Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Burhan AKPINAR 1 İLETİŞİM SUNU PLANI  İletişim: Tanımı, süreci ve türleri  İletişim engelleri: İletişimsizlik, dedikodu ve söylenti  Sağlıklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Burhan AKPINAR 1 İLETİŞİM SUNU PLANI  İletişim: Tanımı, süreci ve türleri  İletişim engelleri: İletişimsizlik, dedikodu ve söylenti  Sağlıklı."— Sunum transkripti:

1

2 Doç. Dr. Burhan AKPINAR 1 İLETİŞİM

3 SUNU PLANI  İletişim: Tanımı, süreci ve türleri  İletişim engelleri: İletişimsizlik, dedikodu ve söylenti  Sağlıklı bir iletişim  Beden dili  CV hazırlama

4 Etkili İletişim ve Beden Dili İletişim nedir, çeşitleri nelerdir? İletişim engelleri, empati nedir? Etkin dinleme nasıl olmalıdır? İlk izlenim, beden dili unsurları, mesaj gönderme ve almada beden dilinin önemi, etki alanları, jest ve mimikler, tokalaşma ve tokalaşma çeşitleri, selamlaşma, karşılama ve uğurlama İş görüşmesinde davranış şekilleri, iş görüşmesinde kılık kıyafet, CV hazırlama.

5 4 İletişim Nedir?  “Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci”   “İki birim arasındaki mesaj alış-verişi”

6 İletişim, iki veya daha fazla sistem arasında anlamları ortak kılma sürecidir. Bizim başkalarını,başkalarının da bizi anlamasına yarayan bir süreçtir. Sözcük, resim, grafik vb. sembollerin kullanılarak bilgi,düşünce,duygu ve becerileri aktarılması sürecidir. Eğitim de bir iletişim sürecidir. Etkili bir eğitim süreci iyi organize edilmiş iletişimle gerçekleşebilir.

7 Bir kaynağın davranışlarını kasıtlı bir biçimde etkilemek üzere bir alıcıya mesajlar iletmesidir. Bir zihnin diğer zihinleri etkileme yollarının tümüdür. Sadece, yazılı ve sözlü konuşmaları değil müzik, resim, heykel, tiyatro vb. bütün insan davranışlarının içine alır. Eğitim de bir iletişim sürecidir. Etkili bir eğitim süreci iyi organize edilmiş iletişimle gerçekleşebilir.

8 Ne söyleyeceğimizi bilmek, Bunu ne zaman ve nerede söylemenin daha uygun olacağına karar vermek, En iyi nasıl söyleneceğini düşünmek, Olayları basitçe anlatabilmek, Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, Dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

9 İLETİŞİMİN AMACI?  İletişimin amacı; bilgi verme ve etkilemedir.

10 İLETİŞİMİN AMACI?  Eğitim-öğretimin de özünde iletişim vardır.  İletişim olmadan etkileşim, etkileşim olmadan öğrenme olmaz.

11 İLETİŞİMİN AMACI?  İletişim yeni fikirleri doğurur.  Yeni fikirler değişimi başlatır. İLETİŞİMFİKİRLERDEĞİŞİM

12 İLETİŞİMİN AMACI?  Kurumun gündemini iletişim ile belirleriz.  Astlarımızı bu yolla etkileriz.  Görevleri iletişim ile belirtiriz.  Çatışmaları iletişim ile çözeriz. KISACASI YÖNETİMİN HER AŞAMASINDA İLETİŞİM VARDIR.

13 İLETİŞİM SÜRECİ Bir iletişimde etkili olan beş değişkenden söz edilebilir: Bunlar; "Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Dönüt" dür. Kaynak bilgiyi, mesajı ileten birimdir. Bu birim, kitap, gazete, dergi, radyo, TV ya da yüz yüze iletişimde bir insan olabilir. Mesaj iletişimin içeriğidir. İletilmek istenen bilgi, fikir, mesajı oluşturur. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Mesaj, sözlü ya da yazılı olarak sunulabilir. Alıcı mesajın gönderildiği birimdir. Mesajı okuyan, dinleyen, izleyen kişidir. Dönüt ise, alıcının mesaja verdiği tepkidir; alıcının mesajı nasıl yorumladığını gösterir.

14 Kim Ne Söyledi Hangi Yolla Kime Ne Etkisi Oldu Kaynak Kodlama Mesaj Kanal Alıcı Kod Çözme Geri Bildirim

15 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 14 İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ KAYNAK Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri MESAJ Semboller Gerçek obje Modeller Resim Hareket Ses KANAL İletici Araç & Yöntemler Sözsüz iletişim Sözlü İletişim Basılı/yazılı araçlar Yöntemler ALICI Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri Dönüt (Geri Bildirim)

16 Kaynak İletişim sürecini başlatan kişi Mesaj Kaynaktan ALICIYA gönderilen UYARICILAR Kanal Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan ARAÇ VE YÖNTEMLER Alıcı Gönderilen mesaja hedef olan kişi Geri bildirim Alıcının kaynak tarafından gönderilen uyarıcılara gös- terdiği TEPKİ

17 İletişimde etkili olan faktörler 1.Seçici algı: Kaynak ve alıcının ihtiyaçları, beklentileri 2.Bireysel farklıklar: Öğrenme stilleri 3.Kaynak güvenirliği: Dürüstlük, uzmanlık, istek, nesnellik 4.Kaynak-alıcı benzerliği: Ortak yönler Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 16

18 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 17 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı Kaynak Kodlama Yaşantı Alanı Kod Çözme Alıcı Mesaj Ortak Yaşantı Alanı Dönüt

19 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 18 İletişim Süreci ve Yaşantı Alanı Öğretmenin yaşantısıÖğrencinin Yaşantısı ÖĞRENMEÖĞRENME Ortak Yaşantı

20 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 19 İletişimin Bileşenleri

21 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 20 İletişim Türleri Yazılı İletişim Sözsüz İletişim Sözlü İletişim

22 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 21 Sözsüz İletişim: Beden Dili  İnsanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır.  Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi beden dili öğeleriyle ifade edilir.

23 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 22 Sözsüz İletişimin Özellikleri  Sözsüz iletişim etkilidir.  Sözsüz iletişim duyguları belirtir.  Sözsüz iletişim çift anlamlıdır.  Sözsüz iletişim belirsizdir.

24 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 23 Çevrede Olumlu İzlenim Yaratacak Beden Dili Özellikleri  Göz İlişkisi  Yüz İfadesi  Baş Hareketleri  Jestler  Beden Duruşu  Yakınlık  Yöneliş  Bedensel Temas  Dış Görünüş

25 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 24 Sözlü İletişim  Sözlü iletişim, karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini kapsar.  Sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasında ortaklaşa bir temele dayanır.

26 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 25 Sözlü İletişim  Sözlü iletişim, her zaman konuşan ve dinleyen arasında bilgi, beceri, tutum ve davranış açısından etkileşim olmasını gerektirir. Neyi? Hayır! Nered e? Evet!

27 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 26

28 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 27 Gönderilen Mesaj ve Alıcı İlişkisi Dinlemez Dinler Yanlış Anlar Doğru Anlar Mesaja karşıdır Mesaja katılır Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur

29 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 28 Yazılı İletişim  Mesajı, katılımcıların anlayabileceği ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletmemizdir. Burada iletişim aracı yazıdır.  İçerik, destek materyaller ve ortamlarla sunulur.

30 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 29 İletişimi Engelleyen Faktörler  Ortak yaşantının olmaması  Dile ait engeller  Anlamların karıştırılması  Sembol ile anlatılan konu arasındaki uyuşmazlık  Algının sınırlı oluşu Sözcüklere boğulma  Psikolojik engeller  Çevresel/Fiziksel faktörler  Statü  Uyutma

31 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 30 İletişim Sürecinin Etkinliği için...  Simgelerin benzer biçimde tanımlanması  Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması  Çoklu kanal kullanılması  Dönüt sisteminin sağlanması

32 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 31 Sınıf içi iletişimi geliştirmek için...  Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli  Ders iyi bir şekilde planlanmalı  Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli  Öğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı  Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalı  Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı

33 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 32 Yaşantı Konisi (Dale)

34 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 33 Öğrendiklerimizin... 1%2% 4% 10%83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME ÖĞRENME

35 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 34 Akılda kalan öğrenmelerin... 10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA & GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma

36 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülbahar 35 Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler... 1.Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. 2.En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. 3.Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile öğrenebiliriz. 4.En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

37

38 NE KADAR BİLİRSEN BİL, SÖYLEDİKLERİN KARŞINDAKİNİN ANLAYABİLDİĞİ KADARDIR. MEVLANA

39 Mesajları anlamak amacıyla değil de savunucu iletişime geçerek cevap vermek ya da kabul etmemek için sürdürme.

40 Konuşma ve yazı dilindeki karışıklık ve inceliklerin neden olduğu farklar ve anlaşmazlıklar.

41 Verici ve alıcının sosyal ve formal statüleri, akademik ve mesleksel gelişme farkları.

42 Alıcının bazı yüklenmeler altına girmesi durumunda savunma mekanizmaları iletişimin etkisini azaltabilir. Bu durumda alıcı umursamaz bir tavır takınabilir veya mesajı reddedebilir.

43 İletişim merkezleri ile birimleri arasındaki uzaklık iletişimin gücünü zayıflatır.

44 Üst-alt ilişkilerinde çatışmalar, yetkinin oldukça az veya aşırı derecede aktarılması, fazla dar yahut geniş kontrol alanı düzensiz enformasyon.

45 Karar sürecine katılma imkanı verilmeyen uygulayıcının emirleri savsaklaması veya önemsiz sayması.

46 Örgütün amaçları veya görevleri gereği, bazı kapsamın sınırlanması ve gizli tutulması.

47 “SÖZÜNÜ BİLEN KİŞİNİN YÜZÜNÜ AK EDE BİR SÖZ SÖZÜ PİŞİRİP DİYENİN İŞİNİ SAĞ EDE BİR SÖZ.” YUNUS EMRE

48 İLETİŞİMDE ÖNEMLİ DEĞERLER  Canlıları sevmek ve saygı duymak  Empati kurmak  Doğal olmak  Beden dilini iyi kullanmak  Çevresini ve etkileşim içinde oldukları kişileri iyi tanımak  Güler yüzlü olmak  İyi bir dinleyici olmalı

49 DEDİKODU VE SÖYLENTİ  Söylenti; tehlikeli, yıkıcı, ve sinsi bilgi aktarımlarıdır.  Söylenti; informal iletişimde “gerçek dışı bilgilerin üretilmesi ve yayılması”  Resmi olmayan iletişim kanalları boyunca dolaşan ve resmi sözlere dayanmayan mesajlar  Söylenti= Önem x Belirsizlik

50 DEDİKODU VE SÖYLENTİ  Dedikodu; genel anlamıyla “bir kişinin yokluğunda onun hakkında konuşmak”  Bir tanıklık, bir olay, bir haber hakkında yapılan konuşma  Eylemlerinin ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılarak iletilmesi

51 İLETİŞİM ENGELLERİ  Emir vermek, yönlendirmek.  “Çık dışarı”, “Dün hasta olman beni ilgilendirmez, randevuna gelmedin ve haber vermedin!”  Bu ileti kişiye sorunlarının, duygularının ve gereksinimlerinin önemsiz olduğunu vurgular.  Emir veren ve yönlendiren kişinin üstün olduğu iletisini verir.  Bu tür iletiler red, isyan veya düşmanca duygular yaratabilir.

52 İLETİŞİM ENGELLERİ  Tehdit etmek, gözdağı vermek.  “Problem yaratmaya devam edersen soruşturma açarım”.  Korkutur, sindirir ve bazen isyan duygularının oluşmasını körükler.  Zıtlaşma yaşanabilir.

53 İLETİŞİM ENGELLERİ  Ahlak zabıtası rolü üstlenmek.  “Senin yaşındaki birinin bunu bilmesi gerekirdi.”  Sinirlendirir, iletişimi koparır.

54 İLETİŞİM ENGELLERİ  Üstünlük ve bilgiçlik taslamak, öğüt vermek, çözüm veya öneri getirmek.  “Yerinde olsam hasta olmamak için kalın giyinirdim.”  Üstünlük ve bilgiçlik taslamak karşıdaki kişiyi öfkelendirir.  Bazen öğüt vermek ya da çözüm/öneri getirmek gerekebilir. Ancak bu davranış sıkça yapılırsa kişiyi bağımlı yapar.  “Her şeyi ben bilirim” tavrı olarak algılanabilir ve iletişim kapılarını kapatır.

55 İLETİŞİM ENGELLERİ  Nutuk çekmek.  Çalışanları geliştirmek görevimizdir ama, en önemli nokta bunu nasıl yaptığımızdır.  Sorunsuz dönemlerde kabul edilse de, sorunlu dönemlerde kabul görmeyebilir.

56 İLETİŞİM ENGELLERİ  Yıkıcı eleştiri.  Eleştirme ya da olumsuz değerlendirme değişimden çok engelleme yaratır.  Eleştirme gereken durumlarda eleştiriyi, iki olumlu özelliğin arasına yerleştirerek aktarabiliriz (sandviç yöntemi).

57 İLETİŞİM ENGELLERİ  Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu değerlendirmeler yapmak.  Sadece yerinde, hak edilmiş ve uygun miktarda yapılan övgü motive edici olur ve olumlu köprüler kurar.  Herkes övgü bekler, ancak gereğinden fazla yapılması alışınca yoksunluk yaratabilir.

58 İLETİŞİM ENGELLERİ  Kişinin yaşadıklarını yadsımak, yok saymak.  “Bunda büyütecek ne var”  Duyguyu yok saymak, onu halının altına süpürmekle aynı anlamı taşır.  Kişi kendisine değer verilmemiş duygusunu yaşar.

59 İLETİŞİM ENGELLERİ  Olumsuz önyargıya sahip olmak.  “Duyduğuma göre bu okulda öğrencilerle yeterince ilgilenilmiyormuş.”  Kişi üzerinde gereksiz bir baskı oluşturur ve bu da ilişkiyi zedeler.

60 İLETİŞİM ENGELLERİ  Kişinin başarılarını, becerilerini yok saymak.  “öğrencileriniz çok başarılı. Ama…”  Bu tür iletiler özgüveni yıpratır, olumsuz duyguları ortaya çıkarır ve iletişim kapılarını kapatabilir.

61 İLETİŞİM ENGELLERİ  Yapılan işi eleştirmek yerine kişiliği eleştirmek.  “Ne kadar beceriksizsin, bir ödevi hazırlayamadın...”  Kişiler genellikle yaptıkları işle ilgili eleştiriyi kabul edebilir ve düzeltmeye hazırdır.  Ancak kişiliklerinin eleştirilmesi onlarda olumsuz duygular uyandırır.

62 İLETİŞİM ENGELLERİ  Sözünden dönmek, oyalamak, konuyu saptırmak, şaka yaparak hafife almak.  Sözden dönmek güven sarsar, kızgınlık yaratır.  Yukarıdaki bütün davranışlar kişinin duygularına saygı gösterilmediği, ilgilenilmediği iletisidir.  Üzerinde konuşulmayan duygular yeniden ortaya çıkacaktır.

63 İLETİŞİM ENGELLERİ  Dedikodu ve söylentiler.  İletişimin en çok zarar veren şeklidir.  İyi yönetilirse yarar da sağlayabilir.

64 İLETİŞİM ENGELLERİ  Duygu sömürüsü.  Göz yaşları zor durumdan sıyrılmak için geçerli olabilir.  Ancak, bu durumda sorun çözülmediği, eksik giderilmediği ve iletişim göz yaşları nedeniyle kesintiye uğradığı için engel oluşturabilir.

65 İLETİŞİM ENGELLERİ  Kendini övme.  Yaptığı işte iyi olmayan, özgüveni sağlam olmayan, ben merkezci veya az çalışmak isteyen kişilerin kullandığı bir yöntemdir.  Başarılı ilişkilere engeldir.

66 İLETİŞİM ENGELLERİ  Muğlaklık.  “daha iyi bir sistem oluşturman gerek”  Bu tip ifadeler belirsizlik oluşturur.

67 İLETİŞİM ENGELLERİ  Bilgi gizleme.  “Bu konu yöneticileri ilgilendirir.”  İletişimi koparır ve “o söylemezse başkasından öğrenirim” tepkisine yol açar.

68 İLETİŞİM ENGELLERİ  Tepeden Bakma.  “Nihayet bitirebildin.”  Bu tür ifadeler yanlış anlaşılır.

69 İLETİŞİM ENGELLERİ  Psikolog tavrı.  “Bence senin sorunun”  “önce kendi sorunlarınla ilgilen” düşüncesine yol açar.

70 İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER  Aktif dinlemek, empati, geribildirim.  Sessiz dinlemek, sözünü kesmemek.  Kabul etmek (empati).  Duyguları karşılıklı olarak birbirine açıklamak, dışa vurmak.  Duyguları işlerden ayrı tutabilmek.  Hatayı kabul edebilmek, haklı çıkmaya kalkmamak.  Ben dili.  Sandviç yöntemi.

71 İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN ETKENLER (KİŞİSEL)  Gizlilik ilkesi.  Eşit mesafe.  Yiyecek, içecek, ikram.  Espri.  Anektodlar, hikayeler.  Basit örnekler.  Kişisel hayattan örnekler.  Uygun giyim.  Gelişmek için çaba, sorumluluk.  Zamanlama.

72 TEŞEKKÜRLER.

73 72 CV (ÖZGEÇMİŞ) HAZIRLAMA TEKNİKLERİ  CV (Curriculum Vitae): “Hayat yarışı”.  Resumé : “Özet" anlamına gelir.  Türkçede her ikisine karşılık "özgeçmiş" sözcüğü kullanılmaktadır.

74 73 CV;  Niteliklerimizin,  Becerilerimizin,  Deneyimlerimizin ve  Başvurduğumuz konu ile ilgili diğer özelliklerimizin yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaşılan, okuyan kişiyi etkilemeye yönelik bir özettir.

75 74 MÜKEMMEL CV İŞ SAHİBİ YAPAR MI?  Her kapıyı açan, sizi anında iş sahibi yapan "mükemmel CV" diye bir şey yoktur.  Bir özgeçmişin tek amacı, sizin bir iş görüşmesine çağrılmanızı sağlamaktır.  Bu nedenle "mükemmel CV", mülakata çağrılmanızı sağlayan CV'dir.

76 75 MÜKEMMEL CV İŞ SAHİBİ YAPAR MI?  CV'nin görevi kapıyı aralamaktır. Kapı aralandıktan sonra içeri girmek ise sizin kişiliğinize, becerilerinize, zekanıza ve elbette işe uygunluğunuza kalmıştır. CV'niz, gelecekteki işvereninizin sizin hakkınızda edindiği ilk izlenimdir. İlk izlenimi silmek ya da değiştirmek mümkün olmadığına göre, "ilk" izlenimin aynı zamanda "doğru" izlenim olması çok önemlidir.

77 76 CV İçin Doğrular ve Yanlışlar  CV'nizin etkileyici olmasına dikkat edin, ama hayal gücünüz fazla açılmasın.  CV'nizi kısa tutun. En fazla 2 sayfa.  Detaya ve seçtiğiniz sözcüklere çok dikkat edin.  Kolay okunabilmesi için bilgisayarda ya da daktiloda yazın. El yazısı kullanmayın.  Yazım, noktalama ve dilbilgisine dikkat!  CV'nizde ilanla ilgili bilgiler olsun.  Tarihlere göre sıralamada arada büyük tarih atlamaları olmasın.  Keskin gözlü, güvenilir bir tanıdığa okutun.  Sade ve kolay okunur olsun.  Standardın dışında bir format kullanın.  Yaratıcı pozisyonlar için yaratıcı davranın.

78 77 İşverenler ne ister?  " İşverenler özgeçmişinizde (CV) öncelikle sizin niteliklerinizi arayacaktır.Bu noktada niteliklerinizi nasıl ortaya koyduğunuz önemlidir.  " Adayın ilgili alanlarda yeterli deneyimi olup olmadığına mutlaka bakılır. Ama aday okulu yeni bitirmişse öğrenim yıllarında o alanla ilgilendiğine dair ipuçları aranır.Mesela hangi derneklere üye imiş, hangi sosyal faliyetlerde bulunmuş, staj yaptığı yerler ve konular,...vs.

79 78 İşverenler ne ister?  Kişinin girdiği işler arasında mantıksal bir tutarlılık olup olmamasına bakılır.  Çalışma yaşamında kopukluk var mı varsa neden kaynaklanmış bakılır.

80 79 İşverenler ne ister?  Özgeçmişin düzenlenme tarzı, temizliği kişinin aynasıdır.  Kullanılan üslup ise karakterini bir ölçüde yansıtır.

81 80 Doğru Özgeçmiş türünü seçme  Yaptığım (çalıştığım) işler mantıksal bir sıra takip ediyor mu? Yoksa daldan dala atlayarak mı yaşamışım? Çalıştığım işler arasında boşluklar ve tutarsızlıklar var mı?  Tek bir alanda tutarlı bir kariyerim olduysa, aynı alanda mı kalmak istiyorum, yoksa bütünüyle farklı bir iş dalına geçmek mi istiyorum?  Yapmak istediğim yalnızca bir iş mi var.?  Ne istediğimi biliyor muyum yoksa hareketli bir hedefe körlemesine atış mı yapıyorum?

82 81 CV ÇEŞİTLERİ  Fonksiyonel (İşlevsel) CV Birbiri ile pek ilgisi olmayan işlerde çalıştı iseniz işlevsel özgeçmişi seçin. Çünkü işlevsel özgeçmişte güçlü olduğunuz yönlerinizi ortaya çıkarırsınız, yani ana vurgu güçlü olduğunuz yönlere kayar. Yoksa hayatınızın ne kadar düzensiz olduğu ortaya çıkabilir.

83 82 CV ÇEŞİTLERİ  Kronolojik (zaman sıralı) CV Yaptığınız işler mantıklı bir sıra izliyorsa kronolojik özgeçmiş türünü seçmelisiniz  Bileşik CV Başka hiçbir işi düşünmüyor, sadece tek işe odaklanıyorsanız, kuralsız özgeçmiş sizin için biçilmiş kaftandır.

84 83 CV BİÇİMİ VE FORMATI NASIL OLMALIDIR  Her şeyden önce CV çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.  Gerçekte herhangi bir kısıtlama yapılmamasına rağmen CV ideal olarak bir-iki sayfayı geçmemelidir.

85 84 CV NEYLE YAZILMALI?  ‘Helvetica’, ‘Arial’, ‘Times New Roman’ ideal olarak kullanabilecek karakterlerdir.  11 ya da 12 punto ile oldukça okunaklı bir CV yazabilirsiniz.

86 85 Nasıl Bir Kağıt Kullanılmalı?  Bu konuda herhangi bir kural yoktur.  Bununla beraber beyaz ve fazla parlak olmayan, orta veya orta-üstü kalitede kağıt kullanılmalıdır.

87 86 Fotoğraf Olmalı Mı?  Eğer fotoğraflı CV isteniyorsa mutlaka CV’nize vesikalık bir fotoğrafınızı ekleyin.  Fotoğrafınızın sizin en doğal halinize yakın olmasına dikkat edin.  Özellikle fotoğraf istenmemiş ise koymakta ısrar etmenize gerek olmayabilir.

88 87 Referanslar  Hiç bir işveren, CV’nizdeki referansları tek başına ele alıp, size iş vermez.  Referanslar, sizin kişiliğiniz ya da çalışma sisteminiz hakkında doğru bilgileri verebilecek kişilerdir.  Genelde 3 referans yeterlidir. Referans listesine yazılacak kişilerin adını, unvanını/pozisyonunu, adres ve iş saatleri içinde ulaşılabilecek telefonunu mutlaka yazın.

89 88 Özgeçmiş öğeleri  1. İsim, telefon ve adres 2. Hedef 3. Nitelikler 4. Başarılar 5. Mesleki deneyim 6. Eğitim 7. İş dışı etkinlikler 8. Lisans ve sertifikalar 9. Kişisel bilgiler 10. Referanslar

90 89 1. İsim, telefon ve adres  Bu bölüm kağıdın üst orta veya üst sağ kısmına yazılacak ilk bilgidir.  Üst sola yazmayın çünkü dosyalandığında okunması güç olur.

91 90 1. İsim, telefon ve adres  Posta kodu yazmayı unutmayın.  Telefon numarasını adresten yukarıya yazın. Size ulaşmak istedikleri zaman ilk onu kullanırlar.  Ayrıca size ulaşılabilecek başka bir numara varsa onu da belirtin.

92 91 1. İsim, telefon ve adres HATALI ÖRNEK SOYADI : KAYA ADI : RIZA TEL : 650 99 99 ADRES : AHMET BEY CAD. HANIM SOK. ALAY APT 10 / 4 AKSARAY / İSTANBUL

93 92 1. İsim, telefon ve adres  Yukarıdaki örnek hatalı. Birincisi gereksiz kelimeler kullanmış, ikincisi ise sola dayalı yazmış. Ayrıca posta kodu da yok. Bir de yazım hatası var. Tüm yazılar büyük harfle yazılmış bu ise dikkati dağıttığı için tavsiye edilmez. Doğrusu ise aşağıda ki gibi olmalı.

94 93 1. İsim, telefon ve adres RIZA KAYA 0 (212) 650 99 99 Ahmet Bey cad. Hanım Sk. Alay Apt 10 / 4 Aksaray 61110 İstanbul

95 94 2. Hedef  Bu bölüm mutlaka olması gereken bölümlerden biri değildir.

96 95 3. Nitelikler  Sizi bu iş için uygun aday yapan nedir? Girmek istediğiniz işin gerekleri ile uyuşan becerileriniz nelerdir?  Herhangi bir niteliğiniz yoksa bu bölümü yazmayın.

97 96 4. Başarılar  "Diğer adaylardan farklı olmak istiyorsanız özgeçmişi okuyacak kişinin dikkatini çekecek bir şeyler yazmalısınız“.  Bu ise geçmişte iş yerinize veya başka bir kuruma yaptığınız olumlu katkıları belirtmekle olur.

98 97 5. Mesleki deneyim Eğer yeni mezun değilseniz özgeçmişinizin en önemli bölümü budur. Yeni mezunlar bu bölümden önce eğitim bölümünü yazmalılardır. Gelecekteki performansınızın göstergesi geçmişteki performansınız olacaktır.

99 98 5. Mesleki deneyim  Bu bölümde çalıştığınız firmanın adı, giriş ve çıkış tarihleriniz, görev ünvanınız mutlaka olmalıdır.  Tarihleri yazarken ay ve yıl yazılmalıdır.  Firmanın adresine gerek yoktur.Hangi şehirde olduğu belirtilse yeterlidir.  Pozisyonu işyeri adından önce yazın.  Bütün iş tecrübenizi yazmak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan işvereninize onun şirketine ne katabileceğinizi göstermektir. Çok fazla iş değiştirmişseniz başta part time olanlar bir kısmını eleyin.  Kısa süreli işlerin zaten süreli olduğunu belirtin, yanlış anlaşılabilir.

100 99 5. Mesleki deneyim  Başarılar kısmı burada da yazılabilir. Bir çok uzman başarılar adı altında başlık atma yerine burada başarılarınızı da belirtmenizi tavsiye eder.  Başarılarınızı yazarken yuvarlak cümleler kurmak yerine rakamlar ve istatistikler vererek daha profesyonel bir hava katın, böylece ifadeleriniz havada kalmaz reel bir mana kazanır.  En son işinize en çok yeri ayırın.  Hangi pozisyonlarda hangi işleri başardığınızı rakamlar vererek yazın.

101 100 HATALI ÖRNEK  İŞ TECRÜBESİ Mayıs 1990 - Temmuz 1990 Pera Palas Oteli-  Staj Görev : Resepsiyon Elemanı.Resepsiyon bölümündeki tüm işlerin 20 şer günlük periyotlar halinde yapılması, gece nöbetlerine kalınması, otelin diğer bölümleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurulması.  Ağustos 1990 - Eylül 1990 Şeker Oteli -Yiyecek İçecek Görev: Yiyecek İçecek Departmanının idari işleri ve otel dışında gerçekleştirilen organizasyonların sorumluluğu.

102 101 HATALI ÖRNEK  Temmuz 1991 - Aralık 1991 Gezi Turizm –  IncomingGörev: Incoming departmanı elemanı olarakgrupların rezarvasyonunu yapmak, ön hazırlıklarını gerçekleştirmek ve grup geldiğinde operosyanlara yardımcı olmak.  Ağustos 1992 - Temmuz 1993 Gezi Turizm - Incoming Mdr. Yr.Görev: Incoming departmanının tüm idari işleri.

103 102 DOĞRU ÖRNEK  İŞ TECRÜBESİ Ağustos 1992 - Temmuz 1993 Gezi Turizm Incoming Mdr. Yr.Incoming departmanının tüm idari işlerinden sorumlu olarak 25 kişilik bir ekibi yönetiyor. Yılda 350 yabancı ve 400 yerli turist grubunun gelişini organize ediyor. Gelecek yıl, çalışmalarda % 40 lık bir artış hesaplanıyor. Temmuz 1991 - Aralık 1991 Gezi Turizm Incoming departmanı elemanı olarak grupların rezarvasyonunu yaptı, tüm hazırlıkları gerçekleştirdi ve grup geldiğinde operosyanlara yardımcı

104 103 DOĞRU ÖRNEK  oldu.Ağustos 1990 - Eylül 1990 Şeker Oteli Yiyecek İçecek Bölümü Yiyecek İçecek Departmanının idari işleri ve otel dışında gerçekleştirilen organizasyonların sorumluluğunu üstlendi. Mayıs 1990 - Temmuz 1990 Pera Palas Oteli StajResepsiyon bölümünde her konuda, diğer bölümlerle işbirliği yaparak staj yaptı.

105 104 DOĞRU ÖRNEK  Yukarıda ki örneklere dikkat ederseniz; Hatalı olan örnekte en son yaptığı işi en sona yazmış ve tafsilatlı bilgi vermemiş. Ayrıca koyu puntolu olarak yazdığı yani vurguyu yaptığı kısımlar farklı.En önemli fark ise doğru örnekte çalıştığı işlerde neler yaptığını rakamlar vererek anlatmış, aynı zamanda başarılarına vurgu yapmış. Bir fark daha, hatalı örnekte "Görev:" kalıbını kullanmış. Bu ifade gereksiz. Tarihlerin nasıl yazıldığına dikkat edin.

106 105 6. Eğitim Durumu  Eğer öğrenci iseniz veya yeni mezun iseniz yani iş tecrübeniz çok yoksa bu bölümü 5. bölümden önce ve daha detaylı yazmalısınız.  Aldığınız dersler işvereninizin ilgisini çekecekse veya o iş için önemli ise derslerinizi yazın.  Okul boyunca aldığınız dereceleri,  Mezun değilseniz tahmini mezuniyet yılınızı,  Yoğunlaştığınız konuları ( varsa),  Master veya doktora tezinizi ( varsa) yazın.  İş tecrübeniz yoksa bu bölümü uzun tutup okuduğunuz liseyi bile yazabilirsiniz ama iş tecrübeniz varsa uzun uzun onları yazın bu bölümü kısa tutun. " Özel bir durumunuz yoksa ilkokul ve ortaokuldan bahsetmek hoş olmaz.

107 106 6. Eğitim Durumu  Okullarınızı yazarken şu bilgiler yer almalı: - Mezunuyet yılı - Derece, diploma veya sertifika. - Bölümü - Adı ve yeri - Varsa ödülleriniz ( aman dikkat çok alakasız olmasın)  · İngilizce özgeçmiş yazıyorsanız okul ve bölüm adını ingilizce yazın.  · Üniversite adının yanına "1999 yılı mezunu" diye yazmayın 1999 yazmanız yeterli. Şimdi bir örnekle irdeleyelim:

108 107 HATALI ÖRNEK  EĞİTİM İLKOKUL : ŞİŞLİ 19 MAYIS İLKOKULU MEZUNİYET TARİHİ : 1981  ORTAOKUL : ŞİŞLİ 19 MAYIS ORTAOKULU MEZUNİYET TARİHİ : 1984  LİSE : ŞİŞLİ LİSESİMEZUNİYET TARİHİ : 1988  ÜNİVERSİTE : MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM : MAKİNA MÜHENDİSLİ GİRİŞ TARİHİ : 1988 MEZUNİYET TARİHİ : 1992 MEZUNİYET NOTU : 81.13

109 108 DOĞRU ÖRNEK  EĞİTİMİstanbul Teknik Üniversitesi YAPI İŞLETMESİ Yüksek Lisans Ağustos 2002 Mezuniyet Ortalaması : 3.27 / 4.00 Y. Lisans Tezi : İleri Şantiye Tekniğinde Bilgisayar Kullanımı İstanbul Teknik Üniversitesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  Lisans Haziran 2001 Mezuniyet Ortalaması : 3.10 / 4.00 Mezuniyet tezi : Türbülanslı Akımlarda Sayısal Çözümler Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi Haziran 1997

110 109 DOĞRU ÖRNEK  Yukarıdaki örnek gereksiz yere uzatılmış, ilkokuldan bile bahsedilmiş.

111 110 D7. İş Dışı Etkinlikler  Bu bölüm olmasa da olur diyebileceğimiz bir bölüm.  Sakın doğru olmayan bir şey yazmayın. Yakın siyasi tarihle ilgili tüm kitapları okurum  İşverenle ortak yanlarınız varsa bu sizin için avantaj olur.  Okul aktivitelerinizi buraya yazabilirsiniz.  İşle ilgili kurslarınızı veya işe yarayacak hobilerinizi iş bölümüne yazmadı iseniz buraya yazabilirsiniz.

112 111 8. Yabancı Dil ve Sertifikalar  Bu bölümde ise bildiğiniz yabancı dilleri hangi seviyede bildiğinizi işvereninize bildirmelisiniz. Bunu yaparken sakın abartmayın, mülakatı İngilizce yapabilirler veya sizi İngilizce sınavına sokabilirler ve zor durumda kalırsınız. Ayrıca katıldığınız kursların sürelerini ve ders saatlerini yazın, inandırıcı olur.

113 112 8. Yabancı Dil ve Sertifikalar  HATALI ÖRNEK "Yabancı dilim ingilizcedir"( hatalı- hangi seviyede biliyor acaba-) "Intermediate seviyesinde İngilizcem var" (nasıl öğrendi acaba) DOĞRU ÖRNEK "Orta düzeyde ingilizcem var. British Council' da 1 yıl süreyle haftada 6 saat kursa gittim." "İleri seviyede ingilizcem var. 6 Sene Anadolu lisesinde okudum."

114 113 9. Kişisel Bilgiler  Kişisel bilgiler kağıdın sonlarına doğru olmalıdır.Çünkü kağıtta en önemli bölüm isim ve adres kısmının hemen altına yazılmalıdır. Birçok insan kişisel bilgilerini bu kısma yazarak hata eder, aman dikkat...

115 114 10. Referanslar  Eğer çok güçlü ve mesleğinde isim yapmış bir referansınız yoksa bu bölümü yazmayın. Eğer illaki referans yazacaksanız referansınızın adı, unvanı, telefonu olmalı.Bunu en sona yazmalısınız.


"Doç. Dr. Burhan AKPINAR 1 İLETİŞİM SUNU PLANI  İletişim: Tanımı, süreci ve türleri  İletişim engelleri: İletişimsizlik, dedikodu ve söylenti  Sağlıklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları