Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU TUTUMLARIN ÖĞRETİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU TUTUMLARIN ÖĞRETİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU TUTUMLARIN ÖĞRETİLMESİ

2 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar2 Tutum nedir? Bireyin, belli durumlar sırasında, davranış şeklini önceden seçtiği zihinsel durum (Gagne,1985). Belli koşullar altında özel tercih ve kararları seçme eğilimi (Şimşek, 2000).

3 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar3 Tutumun temel özellikleri Tutum gizli bir değişkendir. Tutumların nesneleri vardır. Tutumlar olumlu ya da olumsuz bir yön alabilir. Tutumların duyuşsal, bilişsel ve davranışsal öğeleri vardır. Tutumlar görece durağan ve süreklidir. Ancak değiştirilebilir.

4 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar4 Tutumun bileşenleri Bilişsel bileşen (Araba kullanmayı bilmeden güvenli araba sürmeye ilişkin tutum geliştiremeyiz.) Bilgi değiştiğinde tutum da değişebilir. Davranışsal bileşen (Güvenli araba kullanmaya karşı olumlu tutum geliştirmiş bir kişinin güvenli araba kullanması beklenir.) Tutumların gözlenmesi davranışlara yansımaları ile gerçekleşir. Duyuşsal bileşen (Güvenli araba kullanmayı isteme.) Duyuşsal tepkiler davranış için güdü oluşturan içsel tepki yaratır.

5 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar5 Davranışsal bileşen

6 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar6 Duyuşsal bileşen Duyuşsal alan taksonomisi –Alma (uyarıcıya dikkat etme) –Tepki gösterme (etkin biçimde ilgilenme) –Değer verme (önemli bulma) –Düzenleme (tutarlı bir bütün içinde kaynaştırma) –Nitelik kazandırma (değer, inanç ya da tutumun kişinin yerleşik bir özelliğini oluşturma) (Krathwohl, Bloom, Masia,1964)

7 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar7 Tutumun bileşenleri Tutumların oluşmasında sözü edilen üç bileşen (bilişsel, davranışsal, duyuşsal) de rol oynamaktadır. Ancak bunların ağırlıkları kişiden kişiye değişebilmektedir.

8 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar8 Tutum değiştirme Tutum değişimi gerçekleştirilmek istendiğinde ilk olarak bakılan nokta duyuşsal bileşenlerdir. Halbuki bir tutumun yapısındaki bilişsel bileşenler duyuşsal bileşenlerden daha ağır basmaktadır. Örneğin bir öğrenci ders çalışmaya isteksiz göründüğünde ilk olarak ders çalışmaya isteksiz olmakla suçlanmaktadır. Oysa öğrencinin nasıl ders çalışması gerektiği ile ilgili bilgisinin var olup olmadığı ilk sorgulanması gereken sorudur.

9 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar9 Tutum değiştirme ilkeleri İkna mesajları –Yüksek güvenirlikli kaynak –Kaynakların çekiciliği ve etkililiği –İkna mesajlarının kalitesi ve yapısı –Uzman tarafından bilgilendirme –İletişimcinin çekiciliği –Argümanların alıcının ihtiyaçlarına yönelik olması –Argümanların çift taraflı olması –Sonuç çıkarmanın alıcılara bırakılmaması –Tekrarlama (2’den fazlası işe yaramayabilir) –Yüz yüze görüşme

10 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar10 Tutum değiştirme ilkeleri Model –Modelin güvenirlik derecesi –Modellemenin etkililiği –Modelin gözlemlenebilir olması –Temsillerin (role-playing) işe koşulması –Aktif katılım

11 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar11 Tutum değiştirme ilkeleri Dengesizliğin yaratılması –Bireyin önemli bir adım atmaya ikna edilmesi –Bireyin ödül kazanmak ya da cezadan kaçmak için kendiyle çelişen bir adım atmaya ikna edilmesi –Sosyal olarak kabullenilme isteği –Bilişsel, davranışsal ve duyuşsal dengesizlik yaratılması –İstenen duruma adım adım yaklaşılması

12 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar12 Tutumla ilgili diğer değişkenler İlgi ve motivasyon tutumla ilgili diğer değişkenlerdir.

13 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar13 Öğretim modeli ARCS modeli Dikkat Uygunluk Güven Memnuniyet

14 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar14 ARCS modeli Dikkat stratejileri –Uygunsuzluk ve çelişki –Somutluk (görsel ve sözel sunumlar) –Çeşitlilik (ses, hareket, ortam vb. çeşitliliği) –Mizah (şakalar, fıkralar, komik benzetmeler vb.) –Sorgulama (problem çözme vb.) –Katılım (oyuna, temsile vb. katılım)

15 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar15 ARCS modeli Uygunluk stratejileri –Deneyim –Kıymet verme –Gelecekte işe yararlık –İhtiyaçlarla örtüşme –Modelleme (mezun ya da uzmanlardan konuk öğretici çağırma) –Seçim fırsatı verme

16 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar16 ARCS modeli Güven stratejileri –Öğrenme ihtiyaçları (ne öğrenileceği hakkında bilgilendirme) –Zorluk (kolaydan zora doğru) –Beklentiler –Atıflar (kontrol odağı) –Öz-güven

17 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar17 ARCS modeli Memnuniyet stratejileri –Doğal sonuçlar (öğrendiklerini kullanabileceği gerçek ortamlar) –Beklenmeyen ödüller –Olumlu çıktılar –Olumsuz etkilerden kaçınma –Planlama (pekiştirici ve desteklerin programlanması)

18 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar18 Tutum öğretme stratejisi Giriş –Dikkati toplama –İlgi ve motivasyonu artırma –Öğretsel amacı açıklama Kurgu –Önceki bilgileri çağırma –Bilintileri işleme –Dikkati odaklama –Öğrenme stratejilerini uygulama –Uygulama –Dönütleri değerlendirme Özet (Sonuç) –Özetleme –Bilgileri transfer etme –Tekrar motivasyonu sağlama ve bitirme Değerlendirme –Performansı değerlendirme –Dönütler ve iyileştiriciler


"BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU TUTUMLARIN ÖĞRETİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları