Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Yeniden Yapılanma Dr. Levent Altıntaş. Nasıl bir hekim ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Yeniden Yapılanma Dr. Levent Altıntaş. Nasıl bir hekim ?"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Yeniden Yapılanma Dr. Levent Altıntaş

2 Nasıl bir hekim ?

3 Klasik eğitim yöntemlerimiz bunu sağlıyor mu ?

4 Bilgiyi Eğitimde öncelikler öğrencilerüretirler Ürün ; öğrenim çıktılarıdır. Ürün prosesi belirler. Öğrenim hedefleri Öğrenim metodları Ölçme ve değerlendirme sistemleri Eğitimde

5 Üstün, etkin ve sürekli performans sergilememizi sağlayan davranışsal özelliklerimizdir. Yetkinlik Competencies at work Shapero,1989 Understanding craeative performance

6 Yetkinlikler (Competences): Kazanılmış bilgi ve becerileri, karşılaşılan farklı ve karmaşık durum ve konularda diğer çevresel verilerle birleştirerek ustalıkla etkin bir biçimde kullanabilme yeterlilikleridir. Yetkinlik (YÖK Yeterlilikler Çerçevesi)

7 İş sonuçlarına doğrudan etki eder Yetkinlik Davranış ve performansın ortaya çıkmasına neden olur İş yapma kalitesini belirler İş yapma kalitesini belirler

8 Bilgi Yetkinliğin 5 temel karakteristiği Beceri Benlik algısı Tutumlar Motifler

9 Eğitim çıktıları Hesap verilebilirlik Yetkinlik tabanlı öğrenme Eğitimde öncelikler WHO, 1995, ACGME, Ac.Con.for Graduate Med Education, 2004 AAMC, Am. Ass.of Med.Collages, 2005

10 Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi Eğitimde öncelikler Leung,2002 Comptency based medical training BMJ Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması Öğrenim materyallerinin ve yöntemlerinin dizaynı

11 Yetkinlik ve çıktı tabanlı tıp eğitimi, eğitim programlarının geliştirilmesi aşamasında disiplinli bir çabayı gerektirir. Eğitimde öncelikler Leung,2002 Comptency based medical training BMJ

12 Patient Care Çekirdek Yetkinlikleri Medical Knowledge İnterpersonal and communication skills Professionalism System based practice

13 Temel Tıp Yetkinlikleri Altruistic (Diğerlerini hesaba katan) Can MEDS 2000 Projects Knowledgeable Skilful Dutiful Medical expert Communicator Collaborator Manager Health advocate Scholar Professional Medical Schools Objectives Project 1998

14

15 Doktor neyi yapmalıdır Temel Tıp Yetkinlikleri Dundee 3 circle model Clinical skills Doktor nasıl yapmalıdır Practical procedures Patient investigation Communication Principles of social, basic and clinical sciences Attitudes, Ethics and legal responsibilities Role as professional Personal development Patient management Health Promotion and disease prevention İnformation management skills Decision making, clinical reasoning and judgement Bir profesyonel olarak Doktor

16 Okulların hangi yetkinliklere ulaştırdıklarını deklare etme, Akreditasyon Akreditasyon kurumlarının ise bu programların söz verdikleri hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirme görevleri vardır.

17 Öğrenim hedefleri nelerdir ? Akreditasyon Soruları Bunların gerçekten öğrenildiğini nasıl anlıyorsunuz ? Neleri değiştirmeye ihtiyacınız var Öğrenciler gerçekten neyi öğrenmektedir?

18

19

20 Komisyon çalışmaları sonucunda geliştirilen, yükseköğretimin her kademesi (önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi (knowledge), beceri (skill) ve yetkinlere (competences) göre tanımlanan öğrenim çıktılarından (learning outcomes) oluşan “Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”, ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunulmaktadır.

21 Küresel ölçekte eğitim-öğretimin toplumlardaki rolünün yanı sıra, doğası da yeniden sorgulanmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi, birçok ülkede uygulanan geleneksel yaklaşım, öğretenler (öğretmenler) tarafından, eğitim öğretimin her kademesi için belirlenen üniteler, modüller ve bunların kapsadığı dersler ve derslerin içerikleri ile tanımlı “öğrenim girdileri” üzerine kurulmuştur. XXI. yüzyılda eğitim öğretimde yaşanan kültür değişimi ile öğrencinin kazandıkları ve öğrenmenin özü ile ilgili olan “öğrenim çıktıları”, dereceler için gereken yeterliliklerin ana belirleyicisi olma yolundadır.

22 Yetkinlik tabanlı eğitim programı oluşturulması temel adımlar

23 Hedefler –Yetkinlik tabanlı bir eğitim programının geliştirilmesi –Söz konusu eğitim programının amaç ve hedeflerinin belirlenmesi –Belirlenen öğrenim hedeflerinin, ölçme değerlendirme sistemi ile ilişkilendirilmesi

24 Yetkinlik tabanlı program geliştirirken 6 adım. 1. Ulaşılmak istenen eğitim sonuçlarının belirlenmesi 2. Belirlenen sonuçlara ulaşabilmek için geliştirilmesi gereken yetkinliklerin belirlenmesi 3. Hedef ve amaçların yazılması 4. Öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 5. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi 6. Programın geliştirilmesinde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi

25 Ulaşılmak istenen eğitim sonuçlarının belirlenmesi Öğrencilerin beklentileri Öğrencilerin beklentileri Üniversitenin / Fakültenin / Programın hedefleri Üniversitenin / Fakültenin / Programın hedefleri Meslek örgütlerinin beklentileri Meslek örgütlerinin beklentileri Toplumun beklentileri Toplumun beklentileri İlgili iş ortamının gerektirdikleri İlgili iş ortamının gerektirdikleri Vb. Vb.

26 Hedef ve amaçlar Bir yol haritası oluşmasını sağlar Bir yol haritası oluşmasını sağlar Eğitim programının, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından daha açık anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlar Eğitim programının, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından daha açık anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlar Eğitimin daha odaklı ve verimli gerçekleşmesini sağlar Eğitimin daha odaklı ve verimli gerçekleşmesini sağlar Ölçme sisteminin belirlenmesini sağlar Ölçme sisteminin belirlenmesini sağlar

27 Yetkinliklerin belirlenmesi Bilgi Neyi bilmelidir? Bilgi Neyi bilmelidir? BeceriNeyi yapabilmelidir? BeceriNeyi yapabilmelidir? TutumlarNasıl yapmalıdır? TutumlarNasıl yapmalıdır?

28 Objektifler Temel olarak öğrencinin tam olarak neyi öğrenmesinin amaçlandığı ile ilgili net tanımlamaları içerir. Temel olarak öğrencinin tam olarak neyi öğrenmesinin amaçlandığı ile ilgili net tanımlamaları içerir. Eğitim programının her aşaması için ayrıntılı bilgi, beceri ve tutum tanımlamalarını kapsar. Eğitim programının her aşaması için ayrıntılı bilgi, beceri ve tutum tanımlamalarını kapsar.

29 Objektiflerin yazılaması Dönem…..öğrencisi ………….ile ölçülebilecek düzeyde ……….yapabilmelidir. Şu sorulara cevap aranır. –Kim yapabilecek ? –Ne yapabilecek –Yapabildiğini ben nasıl anlayacağım –Bunu nasıl ölçeceğim

30 Objektif tipleri –Bilgi –Beceri –Tutumlar

31 ANAHTAR NOKTALAR Programın ana hedeflerini belirle Programın ana hedeflerini belirle Öğrencinin öğrenmesi gerekenleri belirle (bilgi, beceri ya da tutumlar) Öğrencinin öğrenmesi gerekenleri belirle (bilgi, beceri ya da tutumlar) Ölçme sistemini objektiflerle ilişkilendir Ölçme sistemini objektiflerle ilişkilendir

32 Öğretim yöntemlerini belirle Ölçme yöntemlerini belirle Program değerlendirme yöntemlerini belirle

33

34


"Eğitimde Yeniden Yapılanma Dr. Levent Altıntaş. Nasıl bir hekim ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları