Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Yeniden Yapılanma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Yeniden Yapılanma"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Yeniden Yapılanma
Dr. Levent Altıntaş vn91

2 Nasıl bir hekim ?

3 Klasik eğitim yöntemlerimiz bunu sağlıyor mu ?

4 Ürün ; öğrenim çıktılarıdır.
Eğitimde öncelikler Eğitimde Bilgiyi öğrenciler üretirler Ürün ; öğrenim çıktılarıdır. Ürün prosesi belirler. Öğrenim hedefleri Öğrenim metodları Ölçme ve değerlendirme sistemleri

5 Yetkinlik Üstün, etkin ve sürekli performans sergilememizi sağlayan davranışsal özelliklerimizdir. Competencies at work Shapero,1989 Understanding craeative performance

6 Yetkinlik (YÖK Yeterlilikler Çerçevesi)
Yetkinlikler (Competences): Kazanılmış bilgi ve becerileri, karşılaşılan farklı ve karmaşık durum ve konularda diğer çevresel verilerle birleştirerek ustalıkla etkin bir biçimde kullanabilme yeterlilikleridir.

7 Yetkinlik İş sonuçlarına doğrudan etki eder Davranış ve performansın ortaya çıkmasına neden olur İş yapma kalitesini belirler

8 Yetkinliğin 5 temel karakteristiği
Bilgi Beceri Benlik algısı Tutumlar Motifler

9 Yetkinlik tabanlı öğrenme
Eğitimde öncelikler Eğitim çıktıları Hesap verilebilirlik Yetkinlik tabanlı öğrenme WHO, 1995, ACGME, Ac.Con.for Graduate Med Education, AAMC, Am. Ass.of Med.Collages, 2005

10 Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi
Eğitimde öncelikler Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi Öğrenim materyallerinin ve yöntemlerinin dizaynı Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulması Leung,2002 Comptency based medical training BMJ

11 Eğitimde öncelikler Yetkinlik ve çıktı tabanlı tıp eğitimi, eğitim programlarının geliştirilmesi aşamasında disiplinli bir çabayı gerektirir. Leung,2002 Comptency based medical training BMJ

12 Çekirdek Yetkinlikleri
Patient Care Medical Knowledge İnterpersonal and communication skills Professionalism System based practice

13 Temel Tıp Yetkinlikleri
Medical Schools Objectives Project 1998 Altruistic (Diğerlerini hesaba katan) Knowledgeable Skilful Dutiful Can MEDS 2000 Projects Medical expert Communicator Collaborator Manager Health advocate Scholar Professional

14

15 Temel Tıp Yetkinlikleri Dundee 3 circle model
Doktor neyi yapmalıdır Clinical skills Practical procedures Patient investigation Patient management Health Promotion and disease prevention Communication İnformation management skills Doktor nasıl yapmalıdır Principles of social, basic and clinical sciences Attitudes, Ethics and legal responsibilities Decision making, clinical reasoning and judgement Bir profesyonel olarak Doktor Role as professional Personal development

16 Akreditasyon Okulların hangi yetkinliklere ulaştırdıklarını deklare etme, Akreditasyon kurumlarının ise bu programların söz verdikleri hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını değerlendirme görevleri vardır.

17 Akreditasyon Soruları
Öğrenim hedefleri nelerdir ? Öğrenciler gerçekten neyi öğrenmektedir? Bunların gerçekten öğrenildiğini nasıl anlıyorsunuz ? Neleri değiştirmeye ihtiyacınız var

18

19

20 Komisyon çalışmaları sonucunda geliştirilen, yükseköğretimin her kademesi (önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazanılması gereken bilgi (knowledge), beceri (skill) ve yetkinlere (competences) göre tanımlanan öğrenim çıktılarından (learning outcomes) oluşan “Türk Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi”, ilgili paydaşların görüşlerine ve katkılarına sunulmaktadır.

21 Küresel ölçekte eğitim-öğretimin toplumlardaki rolünün yanı sıra, doğası da yeniden sorgulanmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi, birçok ülkede uygulanan geleneksel yaklaşım, öğretenler (öğretmenler) tarafından, eğitim öğretimin her kademesi için belirlenen üniteler, modüller ve bunların kapsadığı dersler ve derslerin içerikleri ile tanımlı “öğrenim girdileri” üzerine kurulmuştur. XXI. yüzyılda eğitim öğretimde yaşanan kültür değişimi ile öğrencinin kazandıkları ve öğrenmenin özü ile ilgili olan “öğrenim çıktıları”, dereceler için gereken yeterliliklerin ana belirleyicisi olma yolundadır.

22 Yetkinlik tabanlı eğitim programı oluşturulması temel adımlar

23 Hedefler Yetkinlik tabanlı bir eğitim programının geliştirilmesi
Söz konusu eğitim programının amaç ve hedeflerinin belirlenmesi Belirlenen öğrenim hedeflerinin, ölçme değerlendirme sistemi ile ilişkilendirilmesi

24 Yetkinlik tabanlı program geliştirirken 6 adım.
Ulaşılmak istenen eğitim sonuçlarının belirlenmesi Belirlenen sonuçlara ulaşabilmek için geliştirilmesi gereken yetkinliklerin belirlenmesi Hedef ve amaçların yazılması Öğretim yöntemlerinin belirlenmesi Ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve ilişkilendirilmesi Programın geliştirilmesinde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi

25 Ulaşılmak istenen eğitim sonuçlarının belirlenmesi
Öğrencilerin beklentileri Üniversitenin / Fakültenin / Programın hedefleri Meslek örgütlerinin beklentileri Toplumun beklentileri İlgili iş ortamının gerektirdikleri Vb.

26 Hedef ve amaçlar Bir yol haritası oluşmasını sağlar
Eğitim programının, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından daha açık anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlar Eğitimin daha odaklı ve verimli gerçekleşmesini sağlar Ölçme sisteminin belirlenmesini sağlar

27 Yetkinliklerin belirlenmesi
Bilgi Neyi bilmelidir? Beceri Neyi yapabilmelidir? Tutumlar Nasıl yapmalıdır?

28 Objektifler Temel olarak öğrencinin tam olarak neyi öğrenmesinin amaçlandığı ile ilgili net tanımlamaları içerir. Eğitim programının her aşaması için ayrıntılı bilgi, beceri ve tutum tanımlamalarını kapsar.

29 Objektiflerin yazılaması
Dönem…..öğrencisi ………….ile ölçülebilecek düzeyde ……….yapabilmelidir. Şu sorulara cevap aranır. Kim yapabilecek ? Ne yapabilecek Yapabildiğini ben nasıl anlayacağım Bunu nasıl ölçeceğim

30 Objektif tipleri Bilgi Beceri Tutumlar

31 ANAHTAR NOKTALAR Programın ana hedeflerini belirle
Öğrencinin öğrenmesi gerekenleri belirle (bilgi, beceri ya da tutumlar) Ölçme sistemini objektiflerle ilişkilendir

32 Öğretim yöntemlerini belirle
Ölçme yöntemlerini belirle Program değerlendirme yöntemlerini belirle

33

34


"Eğitimde Yeniden Yapılanma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları