2 Uyku apne- hipopne sendromu Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı

3 Uykuda Solunum Bozuklukları  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)  Santral Uyku Apne Sendromu  Obezite-hipoventilasyon Sendromları  Overlap Sendromu (OSAS + KOAH)  Üst Solunum Yolu Rezistansı Sendromu

4 Uyku apne sendromlu bir uşağı konu alan Pickwician paper adlı eserin yazarı kimdir? A. Orson Wells B. Charles Dickens C. Chiristian Guilleminault D. Bolton

5 Tarihçe-1  Uyku ile ilgili ilk yayın: ”The Philosophy of Sleep (Robert Machnish, 1834)”  EEG de uyku uyanıklık farkını gösterildi (Hans Berger,1928)  ‘‘Sleep and Wakefulness’’ yayınlandı (Kleitman, 1939)  Uykunun peryodik karakteri gösterildi (Dement ve Kleitman, 1957 )

6 Tarihçe-2  Uyku apne ilgili ilk bulgular (Gastaut, Tassinari, Duron, 1965)  Uyku apne tanımlandı (Tassinari ve Lugaresi, 1970)  Uyku apne sendromu tanımlandı (Guilleminault, 1973)  UARS tanımlandı (Guilleminault, 1990 )

7 Epidemiyoloji % 2-4 orta yaşlı erişkinlerde. ERS İstanbul %3.4 Cuhadaroglu, Dörtbudak, Erkan

8 Tanım Uykuda üst solunum yolunun tekrarlayıcı daralma ve tıkanmaları. Bunlara bağlı uykunun bölünmesi (arousal) Uyku kalite bozukluğu. Gündüz uykululuk eğilimi. Bu sırada oluşan oksijen satürasyon düşmesi Kardiyo vasküler sorunlar

9 Obstrüktif Apne: Uyku sırasında solunum çabasının sürmesine karşın ağız ve burunda hava akımının olmamasıdır.

10 Santral Apne: Uyku sırasında hem solunum çabası hem de, hava akımının olmamasıdır.

11 Mikst Apne: Başlangıçta santral tipte olan apnenin, solunum çabasının başlamasına rağmen sürmesidir.

12 Hipopne: 10 saniye veya daha fazla süre ile oksijen saturasyonunda % 3’lük düşme ya da arousal gelişimi ile birlikte hava akımında en az %50 azalma olmasıdır.

13

14 Arousal: Uyku sırasında, daha yüzeyel uyku evresine ya da uyanıklık durumuna ani geçişlerdir. Apne ve hipopneyi sonlandırır.

15 Tanımlar-3 u Apne İndeksi(Aİ): Uyku sırasında saatteki apne sayısıdır u Apne Hipopne İndeksi(AHİ): Uyku sırasında saatteki apne ve hipopnelerin sayısıdır.(Buna solunum sıkıntısı indeksi de denir) u Solunumsal Arousal İndeksi: Uyku sırasında saatteki arousal sayısıdır.

16 Yakınmalar: Horlama Tanıklı apne, uykudan boğularak uyanma Tatminsiz uyku Gündüz uyku hali Bellek sorunları Sabah başağrısı Okulda başarısızlık

17 Küçük Farengeal Lümen  Subatmosferik İntraluminal Basýnç  Pozitif Ekstraluminal Basýnç Azalmiş Ventilatuar Motor Output  ÜSY Dilatör Kas Aktivitesi  Pompa Kas Aktivitesi  ÜSY Kompliyansý  Kaudal Traksiyon Farengeal Daralma  Hava akımı  Ýntraluminal Basınç (Bernoulli Prensibi)  Kompliyans (Tüp Kanunu) Farengeal Obstrüksiyon Mukozal Adhezyon Asifiksi Arousal Postapneik Hiperventilasyon PaCO 2  PaO 2 

18 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

19 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

20 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

21 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

22 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

23 *Şişmanlık *Çene bozuklukları *Kısa boyun *Üst hava yolu darlığı

24

25 TANI Uyku uzmanı Göğüs hastalıkları KBB Diş Hekimi Plastik Cerrah Psikiyatrist Nörolog Kardiyolog..........

26 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu AHI > 5 ve klinik semptomların birlikte olduğu sendromdur. Klinik Semptomlar: a. Horlama b. Tanıklı apne c. Gündüz aşırı uyku eğilimi

27 Risk Faktörleri  Şişmanlık  Yaş  Erkek cins  Irk  Sigara, alkol, sedatif kullanımı  Eşlik eden hastalıklar  Genetik faktörler

28 FİZİK MUAYENE  Kesin tanı koydurucu bir bulgusu yok  Multidisipliner Kesin tanı yaklaşımla muayene önemli (Göğüs hast., Nöroloji, Psikiyatri, KBB, Diş hek.)  Çoğu obez, kısa-kalın boyunlu  Sıklıkla ÜSY’ na ait bulgular  Eşlik eden hastalık bulguları (KOAH, hipotiroidi, akromegali vs.)  Hipertansiyon, aritmiler, siyanoz, sağ kalp yetmezliği ve kor pulmonale bulguları

29 TANI Portable aygıtlar Full Polisomnografi

30

31

32 TANI YÖNTEMLERİ  EEG, EOG, EMG- submental  Oro-nasal hava akımı  Torako-abdominal hareketler  Oksijen satürasyonu  EKG  EMG- tibial  Vücut pozisyonu POLİSOMNOGRAFİ

33

34

35

36

37 Evre 1 %5 Evre 2 %45-50 Evre 3-4% 20-25 REM %20-25 Kaslar hipotonik yanlızca diyafragma devrede

38 POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI  Yüzeyel uykuda (NREM evre 1,2) artma, derin uyku (NREM evre 3,4) ve REM periyodunda azalma

39 Uyku apne sendromu tanılı olguda mortalite riski hangi eşik apne hipopne indeksi değeri üstünde artar? A. 10 B. 5 C. 15 D. 30 E. 60

40 Sık tekrarlayan apne, hipopne ve arousal’lar Klinik önemi olan olgularda AHİ > 15 Sık tekrarlayan oksijen desatürasyonu epizodları POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI

41 REM uykusunda apnelerin sıklığı, süresi, oksijen desatürasyonunun derecesi ve süresinde artma Paradoksal göğüs ve karın hareketleri Apne sırasında bradikardi, postapneik dönemde taşikardi ve aritmiler Ses kaydında; düzensiz, gürültülü horlama POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI

42 İndeksler- TANI Apne hipopne indeksi: Saatte toplam apne ve hipopne sayısı <5 Tek yakınma horlama: Basit horlama Gündüz uykuluk varsa DİKKAT!!!

43 SINIFLAMA AHİ< 5NORMAL AHİ5 – 15HAFİF AHİ16 – 30ORTA AHİ> 30AĞIR

44 Uyku apne sendomunda tedavi

45 Basit Horlama Tedavisi AHI<5 + horlama Cerrahi + genel önlemler

46

47 Genel Önlemler- Öneriler Zayıflama Yatış pozisyonunun değiştirilmesi Hazırlayıcı arttırıcı sorunlardan uzaklaşma

48 Kilo verme Diyet İlaç tedavisi Cerrahi 2 yıl içinde eski kiloya dönme olasılığı %70

49 Yatış durumunun değiştirilmesi Özel yastıklar Özel gece giyisileri Duyarlı yatak arkadaşı!!! Uyku kalitesi????

50 Hazırlayacı-Arttırıcı nedenlerden uzaklaşma Alkol Sedatifler Sigara

51 İlaç tedavisi Antidepresanlar Protriptilin Solunum merkezi uyarıcıları Medroksiprogesteron Asetozolamid Teofilin

52 Yandaş hastalığın tedavisi Hipotiroidi Akromegali Kalp yetmezliği İskemik kalp hastalıkları

53 Tedaviye karar vermek Şiddet Risk faktörleri Yaş Sosyal koşullar

54 Şiddet

55 Risk Faktörleri Myokard infarktüsü riski Yüksek kolestrol Geçirilmiş infarktüs, Belirgin koroner iskemisi, Sigara içicisi olmak Şiddetli kardiak aritmiler, Tedaviye yanıtsız hipertansiyon Kor pulmonale veya sol kalp yetmezliği

56 Yaş Çocuklarda cerrahi çok başarılı Genç erişkinlerin CPAP ı kabullenmesi zor.

57 Sosyal koşullar Çalışan insan Ekonomik durum, sigorta Yaşadığı yer İşinin risk durumu

58 Olgunun klinik ve polisomnografik sonuçları birlikte irdelenir.

59 Tedaviye karar vermek Şiddet Risk faktörleri Yaş Sosyal koşullar

60 Olgunun klinik ve polisomnografik sonuçları birlikte irdelenir Klinik yakınmaları belirgin değil - horlama AHI< 15 Ek risk faktörü yok Genel öneriler.......ve kontrol

61 Olgunun klinik ve polisomnografik sonuçları birlikte irdelenir Klinik belirgin ve / veya Ek risk var AHI < 15 Özgün tedavi

62 Özgün Tedavi Cerrahi Ağız içiaygıt CPAP AHI 15 den fazla AHI>30 acil tedavi

63 Özgün tedavi Anatomik tıkanıklık varsa cerrahi düzeltme gözardı edilmemeli Yoksa veya operasyona rağmen sorunlar varsa Ağız içi aygıtCPAP

64 TRAKEOSTOMİ ENDİKASYONLAR  CPAP’ın yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği hayatı tehdit edici OSAS (Ağır dereceli uyku apnesi, ağır dereceli desatürasyon, CO 2 retansiyonu, ciddi kardiak aritmiler, ağır dereceli gündüz somnolansı)  Nokturnal hipoksemi ile ilişkili belirgin koroner arter hast.  Nokturnal hipoksemi ile ilişkili belirgin serebrovasküler hast.  Ağır dereceli obstrüktif akciğer hast.  Diğer cerrahi tekniklerin başarılı olmadığı ağır dereceli OSAS’lılar

65 CPAP’ın Etki Mekanizması Nazal ve orofarengeal yoldan sürekli pozitif basınçlı hava vererek üst solunum yolu kollapsını engeller

66 Tedavi-Ağır CPAP Burundan maske ile hava vermek. Böylece hava yolunun tıkanmasını engellemek

67 CPAP Tedavisinin Sonuçları Apne-hipopne, artmış solunum çabası ve arousallar azalır Oksijen satürasyonu normalleşir, Uyku yapısı düzelir, Üst solunum yolu lateral çapı artar, Horlama ve gündüz uykululuğu kaybolur Bellek ve dikkat gibi bilişsel işlevler düzelir.

68 CPAP’ın Diğer Sonuçları Uyanıklık kan gazları düzelir OSAS’a bağlı sistemik hipertansiyon, aritmiler engellenir. Sağ ve sol ventrikül fonksiyonları düzelir, pulmoner arter basıncı düşer, hematokrit değeri azalır. Noktüri ortadan kalkar. Büyüme hormonu normale döner, lipolizis düzelir.

69 CPAP tedavisinde olgularda uyuncu en sık bozan sorun nedir? A. Maske sorunları B. Makine gürültüsü C. Burunda kuruma

70 Cpap Kullanımında sorunlar Maske sorunları Hava akımı sorunları Basınç Sorunları Aygıt sorunları

71

72

73 Ağız içi aygıt Dili ve mandibulayı öne iterler, geriye gitmesini önlerler Üst hava yolunu genişletirler, daralmasını engeller

74

75

76 Yan etkiler Çene eklemi sorunları Tükrük artışı Aspirasyon

77 Diğer tedavi yöntemleri Burun bantları Nasofarengeal tüp Elektrik uyarıları

78 UARS Gündüz uykululuğu olan ancak horlması belirgin olmayan, periyodik bacak hareketi, insomnia…..olmayan olgular. PSG de sık arousallar( uyanayazma) saptanmış. Öncesi artan efor fark edilmiş.

79 UARS KLİNİK ÖZELLİKLER  OSAS’a kıyasla daha genç ve zayıf kişiler  Çocuklarda ve genç kadınlarda daha sık  OSAS’a kıyasla daha hafif horlama mevcut  Günboyu uyku hali en tipik semptomu (Çocuklarda daha az sıklıkta)  Çocuklarda davranış bozuklukları, dikkatsizlik, hiperreaktivite, öğrenme güçlükleri daha sık  Kadınlarda halsizlik, çabuk yorulma, evliliğe uyumsuzluk, mens. bozuklukları ön planda  Tipik öykü; yıllardır çözülemeyen yakınmalar

80 UARS POLİSOMNOGRAFİ BULGULARI  Negatif polisomnografi  Oksijen desatürasyonu yok veya hafif düzeyde  NREM evre 3, 4’ de belirgin azalma  EEG’ de sık tekrarlayan, kısa süreli arousal’lar  -10 cm H 2 O’ dan daha yüksek intratorasik negatif basınç artışı

81 OBEZİTE- HİPOVENTİLASYON SENDROMU Gündüz hipoksi Uykuda artan 10 mm Hg CO2 Hafif yada ağır Uyku Apne Sendromu

82 OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU TANISAL ÖZELLİKLER  Morbid obezite, hipersomnolans, kr. yorgunluk, sabahları baş ağrısı, kor pulmonale  Uyanık durumda hiperkapni (PaCO 2 > 45 mmHg)  Uykuda PaCO 2 ’ de 10 mmHg’den fazla artış  Uyku ve uyanıklık hipoksemisi (SaO2 < %90)  PSG’ sıklıkla OSAS’ la birliktelik ve hipoventilasyon  Tipik persistan oksijen desatürasyonu paterni

83 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan meslektaşım var mı? Evet Hayır itfmezun@istanbul.edu.tr cuhad@turk.net


"Uyku apne- hipopne sendromu Çağlar Çuhadaroğlu İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Laboratuarı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları