Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ GENEL YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ GENEL YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ GENEL YAKLAŞIM
Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Ders Planı Uyku apne sendromunu niçin tedavi etmeliyiz ?
Tedavi modaliteleri nelerdir ? Uygun tedavi yönteminin seçimi nasıl yapılmalıdır ? Genel önlemler nelerdir ? Olgu örnekleri

3 Niçin tedavi etmeliyiz ?
Semptomlar Etkilenen sistemler

4 Etkilenen Sistemler Cerrahi ve anestezi riskleri
Kardiyovasküler Pulmoner Nörolojik Endokrin Nefrolojik Gastrointestinal Göz Psikiyatrik Ürogenital Gebelik Diğer… Cerrahi ve anestezi riskleri Sosyoekonomik sonuçlar Trafik ve iş kazası riski

5 X X X Uyku Apne Sendromu Apne/hipopneler İntratorasik (-) basınç
Hipoksemi Arousallar ve uyku bölünmesi Afterload artışı İnflamasyon Sempatik aktivite artışı Ateroskleroz, aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon Sistemik hipertansiyon, inme, insülin rezistansı, metabolik sendrom, trafik kazaları, bilişsel fonksiyonlarda bozulma, depresyon, libido azalması iş ve evlilik sorunları,…

6 Tedavi Seçenekleri Kime ? Hangi yöntem ? Ne zaman ? Genel önlemler
Ağız içi araç uygulamaları PAP tedavisi CPAP APAP BİPAP Adaptif servo ventilatörler Cerrahi tedavi Nazal Yumuşak damak Dil kökü Maksillomandibular Alternatif tıp Kime ? Hangi yöntem ? Ne zaman ?

7 Tedavi Algoritmi Ağırlık derecesinin belirlenmesi
Gündüz aşırı uyku hali Apne-hipopne indeksi Apne hipopne süresi Arousal indeksi Oksijen desaturasyonu Kardiyovasküler komplikasyonlar Eşlik eden hastalıklar Sempatik aktivite

8 Tedavi Algoritmi (Ağırlık Derecesi)
Apne-hipopne indeksi 5-15 Hafif 16-30 Orta >30 Ağır Oksijen desaturasyon indeksi ODİ (%4) > 10 Gündüz aşırı uyku hali Epworth > 10 Kendi aralarında korelasyon İnflamasyon belirteçleri CVS komplikasyonlar ? Konsensus oluşturulmuş bir ağırlık kriteri yok

9 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Her olgu kendi şartları içinde risk faktörleri, objektif ağırlık parametreleri, tedaviye olası uyum, ve komplikasyonları dikkate alınarak tedavi edilmelidir Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

10 Tedavi Seçenekleri Genel önlemler Ağız içi araç uygulamaları
PAP tedavisi CPAP APAP BİPAP Adaptif servo ventilatörler Cerrahi tedavi Nazal Yumuşak damak Dil kökü Maksillomandibular Alternatif tıp

11 Genel Önlemler Kilo verme Alkol yasaklanması
Diyet İlaçlar Cerrahi tedavi Alkol yasaklanması Uyku ilaçlarının yasaklanması Sigaranın bırakılması Uyku hijyeni

12 Ağız içi araç Alt çeneyi öne konumlandıran Dili önde tutan
Damağı stabilize eden

13 Ağız içi aygıt ne zaman kullanalım ?
Basit horlama Üst hava yolu rezistans sendromu Hafif ve orta OUAS Gündüz uyku hali olmayan Kardiyovasküler risk saptanmayan Cerrahi ve PAP tedavisini kabul etmeyen veya tolere edemeyen Pozisyonel apnesi olanlarda başarısının daha yüksek olduğu bildirilmiştir

14 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Her olgu kendi şartları içinde risk faktörleri, objektif ağırlık parametreleri, tedaviye olası uyum, ve komplikasyonları dikkate alınarak tedavi edilmelidir Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

15 OLGU ÖRNEKLERİ

16 Evet psg endikasyonu var
Olgu 1- Anamnez 45 yaşında erkek Horlama, tanıklı apne (?), gündüz uyku hali Özgeçmiş 5 yıldır hipertansiyonu mevcut Epworth skoru 14 Beden kitle indeksi 30 kg/m2 Polisomnografi endikasyonu ? Evet psg endikasyonu var

17 Olgu 1- PSG kaydı

18 Olgu 1- PSG Sonuçları

19 Olgu 1- PSG Sonuçları Hastamıza ait Normal

20 Şimdi ne yapardınız ?

21 Olgu 1- KBB konsultasyonu
Burun Septum ortada, minimal sağa deviye pasaj açık Boğaz Mallampati tip III, yumuşak damak sarkık uvula elonge Dil kökü hipertrofik Yumuşak damakta total kollaps (Müller manevrası) Mallampati Skorlaması Tip 1: Yumuşak damak,uvula,plikalar ve tonsiller rahatça görülür. Tip 2: Yumuşak damak,uvula,plikalar ve tonsillerin üst kutbu görülür. Tip 3: Yalnızca yumuşak damağın bir kısmı görülebilmektedir. Tip 4: Yalnızca sert damak görülebilmektedir. Cerrahi tedavi önerirmisiniz ?

22 Olgu 1- CPAP titrasyonu APAP titrasyonu yapıldı.
10 cmH2O basınçta apneleri kayboldu.

23 Olgu 1- CPAP titrasyonu

24 Tedavi öneriniz nedir ? CPAP öneririm APAP öneririm
Cerrahi tedavi sonrası CPAP titrasyonunu tekrarlarım CPAP verip tedaviye başlamasını ve bu arada cerrahi tedavi yapılmasını öneririm

25 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

26 Olgu 1- İzlem Sabit basınçlı cihaz 10 cmH2O ayarı ile verildi
15 gün sonrası poliklinik kontrolünde cihazı her gece ve gecede ortalama 5-6 saat kullandığı belirlendi Semptomlarında belirgin düzelme tanımladı Epworth skoru 3’e düştü. CPAP tedavisinin devamı önerildi.

27 Bütçe Uygulama Talimatı

28 Resim

29 Olgu 2- Anamnez 50 yaşında erkek
15 yıldır hipertansiyon tanısı ile izleniyor. Kardiyoloji tarafından uygulanan tuzsuz diyet ve 3 anti-hipertansif ilacın kombine kullanımına rağmen kan basıncı kontrolü sağlanamamış. Tansiyon holterinde kan basıncının geceleri ve sabah saatlerinde daha yüksek seyrettiği saptanmış Uyku apne sendromu ön tanısı ile göğüs hastalıkları konsultasyonu istenmiş

30 Evet psg endikasyonu var
Olgu 2- Anamnez Horlama mevcut Kendisi çok az horladığını ifade ediyor ??? Tanıklı apne yok Gündüz uykululuk yok Epworth 4 Sabah dinlenmeden uyandığını ifade ediyor Polisomnografi endikasyonu ? Evet psg endikasyonu var

31 Olgu 2- PSG Sonuçları

32 Olgu 2- KBB konsultasyonu
Burun Septum orta hatta, deviasyon yok, pasaj açık Boğaz Mallompati tip II, yumuşak damak hafif sarkık Dil kökü doğal

33 Tedavi öneriniz nedir ? CPAP APAP
Orta düzeyde apneleri var ağız içi araç yeterlidir Cerrahi tedavi

34 Olgu 2- CPAP titrasyonu

35 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

36 Olgu 2- İzlem CPAP titrasyonu 10 cmH2O basınçta apneleri kaybolduğu saptandı. Sabit basınçlı CPAP önerildi. İzlemler de kompliyansı iyi olup kan basıncı kontrolünün sağlandığı belirlendi.

37 Resim

38 Olgu 3- Anamnez 37 yaşında erkek Şikayeti BKİ 27 kg/m2 Epworth skoru 6
Horlama ve tanıklı apne nedeni BKİ 27 kg/m2 Epworth skoru 6 Gündüz aşırı uyku hali yok Ek hastalık öyküsü yok

39 Olgu 3- PSG sonuçları

40 Olgu 3- PSG sonuçları

41 Olgu 3- KBB konsultasyonu
Burun Septum orta hatta, minimal sola deviye pasaj açık Boğaz Mallompati tip I, yumuşak damak uvula normal Dil kökü doğal

42 Tedavi Öneriniz Nedir ? CPAP APAP Ağız içi araç Cerrahi tedavi

43 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

44 Olgu 3- Ağız içi araç uygulaması

45 Olgu 3- AİA Öncesi ve sonrası

46

47 Olgu 4- Anamnez 36 yaşında erkek Şikayeti BKİ 28 kg/m2 Epworth skoru 4
Horlama ve tanıklı apne BKİ 28 kg/m2 Epworth skoru 4 Gündüz aşırı uyku hali yok Ek hastalık öyküsü yok

48 Olgu 4- PSG Sonuçları

49 Olgu 4- PSG Sonuçları

50 Olgu 4- KBB konsultasyonu
Burun Septum orta hatta, deviasyon yok, pasaj açık Boğaz Mallompati tip II, yumuşak damak hafif sarkık Dil kökü hipertrofik

51 Tedavi öneriniz nedir ? CPAP APAP Ağız içi araç Cerrahi tedavi

52 AHİ Tedavi Algoritmi 16-30 >30 5-15
Genel önlemler, KBB tarafından anatomik obstrüksiyonun düzeltilmesi CVS komplikasyonlar ve/veya GAUH Yok Var PAP Tedavisi Genel önlemler Cerrahi tedavi Ağız içi araç

53 Olgu 4- KBB Cerrahi Tedavi
Dil kökü ve yumuşak damağa radyofrekans cerrahisi uygulandı

54 Olgu 4- RF Cerrahisi Radyo dalgalarının özel elektrotlar aracılığıyla belli frekanslarda ilgili bölgenin mukozası altına verilerek bu alanda kontrollü, lokal bir ısı artışı ile dokuda bulunan proteinlerin denatürasyonuna ve yaklaşık 2-3 hafta sonra dokunun hacminde azalma oluşturması ile karakterize yöntemdir

55 Olgu 4- RF Cerrahisi

56 Olgu 4- Cerrahi tedavi sonrası PSG

57

58 Olgu 5-Anamnez 52 yaşında erkek
Horlama, tanıklı apne, gündüz uyku hali BKİ 30 kg/m2 Epworth 10

59 Olgu 5 PSG’de AHİ: 24 saptanmış KBB konsultasyonu mallampati tip II
CPAP titrasyonu ile 13 cmH2O (!!!) basınçta apneleri kaybolmuş Bu basınçta CPAP verilmiş. Ancak hasta cihaza uyum gösterememiş.

60 Olgu 5 Uyku testinden yaklaşık 4 ay sonra ses kısıklığı başlamış.
KBB tarafından yapılan tekrar değerlendirmede vokal kord tümörü saptanmış Biyopsi invaziv yassı epitel hücreli Ca

61 Olgu 5 Vokal kord Ca için cerrahi ve radyoterapi uygulanmış.
RT bitimini takiben 13 ay sonra uyku kliniği tarafından tekrar değerlendirilmiş BKİ aynı PSG’de AHİ: 4.1 saptanmış (ilk AHİ 24) NREM’deki apnelerin tamamen düzeldiği, REM’deki apnelerin sebat ettiği görülmüş.

62


"UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ GENEL YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları