Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Yaşar SEVİM “Ailelerin” “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin” ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Yaşar SEVİM “Ailelerin” “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin” ve"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Yaşar SEVİM “Ailelerin” “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin” ve
“Üniversitelerin” Basketbole Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi Prof. Dr. Yaşar SEVİM

2 Ailelerin Basketbole Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

3 Basketbol sporunun gelişmesi için öncelikli yapılması gereken; basketbol sporuna olan ilgiyi ve katılımı arttırmak, daha fazla sayıda lisanslı basketbolcü olmasını sağlamaktır. Spor branşlarına başlangıç yaşları genelde ilköğretim yıllarına rastlamaktadır ve bu branşların ve basketbolün seçilmesinde; okuldaki beden eğitimi öğretmenleri, arkadaş çevresi ve özellikle aileler büyük rol oynamaktadır.

4 Çocuğun basketbole yönlenmesinde ailenin etkinliği tartışılmaz bir gerçektir.
Aile çocuğun sosyal çevreyi ve spor dünyasını görmesini ve anlamasını sağlayan ilk birimdir.

5 Ailelerin spora ve özellikle basketbole olan ilgisi çocuğun basketbolü sevmesinde ve bu spor dalına katılımında olumlu bir etkendir. Çocuklar, spor uğraşlarını aileleriyle paylaşmak ve onlar tarafından desteklenmek ve takdir edilmek isterler. Bu yaklaşım basketbol sporu için de geçerlidir.

6 Ailenin çocuğun sosyalleşme süreci içerisinde ilk ve güçlü etkisi, çocuğun spora katılıp katılmayacağını ve katılıyorsa hangi spor dalını yapacağını belirleyebilir. Bu nedenle çocukların basketbol branşına yönlendirilmesinde ilk basamak ailelerin basketbole karşı olan ilgi ve olumlu bakış açılarını geliştirmek ve motive etmektir.

7 Aileleri Basketbol Hakkında Bilgilendirmek -1
Ailelere basketbol hakkında bilgi aktarımının sağlanabileceği en uygun ortam okullardır. Çocuklarının eğitimi süresince velilerin ilişki içerisinde oldukları okul öğretmenleri, özellikle beden eğitimi öğretmenleri aileleri basketbole yönlendirmede en etkin rolü oynayacaktır.

8 Aileleri Basketbol Hakkında Bilgilendirmek -2
Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin ve antrenörlerin aileleri baksetbol konusunda bilinçlendirmede üzerlerine büyük görevler düşmektedir. Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri, basketbolün; çocuğun bedensel, psikolojik,sosyal ve kişisel gelişimi üzerine olumlu etkilerini velilere aktarmalı ve ailelerin basketbol branşına olumlu bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmalıdır.

9 Aileleri Basketbol Hakkında Bilgilendirmek -3
Okulda daha önceden kurulu olan basketbol takımlarının müsabakalarına, çocuğu basketbol oynamayan diğer velilerin de katılımı ve bu branş hakkında bilgi sahibi olmaları için çalışmalar yapılmalı ve basketbol müsabakalarını izlemeye özendirilmelidir. Okul aile birliklerinin sosyal aktiviteleri içerisine basketbol müsabakaları ve aktiviteleri konularak basketbol hakkında olumlu ve motive edici bir izlenim yaratılmaya çalışılabilir.

10 Aileleri Basketbole Yönlendirmek -1
Okuldaki antrenmanlara velilerin izleyici olarak katılımı sağlanabilir. Daha önceden basketbol branşıyla ilgilenmiş olan veliler fahri yardımcı antrenör olarak bazı bölümlerde görev alabilirler (MOTİVASYON…!) Okul takım antrenörleriyle beraber zaman zaman motivasyon amacıyla antrenmanlara farklı velilerin katılımı hem aile bireylerinin çocuklarıyla iletişimini arttıracak hem de kendilerinin de takımın birer üyesi olarak hissetmelerini sağlayacaktır.

11 Aileleri Basketbole Yönlendirmek -2
Şehir dışı müsabakalara velilerin de gelmesi; hem çocukları hem de velileri basketbol daha fazla ilgi duymalarına ve motive olmalarına yarayacaktır. Okulun basketbol takımıyla ilgili sosyal organizasyonlarda okuldaki velilerin de aktif katılımı ve yer almaları basketbol bütünleşmelerini sağlayacaktır.

12 Aileleri Basketbole Yönlendirmek -3
Basketbol oynayan çocukların geleceğiyle ilgili imkanların yüksek olması velileri bu branşa yönlendirmede etkin rol oynayabilir. Basketbol branşını yapan çocuklara üniversitelerde burs imkanlarının sağlanması aileleri basketbol yönlendirmede önemli bir etki yaratacaktır. Bu bursları ülke basketbol federasyonu, kulüpler,üniversiteler,kuruluşlar ve sponsorlar sağlayabilirler.

13 Aileleri Basketbole Yönlendirmek -4
Yazın sokak basketbolü gibi turnuvalara ailelerle beraber katılım sağlanarak; tatil ve spor organizasyonları gerçekleştirilebilir. Okul içinde ve okullararası yapılacak olan sokak basketbolü , festival ve şenlik organizasyonlarına ailelerin aktif katılımı sağlanabilir.

14 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Üniversitelerin Basketbole Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

15 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Basketbole Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi
Okullarda basketbolün yaygınlaşmasında ve gelişmesinde beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Okullarda basketbol takım ve oyuncu sayısının artmasını istiyorsak öncelikli olarak beden eğitimi öğretmenlerini bu spora yönlendirmeli ve motive etmeliyiz. Bunu sağlamak için de öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koymamız ve bu ortamı sağlayacak önlemleri almamız gerekir. Ancak bu gerekli ortam oluşturulduktan sonra beden eğitimi öğretmenleri daha kolay ve istenilen biçimde basketbole yönlendirilebilir.

16 Beden Eğitimi Öğretmenlerini Basketbole İki Aşamada Yönlendirebilir ve Motive Edebiliriz
Beden Eğitimi Öğretmeni Olacak Öğrencilerin Üniversitede Basketbole Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Basketbole Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi

17 Beden Eğitimi Öğretmeni Olacak Öğrencilerin Üniversitede Basketbole Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi

18 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üniversitede Basketbole Motive Etmek ve Yönlendirmek İçin Neler Yapılabilir? - 1 Öğretim programlarında basketbol daha fazla yer verilmesi ve görsel eğitime gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Yüksekokullarda uzmanlık basketbol dalı eğitimi veren öğretim üyeleri federasyon,kulüp ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisine girebilmelidir 3. Basketbol branşıyla uğraşan sporcuları beden eğitimi öğretmenliğine yönlendirerek ana branşı basketbol olan beden eğitimi öğretmenlerinin sayısı ve kalitesi arttırılmalıdır.

19 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üniversitede Basketbole Motive Etmek ve Yönlendirmek İçin Neler Yapılabilir? - 2 4. Beden eğitimi öğretmeni adaylarına basketbol antrenörlük uygulamaları yapmaya teşvik edilmelidir. 5. Daha önceden basketbol oynamamış beden eğitimi ve spor öğrencilerine uygulama ve teori dersleri kapsamlı bir şekilde verilmeli ve basketbol sporunu özendirici hale getirecek ders programları uygulanmalıdır. 6. Üniversitelerde okul içinde düzenlenecek basketbol,sokak basketbolü vb turnuvalar öğrencilerin bu sporu keyifle uygulamalarını ve bu spora eğilim göstermelerini sağlayacaktır.

20 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üniversitede Basketbole Motive Etmek ve Yönlendirmek İçin Neler Yapılabilir? - 3 Üniversiteler arası özel basketbol turnuvaları düzenlenmelidir. Bu turnuvalarda sadece üst seviyede basketbol oyuncularının değil, basketbole yeni başlayanların da katılımları sağlanmalıdır. TBF özellikle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik turnuvalara katkı sağlayabilir veya uluslararası organizasyonları koordine edebilir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında basketbol fan klüpleri kurulmalıdır Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin basketbol maçlarını canlı olarak izlemeleri basketbol yönlendirilmeleri açısından iyi bir motivasyon yöntemidir.

21 Beden Eğitimi Öğretmenlerini Basketbole Yönlendirmek ve Motive Etmek İçin Neler Yapılabilir?

22 Beden Eğitimi Öğretmenlerini Basketbole Yönlendirmek ve Motive Etmek İçin Neler Yapılabilir?
Okullardaki öğrenciler her ne kadar basketbolle ilgili olurlarsa olsun beden eğitimi öğretmeninin bu konudaki eğilimi çok önemli ve etkindir. İlk ve orta öğretime bakıldığında okullarda yapılacak olan spor aktiviteleri beden eğitimi öğretmeninin bilgi ve ilgi alanına dayanır. Bunu sağlamak için öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koyarak gerekli önlemlerin alınması gerekir.

23 Yapılması Gerekenler - 1
1. BASKETBOL SPORU HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VE DONANIM SAHİBİ OLMAK Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri tam olarak hakim olamadıkları spor branşlarını yapmaktan çekinmekte ve takım oluşturma, derslerde uygulama gibi etkinliklerden kaçınmaktadırlar. Bu nedenle basketbolün okullarda yaygınlaşması için öncelikle yapılması gereken beden eğitimi öğretmenlerinin bilgilendirilmesi olmalıdır.

24 “Beden Eğitimi Öğretmenlerine Basketbol Branşıyla İlgili Bilgiyi Nasıl Götürürüz?”
Basketbol Seminerleri İnteraktif Eğitim Paket Antrenman Programları Yardımcı Antrenör Desteği Basketbol Çalışma Grupları

25 Yapılması Gerekenler - 2
2. BASKETBOL OYNANABİLECEK SALON VE SAHALARIN SAĞLANMASI 3. BASKETBOL OYUN MALZEMELERİNİN (TOP,POTA, FİLE VB). SAĞLANMASI 4. OKUL YÖNETİMLERİYLE İŞBİRLİĞİ 5. KULÜP VE OKULLARARASI İŞBİRLİĞİ 6. KATILINAN ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİR DIŞI MÜSABAKALARIN SAYISININ ARTTIRILMASI

26 Yapılması Gerekenler - 3
7. BASKETBOLÜ ÖZENDİRİCİ ETKİNLİKLER Yaz Kampları Bir veya birkaç okulun birleşmesiyle oluşan gruplara takımlarıyla beraber yaz kampları düzenlenebilir. Ayrıca uluslar arası nitelikteki yaz kamplarına katılım hem deneyim hem de motivasyon açısından çok önemlidir. Bu tür organizasyonlar TBF tarafından desteklenmelidir.

27 Festivaller ve Şenlikler
İl içerisinde okul, aile ve resmi kurumların işbirliğiyle yapılacak olan festivaller hem eğlenceli hem de teşvik edici olacaktır. Bu festivallere katılım Beden Eğitimi Öğretmenlerinde motive edecek ve basketbolü daha da sevmelerini sağlayacaktır

28 8. Ülkeler Arası Bilgi İletişimi Sağlanmalıdır
Yapılması Gerekenler 8. Ülkeler Arası Bilgi İletişimi Sağlanmalıdır Diğer ülkelerde; uygulanan basketbol eğitimi, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlük eğitimi gibi konularda TBF’nin koordinatörlüğüyle bilgi alışverişinin sağlanması basketbol kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

29 Basketbole Motivasyonda Önemli Bir Unsur: ÖDÜLLENDİRME

30 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ödüllendirilmesi
Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı basketbol müsabakalarına ve seminerlere katılımı sağlanabilir. Uluslar arası ve ulusal basketbol turnuvalarına izleyici olarak katılmak tarzında verilecek ödüller farklı takımların veya farklı ülkelerin basketbol anlayışlarının da gösterilmesi bakımından eğitici, eğlenceli ve de teşvik edici olacaktır.

31 Basketbol Takımlarının Ve Sporcuların Ödüllendirilmesi - 1
Yurtdışındaki özel turnuvalara başarılı olan okul takımları gönderilebilir. Başarılı sporcuların daha büyük illerdeki klüplere gitmesi ve eğitimleri için burs almaları sağlanabilir. Amerika vb ülkelere baktığımızda basketbol branşında burs kazanma ihtimali öğrencileri bu spora yönlendirebilmektedir. Bu destek üniversiteye kabul ve burs bazında olmasa dahi, klüplerle işbirliğine gidilerek sağlanabilir.

32 Basketbol Takımlarının Ve Sporcuların Ödüllendirilmesi - 2
Başarılı sporcuların eğitim masrafları klüpler veya federasyon tarafından karşılanabilir. Bu hem öğrencilerin basketbole yönlenmesini sağlayacak hem de beden eğitimi öğretmenlerine basketbol takımı çıkarmak için yükümlülük verecektir. Uluslararası okullar için burs imkanı TBF tarafından sağlanabilir veya koordine edilebilir.

33 Okul Yöneticilerinin Ödüllendirilmesi
Okul bazında ödüller ise malzeme ve maddi yönde olabilir. Başarılı olan takımların okullarına verilecek olan para ödülleri idarecileri basketbole olumlu bakmaya ve beden eğitimi öğretmenlerine destek olmaya teşvik edebilir. Ayrıca okul müdürlerine bireysel olarak verilecek ödüller, (plaket vb), yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarına gitmelerini sağlamak da oldukça yararlı olacaktır.

34 SONUÇ 1. Basketbolün altyapısının en önemli kaynağı tartışmasız okullardır. 2. Bu nedenle okullardaki ailelerin, beden eğitimi öğretmenlerinin basketbole yönlendirilmesi ve motive edilmesi basketbol sporunun ülkedeki gelişiminde en önemli unsurlardan birisidir. 3. “Beden eğitimi öğretmenlerinin” ve “ailelerin” basketbole özendirilmesi ve desteklenmesi her ülke ve TBF açısından büyük önem taşımaktadır. 4. Beden eğitimi öğretmenlerinin basketbole yönlendirilmesi ve motive edilmesi beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenciyken başlamalı ve öğretmen olduğunda devam etmelidir. 5. Okullarda beden eğitimi öğretmenleri ile aileler işbirliği içinde çalışarak çocukların basketbole yönlendirilmesi ve motive edilmesi sağlanmalıdır. 6. Bu konuda TBF’nin özellikle okullarda basketbol sporunun gelişmesine yönelik çalışmalarda desteklemesi , yönlendirmesi ve en önemlisi de “Okullarda Basketbol Felsefesini” oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunması gerekmektedir

35 TEŞEKKÜRLER


"Prof. Dr. Yaşar SEVİM “Ailelerin” “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin” ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları