Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Polikistik Over Sendromu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Polikistik Over Sendromu"— Sunum transkripti:

1 Polikistik Over Sendromu
DR. KUTAY BİBEROĞLU ÜREME TIBBI DERNEĞİ Şubat 2009, Crowne Plaza İZMİR

2 Olgu sunumu Yaş - 28 Nulligravid Siklus – 30/60 gün arası değişken
İnfertilite yıl Hirsütizm / akne  Galaktore  Öz geçmiş – normal BMI - 29 kg/m² Soy geçmiş Annede tip 2 DM

3 over over Klinik / Biyokimyasal Hiperandrojenizm • s/ tT Ý / hirs ü
tizm, sebore, ± akne, alopezi PCOS / idiopatik / HAIR - AN / (%65 - 86) (%15) (%1 - 5) 4 [Cushing, akromegali, PRL, tiroid disf., iatrojenik (T, danazol, OCP, glükokort.)] CAH / tümör (%1 - 8) (%0.2) sT Ý ( tT N ) over A - over adrenal & è T DHEA(S) adrenal è A è T 5 α red ü ktaz aktivitesi Ý T è DHT è 3 α / β A diol G o Sekresyon , metabolizma, klerens , periferik d ö n ü ş ü m, SHBG

4 Polikistik Over Sendromu
ü Fenotip : folikülogenez anovülasyon ; steroidogenez “HA & tek başına E” metabolizma “tip II DM riski (%8)” defektleri Þ Adinopektin * & Ý proinflamatuar belirteç (IL - 6, TNF, CRP, nötrofil ) a android obesite (%30 75), viseral ya ğ art ışı , endotel disfonksiyonu & İ R H (%25 30 < 30 ya ş ), metabolik sendrom CVD Dislipidemi , CAD, HT, CVA, End . hiperplazi / Ca * & IL 6 = HDL & LDL / H Polikistik Over Sendromu Genelde 2°, üreme çağında veya anovülatuar infertillerde ° en sık endokrinopati

5 Polikistik Over Sendromu ü Spektrum, semptomlar kompleksi … ü IUGR, h
ı zl ı kilo al ı m ı , ya ğ l ı kar ı n (4 ya ş ) , erken pubar ş (<8 ya ş / Ý DHEA / Ý n ö trofil ) , H İ , erken menar ş , dislipidemi , disadipositokinemi ( Þ adiponektin ) , PCOS ü Perinatal programlanma ; genetik risk (19. Kr . i ns ü lin R b ö lgesi) psikososyal & davran ış sal farkl ı l ı k lar ü Akantozis nigrikans , akrokordon ü Uyku apnesi ü Non - alkolik ya ğ l ı karaci ğ er hastal ığı [T è viseral adiposit lipoliz Ý è portal (& sist .) non esterifiye FA]

6 Lezbiyen ve heteroseksüel kadınlarda PCOS prevalansı
Agrawal R et al.(2004) Fertil Steril 82:1352–7 Kadın  Erkek transseksüel – 95 % PCO ; 50 % PCOS Balen AH et al. (1993) Clin Endocrinol 38 : 325– Bosinski HA et al (1997) Psychoneuroendocrinology 22 (5) : 361– 80

7 Klasik PCOS Adolesan başlangıçlı, multifaktöryel, poligenik
Erken puberte, prematür pubarş Heterojen klinik tablo [zayıf vs obes, insulin rezistan vs non-rezistan, hirsüt vs non-hirsüt, ovülatuar (%10-30) vs anovülatuar] %20-40 – (N) s&tT ; 65% - BMI > 27 Android obesite (  %40 ); Bel : kalça >1 30 yaşa kadar 25-30% - glükoz intoleransı 8% - tip 2 DM.

8 Rotterdam ESHRE / ASRM 2003 3 fenotipten  2 [ Klinik  Biyokimyasal HA ; Kr. anovülasyon ; PCO ] + 1.Kl.Biyokim.HA & Kr.oligo-anovülasyonPCO  KLASİK PCOS (NIH 1990) 2. Kl.  Biyokim. HA & PCO & Ovülasyon  OVÜLATUAR PCOS ? ( gizli PCOS ) 3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO & Kl.  Biyokim. HA   NON-HİPERANDROJENİK PCOS ??? Volüm:(0.5 x uzunluk x genişlik x kalınlık) Kr anovülasyon=(< 8 menses/year or cycles > 35 days) + DİĞER NEDENLERİN EKARTASYONU Fertil Steril 2004;81:19–25 ; Hum Reprod 2004;19:41–7

9 PCOS ekartasyonu Fonksiyonel hipotalamik amenore (FHA)
3. Kr. oligo-anovülasyon & PCO & HA  FHA : ≥ 6 ay amenore + N (LH, FSH, TSH, PRL & Androjen) Oligo - anovülasyon :  %83 PCO Hiperprolaktinemi (PCOS - % 5-30) Tiroid disfonksiyonu (PCOS olgularında özellikle SCH araştırılmalı) Non-klasik adrenal enzim defektleri (%1-8 ; HA, H, PCO, kr. OA, IR + ; aynı kısa/uzun dönem komplik.) Androjenik tümörler, eksojen androjenler % 0.2; tT> ng/dL ; DHEAS > μg/dL Cushing’s sendromu HA’lerin <%1’i, özgün tablo 24 st idrar kortizol Gece pl. Kortizol <15 mcg/dl

10 Rotterdam vs. NIH-PCOS - 1.5 kat daha geniş..
 WHO-II içinde PCOS tanısı %55  %91  Rott.PCOS - obesite, hiperglisemi & İR sıklığı  metabolik açıdan dilüe.. Broekmans FJ (2006) BJOG 113:1210–17

11 VARSAYIM Eklenen 2 yeni fenotip, klasik PCOS gibi metabolik ve kardiyovasküler risk taşır… KANIT ??? Gereksiz, rutin ultrason Multikistik / polikistik over tanı kriterleri ? Psikolojik travma, gereksiz tedavi & izlem YARARI ?

12 NE KADAR ÇOK FENOTİP… O KADAR ÇOK TANI TESTİ…

13 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, 17-OH P B. DHEA-S, T C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

14 FSH & LH & 17 OH P FHA ; POF GnRH atım sıklığı   LH/FSH  (1.5)
Klasik PCOS - 34% ; Ovülatuar PCOS - 10% İdiopatik HA - 20% Carmina E. Fertil Steril 2006;85:1582–5 Non-obes PCO – LH > obes PCO Hİ  LH  ; Kilo kaybı  LH Uygun örnekleme&BMI ile düzeltme %90 LH Taylor A.(2006) Fertil Steril 86(Suppl 1):S12 LOCAH – pre-ov. <200 (N) ; (?) ; >800ng/dL (AN)

15 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

16 Androjenler  Klasik PCOS >>>  Ovülatuar PCOS >  idiopatik HA tT vs. sT vs. FAİ (<5) [ total T (nmol / L / SHBG (nmol / L) ] x 100 tT & sT – güvenirsiz * DHEA-S yaş düzeltilince 20-25%  Kumar A et al.(2005) Clin Endocrinol 62:644 –9 Yaş (> 30 ) & ırk (siyah ) Winters, S.J et al (2000) Fertil Steril 73; 724–29 BMI – DHEA (S) ilişkisi ? ( -* / +** ) *Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6); **Barrett-Connor E et al., (1996) J Clin Endoc Metab, 81, 59–64 HI - adrenal androjen ilişkisi ? ( -* / +** ) *Kauffman RP(2006) Fertil Steril 85:1010–6 **Ashim K et al. (2005) Clin Endocrinol 62 (6); *T vs E2 - A halkasında 1 çift bağ & C 18’de 1 metil grubu farklı

17 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL PRL %5-30  Ro SCH D. Vajinal ultrason E. Hepsi 

18 HYPOTİROİDİ SHBG FreeA FreeE TRH  GnRH  PRL, TSH, LH 
Dopamin GnRH  PRL, TSH, LH  Oligomenore : 23 vs 8 % ; Amenore : 12 vs 0 % Arojoki M et al. Gyn Endoc 2000:14:127–31; Bjoro T et al. Eur J Endocr 2000: 143; 639– Krassas GE et al. Clin Endocr 1999: 50;655–59 ; Joshi J.V et al. J Postgrad Med 1993: 39; 137–41

19 AITD & İnfertilite* RR = 2·1 (1·7– 2·6) 26·9 vs 8.3 % 44 vs. 9%
Poppe K et al.Clin Endoc 2007: 66;309–21

20 Hangi testler yapılsın?
A. FSH, LH, estradiol, 17-OH projesteron B. DHEAS, testosteron C. TSH, PRL D. Vajinal ultrason E. Hepsi

21 Vajinal Ultrason Kronik anovülasyon – endometrium morfolojisi
Polikistik Over Morfolojisi – Ro multikistik / multifoliküler over *En az 1 overde 2-9 mm  12 folikül / over & ekodens stroma ± [ 10 mL*(0.523 x 3 boyut)] PCOS olguları >%80, anovülasyon 57%, amenore 26% *Ro COC, CL, >10 mm fol, kist, asimetri * > 7–7.5 cm³ Carmina E. Fertil Steril 2005

22 Polikistik Over Morfolojisi
21 - hidroksilaz defektli non-klasik CAH* Bulimia ve diğer yeme bozuklukları Hiperprolaktinemi* Fonksiyonal hipotalamik amenore (FHA)* Adolesan overleri Oral kontraseptif kullanımı Fertil, non - hirsüt (NH) : %20-30 PCO ( > 35 yaş - %7.8) Gilling-Smith C et al.(1994) J Clin Endocrinol Metab 79:1158–65 Hiperandrojenik anovülasyon : non-PCO Escobar-Morreale HF et al.(1997) Fertil Steril;67:654–62 %20 PCOS* ; metabolik sendrom – PCO %13* Fekundite / geç komplikasyonlar PCO’larda normal *Azziz R (2008) Fertil Steril ; Hassan MAM, Killick SR (2003) Fertil Steril 80:966 –75

23 Tanı : PCOS Başka hangi testler ? A. OGTT B. Lipid profili
C. OGTT ve lipid profili 2 yılda 1 tekrarlanmalı

24 İnsülin Rezistans Sendromu
Risk faktörleri CVD, HT, NAFLD, AN, PCOS Tip 2 DM, CVD, HT aile öyküsü Gest. DM, glükoz intolerans öyküsü Sedanter yaşam tarzı BMI > 25 kg/m² Yaş > 40 ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3) Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NASH) • Resistance of insulin action on adipose tissue leads to increased FFA release. • If the liver takes up these FFA, converts them to TG but lags behind in packaging the TG in VLDL particles, fatty liver results. • NASH correlates better with insulin resistance than obesity. Normoinsülinemik obes PCOS vs non-PCOS = CVD riski farksız Brinkworth GD et al.(2006) BJOG 113:1308–14

25 İnsülin Rezistans Sendromu
IRS tanımı ( ≥ 2 +) 1. TG > 150 mg/dL 2. HDL* < 50 mg/dL 3. KB > 130/85 mm Hg 4. Açlık mg/dL Post-glük.120 dak mg/dL ACE position statement. Endocr Pract 2003:9(No.3) Metab. Sendr.* (≥ 3 +) 1. TG 2. HDL 3. Bel > 88 cm Bel / kalça > 0.8 4. AKŞ > 110 mg/dL 5. KB > 130 / 85 mm Hg 2003 Rotterdam FertSter 2004;81:19-25 *T. kol. / HDL<3.5 *PCOS vs GENEL(eşit BMI) : 45% vs. 6% (20-29 yaş) ; 53% vs.14% (30-39 yaş) Majör prediktör : s.T & SHBG Essah P&Nestler JE (2006)Fert Ster 86(Supl 1):S18–19

26 Hİ – İR Tanısı Açlık insülin 10-20 IU/ml AKŞ / insülin  4.5
glükoz (2 st. post 75 gm.) N < 140, AN , NIDDM  200mg/dL insülin (1 & 2 st. post 75 gm.) > (Hİ), >300 IU/ml (ağır Hİ & İR) HOMA-IR : (İdeal normal-kilolu <35 yaş HOMA-IR: 1.0 mol U/L2) [mmol/L glukoz(mg/dL x )xU/mL insulin]/22.5 veya [mg/dL glükoz x U/mL insulin] / 405 Quantitative Insulin Sensitivity Check Index – HOMA-IR’in log değişimi (QUICKI) / [ log (İnsülin 0 U/mL)* + log (Glükoz 0 mg/dL)**] Normal- insülin : 12 mU/mL;Glükoz / insülin : 6.4; HOMA : <3.90mol mU/L2 ; QUICKI : 0.332 PCOS / BMI >28 – IR tanısı %76.7, %95.3, %95.3 Carmina E & Lobo RA (2004) Fertil Steril 82:661

27 TOPLUM SAĞLIĞI (Metabolik sendrom ve CVD) AÇISINDAN OBESİTE BAĞIMSIZ BİR FENOTİP NİÇİN OLMASIN ? Prevalans : PCOS %4-7 ; OBESİTE %30-75 Hirsütizm prevalansı %7 - Azziz R, Woods KS, Reyna R, Key TJ, Knochenhauer ES, Yildiz BO. The prevalence and features of the polycystic ovary syndrome in an unselected population. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:2745–9.

28 OBESİTE Android obesite >>> Jinekoid obesite (viseral yağ >>> subkütan yağ) – BMI < 25 olsa bile T, DHEAS, DHT, A4 & -adiol  Andr.& İnsülin  ; GH   SHBG  Metabolik klerens  Androjen - yağ > serum Obes gebe  in - utero androjen  PCOS fenotipi İR, H, HA, AN IR&Hİ açılarından viseral yağ, subkütan yağdan metabolik olarak daha aktif Pasquali R et al.(2006) BJOG 113:1148–59


"Polikistik Over Sendromu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları