Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports."— Sunum transkripti:

1 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag “İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması için Türkiye Sulak Alanlarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi” Proje İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı 25-26 Kasım 2010 Kızılcahamam Ümit Nabi Ülkütaşır Proje Koordinatörü Çevre ve Orman Bakanlığı 12.01.20151

2 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Mali kaynak: Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İklim Girişimi (IKI) çerçevesinde Proje yürütücüsü: GTZ Türkiye Ofisi – Alman Teknik İşbirliği Yararlanıcı: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Dairesi, Sulak Alanlar Şubesi 12.01.20152

3 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Sulak alanlar ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin önemli parçalarıdır Türkiye, sulak alanlar açısından en önemli ülkelerinden biridir - Farklı ekolojik karakter ve fonksiyonlara sahip çok çeşitli sulak alanlar - Batı Palearktik kuşların göç yolları üzerinde En az 135 tane sulak alan Ramsar kriterlerine göre uluslararası önemde 13 tanesi Ramsar Alanı ilan edilmiştir 12.01.20153

4 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Sulak alanlar, İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için önemlidirler Karbon tutma ve depolamada önemli bir rol oynarlar Sulak alanların üzerindeki baskıların karbon salımına yol açmaları kaçınılmazdır İklim değişikliklerine uyum sağlayabilmemiz ve etkilerini azaltabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz doğal altyapıların yaşamsal bir bölümünü oluştururlar Sulak alanların bozulması ya da yok olması; iklim değişikliğinin etkilerini sertleştirir ve insanları, sel, kuraklık ve açlık etkilere daha duyarlı hale getirir 12.01.20154

5 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Son yıllarda Türkiye’deki sulak alanlar, su kaynakları ve nehir havzaları bir bütün olarak, aşırı kullanım sonucu ciddi hasar görmüştür Sulak alanların ve barındırdıkları biyolojik çeşitliliğin bozulması ve yok olması ciddi ekonomik ve sosyal kayıplara ve maliyetlere sebep olmaktadır İklim değişikliği Türkiye sulak alanları için gelecekteki en büyük tehditlerden birini oluşturacaktır 12.01.20155

6 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag İklim değişikliğinin Türkiye sulak alanları üstünde ek bir stres ve tehdit oluşturması çok gündemde değildi Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin sulak alanlar üzerindeki etkilerinin azaltılması ve adaptasyonu için bu projeyi önermiştir Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Girişimi çerçevesinde fon sağlamıştır GTZ - Alman Teknik İşbirliği, projeyi yürütmekle görevlendirilmiştir 12.01.20156

7 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Projenin amacı: Türkiye sulak alanlarının ekolojik ve sosyo ekonomik fonksiyonları ile gelecek kuşaklar için korunması Projenin hedefi: Sulak alanların korunması ve farklı kullanımları için iklim değişikliğinin de etkileri göz önünde bulundurularak bir yaklaşım oluşturulması ve uygulanması 12.01.20157

8 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje süresi: Temmuz 2009 – Aralık 2011 Başlangıç aşaması: Haziran – Ağustos 2009 12.01.20158

9 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje ekibi: Ulusal Proje Direktörü (ÇOB).....................Yaşar Dostbil Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Proje Koordinatörü (ÇOB)..........................Ümit Nabi Ülkütaşır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü-Sulak Alanlar Şubesi Proje Yürütme Direktörü (GTZ)..................Dr. Gülay Yaşın Proje Yöneticisi (GTZ)................................Çağrı B. Muluk Uluslararası Proje Danışmanı (GTZ)..........Dr. Max Kasparek Proje Elemanı (ÇOB)..................................Mehmet Gölge Proje Elemanı (ÇOB)..................................Şerif Hızlı 12.01.20159

10 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje bileşenleri: 1. Ulusal kapasite geliştirilmesi 2. İklim değişikliğinin azaltılması için model oluşturulması 3. İklim değişikliğine adaptasyon için model oluşturulması 4. Bilgi paylaşımı 12.01.201510

11 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje bileşenleri: 1. Ulusal kapasite geliştirilmesi Hedef: “İklim değişikliği çerçevesinde ulusal ve yerel sulak alan yönetiminin güçlendirilmesi” 12.01.201511

12 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje bileşenleri: 2. İklim değişikliğinin azaltılması için model oluşturulması Hedef: “Turbalık alanların karbon stokları olarak sürdürülebilir yönetimi ile iklim değişikliğinin azaltılması için bir model sulak alan yönetimi oluşturulması” Pilot alan: Yeniçağa Gölü (Bolu) 12.01.201512

13 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Turbalık alanlar: Turbalıklar, sulak alanların etrafındaki bitkilerin su altında oksijensiz kalarak çok yavaş bir şekilde çürümesi sonucu meydana gelen doğal yaşam alanlarıdır Turbalık alanlar Dünya üstündeki sulak alan tiplerinin en yaygın olanıdır; küresel olarak sulak alanların %50-70’ini oluştururlar Toplamda dünya üzerinde 4 milyon km 2 turbalık alan mevcuttur (toplam kara ve tatlı su yüzeyinin %3’ü) Bu alanlarda Dünya topraklarındaki karbonun üçte biri ve küresel tatlı suyun %10’unu tutulmaktadır Atmosferde kabondioksit olarak bulunan karbon miktarının yarısını tutarlar 12.01.201513

14 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje bileşenleri: 3. İklim değişikliğine adaptasyon için model oluşturulması Hedef: “Sulak alanların iklim değişikliğine adaptasyonu için, sulak alanların korunması, rehabilitasyonu ve ekolojik fonksiyonlarının sürdürülmesini de kapsayan bir yönetim modeli oluşturulması” Pilot alan: Akgöl (Konya) 12.01.201514

15 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag Proje bileşenleri: 4. Bilgi paylaşımı Hedef: “Proje kapsamında oluşturulan bilgi ve deneyimin ulusal düzeyde paylaşımı ve uygulanabilmesi için bir temel oluşturulması” www.sulakalanlarveiklim.com 12.01.201515

16 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201516 Bileşen 3: İklim değişikliğine adaptasyon için model oluşturulması (Akgöl-Konya)  Pilot alanın belirlenmesi  Sulak alan yönetimi ile ilgili temel parametrelerin değerlendirmesi  Yüzey ve yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi ve farklı senaryolar altında sulak alanın gelişiminin tahmini  İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için adaptasyon stratejisi geliştirilmesi  Sulak alan rehabilitasyonu ve mühendisliği için fizibilite çalışması  Fizibilite çalışmasının sonuçlarının uygulanması

17 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201517 Bileşen 1: Ulusal kapasite geliştirilmesi  Sulak Alanlar Şubesinde kapasite değerlendirmesi ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi  Uzman düzeyinde eğitim (“eğiticilerin eğitimi” )  Yerel ilgi gruplarının eğitimi  Türk uzmanların yurtdışında eğitimi  Türkiye sulak alanlarının izlenmesi için kapasite geliştirme  Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun kapasitesinin güçlendirilmesi

18 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201518 Bileşen 2: İklim değişikliğinin azaltılması için model oluşturulması (Yeniçağa Gölü)  Sulak alan yönetimi ile ilgili temel parametrelerin değerlendirmesi  Pilot alandaki karbon stoğunun belirlenmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme  Varolan ve potansiyel turba çıkarma alanlarının belirlenmesi, kilit türlerin, biyotopların ve arazi kullanımlarının haritalandırılması (ornitoloji, vejetasyon ve habitat analizi)  Pilot alan için torf yönetim planı hazırlanması  Ulusal torf değerlendirmesi

19 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201519 Bileşen 4: Bilgi paylaşımı  Proje deneyimlerinin belgelenmesi  Pilot alanlar üzerinde projenin doğrudan etkilerinin izlenmesi  Proje çıktılarının diğer alanlarla paylaşımı için program geliştirilmesi  Proje çıktılarının Ulusal Uyum Stratejisine entegrasyonu için öneriler geliştirilmesi  Sulak alanların önemi konusunda toplum bilincinin güçlendirilmesi  İklim değişikliği ile ilgili olarak sulak alanların önemi konusunda üst düzey karar vericilerin bilgilendirilmesi

20 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201520 Bileşen 4: Bilgi paylaşımı Diğer çalışmalar  Halkla İlişkiler Uzmanı alındı  Ramsar broşürü “Sulak Alanları Korumak: İklim Değişikliğine Bir Yanıt” Türkçe’ye çevirilip basıldı  Proje internet sitesi hazırlandı www.sulakalanlarveiklim.comwww.sulakalanlarveiklim.com  İklim Değişikliği ve Sulak alanlar konulu bir belgesel ve spotlar hazırlandı  2 Şubat 2010 Dünya Sulak Alanlar günü Yeniçağa’da kutlandı  Çeşitli görsel ve yazılı medyada proje ile ilgili birçok haber yayınlandı  Alman Deutche-Welle televizyonu ile Yeniçağa’da 6 dakikalık projeyi tanıtıcı bir program yapıldı  Yeniçağa’da ilkokullar arası bir resim ve slogan yarışması düzenlendi

21 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201521 Bileşen 3: İklim değişikliğine adaptasyon için model oluşturulması (Akgöl) Diğer çalışmalar  DSİ ile görüşmeler ve alanın uygunluğu, yöre halkının projeye sıcak bakışı ile Konya-Akgöl pilot alan olarak seçildi  Akgöl genel değerlendirmesi ve hidroloji çalışması yapıldı  Akgöl torf ve toprak yapısı çalışması yapıldı  Akgöl’ün restorasyonu için farklı senaryolar hazırlandı

22 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201522 Bileşen 2: İklim değişikliğinin azaltılması için model oluşturulması (Yeniçağa Gölü-Bolu) Diğer Çalışmalar  Yeniçağa Gölü su kalitesi ve su seviyesi izlenmesi için göl içi ve göl çıktısına göl izleme istasyonları kurulmuştur  Yeniçağa Gölü’ne Yeniçağa İlçesi’den zaman zaman gelen evsel atık suyun önlenmesi amacı ile Yağmur Suyu Toplama sistemi kurulumuna destek olunmuştur  Yeniçağa Gölü etrafında yaban hayatı koruma sahası olarak 2.500 m lik bir alan tel çit ile çevrilmiştir

23 This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports this initiative on the basis of a decision adopted by the German Bundestag 12.01.201523 www.sulakalanlarveiklim.com İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER


"This project is part of the International Climate Initiative. The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety supports." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları