Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş/Görev Analizi. Öğretim Tasarımı? Öğretimin kalitesini sağlamak için, öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanılarak ilerleyen sistematik bir geliştirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş/Görev Analizi. Öğretim Tasarımı? Öğretimin kalitesini sağlamak için, öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanılarak ilerleyen sistematik bir geliştirme."— Sunum transkripti:

1 İş/Görev Analizi

2 Öğretim Tasarımı? Öğretimin kalitesini sağlamak için, öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanılarak ilerleyen sistematik bir geliştirme süreci. 07.04.20152

3 Öğretim Tasarımcısı 3 Soruya Cevap Arar Nereye gidiyoruz? Nasıl gideceğiz? Doğru yere geldiğimizi nasıl anlayacağız? 07.04.20153

4 Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme ADDIE Modeli 07.04.20154

5 A - Analiz Analiz aşamasında şu sorulara yanıt ararız: İhtiyaç yada öğrenme hedefimiz nedir? İhtiyaç ve hedef analizi Hedef kitle veya öğrenciler kimdir? Öğrenci analizi Eğitim içeriği nedir? İş/Görev Analizi Kullanılabilecek teknoloji nedir? Ortam/kaynak analizi 07.04.20155

6 Görev Analizi Öğretim tasarımında en önemli aşamalardan biri, neyin öğretileceğini belirlediğimiz “görev analizi”dir. Görev analizi, öğrencilerin ne tür bir öğrenme sürecinden geçeceklerinin analizi ve ortaya çıkarılması sürecidir. 07.04.20156

7 Görev Analizi Görev Analizinde 3 sorunu çözmeye çalışırız: Hedef kitleden beklediğimiz performansa ulaştıracak içeriği belirler İçerik uzmanının içeriğin her adımının üzerinden geçerek bunların daha ayrıntılı tanımlanmasını sağlar Tasarımcının, içeriği, öğrenci gözünden görmesini sağlar. 07.04.20157

8 Görev Analizi Görev analizi 5 işlevi barındırır. Uygulandığı duruma göre bunların hepsini yada bazılarını barındırabilir: İçeriğin / görevlerin sınıflanması: Hedeflere göre işlerin sınıflanması İçeriğin / görevlerin tanımlanması: İşlerin belirlenmesi ve bir listesinin yapılması İçeriğin / görevlerin seçilmesi: İşlerin önem sırasına konularak fazla sayıda ise yapılabilir yada önemli olanların seçilmesi İçeriğin / görevlerin ayrıştırılması: İş yada hedef bileşenlerinin tanımlanması/betimlenmesi (bilişsel, duyuşsal, fiziksel) İçeriğin / görevlerin sıralanması: İş yada alt işlerin öğrenmeyi destekleyecek şekilde sıralanması 07.04.20158

9 Görev Analizi Görev analizi yaklaşımları Öğretimin gerçekleşeceği bağlam (İçerik, ortam ve alakalı diğer değişkenler) İhtiyaçlar / Öğrenci karakteristikleri bağlantılı 07.04.20159

10 Farklı Görev Analizi Biçimleri İşlemsel görev analizi (işlemsel, psikomotor beceriler için Hiyerarşik ön öğrenme analizi (entelektüel beceriler- kural öğrenimi vb için) Bilgi işleme analizi (işlemsel ve bilişsel işler - kavram öğrenimi vb) Tutum hedeflerinin analizi Bilişsel strateji hedeflerinin analizi 07.04.201510

11 İşlemsel İş Analizi Örneği 07.04.201511

12 Bilgi İşleme İş Analizi Öğreneği 07.04.201512

13 Öğrenme Analizi Hedeflerin belirlenmesi - Ana hedef(ler)iniz nedir? Her bir ana hedefi küçük parçalara ayırın 07.04.201513

14 Amaçlar Ana amaçlarınız geniş tanımlanmış amaçlardır. Sonuçta varmak istediğiniz nokta nedir? 07.04.201514

15 Üniversite eğitimi almaktaki amacınız nedir? 07.04.201515

16 Öğretim tasarımı dersindeki amacınız nedir? 07.04.201516

17 Öğretim tasarımı dersindeki amacınız nedir? Bu dersin sonunda herkes yetkin birer öğretim tasarımcısı olacaktır. 07.04.201517

18 İyi belirlenmiş amaçlar Gerçekçi Ulaşılabilir Öğrenci hedeflerine dayalı Öğrencilere açıkça belirtilmiş ve Öğretim boyunca tekrarlanan Hedeflerdir. 07.04.201518

19 Amaç ve hedef arasındaki fark nedir? Amacımızın öznesi dersimizdir Hedeflerimizin öznesi ise öğrenciler 07.04.201519

20 Amaç ve Hedef Amaç, genel bir açıklamadır. Genellikle sınırları kesin olarak belli değildir. Buna karşılık hedeflerimiz daha ayrıntılı yazılır. Hedefin ölçülebilir kriterleri cümle içinde belirtilmiştir. 07.04.201520

21 Amaç ve Hedef Öğretim Tasarımı dersinin amacı dersi alan tüm öğrencilerin yetkin birer öğretim tasarımcısı olmalarını sağlamaktır. Hedeflerden biri: Bu ders sonunda öğrencilerin belirlemiş oldukları konu çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak grup çalışması eşliğinde öğrenci analizi gerçekleştirebilmeleri beklenmektedir. Her ders için bu hedefleri daha da küçük parçalara ayırabilir, bu hedefe nasıl ulaşılabileceğiyle ilgili akış şemalarını oluşturabilirsiniz. 07.04.201521

22 Bir hedef cümlesi şunları içermelidir Öğrenciler Öğrencilerin öğrenme süreci sonunda neyi yapabilir olacakları Hangi koşullar altında performans göstermelerinin beklendiği Öğrencilere hangi araçların / imkanların sunulacağı 07.04.201522

23 Bir Görev Analizi Uygulaması Yapalım… 07.04.201523

24 Gelecek Hafta Öğretim Hedefleri konusunu işliyoruz. Lütfen kitaptan ilgili bölümü okuyun. İş Analizi raporunuz için teslim tarihi: Haftaya Çarşamba (Lab saatinde) 07.04.201524

25 Sunumların hazırlanmasında Dr. Kürşat Çağıltay ve Dr. Arif Altun’un ders içeriği ve sunumlarından faydalanılmıştır. 25


"İş/Görev Analizi. Öğretim Tasarımı? Öğretimin kalitesini sağlamak için, öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanılarak ilerleyen sistematik bir geliştirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları