Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi Dr.Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, Adana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi Dr.Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, Adana."— Sunum transkripti:

1 Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi Dr.Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, Adana

2 Serviks İnternal os Eksternal os Vajina Labium minus Tuba Over Endometrit Uterus O

3 Epidemiyoloji  Üreme çağındaki kadınların %8-11’inde  Vakaların %75’i 26 yaşından küçük  Ülkemizde sıklığı daha düşük  %20 hastaneye yatış  Sıklığında artma  Önemli komplikasyon riski

4 Risk Faktörleri  Seksüel davranış özellikleri Erken yaşta cinsel ilişki Sık partner değişikliği Korunmasız cinsel ilişki  Tıbbi müdahaleler Küretaj Doğum kontrol yöntemleri İnvaziv tanısal girişimler  Vajinal duş  Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık varlığı  Sigara kullanımı  Geçirilmiş pelvik inflamatif hastalık

5 Etioloji  Genellikle polimikrobial  En sık etkenler N. gonorrhoeae ve C. trachomatis  Diğerleri Mikoplazmalar Endojen vajinal flora (anaerop ve aerop) Aerobik streptokoklar M. tuberculosis H. influenzae Viral Parazitik

6 Klinik  Ağrı ve hassasiyet  Ateş  Vajinal akıntı  Bulantı ve kusma  Pelvik kitle  Komplikasyonlar Tubal infertilite Dış gebelik Kronik pelvik ağrı Menstrüasyon bozuklukları

7 Laboratuvar  İnfeksiyon belirteçleri Lökositoz Eritrosit sedimantasyon hızında artma C-reaktif proteinde yükselme  Kültür  Yayma  Serolojik ve moleküler teknikler  Radyodiyagnostik yöntemler Ultrasonografi Bilgisayarlı tomografi MR  Laparoskopi: ‘altın standart’

8 Tanı kriterleri CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens  Minimal kriterler Uterin, adneksiyal veya servikal hassasiyet  Ek kriterler Ateş >38.3 0 C Anormal servikal veya vajinal mukopürülan akıntı Vajinal sekresyon mikroskopisinde beyaz küre varlığı Eritrosit sedimantasyon hızında artma C-reaktif proteinde yükselme Klamidya veya gonoreye bağlı servikal infeksiyonun dökümantasyonu  Spesifik kriterler Endometrium biyopsisinde endometrit USG veya MR incelemede tubalarda sıvı birikimi ve kalınlaşma +/- pelvis veya tuboovaryen komplekste serbest sıvı PİD ile uyumlu laparoskopik bulgular

9 Ayırıcı Tanı  Jinekolojik Gebelik (dış, düşük) Over kisti (rüptür, kanama, torsiyon) Dismenore Endometriozis  Gasrointestinal Apendisit, hepatit, kolesistit, pankreatit, gastrit İnfeksiyöz veya inflamatif barsak hastalıkları İntestinal obstrüksiyon  Ürolojik İnfeksiyon Taş

10 Tedavi  Bilgilendirme  Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması  Partnerin tedavisi  Tedaviye başlama eğiliminde olma  Tedaviye erken başlama  Ayaktan veya yatırılarak tedavi

11 Hastaneye yatırma kriterleri  Ayaktan tedavi ile semptomların üç günde gerilememesi  Oral tedaviyi tolere edememe  Gebelik  Ağır klinik tablo (yüksek ateş, kusma)  Acil cerrahi tabloların ekarte edilememesi  Pelvik veya tuboovaryen abse varlığı

12 Antibiyotik tedavisi-Ayaktan CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens  Rejim A Oflaksasin: oral, 400 mg X 2, 14 gün veya Levofloksasin: oral, 500 mg X 1, 14 gün +/- Metronidazol: oral, 500 mg X 2, 14 gün  Rejim B Seftriakson: İM, 250 mg, tek doz veya Sefoksitin: İM, 2 g, tek doz ve probenesid: oral 1 g, tek doz veya Diğer 3.kuşak sefalosporinler + Doksisiklin: oral, 100 mg X 2, 14 gün +/- Metronidazol: oral, 500 mg X 2, 14 gün

13 Antibiyotik tedavisi-Yatırılarak CDC Treatment Guidlines for Sexually Transmitted Diseases 2002: Recommended Primary Regimens  Rejim A Sefotetan: İV, 2g, 12 saatte bir veya Sefoksitin: İV, 2g, 6 saatte bir + Doksisiklin: oral veya İV, 100 mg, 12 saatte bir  Rejim B Klindamisin: İV, 900 mg, 8 saatte bir + Gentamisin: yükleme dozu (İV veya İM, 2 mg/kg), idame dozu (1.5 mg/kg). Günlük tek doz kullanılabilir.

14 Korunma  Eğitim  Tarama Klamidya Gonore  Asemptomatik olguların tedavisi


"Pelvik İnflamatif Hastalık: Tanı ve Tedavi Dr.Mete Baba Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ABD, Adana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları