Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 1.) Gerçek Anlamlı Sözcükler 2.) Mecaz Anlamlı Sözcükler 3.) Eş Anlamlı Sözcükler 4.) Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler 5.)Eş Sesli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 1.) Gerçek Anlamlı Sözcükler 2.) Mecaz Anlamlı Sözcükler 3.) Eş Anlamlı Sözcükler 4.) Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler 5.)Eş Sesli."— Sunum transkripti:

1 ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 1.) Gerçek Anlamlı Sözcükler 2.) Mecaz Anlamlı Sözcükler 3.) Eş Anlamlı Sözcükler 4.) Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler 5.)Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler 6.) Deyim Anlamlı Sözcükler Bir sonraki sayfaya geçiniz. 1

2 Bir sözcüğün herkesçe bilinen en yaygın ve en genel anlamına gerçek anlamlı sözcükler denir.Dilimizin konuşulduğu her yerde aynı anlamı taşır. GÖZ; Gerçek anlamı görme organıdır. Yan anlamı ise ; bakma, çekmece, kaynak,deliktir. BAŞ ; Gerçek anlamı insanın başıdır. Yan anlamları ise ; - Varlıkların en uç kısmı ( örn ; Köprünün iki başını tuttuk.) - Önder,lider kişi ( örn; Cumhur başkanı devletin başıdır.) - Birşeyin iki ucu ( örn; Toplu iğne başı kadar delik.) Yukarıdaki örnekleri göz önünde tutarak yüz sözcüğünün gerçek ve yan anlamlarını yazınız. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………............ …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………............ Bir sonraki sayfaya geçiniz. 2

3 Sözcükler,gerçek anlamları dışında başka bir sözcüğün yerinede kullanılırlar. Bir sözcük,anlam inceliği elde etmek için gerçek anlamından sıyrılarak başka bir sözcüğün ya da kavramın yerine kullanılabilir. Sözcüğün bu durumda kullanılmasına mecaz anlamda kullanılması denir. Örnek; - Köpek arkada tilki önde koşuyordu. - O tilki gibi bir adamdı. Birinci tümcede geçen tilki sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır.Buna sözcüğün gerçek anlamı denir. İkinci tümcede geçen tilki sözcüğü gerçek anlamı dışında kurnaz adam anlamında kullanılmıştır.İşte sözcüğün bu durumuna mecaz anlamı denir. Örnek; Kuru üzümü severim. Kuru kalabalığı sevmem. ( Gerçek anlamında ) ( Mecaz anlamında ) Örnek; Balkondaki çamaşırlar yere düştü. ( Gerçek anlamında ) O çocuk artık gözümden düştü. ( Mecaz anlamında ) Bir sonraki sayfaya geçiniz. 3

4 1 Aşağıdaki tümcelerde mecaz anamda olan sözcüklerin altlarını çiziniz. Arkadaşımın sözlerine doğrusu çok kırıldım. 2 3 4 5 Yazarın dili çok ağırdı. Sıcak insanlarla anlaşmak daha kolay oluyor. Arkadaşımın ince davranışından çok etkilendim. Sözleri insana çok acı dokunuyordu. 6 7 8 Babam bana ağır konuştu Artık evin yükünü taşıyamıyordu. Dostun iyisi kara günde belli olur. Cevapları kontrol etmek için bir sonraki sayfaya geçiniz. 4

5 15 26 3 4 7 8 kırıldım ağırdı sıcak ince acı ağır yükünü kara Bütün cevaplarınız doğru ise Diğer sayfaya geçebilirsiniz.. Yanlış cevabınız varsa 3. sayfaya geri dönünüz. 5

6 DOKTORHEKİMTABİP Aşağıdaki tümceleri okuyalım.Koyu yazılı sözcüklere dikkat ediniz. - Kerem ayakkabılarını giyip dışarı çıktı. - Kerem pabuçlarını giyip dışarı çıktı. - Kerem kunduralarını giyip dışarı çıktı. Okuduğunuz her üç tümcenin de anlamları aynıdır. Fakat bu tümcelerdeki koyu yazılmış olan sözcüklerin okunuş ve yazılışları aynı değildir.Ancak farklı sözcük olmalarına karşın birbirinin yerini tutmaktadırlar. Anlamları aynı yada yakın anlamlı, yazılış ve okunuşları tamamen farklı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 6

7 akbeyazSuna’nın ak saçlı dedesi okula geldi. al görev bayat vatan fakir kanun sınav öğrenci güz SÖZCÜKEŞ ANLAMLISI ÖRNEK TÜMCE Aşağıda verilen sözcüklerin yanlarına eş anlamlılarını yazınız. Verilen sözcüğü örnekteki gibi tümcede kullanınız. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 7

8 Aşağıdaki tümcelerde geçen eş anlamlı sözcüklerin altlarını çiziniz. 1 2 5 3 4 Aynı hanede oturduğumuz kişilerle akşam evimize dönerdik. Bu işleri başarmak kabiliyet ve yetenek ister. Bu dersi öğrenmek için çok çaba ve gayret ister. Her ettiği yanına kalıyor;kanun yasa dinlemiyor. Rüyamda gördüklerimi anlatınca düşlerimin gerçek olduğunu gördüm. 6 Arkadaşlarıma duyduğum özlem ve hasreti tarif edemem Cevapları kontrol etmek için bir sonraki sayfaya geçiniz. 8

9 14 25 36 hane - ev kabiliyet - yetenek çaba - gayret kanun - yasa rüya - düş özlem - hasret Bütün cevaplarınız doğru ise Diğer sayfaya geçebilirsiniz.. Yanlış cevabınız varsa 6. sayfaya geri dönünüz. 9

10 GÜLMEKAĞLAMAKZAYIFŞİŞMAN Aşağıdaki tümceleri okuyalım.Aynı tümce içindeki koyu yazılı sözcükler arasındaki anlam ilişkisine dikkat edelim; - Bu adam büyük küçük demeden herkese bağırıyor - Durmadan ileri geri konuşuyor. - İrili ufaklı ne varsa birbirine kattı. - Güzel çirkin demeden hepsini alıverdi. Dikkat ettiyseniz bu tümcelerde geçen koyu yazılı sözcükler birbirinin anlam bakımından karşıtıdır. Anlamları birbirinin karşıtı olan bu tür sözcüklere karşıt (zıt) anlamlı sözcükler denir. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 10

11 uzunkısaEn kısa olan en öndeydi. açık aşağı sert fakir yorgun alçak geniş hayır son SÖZCÜKKARŞIT ANLAMLISI ÖRNEK TÜMCE Aşağıda verilen sözcüklerin yanlarına karşıt anlamlılarını yazınız.Verilen sözcüğü örnekteki gibi tümcede kullanınız. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 11

12 Aşağıdaki tümcelerde bulunan karşıt anlamlı sözcükleri kutulara yazınız. 1 3 4 5 6 7 2 Tümsek ve çukur iki ayrı kavramdır. Zengin fakir demeden ekmek kuyruğuna girmişlerdi. Gençliğin kıymeti,ihtiyarlıkta bilinir. Çocuklar sağa sola dağıldılar. Güvenme varlığa,düşersin darlığa. Dost başa bakar,düşman ayağa. Ölüm yaşlı genç anlamaz. Cevapları kontrol etmek için bir sonraki sayfaya geçiniz. 12 8 Barışı ve savaşı birlikte yaşadım.

13 15 26 3 4 7 8 tümsek - çukur zengin - fakir genç - ihtiyar sağ - sol varlık - darlık dost - düşman yaşlı - genç barış - savaş Bütün cevaplarınız doğru ise Diğer sayfaya geçebilirsiniz.. Yanlış cevabınız varsa 10. sayfaya geri dönünüz. 13

14 afacan ağır zarar berrak gerçek çok katı övmek cevap ihtiyar siyah beyaz SÖZCÜKEŞ ANLAMIKARŞIT ANLAMI Aşağıda verilen sözcüklerin yanlarına eş ve karşıt anlamlılarını yazınız.. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 14

15 GÜL YÜZ Aşağıdaki tümcelerde koyu yazılı sözcükleri ses ve anlamları bakımından inceleyelim: - Bu yaz çok sıcak geçiyor. - Bana iki şiir yaz. Yaz sözcüğünün her iki tümcede de yazılışı ve okunuşu aynıdır.Ancak anlamları farklıdır. Birinci tümcedeki yaz sözcüğü bir mevsimi ifade etmektedir. Oysa ikinci tümcede geçen yaz sözcüğü yazı yazmak anlamında kullanılmıştır. Yazılış ve okunuşları aynı olan fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bir sonraki sayfaya geçiniz. 15

16 Aşağıdaki tümcelerde bulunan eş sesli sözcüklerin altlarını çiziniz. 1 3 4 5 6 7 2 Anne bugün pazar,pazar kurulmuştur. Çakının ağzını, ağzı ile açmaya çalışıyordu. Yat gezisinin üç gününü yatarak geçirdi. Renk renk güllerin açtığını görünce yüzü güldü. Yaşlı dedesinin İzmir’e gidişini,yaşlı gözlerle izledi.. Teyze ineği sağ tarafından sağ.. Karaya çıkınca kara kara düşünmeye başladı. Cevapları kontrol etmek için bir sonraki sayfaya geçiniz. 16 8 Elinde saz,sazlıktaki kuşları izliyordu.

17 15 26 3 4 7 8 pazar ağız yat gül yaşlı sağ kara saz Bütün cevaplarınız doğru ise Diğer sayfaya geçebilirsiniz.. Yanlış cevabınız varsa 15. sayfaya geri dönünüz. 17


"ANLAM BAKIMINDAN SÖZCÜKLER 1.) Gerçek Anlamlı Sözcükler 2.) Mecaz Anlamlı Sözcükler 3.) Eş Anlamlı Sözcükler 4.) Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler 5.)Eş Sesli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları