Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi"— Sunum transkripti:

1 Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi
Dr.Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, Adana

2 Tuba Uterus Over İnternal os Serviks Eksternal os
Endometrit O İnternal os Serviks Eksternal os Vajina Labium minus

3 Epidemiyoloji Üreme çağındaki kadınların %8-11’inde
Vakaların %75’i 26 yaşından küçük Ülkemizde sıklığı daha düşük %20 hastaneye yatış Sıklığında artma Önemli komplikasyon riski

4 Risk Faktörleri Seksüel davranış özellikleri Tıbbi müdahaleler
Erken yaşta cinsel ilişki Sık partner değişikliği Korunmasız cinsel ilişki Tıbbi müdahaleler Küretaj Doğum kontrol yöntemleri İnvaziv tanısal girişimler Vajinal duş Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık varlığı Sigara kullanımı Geçirilmiş pelvik inflamatif hastalık

5 Etioloji Genellikle polimikrobial
En sık etkenler N. gonorrhoeae ve C. trachomatis Diğerleri Mikoplazmalar Endojen vajinal flora (anaerop ve aerop) Aerobik streptokoklar M. tuberculosis H. influenzae Viral Parazitik

6 Klinik Ağrı ve hassasiyet Ateş Vajinal akıntı Bulantı ve kusma
Pelvik kitle Komplikasyonlar Tubal infertilite Dış gebelik Kronik pelvik ağrı Menstrüasyon bozuklukları

7 Laboratuvar İnfeksiyon belirteçleri Kültür Yayma
Lökositoz Eritrosit sedimantasyon hızında artma C-reaktif proteinde yükselme Kültür Yayma Serolojik ve moleküler teknikler Radyodiyagnostik yöntemler Ultrasonografi Bilgisayarlı tomografi MR Laparoskopi: ‘altın standart’

8 Tanı kriterleri CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens Minimal kriterler Uterin, adneksiyal veya servikal hassasiyet Ek kriterler Ateş >38.30 C Anormal servikal veya vajinal mukopürülan akıntı Vajinal sekresyon mikroskopisinde beyaz küre varlığı Eritrosit sedimantasyon hızında artma C-reaktif proteinde yükselme Klamidya veya gonoreye bağlı servikal infeksiyonun dökümantasyonu Spesifik kriterler Endometrium biyopsisinde endometrit USG veya MR incelemede tubalarda sıvı birikimi ve kalınlaşma +/- pelvis veya tuboovaryen komplekste serbest sıvı PİD ile uyumlu laparoskopik bulgular

9 Ayırıcı Tanı Jinekolojik Gasrointestinal Ürolojik Gebelik (dış, düşük)
Over kisti (rüptür, kanama, torsiyon) Dismenore Endometriozis Gasrointestinal Apendisit, hepatit, kolesistit, pankreatit, gastrit İnfeksiyöz veya inflamatif barsak hastalıkları İntestinal obstrüksiyon Ürolojik İnfeksiyon Taş

10 Tedavi Bilgilendirme Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması
Partnerin tedavisi Tedaviye başlama eğiliminde olma Tedaviye erken başlama Ayaktan veya yatırılarak tedavi

11 Hastaneye yatırma kriterleri
Ayaktan tedavi ile semptomların üç günde gerilememesi Oral tedaviyi tolere edememe Gebelik Ağır klinik tablo (yüksek ateş, kusma) Acil cerrahi tabloların ekarte edilememesi Pelvik veya tuboovaryen abse varlığı

12 Antibiyotik tedavisi-Ayaktan CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens Rejim A Oflaksasin: oral, 400 mg X 2, 14 gün veya Levofloksasin: oral, 500 mg X 1, 14 gün +/- Metronidazol: oral, 500 mg X 2, 14 gün Rejim B Seftriakson: İM, 250 mg, tek doz veya Sefoksitin: İM, 2 g, tek doz ve probenesid: oral 1 g, tek doz veya Diğer 3.kuşak sefalosporinler + Doksisiklin: oral, 100 mg X 2, 14 gün +/- Metronidazol: oral, 500 mg X 2, 14 gün

13 Antibiyotik tedavisi-Yatırılarak CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens Rejim A Sefotetan: İV, 2g, 12 saatte bir veya Sefoksitin: İV, 2g, 6 saatte bir + Doksisiklin: oral veya İV, 100 mg, 12 saatte bir Rejim B Klindamisin: İV, 900 mg, 8 saatte bir + Gentamisin: yükleme dozu (İV veya İM, 2 mg/kg), idame dozu (1.5 mg/kg). Günlük tek doz kullanılabilir.

14 Korunma Eğitim Tarama Klamidya Gonore Asemptomatik olguların tedavisi


"Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları