Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERT. Bir önceki bölümde incelediğimiz CPM yaklaşımı tüm faaliyetlerin sürelerinin kesin olarak bilindiğini varsaymaktadır. Oysa bu her zaman mümkün olamamaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERT. Bir önceki bölümde incelediğimiz CPM yaklaşımı tüm faaliyetlerin sürelerinin kesin olarak bilindiğini varsaymaktadır. Oysa bu her zaman mümkün olamamaktadır."— Sunum transkripti:

1 PERT

2 Bir önceki bölümde incelediğimiz CPM yaklaşımı tüm faaliyetlerin sürelerinin kesin olarak bilindiğini varsaymaktadır. Oysa bu her zaman mümkün olamamaktadır. PERT yaklaşımında ise faaliyet süreleri üç-süre tahminli rassal değişken olarak alınır. Bu yaklaşımda her faaliyet için aşağıda gösterilien üç adet süre tahmin edilir; ai : faaliyeti gerçekleştirmek için gereken iyimser (optimistik) süre mi : faaliyeti gerçekleştirmek için gereken olası süre bi : faaliyeti gerçekleştirmek için gereken kötümser (pesimistik) süre

3 Faaliyet sürelerinin ortalama ve standart sapma değerleri ise Beta dağılımı temel alınarak aşağıdaki formüllerle hesaplanır. Ortalama Tamamlanma Süresi: Satandart Sapma: Varyans:

4 BTZ İnşaat FaaliyetAdıÖnceki Faaliyet İyimser Süre (a) Olası Süre (m) Kötümser Süre (b) AGerekli İzinlerin Alınması-234 BBütçe Hazırlıkları-222 CTemel AtmaA,B237 DKaba İnşaatC579 EDış TesisatD3411 FElektrik İşleriD3510 GİçTesisatE5610 HDış BoyaG234 Iİç BoyaF,H456 JBahçe İşleriH234 KTeslimatI,J234

5

6

7 Projenin beklenen süresi,  P =  A +  C +  D +  E +  G +  H +  I +  K = 3 + 3.5 + 7 + 5 + 6.5 + 3 + 5 + 3 = 36 haftadır. Projenin varyansı, vP = vA + vC + vD + vE + vG + vH + vI + vK = 0.111 + 0.694 + 0.445 + 1.777 + 0.694 + 0.111 + 0.111 + 0.111 = 4.053 dür. Projenin standart sapması, haftadır.

8 Bu kısımın başında açıklanan varsayımlar doğrultusunda BTZ inşaat projesi tamamlanma süresi ortalaması 36 hafta, standart sapması 2.013 hafta olan normal dağılıma uygunluk gösterecektir. Proje tamamlanma süresi rassal bir değişken olduğundan, proje yöneticisi belli senaryoların gerçekleşme olasılıklarını hesaplayabilir.

9

10

11 Yukarıdaki 0.3340 değerini, z tablosundan 0.97 değerine bakarak bulduk. Z değerimiz –0.97 olduğu için de 0.5’den çıkarttık. Böylece projenin 34 haftayı geçmeden bitirme olasılığının %16.1 olduğunu elde ettik.

12

13

14 Crashing FAALİYETNSNMKSKM A5200026500 Şekil 8.21. Süre Maliyet ilişkisi grafiği. KISALTILMIŞ NORMAL Eğim; m KM NM KS NS süre maliyet

15

16

17 Doğrusal programlama modelinin karar değişkenleri şu şekilde tanımlanacaktır. Ti: i faaliyetinin başlangıç süresi i = A,B,..,I hi: i faaliyetinin süresindeki kısaltma miktarıi = A,B,..,I

18 Min. 1500.hA + 3000.hB + 500.hC + 2500.hD + 667.hE + 1000.hF + 2000.hG + 1000.hH + 3000.hI TB – TA > 3 – hA TC – TB > 4 – hB TD – TB > 4 – hB TE – TC > 6 – hC TF – TC > 6 – hC TF – TD > 10 – hD TG – TD > 10 – hD TH – TF > 4 – hF TH – TG > 6 – hG TI – TE > 12 – hE TI – TH > 8 – hH hA < 1 hA < 2 hA < 4 hA < 4.5 hA < 1 hA < 2 hA < 3 hA < 2 TI + 5 – HI < 30 Ti, hi > 0 i=A, B,..,I

19

20


"PERT. Bir önceki bölümde incelediğimiz CPM yaklaşımı tüm faaliyetlerin sürelerinin kesin olarak bilindiğini varsaymaktadır. Oysa bu her zaman mümkün olamamaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları