Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM; Canlılarda davranış değişikliği meydana getirmek için yapılan faaliyetlerdir. Bütün canlılar eğitilebilirler! 12.01.20152Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM; Canlılarda davranış değişikliği meydana getirmek için yapılan faaliyetlerdir. Bütün canlılar eğitilebilirler! 12.01.20152Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP."— Sunum transkripti:

1

2 EĞİTİM; Canlılarda davranış değişikliği meydana getirmek için yapılan faaliyetlerdir. Bütün canlılar eğitilebilirler! 12.01.20152Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

3 Devletler, kurumlar ve topluluklar geleceklerini garanti altına almak için aralarına yeni katılanları doğru yurttaş, doğru çalışan ve doğru üye olmaları yolunda devamlı eğitmektedirler. Bundan dolayı da bütçelerinin büyük bir kısmını eğitime ayırmaktadırlar. 12.01.20153Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

4 Devlette ve kurumsal işletmelerde yapılacak faaliyetlerde bütünlüğü sağlamak ve keyfiyeti önlemek için yaptırımlı (ödül-ceza) kurallar uygulamaya konulur. Sizleri bugün bu kurallar hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. 12.01.20154Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

5 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KOORDİNASYON İLE İLGİLİ 2007/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ 3308 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ MESLEKLERİN EĞİTİMİ VE BELGE VERİTABANI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 2011/33 SAYILI M.E.B. GENELGESİ MESLEK ODALARI VE DERNEKLERCE VERİLEN BELGELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ M.E.B. YAZISI 12.01.20155Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

6 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU KANUNUN EĞİTİMLE İLGİSİ Madde 11- Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: Dedikten sonra “a harfinden r” harfine kadar görevler sıralanmıştır. o) Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak. Görülüyor ki (o) fıkrası Odalarımıza hem eğitim hem de belge verme yetkisi vermektedir. 12.01.20156Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

7 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU KANUNUN EĞİTİMLE İLGİSİ Madde 14- Odaların gelirleri şunlardır: d) Meslekî yeterlik belgesi ücretleri. f) Sınav ücretleri. h) Oda tarafından düzenlenecek danışmanlık, eğitim, kurs ve sosyal faaliyet gelirleri. Görülüyor ki (d,f,h) fıkraları Odalarımıza bu yaptığımız hizmetler karşılığında ücret alma yetkisi de vermektedir. 12.01.20157Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

8 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU KANUNUN EĞİTİMLE İLGİSİ Eğitimin kapsamı, pratik meslek eğitimi ve denetimi Madde 71- Bu Kanunun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun esnaf ve sanatkâr kesimindeki pratik meslek eğitimini düzenleyen hükümleri Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı ve Konfederasyonun işbirliği ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkârların meslekî eğitimleri, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendirilir ve denetlenir. 12.01.20158Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

9 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU KANUNUN EĞİTİMLE İLGİSİ Eğitimin organizasyonu Madde 72- Bu Kanunda ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirlenen amaçlar doğrultusunda esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslek eğitimini gerçekleştirmek, her kademedeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının asli görevidir. Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, meslekî eğitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer meslekî eğitim danışmanlığı birimi kurulur. 12.01.20159Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

10 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KANUNUN EĞİTİMLE İLGİSİ Mesleki Eğitim Kurulu tarafından belirlenen meslek dallarında yapılacak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamını kapsar ve düzenler. Halen; Çıraklık Eğitiminde 31 alan ve 152 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında 60 alan ve 236 dalda eğitim öğretim verilmektedir. 12.01.201510Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

11 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİN EĞİTİMLE İLGİSİ Mesleki Eğitim Kurulu tarafından belirlenen meslek dallarında yapılacak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamında yapılacak iş ve işlemleri düzenler. 12.01.201511Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

12 ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YÖNETMELİĞİN EĞİTİMLE İLGİSİ 5362 sayılı kanun kapsamında bulunan meslek dallarında yapılacak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin tamamında yapılacak iş ve işlemleri düzenler. Bunlar; Esnaflık Meslekleri ListesiEsnaflık Meslekleri Listesi Sanatkârlık Meslekleri Listesi 12.01.201512Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

13 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE YÖNERGENİN EĞİTİMLE İLGİSİ Yönerge; TESK meslekî belgeleri vermek amacıyla esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca yapılacak yetiştirme kursları ve belge sınavlarının esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmış ve 02.04.2008 tarih ve 41 sayılı TESK Genelgesi ile yürürlüğe konulmuştur. 12.01.201513Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

14 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KOORDİNASYON İLE İLGİLİ 2007/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ 4 Temmuz 2007 Tarih ve 26572 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi, Anayasamız ve ilgili diğer kanunlarla Millî Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. Bu itibarla; kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Mill î Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır. 12.01.201514Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

15 3308 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ MESLEKLERİN EĞİTİMİ VE BELGE VERİTABANI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 2011/33 SAYILI M.E.B. GENELGESİ 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamında bulunmayan mesleklerdeki eğitim ve öğretim hizmetleri, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar ile ilgili kuruluşların işbirliğinde, eğitimlerin planlanması, koordinesi, yürütülmesi, gözetim ve denetimi ile belgelerin verilmesi sağlanacaktır. 12.01.201515Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

16 3308 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ MESLEKLERİN EĞİTİMİ VE BELGE VERİTABANI OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN 2011/33 SAYILI M.E.B. GENELGESİ Söz konusu e ğ itimlerde, öncelikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yayımlanan modüler öğretim programları kullanılacaktır. Genel Müdürlüğün web sitesinde yayımlanmış öğretim programı olmaması halinde okul, kurum ve kuruluşların işbirliği ile modüler öğretim programları hazırlanıp Genel Müdürlük onayından sonra uygulanabilecektir. 12.01.201516Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

17 MESLEK ODALARI VE DERNEKLERCE VERİLEN BELGELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ M.E.B. YAZISI M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 12 Ekim 2008 tarih ve 6192 sayılı yazısında; 20 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe giren “ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN MESLEK DALLARINDA MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” den önce verilmiş olan belgelerin 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’na göre verilen dengi belgeler ile değiştirileceği belirtilmiştir. Ancak belgelerin usulüne uygun olarak verilmesi şartıyla. 12.01.201517Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP

18 12.01.201518


"EĞİTİM; Canlılarda davranış değişikliği meydana getirmek için yapılan faaliyetlerdir. Bütün canlılar eğitilebilirler! 12.01.20152Uzm.Öğr.Muzaffer GARİP." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları