Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKONOMİ: EKONOMİK FAALİYET: EKONOMİK FAALİYET ALANI (SEKTÖR): 1 SEVİL TÜRKOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKONOMİ: EKONOMİK FAALİYET: EKONOMİK FAALİYET ALANI (SEKTÖR): 1 SEVİL TÜRKOĞLU."— Sunum transkripti:

1 EKONOMİ: EKONOMİK FAALİYET: EKONOMİK FAALİYET ALANI (SEKTÖR): 1 SEVİL TÜRKOĞLU

2 2 Atalarımız ne iş yapardı? Biz ne iş yapıyoruz? Geçim tarzları

3 İlk insanlar ; Daha çok bitkilerle,çeşitli otlarla beslenirlerdi. Zamanla meyve toplamayı,bitki köklerini sökmeyi öğrendiler. Bitkisel besinlerin yanı sıra hayvansal besinleride öğrendiler. Topluluk halinde yaşıyorlardı 3

4 P ALEOLITIK Ç AĞ  Diğer adıyla eski taş çağı olarak tanımlanır.  M.Ö yaklaşık 600.000 ile 10.000 yılları arasını kapsayan bir dönemdir. Bu dönemde insanlar:  Mağaralar ve doğal barınaklarda yaşıyorlardı.  Göçebe olarak yaşıyorlardı.  Temel ekonomik etkinlikleri toplayıcılık ve avcılıktı. 4

5 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GEÇİM TARZLARI İlk insanların geçim tarzları Avcılık ve Toplayıcılıktır. 5 SEVİL TÜRKOĞLU Gördüğünüz resimde ilk yaşam izleri: ilk yaşam izleri: mağara resimleri bulunmaktadır. mağara resimleri bulunmaktadır.

6 M EZOLITIK Ç AĞ  Diğer adıyla Yontma taş- orta taş Çağı olarak tanımlanır.  MÖ10.000–8000 yılları arasını kapsayan bir dönemdir. Bu dönemde insanlar:  Bitki ve hayvan topluluklarında tür ve sayı bakımından zenginleşme görülmektedir.  İlkel koşullarda yemek pişirilmiştir.ATEŞ  Ekonomik etkinlikleri olarak toplayıcılık ile kara ve sularda ki avcılıktır.  Bu dönemde köpek evcilleştirilmiştir.  Üretim ekonomisine geçildi.  Tekerlek bulundu 6

7 N EOLITIK ÇAĞ  Diğer adıyla Cilalı taş-yeni taş Çağı olarak tanımlanır.  MÖ 8000–5500 yılları arasını kapsayan dönemdir.  İnsanların ilk üretim dönemidir.  İnsanlar tarım yaptıkları yerlere yerleşmeye başlamışlardır.  Bu dönemde hayvanlar evcilleştirilmeye başlanmıştır.  Ticaret başlamıştır.  Zanaatçılık denilen yeni bir iş kolu çıkmıştır.  Dokumacılığın başlangıcıdır neolitik çağ. Başlıca bu dönemin iş kolları: Toplayıcılık,tarım,zanaatçılık,dokumacılık,avcılık,hayvancılık ve ticarettir. 7

8 K ALKOLITIK Ç AĞ  Diğer adıyla maden çağı olarak tanımlanır.  M.Ö yaklaşık 5500-3300 yılları arasını kapsayan bir dönemdir.  Bu dönemde maden bulunmuştur.  Madencilikte artık iş kolları arasına giriyor.  Üretim artıyor.  Nüfus artıyor.  Köylerin bir kısmı şehirlere dönüşüyor.  İlk devletler kuruluyor.  Ticaret yolları ile ulaşımda gelişiyor. 8

9 İ NSANLıK TARIHI  İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde üretim ve iş için insan ve hayvan gücü kullanıldı.  İnsanlık tarihi açısından en büyük gelişme enerji olarak su buharının kullanılmasıdır.  1763’de James Watt buharla çalışan makineyi buluyor, böylece İngiltere’de ilk kez buhar gücü kullanılıyor.  Bu teknoloji tarihini SANAYİ DEVRİMİ olarak adlandırıyoruz. Sanayinin gelişmeye başlamasıyla: Tarım,hayvancılık,ulaşım,ticaret,turizm ve madencilik gibi üretim alanlarında önemli gelişmeler olmuştur. 9

10 K AÇ MESLEK VAR ?: E KONOMIK E TKINLIKLERIN S ıNıFLANDıRıLMASı Günümüzde insanların çalıştığı iş alanları çok çeşitlidir. Tarım hayvancılık v.s v.s Bu iş kollarını üç ana grupta toplayabiliriz. -Birincil -İkincil -Üçüncül etkinliklerdir. (4. ve 5. etkinlikler)l 10

11 11

12 12

13 13

14 B IRINCIL E TKINLIKLER  Bu etkinlik Tarım ve Hayvancılığı kapsamaktadır.  Bağ,Bahçe,Ormancılık,Tarım ve Tarla bu etkinliğin başlıcalarıdır.  İlk süreç tahıl yetiştiriciliği başlamıştır.  Tarım ve hayvancılık  Madencilik Kaynağını doğadan alan alan birincil etkinliktir. 14

15 İ KINCIL E TKINLIK  Sanayi devriminden sonra gelişen süreçte gerçekleşen üretimi içerir.  Sanayi inşaat ve makineler gibi gelişmelerle karşılaşıyoruz. Kaynağını doğadan alan endüstriyel olan ikincil etkinliktir. 15

16 Ü ÇÜNCÜL E TKINLIK  Tarım,hayvancılık,madencilik ve sanayi dışındaki bütün iş kolları üçüncül etkinlik olarak adlandırılmaktadır.  Kısacası üçüncül etkinlik hizmet sektörüdür.  Ticaret ile ulaşım birbirine bağlıdır.  Bankacılığın başlangıcı. Kaynağını doğadan alan,hizmet sektörü üçüncül etkinliktir. 16

17 E TKINLIK 1-Aşağıdaki meslekleri birincil,ikincil ve üçüncül etkinlikler grubu olarak eşleştiriniz. Sağlık= ? Tarım= ? Hayvancılık= ? Fabrikalarda üretim= ? 17

18 1. E TKINLIK Sağlık= Üçüncül etkinlik Tarım=Birincil etkinlik Hayvancılık=Birincil etkinlik Fabrikalarda üretim=İkincil etkinlik 18

19 2-İ LK INSANLAR HAKKıNDA BILGI VERINIZ ?  İlk insanlar:  Nerede yaşıyorlardı?  Ne yapıyorlardı?  Nasıl yaşıyorlardı? 19

20 2-İ LK INSANLAR :  İlk insanlar mağaralarda yaşıyorlardı.  Toplayıcılık ve avcılık yapıyorlardı.  Topluluk halinde yaşıyorlardı. 20

21 3-İ LK DEFA INSANLAR HANGI ÇAĞDA BIR ARAYA GELIYORLAR ? 21

22 3- ILK DEFA INSANLAR HANGI ÇAĞDA BIR ARAYA GELIYORLAR ?  Neolitik çağda bir araya geliyorlar ilk kez. 22


"EKONOMİ: EKONOMİK FAALİYET: EKONOMİK FAALİYET ALANI (SEKTÖR): 1 SEVİL TÜRKOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları