Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Telif Hakkı Kaosu Bir Eğitimcinin Telif Hakkı Yasası ve “Etik Kullanım” Kılavuzu Bu sunu Intel ® Öğretmen Programı Temel Kursu için hazırlanmıştır

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 2 Telif Hakkı Telif hakkı nedir? “Özgün bir edebi yada sanat eserini üretmede, çoğaltmada(kopyalamada), umuma açık olarak sergilemede yada yayınlamada bir kimse veya zümreye özgü haktır.” Duhaime Yasalar Sözlüğü 1 Mart 1989’dan itibaren kişisel ve özgün olarak hazırlanan hemen hemen her şeyin üzerinde yazmasa da telif hakkı vardır ve korunmaktadır.

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 3 Telif Hakkı Gerektirmeyen Durumlar –Telif hakkı gerektirmeyen durumlara örnekler •Yazıya dökülmemiş yada kaydedilmemiş eserler •Bir tanımdan, açıklamadan yada örnekten ayırt edilmiş olan fikirler, prosedürler, yöntemler, keşifler vb. •Tümüyle yaygın bilgiler yada derlemelerden oluşan eserler (örnek:standart takvimler,mezura ve cetveller, telefon rehberi vb.) •Halkın kullanımına açık kalemler (1923’ten önce yaratılan eserlerin tümü ve 1923-1963 arasındakilerin çoğu) •Birleşik Devletler hükümeti materyallerinin çoğu (yüklenici firmaların hükümet için hazırladığı bazı şeylerin telif hakkı olabilir) •Gerçekler

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 4 Etik Kullanım Maddesi Etik kullanım Birleşik Devletler telif hakkı yasasının bir parçasıdır. Eğer aşağıdaki amaçlar için kullanılıyorlarsa etik kullanım insanların telif haklı eserleri kullanmasına ve çoğaltmasına izin verir: •Eleştirme •Yorum •Haber aktarma •Öğretme •Bilim •Araştırma (Telif hakkı kanununun etik kullanım şartının 107.maddesi)

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 5 Etik Kullanımı Belirlemeye Yardım Eden Dört Etmen 1.Kullanımın ticari amaçla mı yoksa kar amacı gütmeyen eğitim amaçları için mi yapıldığını belirleyen kullanımın amacı ve özelliği •Sadece okul ortamında değil, eğitim için kullanıyor olmalısınız. 2.Telif haklı eserin doğası •Etik kullanım, doğası gereği daha çok gerçek tabanlı eserlere oranla daha dar kapsamlı olarak hayli yaratıcı eserler için geçerlidir. 3.Telif haklı eserin tümüyle ilişkili olarak kullanılan bölümün miktarı ve değeri •Niceliğin ve niteliğin düşünülmesi… eserin özü değil sadece gerekli olanın kullanımı 4.Kullanımın Pazar üzerindeki etkisi yada telif haklı eserin değeri •Çoğaltma özgün eserin pazarına zarar vermemelidir •Ders kitapları gibi tüketilir materyallerin çoğaltılması etik kullanıma oldukça ters düşmektedir.

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 6 Etik Kullanım Kuralları –Eğitim Amaçlı Çoklu Ortamın Etik Kullanım Kuralları nelerin etik kullanım kapsamına girdiğini göstermede bir rehber olması için hazırlanmıştır. –Ancak, etik kullanım kuralları •Resmi bir belge değildir •Yasanın sadece bir yorumudur •Sadece çoklu ortam hazırlayan eğitimciler için geçerlidir.

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 7 Öğrencileri İlgilendiren Kurallar Öğrenciler ve eğitimciler için ayrı kurallar vardır. – Öğrenciler; •Belli bir ders için kendi eğitim amaçlı çoklu ortam projelerini hazırlarken kanuna uygun olarak alınmış telif haklı eserlerin bölümlerini kullanabilirler; •Hazırladıkları projelerini derste sunabilir ve göstere bilirler; •İleride iş görüşmeleri ve okul başvuruları gibi kişisel amaçlarda kullanabilecekleri akademik çalışmalarına örnek olarak bunları kendi ürün dosyası klasörlerine koyabilirler.

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 8 Eğitimcileri İlgilendiren Kurallar – Eğitimciler; •Belli bir ders için kendi eğitim amaçlı çoklu ortam projelerini hazırlarken kanuna uygun olarak alınmış telif haklı eserlerin bölümlerini kullanabilirler •Projelerini aşağıdaki amaçlar için süresiz olarak kullanabilirler: –Projelerini arkadaşlarına yapacakları sunularda sergileme; örneğin, çalıştaylarda ve konferanslarda –Terfi ve iş görüşmelerinde kullanabilecekleri kişisel kullanımları için bunları kişisel ürün dosyası klasörlerinde saklama •Projelerini, bir sınıfla öğretim amaçlı ilk kullanımdan itibaren iki yıla kadar kullanabilirler. –İki yıldan sonrası öğretim amaçlı kullanım, üründe kullanılan her telif haklı bölüm için izin gerektirir.

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 9 Etik Kullanımın Dışına Çıkmamayı Sağlayan Kurallar Hareketli Medya 10% yada 3 dakika Metin 10% yada 1000 kelime Şiir 250 kelime; aynı şairden en fazla 3 şiir; tek bir antolojiden en fazla 5 şiir Müzik, Şarkı Sözü, Video 10% yada 30 saniye Fotoğraflar ve Resimler Bir yazardan 5 görüntü; tek bir basılı eserin en fazla 10% yada 15 görüntü Sayısal Veri Kümeleri 2500 alanın yada hücrenin 10% Telif haklı eserin en küçük miktarını kullanın:

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 10 Atfetme ve Teşekkür Kaynaklarınızı yazın ve telif hakkı işareti © ve telif hakkı sahipliği bilgisini gösterin. –Kaynağı yazma: •Mevcut bilgilerle (yazar, başlık, yayınevi, yayın yeri ve tarihi) tam bir bibliyografik tanımlama verin. –Telif hakkı işaretini gösterme: •Telif hakkı sahipliği bilgisini resimlerin altına ekleyin: – © (telif hakkı işareti) – İlk yayın tarihi – Telif hakkı sahibinin ismi » Örnek: © 2001 Şirket/Kişinin İsmi

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 11 Etik Kullanımdan Başka Gelecek Kullanımları Eğer projenizin daha geniş kapsamlı bir şekilde yayınlanma olasılığı var ise (örneğin, internette yayınlanması): projeniz için izinleri bitirdikten sonra değil hazırlarken alın. Örnek izin dilekçeleri Öğretim Programı Kaynak CD’sinde vardır •Kaynaklar klasörü, Telif Hakkı Kaynakları –Telif hakkı sahiplerine gönderilecek izin dilekçeleri –Öğrenci çalışmalarının yayınlanması için ailelere gönderilecek izin dilekçeleri –Bu kursta kullanılacak örnek dilekçe

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 12 –Unutmayın… bunlar kanun değil kuraldırlar. –Ancak, bu kuralları ne kadar riske atarsanız ”etik kullanımdan” o kadar uzaklaşırsınız. Kurallar

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 13 Yazılım Telif Hakkı Peki ya yazılım? –Yazılım kullanımı etik kullanım kapsamına girmez! Eğer telif hakkı sahibinden belirli izinleri almadıysanız… Aşağıdakileri yapmak yasal değildir. –Tek bir kullanıcı lisansı almak ve bunu birden çok bilgisayara yada sunucuya yüklemek. –İnternetten yada bülten tahtalarından telif haklı yazılım transfer etmek. –Okulunuzun satın aldığı yazılımı evinizdeki bilgisayara yüklemek.

14 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Telif Hakkı ve Etik Kullanım Kaynakları

15 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 15 Kaynaklar –Sizin ve öğrencilerinizin telif hakkı yasasını ve etik kullanım kurallarını anlayıp uygulamanıza yardımcı olacak ilave kaynaklar Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki, Kaynaklar, Telif Hakkı Kaynakları klasöründe bulunmaktadır. –“Eğitsel Çoklu ortam Materyallerinin Etik Kullanımına İlişkin İlkeler” Prepared by the Educational Multimedia Fair Use Guidelines Development Committee, July 17, 1996 www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/ccmcguid.htm www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/ccmcguid.htm –“Telif Hakkı Bulunan Materyallerin Etik Kullanımı” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/copypol2.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/copypol2.htm –“Telif Haklarına İlişkin Temel Bilgiler” by the U.S. Copyright Office www.copyright.gov/circs/circ1.html www.copyright.gov/circs/circ1.html –“Telif Hakları Web sitesi” by Benedict O’Mahoney www.benedict.comwww.benedict.com –“Elektronik Ortamlarda Telif Hakkı Yasası” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/faculty.htmwww.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/faculty.htm

16 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 16 Kaynaklar –“Telif Hakları Konusunda 10 Büyük Efsane” by Brad Templeton www.templetons.com/brad/copymyths.html www.templetons.com/brad/copymyths.html –“Duhaime‘in Yasal Sözlüğü” by Lloyd Duhaime www.duhaime.org/diction.htm www.duhaime.org/diction.htm –“Birleşik Devletlerde telif Hakkı Kavramı ve Kamuya Açık Alanlar” by Peter B. Hirtle, Cornell Institute for Digital Collection www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm –“Diğer Kişilerin Çokluortamlarda Bulunan Çalışmalarını Eğitim Amaçlı Sayısallaştırma ve Kullanmaya Yönelik Temel Kurallar” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#mm www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#mm

17 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 17 Kaynaklar –“Ders Paketlerine Yönelik Temel Kurallar” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#coursewww.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#course –“Sayısal Görüntüler için Etik Kullanım İlkelerine Yönelik Bir Öneri” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/imagguid.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/imagguid.htm –“Diğer Telif Hakları Sitelerine ilişkin Linklerin Listesi” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/offsite.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/offsite.htm –“Çokluortamlar için Etik Kullanım Temel Kuralları” by Intel ® Education www.intel.com/education/newtotech/fair_use_multimedia.htm www.intel.com/education/newtotech/fair_use_multimedia.htm

18 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 18 Yazılım Telif Hakkıyla İlgili Bilgiler –“Okul Yazılım Kullanımına Yönelik Gerçekler Sayfası” by Software & Information Industry Association (SIIA) www.siia.net/piracy/pubs/SchoolSoftwareUse.pdf www.siia.net/piracy/pubs/SchoolSoftwareUse.pdf –“Sayısal Anarşi: Yazılım Korsanlığına Yönelik Çözümlemenin Birinci Bölümü” by David Laprad www.avault.com/articles/getarticle.asp?name=warez1&page=1 www.avault.com/articles/getarticle.asp?name=warez1&page=1 –“Yazılım Hırsızlığına Karşı Federasyon (FAST)” (United Kingdom organization) www.fast.org.ukwww.fast.org.uk –“Anti-Korsan FAQ” by Software & Information Industry Association (SIIA) www.siia.net/piracy/faq.asp www.siia.net/piracy/faq.asp –“Yazılımların İzinli Kopyalanması” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/mono2.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/mono2.htm

19 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. 19 Bu Sununun Kullanımı –Bu sununun kullanın hakkı Intel’e aittir. •Kar amacı gütmeyen eğitim amaçları için telif hakkı kuralları eksiksiz yerine getirilerek kullanılabilir.

20 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Teşekkürler


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları