Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERP KONSEPT EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERP KONSEPT EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 ERP KONSEPT EĞİTİMİ

2 ERP Nedir? ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)
Birçok işletme fonksiyonunu ve bölümünü bir birine bağlayan, bilgiye hızlı ve anında erişmeyi mümkün kılan, bütünleştirilmiş işlem yapmayı sağlayan bir yazılım paketidir. ERP’nin üretim uygulamaları MRP II’nin fonksiyonelliğine benzerdir. Buna ilave olarak ERP sisteminde; İnsan Kaynakları, Satın alma, Üretim, Satış, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Karar Destek uygulamaları ve Doküman Yönetimi işletme içindeki diğer sistemlerle bütünleştirilmiştir. İş hayatında ERP terimi yazılım olarak kullanılsa da ERP ve ERP Yazılımı kavramlarının farkına dikkat edilmelidir. ERP kurumun kaynak kullanım, paylaşım ve fonksiyonların ortak hareket etmeleriyle ilgili iş yapış şeklidir. ERP yazılımı ise ERP’nin tutulduğu platformdur.

3 ERP’nin Özü ERP sistemin özü tek kapsamlı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı bütün verileri toplar ve bir işletmenin fonksiyonları aracılığıyla gerçekleştirilen bütün işletme faaliyetleri ve bu faaliyetleri yapmak için kullanılan ERP modüllerine veri beslemesi yapar. ERP sisteminde veri üretildiği yerde ilgili birim tarafından sisteme bir kez girilir. ERP sistemine yeni bir veri girildiğinde ilgili bilgi otomatik olarak güncellenir. İş hayatında ERP terimi yazılım olarak kullanılsa da ERP ve ERP Yazılımı kavramlarının farkına dikkat edilmelidir. ERP kurumun kaynak kullanım, paylaşım ve fonksiyonların ortak hareket etmeleriyle ilgili iş yapış şeklidir. ERP yazılımı ise ERP’nin tutulduğu platformdur.

4 ERP Ne Değildir? Tüm işlemlerinizi tek tuşla yapabileceğiniz bir program İşlemlerinizi eskisinden daha hızlı yapmanızı sağlayacak bir program Bir otomasyon programı, muhasebe programı ya da stok takip programı Size her türlü esnekliği sağlayacak bir program

5 ERP’nin Tarihçesi 1960 1970 1980 1990 2000+ BOM MRP MRPII ERP ERPII
1960 larda üretim de ilk bilgisayar kullanımı ürün ağaçlarıyla başladı 1970 lerde bu yapı ile MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması )uygulamaları doğdu Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, artan iş gereksinimlerinin karşılanması ihtiyacı MRPII (Üretim Kaynakları Planlaması) nin doğması sonucunu getirdi. Bir kurumun içerisindeki tüm fonksiyonların entegre olması gereği ortaya çıktı. Kurum içerisindeki verimliliğin artmasıyla lojistik, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve web çözümleri ile ilgili gelişmiş çözümler mevcut yapıya entegre olarak geliştirildi 1960 1970 1980 1990 2000+

6 Fatura/Sipariş Karşılaştırma
Neden ERP? (1) Satınalmanın günlük operasyonel işlerinde bilgi / onay akışı Üst Yönetim Onay Ödeme Onay Fatura/Sipariş Karşılaştırma Ödeme Vade Bilgisi Satınalma Talebi Satınalma Kalite Kontrol Sonucu Ödeme Yapıldı Bilgisi Ambar Giriş Bilgisi Muhasebe Ambar Giriş Bilgisi Planlama Kalite Ambar

7 Neden ERP? (2) Periyodik olarak bölümler birbirlerinden rapor talep ederler Üst Yönetim Satınalma Muhasebe Planlama Kalite Ambar

8 Neden ERP? (3) Periyodik olarak üst yönetim bölümlerden raporlar talep eder Üst Yönetim Satınalma Muhasebe Planlama Kalite Ambar

9 Neden ERP? ERP Öncesi Kurumlarda Yaşanan Sorunlar
Kurum içerisinde veriler farklı platformlarda tutulduğundan dolayı Bu platformların sürekli birbirlerini güncellemesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu platformlarda verilerin birbiri ile uyum problemleri olmaktadır Üst yönetimin farklı birimlerden aldığı raporlar tutarsız olabilmektedir Eksik / yanlış bilgilendirme vakaları daha yoğun yaşanmaktadır.

10 Neden ERP? HERŞEY BİZİM Benim bilgim kavramı tarih oluyor Artık ORTAK
KURUM BİLGİSİ Artık HERŞEY BİZİM

11 ERP’nin Kurumları Zorlayan Yönleri?
Ortak kurum bilgisi ile bir noktadaki hata herkesi etkilemektedir. (SAS olmazsa depo görevlisi malzeme girişi yapamaz, girdi kalite kontrol yapılamaz, tedarikçi faturası sipariş eşleştirilemez vb. gibi) Tam bir veri disiplini gerektirdiğinden son kullanıcının şikayet etmesine sebep olabilmektedir. (Eskiden girilmeyen verilerin girilme zorunluluğu, ya da geç girilen verilerin anlık girilme zorunluluğu doğabilmektedir)

12 ERP Projeleri Neden Zordur?
ERP’ye geçiş, yeniden yapılanma, kısaca kurumun tüm alışkanlıklarını ve iş yapış yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi anlamına gelir. Alışkanlıklardan vazgeçilmesi zordur. ERP geçişlerinde alınan kararlar bir kişiyi ya da bir bölümü etkilemez. Her şey her şeyle ilişkilidir ve bu etkiler proje sürecinde daha fazla hissedilir. İşleyişteki kopukluklar, uyumsuzluklar genelde ERP geçişlerinde ortaya çıkar. Problemler ERP ile alakalı olmasa da sebep olarak ERP yazılımı gösterilebilir.

13 ERP Projeleri Neden Zordur?
Her bölüm / kişi kendi isteklerini öncelikler sırasında tepede görmek ister. Kurumun önceliklerini belirlemede bölümler / kişiler arasında çatışma görülebilir Uzun bir süreçte adım adım değişimler olmaktadır. Gelişimin uzun bir sürece yayılması motivasyon eksikliğine sebep olabilmektedir. Son kullanıcı bazında alışkanlıklardan kaynaklanan değişim dirençleriyle çok zaman karşılaşılmakta, eskiye benzetme istekleri ve ümidi yeniden memnuniyetsizliği gündeme getirmektedir.

14 ERP Projelerinde En Önemli Başarı Faktörleri
Üst yönetimin desteği, Etkin proje yönetimi, Yoğun kullanıcı eğitimi, İyi bir bilgi teknolojileri ve veri iletişim alt yapısı, ERP’yi bir işletme çözümü ve iyi bir değişim aracı olarak görmektir.

15 ERP Projelerinden Beklenen Faydalar
ERP sisteminden sağlanan faydalar bir işletmeden diğerine farklılık göstermektedir. Uzun dönemde birimlerde çıkarılan gereksiz raporların ve birimler arası yazışma trafiğinin önlenmesi nedeniyle, önemli ölçüde kağıt tasarrufu, işleri yapmak için kullanılan zamanda önemli ölçüde azalma ve bunun sonucu olarak birimlerde çalışan sayısında azalma sağlanabilir. ERP sisteminin diğer önemli bir faydası süreç iyileştirmedir. Çünkü, ERP sisteminin uygulanması esnasında bütün iş süreçleri yeniden gözden geçirilmekte, veri akışları yeniden düzenlenmekte ve işletmenin daha etkin bir şekilde işleyişi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

16 ERP Anatomisi


"ERP KONSEPT EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları